ÄITI AMMA

Kuka Amma on?

Mata Amritanandamayi on yksi aikamme tunnetuimpia hyväntekijöitä ja henkisiä opettajia. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa nimellä Amma, joka tarkoittaa äitiä.

Amma tunnetaan rauhan, rakkauden ja pyyteettömän palvelutyön lähettiläänä, joka jakaa myötätuntoaan syleilemällä. Hänen koko elämänsä on omistettu kärsimyksen ja köyhyyden lievittämiselle. Amma inspiroi ihmisiä ja muuttaa maailmaa niin halauksensa, henkisen viisautensa kuin laajan Embracing the WorldŽ -hyväntekeväisyystyönsä kautta.

Amma sanoo, että rakkaus on uskonto, jota maailmamme tarvitsee nyt kaikkein kipeimmin. "Siellä missä on todellista rakkautta, kaikki on ponnistelematonta."

Jo 40 vuoden ajan hän on lohduttanut jokaista luokseen tulevaa. Amman syliin jonottavat ihmiset kaikista uskonnoista: niin katoliset nunnat kuin buddhalaiset munkit, niin kristityt, muslimit kuin ateistit.

Omalla väsymättömällä esimerkillään Amma opettaa pyyteetöntä rakkautta, myötätuntoa ja lähimmäisten palvelua. Hän sanoo, että valtaosa kärsimyksistämme ja sairauksistamme johtuu rakkauden puutteesta.

Amma vierailee vuosittain Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa, Aasiassa ja Afrikassa koskettaen ihmisten sydämiä missä ikinä liikkuukin. Amman kirjoja on käännetty 35 kielelle ja hänen nimiinsä perustettuja henkisiä keskuksia on 350 eri puolilla maailmaa.

Amman elämä

Amma syntyi vuonna 1953 syrjäisessä rannikkokylässä Keralan osavaltiossa, Etelä-Intiassa köyhän kalastajaperheen tyttärenä. Jo pienenä tyttönä hän herätti huomiota meditoidessaan tuntikausia meren rannalla. Hän myös sävelsi antaumuksellisia lauluja, ja hänet nähtiin usein laulamassa Jumalalle voimakkaan tunteen vallassa. Hänen nuoresta iästään huolimatta laulut ilmensivät mitä suurinta syvällisyyttä ja viisautta.

Amman ollessa yhdeksänvuotias, hänen äitinsä sairastui. Amman piti jättää koulunkäynti
kesken voidakseen auttaa perhettään taloudenhoidossa ja huolehtiakseen sisaruksistaan. Suuresta työtaakasta huolimatta hän työskenteli väsymättä ja valittamatta ruokkien myös lähistön köyhiä ja huolehtien vanhuksista. Kulkiessaan talosta taloon keräämässä ruoantähteitä perheen lehmien ruokintaan hän kohtasi äärimmäistä köyhyyttä ja kärsimystä sekä omassa yhteisössään että ulkopuolisessa maailmassa. Tämän näkeminen vaikutti häneen syvästi. Amma vei avun tarpeessa oleville ruokaa ja vaatteita omasta vähävaraisesta kodistaan siitä huolimatta, että hänen perheensä torui ja rankaisi häntä siitä.

Amma alkoi myös halata ihmisiä tarjotakseen lohdutusta heidän suruunsa. Vastauksena hänen rakastavaan huolenpitoonsa, he alkoivat kutsua häntä Ammaksi, äidiksi. Luonnollisestikin hän vastasi tähän kutsuen heitä lapsikseen.

Hänen yhteisönsä perinteet eivät kuitenkaan sallineet teini-ikäisen tytön koskettavan toisia, etenkään miehiä. Vastustuksesta huolimatta Amma seurasi sydäntään. Hän selitti toimintaansa myöhemmin sanoen: "Lakkaamaton rakkauden virta virtaa minusta koko luomakunnalle. Se on synnynnäinen luontoni. Lääkärin velvollisuus on hoitaa potilaita. Samoin minun velvollisuuteni on lohduttaa niitä, jotka kärsivät."

Vaikka Amma ei ollut saanut mitään filosofista tai henkistä opetusta, hän alkoi 21 vuoden iässä vetää puoleensa henkisiä etsijöitä. Amman henkinen suuruus huomattiin, ja 1970-luvun lopulla ensimmäiset seuraajat asettuivat pysyvästi hänen luokseen. Nykyisin Amman kotikylässä sijaitsee henkinen keskus, jossa asuu yli 3 000 ihmistä eri puolilta maailmaa. Amma opettaa henkisiä harjoituksia kuten meditaatiota kaikille halukkaille. Yhä useammalle hän on paitsi hyväntekijä myös henkinen esikuva ja innoituksen lähde.

Vuonna 1989 paikallisen orpokodin johto kertoi Ammalle, että he ovat joutumassa sulkemaan orpokodin varojen puutteessa. Ei olisi muuta mahdollisuutta kuin jättää lapset elämään kadulla. Amma päätti silloin ottaa orpokodin hoitoonsa käyttäen siihen varat, jotka oli varattu kasvamassa olevan henkisen keskuksen ensimmäisen rukoushuoneen rakentamiseksi. Näin syntyi Embracing the WorldŽ - hyväntekeväisyystoiminta.

Amman sanoma

Amman sanoma yhdistää ihmisiä yli uskontojen ja kansakuntien rajojen. Hän itse sanoo, että hänen uskontonsa on rakkaus. Amman mukaan maailmamme tarvitsee nyt rakkautta kaikkein kipeimmin. Sen tulisi ilmentyä jokaisessa sanassamme ja teossamme.

Amman opetukset voidaan kiteyttää kahteen sanaan: rakkaus ja palvelu. Pyyteetön palvelutyö kuuluu oleellisesti Amman opettamiin henkisiin harjoituksiin.

Amma rohkaisee meitä kaikkia etsimään tapoja, joilla voisimme päivittäin työskennellä muiden hyväksi vaikka vain puolenkin tunnin ajan. Tämän päivän maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ilmaisevat hyvyyttä sanoillaan ja teoillaan. Todellisen muutoksen on tapahduttava kuitenkin sisällämme. Vasta kun sisäiset ristiriitamme ja kielteisyytemme on poistettu, voimme hänen mukaansa olla todella hyödyksi toisillemme ja yhteiskunnalle.

Nykymaailmassa ihmiset kokevat Amman mukaan kahdenlaista köyhyyttä: materiaalisen puutteen aiheuttamaa köyhyyttä ja rakkauden ja myötätunnon puutteen aiheuttamaa köyhyyttä. "Näistä kahdesta on ensiksi paneuduttava viimeksi mainittuun, sillä jos sydämessämme on rakkautta ja myötätuntoa, palvelemme täysin rinnoin niitä, joilta puuttuu ruokaa, vaatteita ja suojaa."

Amma itse on elävä esimerkki opetuksistaan. Hän palvelee epäitsekkäästi ja myötätuntoisesti maailmaa jokaisena hetkenään. Hän on nöyryyden ja puhtaan rakkauden ruumiillistuma, joka pitäytyy kaiken aikaa läsnä olevassa hetkessä.

Amman unelma

"Kaikkien tässä maailmassa tulisi saada nukkua pelkäämättä – edes yksi yö. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus syödä vatsansa täyteen – ainakin yhtenä päivänä. Tulisi olla ainakin yksi päivä, jolloin sairaaloihin ei tuotaisi yhtäkään väkivallan uhria.

Vähintään yhden päivän ajan, kaikkien – pienistä lapsista vanhuksiin tulisi tehdä epäitsekästä työtä. Heidän tulisi kerätä rahaa köyhille ja puutteessa oleville. Amman rukous on, että edes tämä pieni unelma toteutuisi."

Yksi ihmiskunta

"Maailma on kuin kukka, jossa jokainen kansakunta on yksi sen terälehdistä. Sellaisia ominaisuuksia kuten rakkaus, sympatia ja anteliaisuus, ei ole tarkoitettu ainoastaan yksilöille – niistä pitäisi tulla osa yhteiskunnan sisäistä rakennetta ja jokaisen kansakunnan tunnusmerkki. On mahdollista oivaltaa ihmiskunnan perimmäinen ykseys, vaikka kuuluisimmekin eri uskontoihin, rotuihin, kulttuureihin ja kansoihin – itseasiassa juuri niin on tarkoitettu tapahtuvan. Rakkaus on elämän perusta, kauneuden lähde ja täyttymys. Missä tietoisuus tästä rakkaudesta on läsnä, vallitsee yksinomaan rauha."

"Vain ne, jotka kokevat todellista rauhaa sisällänsä, voivat välittää rauhaa muille. Ennen kuin olemme poistaneet itsestämme kaiken vihamielisyyden, tulevat yrityksemme saavuttaa ikuinen rauha väistämättä epäonnistumaan. Avain maailmanrauhaan on jokaisen tällä planeetalla asuvan yksilön sisimmässä."

"Tänä päivänä voimme ilmastoida asuntomme, mutta emme ole oppineet ilmastoimaan omaa mieltämme. Meidän tulisi puhdistaa oma sisäinen tilamme. Pysyvä ja rakentava muutos yhteiskunnassa saadaan aikaan vain korjaamalla ihmismieli."

Elämän ykseys

"On olemassa yksi totuus, joka loistaa läpi koko luomakunnan. Joet ja vuoret, kasvit ja eläimet, aurinko, kuu ja tähdet, sinä ja minä – me olemme kaikki tuon Todellisuuden ilmentymiä. Maailmankaikkeudessa vallitseva järjestys ja sanoinkuvaamaton kauneus osoittavat selkeästi, että kaiken taustalla on valtava sydän ja mittaamaton äly."

"Kaikki konfliktit ovat lähtöisin ihmisen sisäisistä ristiriidoista. Mistä tämä sisäinen hämmennyksen tila on lähtöisin? Se johtuu siitä, että emme ole tietoisia omasta todellisesta luonnostamme, tuosta Elävästä Totuudesta sisällämme, josta me kaikki olemme osia. Tässä todellinen henkisyys, todellinen uskonto tulee mukaan kuvaan. Todellinen uskonto herättää meissä tämän tietoisuuden ja auttaa meitä kehittämään itsestämme sellaisia ominaisuuksia kuten rakkaus, myötätunto, suvaitsevaisuus, kärsivällisyys ja nöyryys."

"Rakkaus on univeraali uskonto, jollaista yhteiskunta välttämättä tarvitsee. Rakkauden tulisi ilmetä kaikissa sanoissamme ja teoissamme. Tämä rakkaus on jo sisällämme kaikessa täyteydessään. Elämää ei voi ilmetä ilman rakkautta, ne ovat erottamattomat. Elämä ja rakkaus eivät ole kaksi eri asiaa, ne ovat yksi ja sama."

Oikeanlainen ymmärrys

"Jos elämme ymmärtäen maailman todellisen luonteen, pystymme kohtaamaan kaikki vastaan tulevat kokemukset rauhallisin mielin."

"Jos rakastamme elämää oikealla asenteella ja ylläpidämme oikeanlaista ymmärrystä asioista, tiedämme aina mikä on oikeanlaista toimintaa. Yksi määritelmä dharmalle on oikeanlainen toiminta, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Jos suoritamme dharmamme asiaankuuluvalla tavalla, saavutamme sisäisen puhtauden."

"Analysoimalla kärsimyksiämme, ymmärtämällä niiden syyn ja toimimalla tämän ymmärryksen mukaisesti, tulemme varmasti menestymään elämässä."

"Myötätunto toisia kohtaan on kuin tuoksuvaa kultaa, jotain todella ainutlaatuista. Sen arvo on sanoin kuvaamatonta."

"Keskittykäämme siihen mitä voimme antaa muille, sillä vain siten koemme todellista iloa ja
saavutamme täyttymyksen elämässämme."

"Auttavan käden ojentaminen muiden hylkäämälle sielulle, köyhien ruokkiminen, myötätuntoinen hymy syrjäytyneelle ja surulliselle lähimmäiselle – nämä ovat kaikki henkisyyden kieltä.

"Jotkut sanovat, että vaikka kuinka yrittäisimme muuttaa maailmaa paremmaksi, pysyy se kaikesta huolimatta ennallaan. Jatkuvan yrityksen kautta me muutumme itse kuitenkin paremmiksi ihmisiksi. Vaikka emme heti havaitsisikaan ulkoisesti näkyvää muutosta, meissä sisäisesti tapahtunut muutos heijastuu kuitenkin lopulta myös maailmaan. Sekin tasapaino mikä maailmassa on olemassa tänä päivänä, on aikaisemman ponnistelun tulosta."

Epäitsekäs palvelutyö

"Tässä maailmassa, missä niin monet ihmiset elävät yltäkylläisyydessä, on samanaikaisesti monia, jotka kärsivät köyhyydestä ja jopa kuolevat ravinnon puutteeseen. Meidän tulisi palvella maailmaa epäitsekkäästi yhteistyössä toistemme kanssa ja rakkauden innoittamina, odottamatta mitään vastineeksi."

"Olimmepa kuinka rikkaita hyvänsä, jos meillä ei ole myötätuntoa kanssaihmisiä kohtaan, elämme todellisessa köyhyydessä."

Amman halaus eli darshan

Elämänsä aikana Amma on halannut jo yli 35 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Kun Ammalta kysyttiin, miksi hän lohduttaa halaamalla ihmisiä, Amma vastasi: "Se on sama kuin kysyisi joelta, miksi se virtaa? Se virtaa vain, koska joen luonto on virrata. Samoin on Amman luonto — ilmaista äidin rakkautta lapsiaan kohtaan."

Tämä ainutlaatuinen rakkauden ilmaisu tunnetaan Amman darshanina. Darshan on sanskritia ja tarkoittaa näkemistä, erityisesti pyhän näkemistä. Sillä viitataan usein myös mestarin tai pyhäksi koetun henkilön vastaanottoon.

Amma kumartaa ennen aloittamistaan nöyrästi kaikille, istuutuu ja ottaa jokaisen vuorollaan syliinsä. Hän kalaa meitä, pitäen meitä olkaansa vasten ja suukottaen poskiamme. Hän kuuntelee loputtomasti ja rakastavasti ihmisten ongelmia, pyyhkii kyyneleitä ja lohduttaa särkyneitä sydämiä. Asemasta ja uskosta riippumatta Amma ottaa kaikki vastaan samalla tavoin. Silti jokainen darshan on ainutkertainen. Ei ole tavatonta nähdä ihmisten puhkeavan kyyneliin pelkästään Amman näkemisestä. Amma saattaa halata hänen luokseen saapuvia ihmisiä yli 20 tuntia tauotta. Tämä äidillinen kosketus on tointunut tunnista toiseen ja päivästä toiseen viimeisten 40 vuoden ajan.

Tästä yksinkertaisesta mutta voimakkaasta eleestä on saanut alkunsa myös kasvava humanitaarinen liike, joka tunnetaan nykyisin nimellä Embracing the WorldŽ – Syleillen Maailmaa.

Kansainväliset tunnustukset ja foorumit

Amma on saanut lukuisia huomattavia palkintoja ja tunnustuksia laajamittaisesta humanitaarisesta työstään, kuten YK:n maailmanrauhan huippukokouksessa vuonna 2002 hänelle väkivallattomasta toiminnasta myönnetty Gandhi-King palkinto

Amma on ollut viimeisten 20 vuoden aikana kutsuttuna puhujana lukuisissa kansainvälisissä maailmanrauhaa ja uskontojen välistä vuorovaikutusta koskevissa tilaisuuksissa. Kaikissa näissä foorumeissa Amma on jakanut näkemyksensä siitä, miten ihmiskunta voi ylittää edessä olevat vaikeat ajat: löytämällä tien uskontojen välisestä epäsovusta yhteisymmärrykseen, terrorismista rauhaan, sukupuolten välisestä kilpailusta luottamukseen ja yhteistyöhön, kansakuntien välisistä sodista yhteiseen sotaan köyhyyttä vastaan ja ympäristön sekasortoisesta tilasta luonnon tasapainon palauttamiseen.

Lähde: www.amma.fi


Etusivu Artikkelit