Eero Ojanen

Onko ajattelu vain aivotoimintaa?

Ajattelu liittyy aivoissa tapahtuviin sähköisiin ja kemiallisiin prosesseihin, siis aivotoimintaan, mutta siitä ei seuraa, että ajattelu olisi vain tai edes ensi sijassa materiaalista aivotoimintaa. Lehmäkin liittyy jollain tapaa navettaan, mutta siitä ei seuraa, että lehmä on navetta. Vielä vähemmän voitaisiin väittää, että lehmä on viime kädessä vain navetta ja että kaikki lehmän arvoitukset siten saadaan selvitetyiksi navettaa tutkimalla.

Tai jos kysymme esimerkiksi, mitä tv-uutiset tällä kertaa sisälsivät, edellä kuvatun ajattelutavan mukaisesti vastaus olisi: sähköisiä impulsseja. Sitähän television tiedonsiirto on, mutta itse asian olennaisesta sisällöstä vastaus ei kerro mitään. Se, miksi televisio lähettää sellaista ohjelmaa kuin lähettää, ei myöskään selviä kuin pieneltä osalta tutkimalla vastaanottimen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia.

Jos sen sijaan vastaamme, että uutisissa kerrottiin siitä ja siitä asiasta, pääsemme oikeille jäljille. Televisio-ohjelma ei ole viime kädessä mitään aineellista vaan se on merkityksiä, asioita joita koemme. Sähköinen tekniikka on välttämätön apuväline, mutta vain väline merkitysten kokemiseen. Myös ihmisen tietoisuuden ydin on se, että ihminen kokee maailmaansa merkityksinä.

Siten inhimillisen ajattelun ja tietoisuuden ongelmaa pitää tutkia itse asiasta, ei asian vierestä, ja siinäkin turvautua mahdollisimman selkeisiin ja yksinkertaisiin selityksiin. On oikeastaan kummallista, miten monimutkaisiin ajatuskulkuihin täytyy mennä vain siksi, että yksinkertaiset perustosiasiat kielletään.

Ihmisen ajattelu on ensi sijassa ajattelua, ei aivotoimintaa, vaikka aivotoiminta siihen liittyykin. Ajattelu taas on ensi sijassa ajatusten sisältöä, merkityksiä, eikä materiaalisia impulsseja.

Ote teoksesta Hyvyyden maailma [Kirjapaja - 2000]


Etusivu Artikkelit