Sukupuolivietistä

H. P. Blavatsky sanoo kirjassaan "Teosofian avain", että sisemmän piirin jäsenet (so. todelliset salatieteilijät) eivät avioidu, vaan elävät täydellisesti pidättyväistä elämää, – muuten avioliitto on ainoa keino siveettömyyden ehkäisemiseksi. Seuraavassa poiminto Annie Besantin kirjoitelmasta "Theosophy and the law of population". [A. N.]

Sukupuolivietti, mikä ihmisellä ja eläimellä on yhteinen, on tehokkaimpia syitä inhimilliseen kurjuuteen, ja sen vaateliaiden pyyteiden tyydyttäminen aiheuttaa suurimman osan maailman kärsimyksiä. Tämän vietin täydellinen hillitseminen, älyllisen luonnon kehitys eläimellisen kustannuksella ja koko ihmisen kohottaminen täten eläimellisestä inhimilliseen kehitysasteeseen – siinä tehtävä, johon ihmiskunnan tulisi antautua. Ihmisen tulee taistella tämän vietin liiallista kehittymistä vastaan, sillä se kehittyy paljon suuremmaksi ja pysyvämmäksi ihmisessä kuin konsanaan eläimessä, ja varmaa on, ettei se ikinä vähene kevytmielisellä hemmottelemisella – ei avioliitossa eikä sen ulkopuolella. Se on saavuttanut nykyisen luonnottoman kehityksensä muinoin tapahtuneen hemmottelemisen kautta. – – Itsensä hillitseminen ja kieltäymys on ainoa keino, jolla miehet ja naiset nyt voivat luoda sellaisia syitä, jotka valmistavat heille korkeammanlaatuiset ruumiit ja aivot heidän palatessaan maalliseen elämään. – – Teosofien tulisi julistaa ääneen, että sukupuolielämä on rajoitettava avioliittoon ja että aviollinen yhteys on rajoitettava suvun lisäämiseen. Sellainen on välttämätön lopputulos teosofisesta opista ihmisen luonnosta.

Omatunto — tammikuu 1906 (N:o 10)

Kieliasua on päivitetty.


Sukupuolikysymyksestä

Kirjelmässä T. S:n jäsenille presidentti lausuu sukupuolikysymyksestä seuraavat sanat.

Salatieteelliseltä kannalta sukupuolen kaksinaisuus edustaa maailmankaikkeuden perustalla esiintyvää kaksinaisuutta. Muinoin oli yksityinen ihmisolentokin kaksineuvoinen niin kuin muutamat kasvi- ja eläinmuodot yhä ovat. Ihmiskunnan jakautuminen kahteen sukupuoleen, joista aina kussakin ihmisessä toinen on etualalla ja toinen taustalla, on ainoastaan aikakautinen järjestelmä toisiaan täydentävien* ominaisuuksien kehittämistä varten. Nuo ominaisuudet eivät voisi helposti kehittyä yhtaikaa samassa henkilössä. Koska siis sukupuolten eroaminen oli välttämätön ja molempien sukupuoliainesten myötävaikutus oli kuitenkin tarpeen suvun jatkumista varten, niin sukuvietti, joka vetää eristetyt puolet yhteen, tuli välttämättömäksi tekijäksi ihmiskunnan ylläpitämiseksi. Tämän tarkoituksen täyttäminen on sen luonnollinen tehtävä, ja kaikki muu sukuvietin käyttö on luonnotonta ja vahingollista. Eläinkunnassa ei se olekaan eksynyt pois oikeasta tarkoituksestaan. Mutta ihmiskunnassa, jossa ajatus astuu toimintaan ja muoto ja mielikuvitus tulee eläväksi, sukuvietti on kehittynyt väärään suuntaan ja sen oikea tehtävä on tullut sivuasiaksi. Sen pitäisi vetää yhteen mies ja nainen puhtaiden ruumiiden luomiseksi maahan tuleville sieluille, ja siten auttaa kiinnittämään pysyvästi yhteen kaksi elämää, joiden molempien on tarpeen täydentää toisiaan. Tätä yhdistymistä ja järjestettyä kotielämää tarvitaan myös lasten kasvattamiseksi ja suojelemiseksi heidän ollessaan avuttomuuden tilassa. Mutta hillittömällä tyydyttämisellä sekä avioliitossa että sen ulkopuolella vietti on kasvanut mahtavaksi himoksi, joka ainoastaan etsii nautintoa. Sen ainoa oikea käyttö, sen ainoa luonnollinen ja oikeutettu tehtävä on unohtunut. Suuri luomisvoima on alentunut nautinnon palvelijaksi, ja tämä on tuottanut välttämättömän koston luonnon puolelta. Yhteiskunta on täynnä tauteja, jotka suoranaisesti tai välillisesti johtuvat luomiskyvyn yleisestä väärinkäytöstä. Merkillisen nurinkurisuuden vuoksi pidättyväisyyttä pidetään luonnottomana eikä luonnollisena, ja sukuvietin alituisen tyydyttämisen tarvetta pidetään normaalina, eikä – niin kuin asia on – luonnottomasti kehittyneenä yleisen liiallisuuden takia. Monet lääkärit tietävät, mitä kärsimystä ja kurjuutta tuottaa avioliiton turvissa hillitön sukupuoliyhteys. Kun lääkärit joutuvat tekemisiin naimattomien miesten voimakkaan sukuhimon kanssa, he kehottavat näitä turvautumaan katunaisiin ja lisäävät siten paheen jatkumista. Valtiomiehet koettavat säätämällä "tarttuvien tautien lakeja" turhaan vähentää sekä miesten että naisten kesken leviävää turmiota. Yksinäisyydessä harjoitettu pahe leviää yhä enemmän ja on suurena vaarana, jota vastaan koulujen opettajat turhaan koettavat taistella.


* Siis näennäisesti vastakkaisten. – Suom. huom.


Sellainen on ihmiskunnan tila tätä nykyä, ja tähän tilaan – joka on sivistyksen suurimman kurjuuden ja rikollisuuden juurena – salatieteellä on vain yksi apukeino: sukuvietin palauttaminen oikealle tolalleen siten, että sukupuolisiveys vähitellen kohotetaan ja ymmärretään: sen ainoa oikea käyttö on oleva luomistyö, sen käyttäminen aistilliseen nautintoon on epäsiveellistä ja luonnotonta, ja nykyisestä aistillisuudestaan ihmiskunta voi kohota ainoastaan itsehillinnän avulla. Arvattavasti tätä katsantokantaa ei mielellään ota vastaan se yhteiskunta, joka perinteisesti on nautinnonhaluinen. Mutta salatieteellinen siveys on korkeampi ja tinkimättömämpi kuin maailman siveys. Se katsoo todellisuuksia eikä säännönmukaisuuksia ja pitää hillittömyyttä avioliiton piirissä yhtä alentavana sekä sielulle että ruumiille kuin sukupuolielämää avioliiton ulkopuolella, vaikka edellinen, ollen yksiavioista, on vähemmin turmioksi molemmille.

Sen tähden salatiede tuomitsee vääriksi "uus-malthusilaisen menettelyn"*, koska ne ovat omiaan voimistamaan sukupuolihimoa. Se tuomitsee vääräksi lääkärien nuorille miehille antaman neuvon noudattaa "luonnollisia viettejään". Se tuomitsee itsetyydytyksen, vaikka se onkin vähemmän vahingollista kuin prostituutio. Kaikki tämä on sekä miehelle että naiselle alentavaa ja arvotonta. Se kehottaa ihmistä itsehillinnän avulla nousemaan ylös sitä rinnettä, josta hän on luisunut alas himokkuutensa takia, kunnes hänen luonnokseen tulee tyytyväisyys eikä tyydytyksen tarve.


* Hedelmöittymisen keinotekoisen ehkäisemisen.


Minä en tahdo tuputtaa näitä näkemyksiä Teosofiselle Seuralle, sillä jokaisella jäsenellä on vapaus muodostaa oma käsityksensä sukupuolikysymyksestä niin kuin muistakin kysymyksistä, ja keskinäinen arvonanto, eikä hurja haukkuminen, on oleva kaikkien jäsenten kunnia-asia tämänkin asian suhteen, joka on nykyisen ihmiskunnan vaikein kysymys. Puhun tässä salatieteilijänä. "Joka on valmis vastaanottamaan, hän kuulkoon."

Tietäjä — joulukuu 1908


Etusivu Artikkelit