Jarl Fahler

Ryhmä- ja massahypnoosi

Miten massa- tai ryhmähypnoosin aikaansaaminen eroaa hypnoosin aikaansaamisesta yhdellä ainoalla koehenkilöllä? Minun nähdäkseni ainoa ero on siinä, että on puhuttava kovempaa, ellei käytettävissä ole äänenvahvistinta. Joskus on sitä paitsi helpompi hypnotisoida yksilö ryhmässä, yhdessä toisten kanssa, kuin yksinään, tämä on ainakin oma kokemukseni. Ei siis pitäisi olla mitenkään vaikea hypnotisoida sata, tuhat, kymmenentuhatta tai vieläkin useampia henkilöitä yhtaikaa, vaikka sitä tuskin voinee suositella, koska niin monta henkilöä on vaikea kontrolloida yhtaikaa.

Ryhmähypnoosia suorittaessa on aina tarkoin muistettava, minkä suggestion on antanut kullekin henkilölle. Itse olen havainnut edulliseksi numeroida koehenkilöt esimerkiksi yhdestä kahteenkymmeneen, jos heitä nimittäin on kaksikymmentä. Silloin on helppo kääntyä juuri oikean henkilön puoleen toisten tarvitsematta suorittaa samaa tehtävää. Sanotaan siis esimerkiksi: "Numero kahdentoista on nyt tarkoin kuunneltava mitä sanon. Seuraavat sanani koskevat siis ainoastaan numero kahtatoista..." Sen jälkeen annetaan hänelle aiotut suggestiot kenenkään toisen reagoimatta samalla.

Missä kulkee tavallisen voimakkaasti suggestiivisen mainonnan, ovelasti toteutetun ylipuhumisen (mikä on hämmästyttävän tavallista) ja kevyen hypnoosin välinen raja? Koko kulttuurimmehan on jo vuosikymmeniä perustunut siihen, että ihmisille tyrkytetään harhauttavan propagandan avulla joukoittain tarpeetonta kamaa, nk. kulutushyödykkeitä. Tällä tavoin luodaan täysin hyödyttömiä uusia tarpeita vain jotta "elinkeinoelämän" nimellä tunnettu täysin kieroutunut pyhä lehmä pysyisi hengissä. Tässä olemme ilmeisesti tekemisissä erilaisten suggestioin aiheutettujen mielentilojen kanssa.

Olemme kehdosta hautaan alttiina loputtomalle määrälle propagandaa, jonka vaikutuksen alaisina olemme todellisuudessa kaiken aikaa olematta siitä yleensä sen kummemmin tietoisia. Kyseessä on äärimmäisen sekava ja monimutkainen suggestio- ja hypnoosikaruselli. (Sanaa hypnoosi on tässä käytetty laajassa merkityksessä.) Ajatelkaapa vain laillistettua ja hyvin organisoitua pelleilyä, jota käydään ns. vapahtajilla, jumalanpojilla, apostoleilla, profeetoilla, paaveilla, piispoilla, kylkiluusta luoduilla Eevoilla, syntien rankaisemisella, helveteillä ja taivailla, perisynneillä, hampaisiin asti aseistetuilla armeijoilla ym. Usein on kyseessä suoranainen petos, tosin laillistettu ja hyvin organisoitu petos, joka siinä tietoisuuden tilassa, jossa useimmat meistä ovat, tuntuu täysin normaalilta tai jopa "luonnolliselta".

Missä kulkee suggestioin aiheutettujen mielentilojen ja käyttäytymiskuvioiden ja hypnoosin välinen raja? Eikö tässäkin ole pelkkä aste-ero? Ihminenhän voidaan suoranaisissa hypnoosikokeissa saada näyttämään täysin valveilla olevalta, hän voi käyttäytyä täysin kuten valveilla, niin ettei kukaan läsnäolijoista edes aavista, että hän on hypnoosissa. Tarvitaan vain pieni merkki ja hänen tilansa muuttuu jälleen. Emmekö koko ajan vastaanota tällaisia merkkejä?

Näihin kysymyksiin ei ole mitenkään helppo antaa yksiselitteisiä vastauksia. Mutta kyseenalaiseksi kuitenkin sopii asettaa, olemmeko tosiaan jokapäiväisessä elämässämme niin valveilla kuin itse ehkä luulemme. Samalla saamme paremman käsityksen niistä suunnattomista voimista, jotka vuosituhansien aikana ovat suuresti vaikuttaneet jokapäiväiseen elämään monissa erilaisissa ja vaihtelevissa kulttuureissamme täällä maapallolla. Se, joka käyttää hypnoosia, käyttää ainakin osittain tietoisesti näitä valtavia voimia hyvään ja pahaan.

Teoksesta Hypnoosin tekniikka (1968)


Etusivu Artikkelit