Sukupuolivietistä

H. P. Blavatsky sanoo kirjassaan "Teosofian avain", että sisemmän piirin jäsenet (so. todelliset salatieteilijät) eivät avioidu, vaan elävät täydellisesti pidättyväistä elämää, – muuten avioliitto on ainoa keino siveettömyyden ehkäisemiseksi. Seuraavassa poiminto Annie Besantin kirjoitelmasta "Theosophy and the law of population". [A. N.]

Sukupuolivietti, mikä ihmisellä ja eläimellä on yhteinen, on tehokkaimpia syitä inhimilliseen kurjuuteen, ja sen vaateliaiden pyyteiden tyydyttäminen aiheuttaa suurimman osan maailman kärsimyksiä. Tämän vietin täydellinen hillitseminen, älyllisen luonnon kehitys eläimellisen kustannuksella ja koko ihmisen kohottaminen täten eläimellisestä inhimilliseen kehitysasteeseen – siinä tehtävä, johon ihmiskunnan tulisi antautua. Ihmisen tulee taistella tämän vietin liiallista kehittymistä vastaan, sillä se kehittyy paljon suuremmaksi ja pysyvämmäksi ihmisessä kuin konsanaan eläimessä, ja varmaa on, ettei se ikinä vähene kevytmielisellä hemmottelemisella – ei avioliitossa eikä sen ulkopuolella. Se on saavuttanut nykyisen luonnottoman kehityksensä muinoin tapahtuneen hemmottelemisen kautta. – – Itsensä hillitseminen ja kieltäymys on ainoa keino, jolla miehet ja naiset nyt voivat luoda sellaisia syitä, jotka valmistavat heille korkeammanlaatuiset ruumiit ja aivot heidän palatessaan maalliseen elämään. – – Teosofien tulisi julistaa ääneen, että sukupuolielämä on rajoitettava avioliittoon ja että aviollinen yhteys on rajoitettava suvun lisäämiseen. Sellainen on välttämätön lopputulos teosofisesta opista ihmisen luonnosta.

Omatunto — tammikuu 1906 (N:o 10)

Kieliasua on päivitetty.


Etusivu Artikkelit