N. Sri Ram

Huomioonotettavia seikkoja

1) Jokaisen henkilön edistys riippuu hänestä itsestään, ei opettajasta eikä suosiosta. Edistyminen tapahtuu luonnonlakien mukaisesti, se on varma ja väistämätön.

2) Meillä jokaisella on pitkä tie edessämme. Sillä on merkitystä, kuinka kauaksi aikaa pysähdymme johonkin vaiheeseen.

3) "Mestari" on sekä täydellistynyt, fyysisessä ruumiissa oleva ihminen että täydellisyyden ihanne jokaisen ihmisen sydämessä. Kun ihminen kulkee kohti tämän ihanteen toteuttamista, hän löytää Mestarin.

4) Parhaiten edistymme, kun emme ajattele edistystämme emmekä itseämme, vaan palvelemme toisia ja Mestarin asiaa, mikä merkitsee kaikkien ihmisten hyvän ja onnen eteenpäin viemistä.

5) Emme auta toisia puuttumalla heidän elämäänsä tai tyrkyttämällä heille ajatuksiamme, vaan työskentelemällä myötätunnon hengessä ja osallistumalla heidän suruihinsa ja iloihinsa.

6) Meidän on kaikessa käytettävä omaa arvostelukykyämme, kuinka rajoitettu ja epätäydellinen se lieneekin. Meillä täytyy olla rohkeutta työskennellä arvostelukykymme mukaisesti, ja meidän on annettava veljellisesti sama vapaus toisille.

7) Vain se merkitsee, missä hengessä elämme arkista elämäämme ja millä tavalla pidämme huolta sen jokaisesta osasta. Nykyinen elämämme on etupäässä valmistusta tulevaan työhön.

Teosofi — toukokuu 1960


Etusivu Artikkelit