John Sell

HUUMEIDEN KÄYTÖN SALAISET VAARAT


Mitä tapahtuu huumeiden käyttäjän sisäisille ruumiille?


     Olemme sodassa, jossa miljoona alle kolmekymmenvuotiasta ihmistä vuodessa kuolee huumeiden väärinkäytön seurauksena. Huumeet lupaavat helpotusta ja pakoa suruista. Mutta vain väliaikaisesti. Ne lupaavat meille taivaan, jossa koetaan onnea ja uusia henkisiä sekä ruumiillisia aistimuksia. Mutta vain väliaikaisesti. Huumeet lupaavat meille tuntemuksia uusista ulottuvuuksista. Mutta jos näin tapahtuu, se on vain väliaikaista samalla kun terveydelliset vaikutukset voivat olla tuhoisia.

     Heroiini, kokaiini, LSD ja uudet samantapaiset huumeet voivat ottaa meidät valtaansa. Huumeidenkäyttäjät Amerikassa kuluttivat sataseitsemänkymmentä miljardia dollaria huumeisiin. Englannissa määrä oli viisikymmentä miljardia dollaria ja Australiassa kaksi miljardia dollaria.

     Emme puutu tässä artikkelissa lääkärien potilailleen määräämien laillisten lääkkeiden käyttöön, vaan aineiden väärin- ja liikakäytön uhreihin. Olemme tietoisia lääkeaineiden sivuvaikutuksista ruumiiseemme, mutta entä psyykkinen maailmamme ja syvempi minämme? Miten huumeet vaikuttavat henkiseen olemukseemme, ja mitä salaisia vaikutuksia niillä on?

     Pohtikaamme huumeiden salattua eli okkulttista puolta ja niiden väärinkäyttäjien kohtaamia vaaroja. Melkein kaikilla huumeilla on vahingollinen vaikutus korkeampiin ruumiisiin ja niitä on siksi vältettävä.


     Chakrat

     Chakrojen välissä on erityinen suojakilpi joka suojaa fyysistä ruumista astraalivoimilta. Se koostuu fyysisistä, tietynlaisen prânan läpäisemistä atomeista. Tämä sallii prânan virrata astraaliruumiista fyysiseen ruumiiseen, mutta estää muiden voimien siirtymisen fyysiseen ruumiiseen, elleivät ne voi tehdä niin atomitasolta korkeimmalle tasolle. Kilpi on siten suoja, mutta huumeiden väärin- tai liikakäytössä niiden haihtuvat ainekset siirtyvät fyysisestä ruumiista astraaliruumiiseen. Tämä on väärä kulkusuunta ja kun niin tehdään toistuvasti, vahingoittuu ja lopulta tuhoutuu hienorakenteinen, suojaava voimaverkko, atomikilpi. Kun näin tapahtuu, voi henkilö kärsiä mielenhäiriöistä.


     Astraaliruumis

     Jos huumeita yritetään käyttää selvänäköisyyden kehittämiseen, ne tuottavat vain ylimalkaisia elämyksiä eivätkä siis ole luotettavia. Ne vaikuttavat sympaattiseen hermostoon taannuttavasti, sillä evoluution suuntana on ollut kehittää aivoselkäydinjärjestelmää. Mikä tahansa ilmaantuva näky syntyy alemmilla astraalitasoilla, joille koostuu alempien himojen ja yllykkeiden kiihottama elementaaliaines. Tämä tapa on siis vastoin kehityksen suunnitelmaa ja vastoin inhimillisyyttä. Tällä tavoin aktivoidut psyykkiset voimat ovat ainoastaan väliaikaisia. Oikea tapa, meditointi, varmistaa sen, että mitkä tahansa kehittyneet voimat säilyvät koko eliniän ja ovat käytettävissä seuraavassa inkarnaatiossa.


     Mentaaliruumis

     Karkeat aineet kuten huumeet tekevät mentaaliruumiista karkean. Se ei enää pysty vastaamaan korkeampiin ajatuksiin tai ei ole tietoisesti hallinnassamme. Pitkäaikainen kehitys on ollut vaikuttamassa mentaaliruumiin puhtauteen ja vastaanottavuuteen, kuten myös sen tietoiseen hallintaan. Huumeet tuhoavat herkkyyden ja ymmärryskyvyn ja siten myös ihmisen kyvyn vastata abstrakteihin ajatuksiin. Korkeamman tiedon tie on suljettu huumeiden väärinkäyttäjältä.


     Persoonallisuuden ja sielun yhteys

     Edellä mainittu atominen suojakilpi ei estä korkeampien astraalitasojen voimia pääsemästä eetterimaailmaan. Huumeiden käyttö voi vaikuttaa meihin toisella tavalla, joka on estävä sielun vaikutuksia meissä. Sen sijaan haihtuvat ainekset kovettavat kudosta niin, että se ei voi enää kuljettaa tietynlaista prânaa. Se jähmettyy niin, että vain vähän voi tulla läpi korkeammilta tasoilta. Tämän seurauksena korkeammat tunteet ja ominaisuudet kovettuvat. Henkilö kadottaa vastuuntuntonsa eikä enää kykene tuntemaan myötätuntoa, rakkautta tai huolenpitoa muista. Hän ei enää halua palvella muita. Hänestä tulee tavattoman materialistinen, hyvin nautinnonhaluinen ja eläimellinen. Hän menettää vastuuntunteensa ja hänen tunnepuolensa kuolee. Sielusta lähtevä energiavirta, joka yhdistää sielun ja persoonallisuuden, ehtyy puroksi, ja tämä vaikuttaa perin pohjin persoonallisuuteen. Elämä on mennyt hukkaan ja seuraavassa ruumistuksessa yksi tai useampi ruumis vahingoittuu jollakin tavoin luultavasti jo ennen syntymää. Lisäksi sielu joutunee rajoittamaan persoonallisuuden elämää ja olosuhteita niin, että tämä oppii tarvittavat läksyt.


     Pakkomielteet ja riivaaminen

     Atomisen kilven tai kudoksen vioittumisen seurauksena ilmenee ennenaikaista yhteyden avautumista astraali- ja fyysisten tasojen välillä. Kuka tahansa astraaliolento voi nyt esitellä voimia, joita tavallinen ihminen ei vielä olisi valmis kohtaamaan. Se voisi ilmetä ääninä, jotka kehottavat häntä tekemään jotakin. Kutsumme tätä pakkomielteeksi. Häntä voisi myös riivata jokin alemman luokan astraaliolento, joka haluaa saada käyttöönsä hänen fyysisen ruumiinsa ja saada hänet tekemään kauheita asioita. Jotkut mielenvikaiset ihmiset ovat tällaisten kuolleitten (ruumiittomien) vallassa. Tässä kohtaa on pidettävä mielessä, että se mitä joskus tapahtuu, ei johdu mistään ulkopuolisesta olennosta, vaan syy on löydettävissä uhrin sisältä ja on siten itse aiheutettu.


     Kuoleman jälkeen

     Puhtaasti fyysistä huumeiden himoa ei enää ole, mutta huumeiden käyttäjän halu ja tunteet ovat vielä olemassa. Nämä halut ovat paljon voimakkaammat kuin fyysisellä tasolla, koska niiden koko voima on nyt astraaliaineessa. Tuollainen kärsivä tila voi kestää kauan, koska se haihtuu asteittain itsensä loppuun kuluttamisella.


     Seuraava elämä

     Eetterisen suojakilven vaurioittaminen ei vaikuta meihin vain tässä elämässä, vaan se voi vaikuttaa meihin myös seuraavassa elämässä. Vaurio vaikuttaa perimmäisiin atomeihin, ja nämä vastaavat uusien ruumiiden ainesten laadusta ja yhteydestä niiden välillä. Sen vuoksi on olemassa sairauden, ruumiin epämuodostumisen, aivovaurioiden ja mentaalisten ongelmien mahdollisuus. Tästä kaikesta voi olla seurauksena pitkäaikainen taantuma, joka voi viedä useita elämiä parantuakseen.


     Muiden vahingoittamisesta aiheutuva karma

     Edellä olevan lisäksi kaikki mikä voi aiheuttaa muille vahinkoa, esim. väkivalta tai julmuus, johon voimme syyllistyä huumeiden vaikutuksen alaisena, aiheuttaa meille lisää huonoa karmaa seuraavissa elämissä. Siten huumeet eivät ainoastaan aiheuta huonoa terveyttä ruumiisiimme tulevissa elämissä, vaan ne tuovat myös meille lisää huonoa karmaa, joka johtuu toiminnastamme niiden vaikutusten alaisina. Kaukana siitä, että ne olisivat nopea tie jumalalliseen maailmaan, ne ovat pisin kiertotie.


     Yhteenveto

     Sellaisten huumeiden kuin LSD, kokaiini tai heroiini väärinkäyttö voi aiheuttaa näkyjä, mutta ne ovat vain tilapäisiä. Ilmestykset ja näyt ovat yleensä erittäin vääristyneitä ja niiden siirtyminen sekaviin aivoihin vääristää niitä vielä lisää. Tietoisuus kohoaa vain niin korkealle kuin astraalimaailma, joka on lumon ja petoksen maailma. Näyt eivät sen vuoksi ole luotettavia. Hinta näistä näyistä on liian korkea: vaurioita astraali- ja mentaaliruumiiseen tässä ja muissa elämissä.

     Huumeidenkäyttäjä altistaa itsensä pakkomielteille ja riivaaville vaikutuksille, jotka eivät ole pelkästään kauhistuttavia, vaan voivat myös johtaa mielenvikaisuuteen. Kuoleman jälkeen huumeidenkäyttäjä kärsii kovasti teoistaan. Hänen tuskansa on itse aiheutettua. Riippuvuus jokapäiväisessä elämässä voi johtaa rikoksiin, väkivaltaan ja murhaan, karmalliseen velkaan, joka tuo hänelle surua ja tuskaa muissa elämissä. Riippuvuus ei vain erota sielunvoimia niin, että aineellinen ja eläimellinen persoonallisuus jäävät syrjään, vaan se sulkee oven kaikelta henkiseltä edistykseltä.

     Itsehillinnän, puhtauden ja mietiskelyn henkinen tie on oikea tie miesten ja naisten kiivetä korkeammille tasoille, missä heitä odottaa jumalainen kokemus ja autuus. Lähimmäisten palveleminen on portti henkiseen elämään, ja se on myös merkki henkilöstä, joka astuu rakkauden ja viisauden tietä.

     Lähde: Theosophical Digest, 2nd Quarter 1993
     Suomentanut Pirkko CarpelanEtusivu