Paul Brunton

Okkulttiset voimat

Ylisielua kuvataan suurena valtamerenä, jossa on myriadeja lahdelmia, joista jokainen edustaa yksityisen ihmisen tajuntaa. Tästä saa jonkinlaisen lähtökohdan okkulttisten ilmiöiden ja telepatian periaatteiden ymmärtämiseen. Ihmiset ajattelevat, että okkulttisten voimien kehittäminen on joko tärkeä täydennys henkisessä etsinnässä tai suotavaa sellaisenaan. Okkulttisilla voimilla ei ole mitään tekemistä etsintämme kanssa. Yliminää etsiessämme emme saa pysähtyä en route, tien viereen. Kaikki okkulttiset voimat kuuluvat sielun tasolle. Ne ovat planetaarisen Ylisielun alueen ilmiöitä. Jos pääset Ylisielun alueille, pääset myös okkulttisten voimien alueelle.

Mutta Ylisielu ei ole Yliminä. Se on yhtä tasoa alempana. Jos aiot pysyä Ylisielun alueella, et saavuta koskaan Yliminää. Mitä sinulta puuttuu? Haluatko tavoittaa taivasten valtakunnan? Silloin sinun on jatkettava edelleen. Sinun on jätettävä taaksesi Ylisielu ja sen mukana kaikki okkulttiset voimat. Opettele tulemaan ahtaalle portille, jossa kaikki jätetään taakse – se mitä omistat aineellisesti ja sielullisesti, mentaalisesti.

Jos takerrut okkulttisiin voimiin, et koskaan pääse läpi siitä portista, joka johtaa taivasten valtakuntaan. Näillä voimilla ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme etsiessämme Yliminää. Jotkut ihmiset käyttävät aikansa ja energiansa tavoitellessaan näitä voimia, mutta hyvin harvojen onnistuu saada niitä. Jos he kuitenkin onnistuvat siinä, he pysähtyvät henkisessä kehityksessään. Ja he myös pysyvät paikallaan, kunnes luopuvat okkulttisten ilmiöiden tavoittelemisesta. On helppo ymmärtää, kuinka niin monia uskonnollisia yhteisöjä syntyy seuraamaan johtajia, jotka ovat pysähtyneet eri kohdilla tien varteen etsiessään totuutta.

Jeesus lupasi, että kaikki annettaisiin sinulle, jos etsit taivasten valtakuntaa. On siis olemassa korkeampi tie, joka edellyttää sitä, että etsit taivasten valtakuntaa. Ja jos haluat löytää valtakunnan, sinun on luovuttava persoonallisesta egostasi. Ja jos luovut persoonallisesta minästäsi, lakkaat haluamasta aineellisia asioita. Sinulla on oleva tiettyjä materiaalisia tarpeita, mutta silloin olet uskonut ne taivaallisen Isäsi haltuun ja hän on pitävä niistä huolen. Mutta jos ajattelet, että olet viisaampi kuin Isäsi ja yrität mentaalisen keskittymisen avulla antaa määräyksen Isälle, hän jättää sinut yksin hoitamaan asioita oman kokemuksesi keinoin.

Sinulla on Jeesuksen tie tai näiden uskonnollisten yhteisöjen tie, ja ne ovat kaksi erilaista tietä. Ja vaikka uskonnolliset yhteisöt käyttävät Jeesuksen nimeä ja väittävät seuraavansa häntä, se ei ole sama asia. Tiet ovat erilaiset. Jumalalla on viimeinen sana, ei meillä. Mutta ensimmäinen on se tie, että persoonallisen minän tahto luovutetaan, ja se tuo aina mukanaan sisäisen rauhan ja lujuuden kantaa omat huolet, onnistutaanpa tai ei saamaan hyvä onni ja terveys. Toinen tapa on se, että käytetään persoonallista egoa tyydyttämään henkilökohtaisia toiveita. Se tuo aina mukanaan sielullista levottomuutta ja epävarmuutta siitä, miten kohdata huolet. Edellinen tie on jumalallinen ja oikea, toinen egoistinen ja väärä.

Jos jollakin adeptilla tai ihmisellä on maagista voimaa, se johtuu siitä, että hän on keskittynyt siihen ja tavoitellut sitä, eikä yksin tässä syntymässä vaan myös edellisissä inkarnaatioissaan. Tämä oli hänen kehityksensä linja, ja kun hän lopulta saavutti adeptiuden, nämä voimat olivat hänellä käytettävissä, koska hän oli pyrkinyt saamaan ne ja Totuuden täyteys toi ne palkkiona. Jos hän olisi etsinyt vain Totuutta, hänellä ei olisi ollut näitä voimia, mutta hän olisi silti ollut yhtä korkea adepti, koska hänen tietoisuutensa olisi ollut todellinen ja ikuinen. Eikä aineellinen maailma, miten kaikessa läsnäolevalta se olisikin tuntunut, olisi hänelle merkinnyt todellisuutta, vaan sillä olisi ollut hänelle pikemminkin unen arvo.

Sellainen adepti, jolla on okkulttisia voimia, pitää näitä voimia univoimina. Hänelle ne eivät merkitse kovin paljoa, koska hänen on niitä harjoittaakseen astuttava alaspäin korkeammasta tietoisuudestaan. Hänellä on jonkinlainen itsensä uhraamisen muoto käyttää parantamisvoimaansa tai okkulttisia voimiaan, koska ne eivät kuulu ikuisen hengen tasolle vaan mielen tasolle, joka on alempana.

Turhanpäiväisyys on ensimmäinen niistä ansoista, jotka ovat odottamassa henkilöä, jolla on puolittain kehittyneitä okkulttisia voimia. Yliluonnollinen on pelkästään luonnollinen väärinkäsitettynä. Jokainen äärellinen tajunta on vain pyörre, pyörrevirta, äärettömässä Ylisielussa. Sillä ei ole todellisuudessa mitään selvää ja erillistä olemassaoloa perusolemuksena, vaan se on kuin aallonpohja valtameressä, vain muodoltaan erilainen. Se ei ole koskaan ollut hetkeäkään erillään Ylisielusta.

Älä siksi tee sitä yleistä erehdystä, että odottaisit adeptilta okkulttisia ihmeitä, muutoin tulet pettymään. Hän käyttää näitä okkulttisia voimia, milloin hän pitää sitä soveliaana, mutta ei muulloin. On eräs asia, joka meidän on muistettava, ja se on, että ihminen joka on löytänyt jumalallisen hengen lähteen, on löytänyt kaiken voiman lähteen, myös okkulttisten voimien. Maagiset voimat ovat sellaisenaan vähäisempiä osoituksia Yliminän korkeammista voimista, koska viime kädessä on olemassa vain yksi voima ja koko universumissa yksi voima, samoin kuin on olemassa vain yksi sielu. Kun tämä voima tulee alas ja tihentyy, se jakaantuu alemmiksi voimiksi ja nämä jälleen heikommiksi perusvoiman ilmauksiksi ja niiksi erilaisiksi voimiksi ja energioiksi, jotka me tunnemme.

Saattaa olla että adepti ei ole kehittänyt esimerkiksi parantavaa voimaa. Hän on saattanut toimia saadakseen Yliminän voiman, joka on suurin voima maailmassa. Tällä voimalla hän voi saada aikaan mitä suurimpia ihmeitä, paljon suurempia kuin mitä saadaan aikaan okkulttisilla voimilla. Suurin ihme, minkä adepti voi suorittaa, on se, että hän auttaa muita saavuttamaan toisen tietoisuuden, koska se auttaa heidän heräämistään harhasta totuuteen. Siitä huolimatta Yliminän voima on sellainen, koska se on kaikkien asioiden perusta ja se voi suorittaa ja suorittaakin aika ajoin mitä hämmästyttävämpiä ihmetekoja, käyttäen tietenkin välineenään Ylisielua. Ne, joita on ilmestynyt tähän maailmaan ja jotka ovat suorittaneet eriskummallisia asioita ja tehneet ihmeitä, eivät ole tavallisesti olleet adepteja sanan parhaassa mielessä. He eivät ole löytäneet iankaikkista elämää. Jos nämä ihmiset toivovat tulevansa tosi adepteiksi, jos he toivovat tulevansa sellaisiksi kuin Jeesus oli, silloin heidän tarvitsee ottaa vain yksi askel, ja se on että he luopuvat omista voimistaan ja lähtevät sitten korkeammalle polulle. Sellaisista okkulttisista voimista tulee kompastuskivi, kun he alkavat etsiä jotain korkeampaa. Ne ovat sielullisia voimia, ja hengen tason löytääkseen etsijän on ylitettävä sielullinen taso. Jos sellaiset ihmiset ovat ylittäneet mielen tason ja luopuneet sen voimista, he hengen tavoitettuaan huomaavat myöhemmin, että nämä voimat ovat palanneet heille takaisin. Yliminä käyttää sitten heitä suorittamaan ihmeellisiä voimatekoja ilman, ettei heillä ole niissä enää mukana itsekästä vaikutinta. Näitä voimia käytetään ainoastaan Yliminän tahdon ilmauksensa, ei persoonallisen minän, mikä muuttaa täydellisesti sen mitä maailmassa tehdään.

Henkiseen tietoisuuteen liittyy suuri mysteeri, salaisuus, jonka länsimaiset ihmiset kokevat hyvin vaikeaksi ymmärtää, ja se on egon luovuttaminen tai niin kuin Jeesus sen sanoi "oman elämänsä kadottaminen". Kun luovutat egosi ja saavutat totuuden, et enää itse toimi vaan sinussa toimitaan, et enää itse puhu vaan sinun kauttasi puhutaan. Se merkitsee, että Yliminä on tavoittanut sellaisen polttopisteen ja ulospääsyn maailmaan, jota sillä ei ollut ennen. Se on ihme. Yliminä on kaikkialla, se on aina läsnä. Se on kaikkien asioiden perusta, se läpäisee koko avaruuden.

Tiivistelmä poiminnosta Paul Bruntonin kirjasta Totuuden jäljillä.

Etusivu Artikkelit