Alexander Cannon

Telepatia

Telepatia on tietosanakirjojen mukaan lainattu kreikkalaisesta sanastosta, ja se voidaan kääntää merkitseväksi ”ajattelua pitkällä etäisyydellä”. Mutta tutkija ei saa tietosanakirjasta selvyyttä, mitä telepatia tosiasiassa on, ja kaikki länsimaiset tietosanakirjat ja lähteet tarvitsisivat täydellisen uudistuksen kirjoituksilleen psyykkisistä tieteistä. Telepatiaankin sisältyy paljon enemmän kuin ”ajattelua pitkällä etäisyydellä”, sillä näin ollen se olisi vain jonkinlainen puhelintiedotus, erillään voimasta, joka sen saa aikaan. Ajatusvoima, jota tässä käsitellään, on paljon enemmän. Se on dynaamista, maailman valtavinta voimaa, suurempaa kuin mikään muu voima, jonka länsimainen tiede tuntee. Se on sitä ”näkymätöntä vaikutusta”, josta olen aikaisemmin esitelmöinyt ja joka muodostaa pohjan eräälle tätä asiaa koskettelevalle teokselleni. [The Invisible Influence, 1934]

Tämä voima eroaa kaikista johdannaisvoimista länsimaisessa mielessä, sillä tässä ei ole kyseessä voimansiirto johonkin etäisyyteen vaan täydellinen paikan ja ajan eliminointi. Ovathan paikka ja aika olemassa vain harhan aineksena, ne ovat mayan kudoksen loimet ja kuteet, verho, johon kaikkeudellinen ajattelu on puettu, jotta Jumala voisi ilmentyä. Kun siis lävistämme tämän harhan, kun eliminoimme ajan ja paikan suhteet, niin havaitsemme itsemme työskentelemässä tasolla, missä niillä ei ole mitään merkitystä. Sillä tasolla ei ole käsitettä ”peninkulma tunnissa”, sillä siellä on todettu kaikkien asioiden ykseys.

Täten mayan rajoittamisella voitetaan ajan ja paikan erheellisyys ja saavutetaan arvokkaalla rauhallisuudella kaikkien niiden asioiden tuntemus, jonka länsimainen tiede voi hankkia öljyjen ja kaasujen täyttämässä laboratoriolöyhkässä hajottaessaan sähköelektroneja.

Arjalaiset hindumestarit paljastivat tämän suuren salaisen voiman jo yli kolmetuhatta vuotta sitten. Vuoriensa ja metsiensä leppoisassa hiljaisuudessa he ovat vuosisatojen aikana uhrautuneet ottamaan siitä selvää ja samalla täydentämään tietojaan ihmismielen mysteereistä ja keinoista sen hallitsemiseksi – aikoina, jolloin meidän esi-isämme asustivat vielä metsissä alkuasukasasteella, ruumiit tatuoituna. Intian kapinan aikana adeptit käyttivät tätä voimaa täydessä laajuudessaan englantilaisia joukkoja vastaan, ja englantilainen päällystö usein ihmetteli, kuinka hindut tunsivat päämajan tiedonannot ennen kuin ne oli ennätetty lennättimen välityksellä tiedottaa omille joukoille. Nämä eivät tienneet, että oli olemassa kaksi maailmaa – toinen näkyvä, jonka luulemme tuntevamme ja toinen näkymätön, josta useimmat eivät välitä mitään, vaikka jotkut tuntevat sen paremmin kuin viidellä aistilla tuntemansa maailman.

Nykyisin on kuitenkin käynyt helpommaksi tutkia näitä asioita länsimaalaistenkin kanssa, varsinkin sen jälkeen, kun langaton sähköttäminen on tullut yleiseksi. Kaikki myöntävät yksimielisesti, etteivät he uskoisi radiota mahdolliseksi, elleivät he olisi omin korvin kuunnelleet sitä. Jos langaton sähköttäminen on mahdollista, niin silloin voi moni muukin ihmeellinen asia olla mahdollista: toisin sanoen, viisaat miehet pidättyvät vetämästä rajaviivaa mahdollisen ja mahdottoman välille. Kaikki voi olla mahdollista, ja mahdoton on vain typerien käyttämä laatusana.

Painakaamme tarkoin mieleemme yhdenkaltaisuus radion ja telepatian välillä. Kummassakin tapauksessa on olemassa lähettäjä ja vastaanottaja, ja lähetyksen yhteyden onnistuminen riippuu kahdesta koneesta, jotka ovat täydellisesti samavireiset. Miksi ei ihmismieli ja ruumis (ihmisorganismin huomiokoneiston kokonaisuus) voisi olla eräänlainen radion tapainen vastaanottaja ja lähettäjä, joka on viritettävissä samanvireiseksi jonkin toisen koneen kanssa yhteydenpitämistä varten? Tämä on jotakin erikoista, mutta olen osoittanut psykografikoneellani (jota olen lähemmin esitellyt teoksessa The Invisible Influence), että tämä pitää paikkansa, sillä siinä näkyy selvästi, kuinka kahden henkilön mielenvärähtelyt ovat yhtäläiset ollessaan telepaattisessa toiminnassa. Toisin sanoen kaksi henkilöä on keskenään sopusointuisessa ajatusvärähtelyssä silloin, kun ajatussiirto heidän välillään on mahdollinen. Jos kaksi yksilöä on kosketuksessa psykografiin samanaikaisesti ja toisistaan riippumatta, on mahdollista parin kokeen jälkeen näyttää toteen näiden keskinäinen sopusointu ja vertailla, missä määrin ajatustenvaihto heidän välillään olisi mahdollinen.

Psykografi näet tekee merkinnän kahden sen yhteydessä olevan henkilön yhteys- ja vastustusmahdollisuuksista, ja tällöin ilmenee, että jos kahden yksilön välillä on onnistuttu saamaan ajatuksenvaihtoa, niin heidän ajatusvärähtelynsä ovat koneessa saaneet samanlaisen merkinnän. Tämä koe osoittaa selvästi, että kahden henkilön ajatusväreilyt ollessaan telepaattisessa ajatussiirrossa keskenään, ovat täysin samanvireiset, niin kuin on asianlaita langattoman lähettäjän ja vastaanottajan välillä. On kuitenkin oltu täysin selvillä siitä, että silti on olemassa suuri eroavuus langattoman ja telepaattisen yhteyden välillä, sillä kun langattomassa yhteydessä vastaanottajan on oltava viritettynä lähettäjään ennen kuin vastaanotto tapahtuu, niin telepatiassa lähettäjän aivot voivat päästä vastaanottajan aivojen yhteyteen puhtaasti päättäväisellä tahdolla, eli ajatusvoiman keskitetyllä suuntaamisella. Lähettäjä tässä virittäytyy vastaanottajan mukaan eikä päinvastoin.

Onpa toinenkin merkillinen yhtäläisyys radion ja telepatian välillä. Kumpikin näistä toimivat tehokkaimmin pimeän aikana. Sanotaan, että langattoman värähtelyaallot tapahtuvat samassa eetterissä, missä meille kantautuu auringonvalo ja että ne häiriintyvät vähiten auringottomana aikana siis auringonlaskusta auringon nousuun, jolloin ei ole mitään asiallista häiriötä. Telepatia käyttää vielä hienompia eetterivärähtelyjä, ja on todettu auringon lähettävän värähtelyjä, jotka muuttavat tätä eetteriaaltoilua päiväsaikaan, joten telepaattinen lähetys kohtaa päivällä aika suuria vaikeuksia. Yön hiljaisuudessa telepatiaa voi suunnata myös kohteeseen, johon lähettäjä ei ole erityisen tietoisissa suhteissa. Täten siirretty ajatusvoima vaikuttaa sen vuoksi voimakkaammin, kun useimpien ihmisten mielet ovat öiseen aikaan passiivisemmat ja niin ollen vastaanottavaisemmat kuin päivällä.

On mahdotonta käsittää tätä niin kauan kuin katselette maailmankaikkeutta sekalaisten voimien massana. Maailmankaikkeus on ykseys – universumi, mikä sananmukaisesti merkitsee: yhteen kohdistuva. Maailmankaikkeus – sellaisena kuin sen huomioimme – on sarja heijastuksia yhdestä maailmankaikkeudellisesta keskusjumaluudesta, ja kaikki sen heijastukset ovat väkisinkin järjestyneet sen ympärille, joka heijastaa ne. Täten maailmankaikkeudessa ilmennyt voima on sama voima, joka meissäkin värähtelee tajuntanamme. On olemassa täydellinen samaisuus meidän sisäisen elämämme ja kaikkeudellisen elämän välillä. Emme ole kaikkeudesta eristetyt, olemme sen osasia ja sen vuoksi yhtä jumaluuden kanssa, sen heijastumaa, vaikkakin heijastumamme voi olla pahan – harhojen himmentämät. Tätä heijastusta ovat myös ajatuksemme. Sen näkymättömällä säteellä olemme yhteydessä Jumalan ajatuksen kanssa, ja Hänen kauttaan koko luomakunnan kanssa. Jos käsitämme tämän, niin emme hetkeäkään epäile telepatian todellisuutta ja voimaa. Päinvastoin toteamme silloin, että telepatian täytyy olla olemassa, mikäli maailmankaikkeuskin on olemassa, sillä telepatia on se näkymätön, langaton voima, jolla suuri jumaluus kontrolloi luomuksiaan elämän polulla.

Maailmankaikkeus on täynnä näkymättömiä ajatussäteitä, jotka magneettisten virtausten tavoin yhdistävät eetteriaallokossa ihmiset toinen toiseensa. Ja niin kuin äly, mielemme isäntä, voi synnyttää aivokeskuksiimme jonkin aatteen, ja sitten tuntohermojen avulla antaa määräyksen liikuntahermoille ryhtyä toimimaan, niin samanlaisen lain toiminta ilmenee silloin, kun ajatusvärähtelyt mielemme käskystä kohdistuvat toisiin.

Pitää paikkansa olettamus, että ihmisorganismi on mitä ihmeellisin radiokoje merkitsemään näkymättömiä ajatusaaltoja. Enää harvat ovat sitä mieltä, että ajatus syntyy aivoissa tai että muisti on osa aivoista. Tosiaankin ihmisaivot ja etenkin niissä sijaitseva käpyrauhanen ovat rakenteeltaan langattoman radiolaitteen kaltaiset. Ja onko mahdotonta, että ihmisaivot olisivat jumalallisen ajattelun vastaanottokoje? Ihmisaivot ovat kojeena ajatuskirjanpidolle yhdistämään menneisyyden ja tulevaisuuden nykyisyyteen. Kun muisti huononee, se merkitsee kojeemme kyvyn huonontumista värähdellä menneisyyttä, yhtä hyvin kuin hyvä muisti merkitsee sen tarkkaa vireisyyttä menneisyyden tapahtumille. Kaukonäkö merkitsee taas kojeen tarkkuutta ja kykyä tulevaisuuden huomiointiin.

Selvänäkijä voi nähdä värikehän, joka säteilee ihmisen pään ympärillä, ja muita sielullisia värähtelykeskuksia. Nämä värikehät ovat havaittavissa, ja ne ovat kiinteässä yhteydessä kunkin ihmisen henkisen luonteen kykyjen kanssa. Se tosiseikka, että aivot ovat vähemmän kiinteässä yhteydessä mielen kanssa kuin mitä alkujaan on luultu, poistaa monta vaikeutta länsimaisen ajattelun tieltä.

Luonnollisessa unessa, nukutuksessa ja hypnoottisissa tiloissa ei mielellä useinkaan ole mitään yhteyttä aivoihin. Tämäkin antaa lisätodisteen siitä, että aivoihin liittyy merkillinen ominaisuus toimia langattomana kojeena tuodakseen tajuntaamme värähtelyjä näkymättömästä maailmasta. Mielenne voi ajatella, vaikkakin fyysinen ruumiinne aivoineen lepää kuolemankaltaisessa unessa.

Minkälainen todellisuus mahtaa piillä siinä suuressa eetterimeressä, missä nämä värähtelyt tapahtuvat? Voidaan kuvitella, että elämän ja kuoleman äänet saavat värähtelymahdollisuutensa sen äärettömässä aaltoilussa. Mikä ääretön vastuunalaisuus näin ollen lankeaakaan ihmisen osalle, kun hän virittää mielensä ja toistenkin mieliä ottamaan vastaan siihen kaiutettuja ääniä? Ja mitäpä mielettömyyskään näin ollen on? Mitäpä muuta kuin ihmismielen epävireisyyttä, sen aivokoneiston vastaanottokojeen epäkuntoon joutumista, synnynnäisten vikojen tai koneen huolimattoman hoidon takia. Työskentelyni ja kokemukseni mielisairaiden keskuudessa on saanut minut usein miettimään, eivätkö he – kuten he usein väittävätkin – ottane vastaan ääniaaltoja alemman maailman palvelijoilta, manalan asukkailta, jotka lähettävät niitä ihmistajuntaan eetteriteitse. Ken voi tämän ratkaista? Pintapuolinen ajattelija pitää tätä otaksumaa hullutuksena ja vetäytyy syrjään. Siitä huolimatta Kristuskin aikoinaan opetti demonisen mielisairauden olemassaoloa. En voi olla tuntematta myötätuntoa sille ajatukselle, että mielisairaus todella riippuu epävireisestä vastaanottokojeesta, joka vastaanottaa noita pahoja, vääristyneitä värähdysaaltoja. Usein olen kuullut mielisairaiden itsensä sitä valittavan ja kertovan näkyjään manalan asukkaista. Samoin olen usein – nukutettuani terveen ihmisen mesmeriseen uneen – kuullut hänen kauhulla kertovan näkyistään ja kuulevansa samantapaisia ääniä. Kannattaa hieman ajatella tätä tapahtumasuhdetta. Ettekö pane painoa sille, että kokemuksista on opittava ja että on yritettävä ymmärtää, mitä on huomioimamme kohteen pohjimmainen salaisuus? Silloin ei myöskään mielisairauden ilmiöitä saa syrjäyttää vain sen vuoksi, että se on mielisairautta, vaan on ajateltava, että halveksimamme epävireinen aivokoje sisältää salaisuuden, jonka ratkaiseminen voi kääntyä ihmiskunnan pelastukseksi.

Jos siis hyvä ja paha, normaali ja epänormaali, voidaan näin todeta riippuvaksi huonovireisyydestä, eikö silloin ole velvollisuutemme pyrkiä virittämään uudelleen inhimillistä psyykkistä soitinta? Eikö Paavalikin aikoinaan sanonut: ”Emmehän taistele vain lihaa ja verta vastaan, vaan valtoja ja voimia vastaan, pimeyden ja tämän maailman herroja vastaan?” (Efes. 6:12)

Jotta joku voisi taistella näitä pimeyden voimia vastaan, hänen on kontrolloitava omat yksilölliset värähtelynsä. Näin on meneteltävä käytettäessä hypnoosia. Ja jos tällöin voimme saada hypnotisoimamme normaalihenkilön näkemään olijoita, joita mielisairas näkee, emmekö silloin voi kohdistaa kykyämme siihen, että sairas tulee terveeksi saman voiman käytöllä? Varmasti. Ellemme pidä Daventryn lähettämästä ohjelmasta – mikä estää meitä virittämästä kojettamme Lontoolle? Jos olemme suggeroineet itseemme pahoja demoneja, niin varmasti ne ovat karkotettavissa ihmistajunnasta samoin voimin. Mitä on kerran suggeroitu sisäänpäin tajuntaamme, se on myös suggeroitavissa ulospäin.

Jos elämän epäsointu riippuu siitä, että ihmistajunnan vastaanottokoje on epävireisyyden takia kelvoton kuten epävireinen radio, joka värähtelee kaikille aaltopituuksille läheltä ja kaukaa, niin ihmistajunnan on oltava tietoinen siitä, että mustat voimat ovat tosiaankin olemassa ja että ne ovat huomioonotettava voimatekijä. Siksipä on meidän oltava tajunnankehityksessämme huolellisia ja tarkkavaistoisia. Raamattuamme voitaisiin sanoa ihmiskunnan suureksi radiokäsikirjaksi, sillä se käsittelee aihetta, kuinka voimme saada vastaanottokojeemme samanvireiseksi Jumalan lähetysaseman kanssa. Etenkin Uusi testamentti teroittaa mielen ja sydämen puhtautta, sillä samanlainen vetää puoleensa samanlaista. On outo ilmiö länsimaisessa sivistyksessämme, että koneistostamme puuttuu taito huolehtia oikealla tavalla ajatuskojeemme kelpoisuudesta, joka on niin hento ja hieno rakenteeltaan ja sanomattoman tärkeä. Kuinka monta tuhatta nuorta miestä onkaan tälläkin hetkellä maassamme, jotka vaalivat urheiluvälineitään kuin lasta ja jättävät mielensä ylpeyden, kunnian- ja nautinnonhimon ja itsekkyyden saaliiksi, ja jättävät sen ottamaan vastaan samanlaatuisia telepaattisia värähtelyjä! Eivätkä nämä silti kuulu suinkaan huonojen miesten luokkaan. Päinvastoin ovat he kunnon miehiä, mutta he eivät tiedä voimista, jotka piilevät heissä, ja tietämättömyydessään he eivät kykene vastustamaan vihan, rauhattomuuden ja sodan aatevärähtelyjä, sillä he eivät tunne omaavansa sisäisen vastaanottajan hienoa koneistoa.

Mutta meidän ei tarvitse olla noin tietämättömiä. On pudistettava pois mielestämme nurja, maailmallinen ajatuksensiirto, sen väärennetyn maailman, jossa elämme ja jonka yltä on karissut jumalallisen heijastuksen kauneus. Joka päivä ja hetki on ajatuksista ja sydämestä poistettava kaikki epäsuotuisat aaltopituudet. Kun näin teemme, saamme todeta turvallisimmaksi jumaluuden lähettämän aaltopituuden, sen säilyttämisen ajatuksissamme, sillä siihen sisältyvät vain puhtaat, suopeat, laupiaat ja rakastavat ajatukset, eikä siihen jää tilaa vihalle, ei edes epäystävälliselle, halveksivalle, himokkaalle ja pahansuopealle värähtelylle.

Kun olette saavuttaneet Jumalan aaltopituuden, niin käytettävissänne on uusi tarmo ja voima toisten hyväksi. Ette ole silloin enää vain halpa-arvoinen vastaanottokone, avoin kaikille virtauksille, jotka värähtelevät mielenne hienossa eetterissä, vaan kehitätte itsessänne erottamiskyvyn voiman, joka ylittää rohkeimmat unelmanne ja jolla kykenette erottamaan hyvän ja pahan hienoimmatkin varjot. Tällöin kykenette kohdistamaan ajatuksenne elämän todellisuuksiin, niihin, jotka merkitsevät jotakin. Olette joutuneet erikoisasemaan, ja etsimänne voima annetaan teille, sillä teihin alkaa silloin virrata vapaasti Jumalan näkymätön voima. Tämä ilmeni myös Jeesuksen elämässä, sillä suurimmat tekonsa hän teki sen jälkeen, kun hän oli ollut yksinään vuorilla tai erämaassa.

Tullaksemme suuriksi meidänkin on opittava yksinäisyyden merkitys, kyky ajatella yksinämme. Jeesuksenkin puhtaaseen tajuntaan virtasi ehtymätön elämän voima valuakseen hänen kauttaan sairaisiin ja syntisiin. Eikö hän sanonut, eräs vaimo väentungoksessa kosketti hänen vaippansa helmusta: ”Kuka kosketti minua? Tunsin, kuinka voima valui ulos minusta.” (Luuk. 9:76). Eikö tämä Jeesuksen mainitsema voima ollut hänen jumalallista magnetismiaan, joka täytti hänet, koska hän oli todellisessa telepaattisessa yhteydessä Isään?

On olemassa historiallisia todistuksia siitä, että useilla henkilöillä on tämä voima ollut käytettävissä, vaikka he eivät aina ole käyttäneet sitä toisten hyväksi. Nämä ovat kuitenkin aina olleet huomattavia henkilöitä. He ovat hallinneet mielensä lujuudella, mentaalisella keskittyneisyydellä. He ovat olleet inhimillisiä voimadynamoita, jotka käyttävät vain energiaa ja voimaa.

Näin oli asianlaita Napoleon Bonaparteen nähden. Hän oli tietoinen omasta magneettisesta voimastaan ja oli oivallinen luonteiden tuntija.

Christian Science'n perustaja Mary Baker Eddy on toinen tällainen huomattava persoonallisuus.

Ajatuksen voimalla, olkoonpa se sitten telepatialla aikaan saatu tai ei, voi helposti saada orgaanisia muutoksia ruumiin solukkoon. Niinpä eräs äiti nähdessään erään raskaan esineen putoavan lapsensa jalalle pyörtyi, ja kun hän virkosi täysin tajuiseksi, huomattiin hänen omassa jalassaan samanlainen haava kuin lapsen jalassa. Haava oli todellinen ja parani märkien granulaatiokudoksin kuten ruhjehaava ainakin.

Ajatelkaapa esimerkiksi lapsen syntymää. Hedelmöittymisen ja raskauden alun salaisuus tapahtuu tiedottomasti. Ei äitikään tiedä, mistä se voima on kotoisin, mutta jumaluus se saa elämän alkuun, ja äiti sen havaitsee vain syvimmässä tietoisuudessaan.

Ja näyttääpä siltä kuin telepaattisen väreilyn ehdoton edellytys olisi, että mitä syvemmälle tajuttomuuteen se tähtää, sitä suuremmat vastukset sillä on voitettavanaan, koska kaikkeudellisen tajunnan eetterivärähtelyillä on hajautumaton virtauksensa, jonka teho on uskomattoman suuri. Emme voi kuvitellakaan, miten kävisi, jos tavallisella äidillä olisi valtuudet kantamaansa lapsen muovailuun. Jos se on tapahtunut esimerkiksi jonkin väkivaltaisen tapahtuman väliintulosta, joka äidin ajatusmaailman myötä on vaikuttanut lapseen ennen tämän syntymää, niin seuraukset ovat olleet kohtalokkaat: lapsi on voinut epämuodostua. Syy on ollut siinä, että kaikkeudellisen tajunnan telepaattinen värähtely on hetkeksi katkennut, mikä on suoranaisesti vaikuttanut lapsen kasvuun, samoin kuin radiokuva voi turmeltua hetkellisen sivuvaikuttimen väliintulon takia.

Se, että näin on asianlaita ja että tämän laatuinen värähtely tosiaankin tapahtuu ihmistajunnassa, voidaan todeta sekä ihmisissä, jotka on saatettu hypnoottiseen tilaan, että harjaantuneiden psyykikkojen havaintojen avulla. Hämmästyttävää on tällöin todeta, että mitä syvempi on unitila eli transsi, sitä vähemmän merkitsee välimatka hypnotisoidun ja hypnotisoijan välillä. Valoisassa hypnoottisessa tilassa olevan henkilön tulee tavallaan olla lähellä sitä henkilöä, jonka ajatuksia hänen on luettava, mutta kun transsi syvenee, välimatkakin pitenee esteettömästi, kunnes syvimmässä unessa ajan ja paikan rajat häviävät. Syvimmässä transsitilassa ihminen on suoranaisessa yhteydessä näkymättömään ajatusmaailmaan ja löytää maan miljoonien ajatukset valmiina vangittaviksi tajuntaansa.

Kirjassani The Invisible Influence kerroin, kuinka kerran eräällä matkallani kadotin matka-arkkuni, ja kuinka sen löysin erään ystäväni avulla, joka kuolemankaltaisessa transsitilassa määritti paikan, missä matka-arkkuni oli, ja kolkutti peninkulmien takana olevan virastohuoneen ovelle viedäkseen sinne ilmoitukseni. (Spiritistien ”suora ääni”). Samassa teoksessani myös kerroin, kuinka nukutin erään brittiläisen everstin syvään transsitilaan ja annoin hänelle määräyksen seurata tunnin ajan erästä huomattavaa valtiomiestä ja kirjoittaa muistiin valtiomiehen ajatukset aivan yksityiskohtaisesti. Tämä tietenkin hämmästytti everstiä ja pelästytti valtiomiestä, kun myöhemmin ilmoitin heille kokeen tulokset.

Eräs henkilö on tässä suhteessa hyvin herkkä. Eräänä yönä hän herätti ystävänsä seisoen hänen vuoteensa jalkopäässä. ”Mitä haluat?” kysyi ystävä. ”En voi nukkua”, valitti varjo, ”ole hyvä ja määrää minut nukkumaan.” Ystävä nousi vuoteesta ja lausui määräävässä äänilajissa: ”Mene nukkumaan ja herää vasta kellon lyödessä yhdeksän!” Haamu hävisi, ja kun molemmat asianomaiset kohtasivat toisensa, he vertasivat tapahtuman aikamääriä ja totesivat ne yhtäpitäviksi. Tässä tapauksessa kummatkin tunsivat toisensa voimat, ja yhteys oli vapaaehtoisesti sovittu.

Tekin voitte tehdä tämän kokeen. Ajatelkaa ystäväänne ja kuvailkaa hänen piirteensä sielunsilmällenne. Jos tämä on vaikeaa, niin käyttäkää apunanne hänen valokuvaansa, ja puhukaa sille ääneen. Keskittäkää koko mielenne tarkoitukseenne, ja illalla juuri ennen uneen vaipumistanne painakaa ystävänne kuva tajuntaanne. Jos teillä on kokeenne loppuun saakka kylliksi voimaa, tulette huomaamaan onnistuvanne: ystävänne tulee tietoiseksi läsnäolostanne, ja jos tahdotte, hän voi vastata teille pian vaikka kirjeitse. Edellä on kuvattu, kuinka ajatukset on uskottava aineeseen. Juuri tätä menettelytapaa käytätte voimakkaassa telepatiassa.

Älkää yleensä pettykö ja pitäkö jokapäiväisinä seikkoja, jotka ovat todellisuuksia tajunnallenne! Muistakaa, että tietoinen mieli on vain tiedottoman palatsin ulkoseinä, palatsin, johon on kätketty muistin, äänen, kielen, rakkauden – sanalla sanoen elämän aarteet. Tämän aarteiston kultaista avainta kannatte omassa sydämessänne. Sen avaimen muodostaa kyky ymmärtää kaiken telepaattisluontoisen tiedon voimaa. Sillä kun sen käsitätte, muovailette elämänne uudelleen, käyttäen tunteitanne viritystaulukkona, jolla säilytätte itsellenne ajatusvoiman hyvät värähtelyt ja karsitte pois huonot.

Kun kerran jouluna Betlehemin kirkon kellot soivat yli koko maailman, niin moni teistä varmaankin silloin asetti radiovastaanottimensa tälle taajuudelle ja kuunteli rauhan ja hyvän tahdon väreilyä eetterissä, jossa maailmat uivat. Joskus toiste olette varmaan kuunnelleet rotuvihan ja sodan ääniä samasta näkymättömästä eetteristä. Samoin on asianlaita kaikkeudellisen tajunnan, jossa elämme, liikumme ja olemme. Jokainen ajattelemamme ajatus ja lausumamme sana kylväytyy tähän telepaattiseen ajatusmaailman varastoon, josta ne kaikuvat ajan laaksojen läpi kautta iankaikkisuuden. Toiset voivat virittäytyä sille ja kuulla sen kaiun ja jatkaa niin edelleen, kunnes Elämän suuri jumaluus antaa määräyksen eetterien hajautumisesta. Tällöin kuitataan kaikki karmalliset laskut, ja kaikki, mikä on kelvollista kestämään, jää eloon, mutta se, mikä on pahaa ja saastaista, rakkauden lain vastaista, vaimennetaan ikuisiksi ajoiksi. Tämä on se hetki, jota raamatuissa sanotaan maailman lopuksi, ja silloin voi ihmiskunta virittäytyä universaaliin tajuntaan millä aaltopituudella tahansa ja löytää kauneutta, iloa ja rauhaa, sillä pahat väreilyt ovat silloin karkotettu kaikkeudellisesta eetteristä. Pitäkää siis tarkkaan huolta ajatuksistanne, jotta siellä pääsisivät vallalle hyvät eikä huonot ajatukset, sillä totta on, että ne, jotka kietoutuvat pahojen ajatusten pauloihin, jäävät niihin, ja tajunnan syvin olemus tulee heitetyksi pimeyteen, silloin kun suuri Jumaluus puhdistaa universaalin tajunnan välineitä. Älkäämme enää olko mielettömiä, vaan oppikaamme elämisen taito! Oppikaamme ymmärtämään, että ihmisen velvollisuus on hillitä ajatuksensa, virittäytyä vastaanottamaan hyvää eikä pahaa.

Mitä syvemmin tutkimme sielunelämää tuon suuren telepatiavoiman valossa, sitä selvemmin huomaamme, kuinka koko elämän lävistää näkymätön vaikutus, jota voimme kutsua todelliseksi jumaluudeksi, ja sen vastakohtaa pahaksi, jotka molemmat taistelevat, kumpi saa vallita ylitajuntaamme eli sieluamme, joka jää elämään ruumiimme kuoltua. Kun siis meillä on kyky virittää tajuntamme mielemme mukaan, niin miksi emme silloin valitsisi jumaluuden aaltopituutta? Telepatian tiede on sitä, kuinka ajatukset voivat vaikuttaa toisten ajatuksiin, ja ajatus on suurin voima, jonka tässä maailmassa tunnemme. Haluatte hartaasti tietää jotakin korkeammasta, joka on monelle teistä näkymätön. Muistakaa tällöin, että voiman ja vastavaikutuksen laki toimii kaikissa maailmoissa.

Tiedon saavuttamiseksi vielä: ”Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, ja kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Matt. 7:7) Kehotan teitä kolkuttamaan oikealle ovelle, joka avautuu teidän oman sielunne värähtelyille ja vastaa korkeimpia toiveitanne.

Hyvä musiikki toimii usein verrattomana telepaattisena voimana irrottamalla sielumme kahleistaan ja vapauttamalla sen toimittamaan omaa ihmeellistä tehtäväänsä. Telepatia on todellisuudeksi tehtyjen asioiden airut. Ajatus muuttuu ennemmin tai myöhemmin todellisuudeksi – sanotaanhan Raamatussakin: ”Sana on tullut lihaksi.” (Joh. 1:14)

Luomanne ajatukset ovat niin voimakkaita, että ne tulevat telepaattisiksi alitajunnallenne yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes ne muuttuvat minäksenne. Huomatkaa tämä suuri totuus! Kuinka suuri onkaan yhden ainoan ajatuksen suuri voima! Ajatteleminen on muutettava taidoksi. Ihmisen ajatukset riippuvat suuresti kirjoista, joita hän lukee, ja asioista, joita hän näkee, ja ystävistä, joiden kanssa hän seurustelee – ne riippuvat hänen näkyvästä ja näkymättömästä ympäristöstään. Keiden kanssa seurustelemme, sellaisiksi tulemme.

Mestariajattelija on taitelija, joka huolellisesti maalaa sielunsa kankaalle vain jumalallisen värähtelyn kuvia. Hän tekee sen mestarillisin siveltimenvedoin, harkituin voimin, täysin luottaen siihen, ettei mikään voima estä niiden täydellistä ilmentymistä hänen omassa elämässään, jossa ihanne on tullut todellisuudeksi.

Suom. V. Angervo

Teosofi — 1942 n:o 7-8


Etusivu Artikkelit