Vihtori Jussila

HYPNOOSISTA

MITÄ HYPNOOSI ON?

Muinaisuuden terapeutit olivat sangen kiinnostuneita hypnoosin olemuksesta. Sen selville saaminen on kuitenkin ollut hyvin vaikea. Paul Brunton kertoo kirjassaan "Gehimnisvolles Egypten", että Egyptissä eräs ranskalainen hypnoositutkija sanoi hänelle: "Emme tiedä tosiasiassa mitään siitä salaperäisestä voimasta, joka aiheuttaa hypnoottiset ilmiöt. Tunnemme ainoastaan tekniikan, jonka avulla nämä ihmeelliset ilmiöt voidaan aikaansaada ja tiedämme, millaisissa olosuhteissa onnistuminen tai onnistumattomuus on odotettavissa".

Psykologisesta kirjallisuudesta ei juuri löydä kohtaa, jossa pohdittaisiin tai selostettaisiin hypnoosin olemusta. Mutta parapsykologisten ilmiöitten osana sen olemusta on usein yritetty analysoida. Maist. J. Fahlerin "Parapsykologia"-kirjan mukaan mm. italialainen Cazzamalli, saksalainen Hans Berger ja venäläinen Behterev ovat esittäneet teorian, että psi-ilmiön (esim. telepatian) välittäjänä ovat radioaaltojen tapaiset sähkömagneettiset aallot. Samassa kirjassa mainitaan, että Berger ja jotkut muut tutkijat eri maissa selittävät, että aivojen sähköprosessit muuttuvat psyykkiseksi energiaksi, joka etenee avaruudessa ja muuttuu herkissä aivoissa jälleen alkuperäisiä sielullisia toimintoja vastaavaksi sähköprosessiksi.

Leningradin parapsykologisen laitoksen tutkija, prof. Leonid L. Vasiljev sanoo, että "hypnotisoijan aivot synnyttävät aaltoja, jotka meedio (nukutettava henkilö) vastaanottaa, kuten radiovastaanotin radiolähettimen aallot". (Ajankuvat 7–8 1965).

Mutta prof. Vasiljev, jonka tutkimusten tulokset ovat kiinnostaneet myös lännempänä sijaitsevien maiden tutkijoita, haluaisi kenties sanoa enemmän kuin hänen maansa tieteiden materialistisuus edellyttää. Vasiljevin mukaan esim. "telepatian välittäjänä eivät voi olla tavalliset sähköaallot, vaan välittäjä, kuuluu metafyysisiin ilmiöihin".

Hypnoosi on epäilemättä metafyysinen ilmiö. Mutta kysymys on siitä, millainen metafyysinen ilmiö se on?

Muinaiset terapeutit nimittävät hypnoosia magneettiseksi uneksi. Magnetisoinnin keksijä länsimailla oli itävaltalainen lääkäri Anton Mesmer (1734–1815). Mesmer oli tutustunut Paracelsuksen, Helmontin ja Maxwellin oppeihin ja sai opastusta kreivi St. Germainilta, 18. vuosisadan kuuluisalta tietäjältä. Hän aikaansai hypnoottisen unen sivelemällä potilasta käsillään tai magneetilla. Tutkielmassa, joka käsittelee planeettojen vaikutusta ihmisruumiiseen ja magnetismin olemusta ihmisessä ja maailmankaikkeudessa, hän esitti 27 teesiä, joista mainittakoon muutamia.

1. On olemassa keskinäinen vaikutus taivaankappaleiden, maapallon ja elävien olentojen välillä.

2. Tämän vaikutuksen välittäjänä on eräs kaikkialle ulottuva aine, "fluidumi", joka tunkeutuu joka taholle niin, että missään ei ole olemassa tyhjää paikkaa. Aine, jota hienoutensa puolesta ei voi verrata mihinkään ja jolla on kyky ottaa vastaan, välittää ja siirtää edelleen kaikki liikevaikutukset.

7. Materian ja elimistöjen ominaisuudet riippuvat tämän voiman vaikutuksesta.

8. Eläimen ruumis antaa todistuksen tämän voiman vaikutuksen säännöllisestä vaihtelusta. Sen välitön vaikutus tapahtuu hermoaineeseen kohdistuvana vaikutuksena.

9. Etenkin ihmisruumiissa ilmenee tämä vaikutus ominaisuuksina, jotka ovat sukua magneetin ominaisuuksille: siinä voidaan erottaa toisistaan positiivinen ja negatiivinen napa, puoleensavetävä, poistyöntävä, kumoava ja vahvistava vaikutus.

10. Koska tämä eläinruumiin ominaisuus, joka tekee sen vastaanottavaksi taivaankappaleiden ja sitä ympäröivien olentojen vaikutuksille voidaan selittää magneettiin kohdistuvan analogian avulla, olen valinnut sille nimeksi animaalinen (eläimellinen) magnetismi.

17. Tätä magneettista tehoa voidaan kerätä, tiivistää ja siirtää edelleen.

20. Myöskin magneetti, niin keinotekoinen kuin luonnollinen, on kuten esineet yleensä, vastaanottavainen eläimellisen magnetismin vaikutukselle, vaikkapa se olisi vastakkaista laatua, ilman että sen vaikutus rautaan tai kompassiin muuttuu millään tavalla. Tämä todistaa, että eläimellisen magnetismin prinsiippi oleellisesti eroaa mineraalisesta.

22. Tästä opimme, että keinotekoisella magneetilla ja sähköllä on eräitä muiden luonnossa esiintyvien tekijöiden kanssa yhteisiä parantavasti vaikuttavia ominaisuuksia ja että kun niitä käytettäessä saadaan suotuisia tuloksia, tämä johtuu yksinomaan eläimellisen magnetismin vaikutuksesta.

23. . . . tällä keinolla voidaan välillisesti parantaa hermoston sairaudet, välittömästi muut taudit.1)

Mesmer julkaisi sen muinaisten viisaiden salaisena pitämän opin, että eläimellinen magnetismi, joka siirtyy parantajasta potilaaseen, vaikuttaa parantavasti viimemainitun hermoaineeseen. Kuuluisa 17. vuosisadan rosenkreuzilainen Robert Fludd selitti, että magnetismia on kahdenlaista, henkistä ja ruumiillista. Fluddin oppilaan Maxwellin selostuksen mukaan sairaudet johtuivat heikentyneestä magnetismista. Parantaminen tapahtuu siten, että parantajan magnetismi vetää puoleensa potilaan sairaan magnetismin ja sitoo tai kumoaa sen. Paracelsus käytti magnetismia verenvuotojen ja hysteeristen kouristusten ehkäisemiseen ja väitti kykenevänsä siirtämään tämän parannusvoiman veteen, amuletteihin ja muihin esineisiin.

Hypnotisoijien käyttämiä erilaisia menetelmiä:

Mesmerismistä poikkeavan menetelmän kehitti portugalilainen apotti Faria. Hän oli useita vuosia Intiassa oppimassa fakiirien menettelytapoja ja havaitsi, että koehenkilön nukuttamiseksi tarvittiin vain unikehotus. Hän asettui koehenkilöä vastapäätä, katseli tätä kiinteästi ja sanoi käskevällä äänellä: "Nukkukaa". Faria väitti, että henkilön uneen vaipuminen ei tapahtunut magneettisen fluidumin vaikutuksesta, vaan koehenkilön mielikuvituksen ja tätä mielikuvitusta ohjaavan keskittäjän vaikutuksesta.

Englantilainen kirurgi James Braid ryhtyi ensimmäisenä käyttämään hypnoosi-sanaa. Hän kehitti metodin, joka poikkesi em. menetelmistä. Braid antoi koehenkilön tuijottaa jotakin kiiltävää esinettä (Brand käytti tavallisesti leikkausveitsikoteloa) n. 25–45 cm:n etäisyydellä silmistä sellaisessa asennossa otsan yläpuolella, että silmiltä vaaditaan erikoista ponnistusta esineen tarkkaa tähystämistä varten. Koehenkilön on kohdistettava ajatuksensa vain tähän. Jonkin ajan kuluttua silmäterät pienenevät silmien rasittumisen vuoksi ja sulkeutuvat useimmiten sitten väräjävällä, suonenvedontapaisella liikkeellä.

Braidin metodin syrjäytti Nancyn vanhemman psykologisen koulukunnan tutkijoiden Liebeaultin ja Bernheimin kehittämä menetelmä, jossa kirkkaisiin esineisiin tuijotuksen asemesta hypnotisoija käyttää ystävällisiä kehotuksia. He paransivat apotti Farian menetelmää. Tri Liebeault lisäsi siihen eräitä suggestioita kehottamalla potilasta ajattelemaan vain nukkumista ja paranemista. Sitten hän kuvasi potilaansa ensimmäisiä unen oireita, ruumiin veltostumista, silmäluomien raskautta, ajatuksen herpaantumista jne. Pian potilas vaipui hypnoottiseen uneen.

ONKO HYPNOOSI VAARALLISTA?

Useat hypnoosia käyttävät psykologit ja lääkärit ovat esittäneet, että sen käytön tulisi yleistyä sielutieteellisissä tutkimuksissa ja lääketieteessä. Samalla he tavallisesti väittävät, että hypnoosi mikäli he ovat hypnoosin tuntijoita, on täysin vaaratonta.

Tunnettu norjalainen psykologi, prof. Harald Schjelderup kertoo, että englantilainen Milne Bramwell tiedusteli useilta hypnoosin käyttäjiltä (joiden joukossa oli mm. seuraavat kuuluisuudet: Liebeault, Forel, Wetterstrand, Moll ym.), oliko hypnoosi heidän potilailleen aiheuttanut haitallisia seurauksia. Vastauksista ilmeni, "ettei kukaan niistä, joilta hän tiedusteli, ollut koskaan nähnyt ainoatakaan tapausta, jossa hypnoosi olisi aiheuttanut henkistä tai elimellistä vahinkoa. Ne huomiot, joihin tämä arvio perustuu, koskivat yli 50.000 tapausta, joissa lääkärit olivat hypnotisoineet potilaita". (Schjelderup "Salattu ihminen", WSOY, 1961)

Maallikko hämmästyy sitä, että kaikki tiedusteluun vastanneet lääkärit olivat yksimielisiä siitä, että hypnoosi on täysin vaaraton, sillä aikakirjat kertovat mm. nerokkaan psykologin C. G. Jungin kannan olleen sen, että hypnoosi voi vahingoittaa parantumattomasti älyllisen kentän puolustuskykyä.

Salatieteen tutkijat ovat hypnoosin vaarattomuudesta aivan päinvastaisella kannalla kuin tieteellinen maailma. Salatieteilijöiden riveihin kuuluu myöskin lääkäreitä. Niinpä Gallsbachissa Itävallassa nykyisin toimiva lääkäri Maria Rotter sanoo: "Magnetisointi ei ole väkivaltainen, älyllisestä tahdosta riippuva prosessi, kuten hypnoosi. Viimemainittuun kätkeytyy aavistamattomia vaaroja, koska ihmiset toimivat alalla, josta he eivät tiedä mitään ... On suorastaan hämmästyttävää, kuinka vähän tiedetään tästä asiasta, vieläpä akateemisesti sivistyneissäkin piireissä. Hypnoosin vaikutuksia ei lainkaan voida kontrolloida eikä aavistaa. Tiedämmekö, että tällainen väkivaltainen kajoaminen keskushermostoon voi vielä vuosien perästä aiheuttaa vaikeita vammoja. Ehkäpä jokin selittämätön kaatumataudin kohtaus onkin seurausta hypnoosista, jolla vuosia sitten on parannettu vuoteenkastelutautia". (Rottel"Jalokivien ihmemaailmassa")

Tilanpuutteen vuoksi jää tällä kerralla käsittelemättä mm. hypnoosissa annettujen aikasuggestioiden melkeinpä vastustamaton toteutumisvoima. Tri E. Trömmer sanoo mainitussa kirjassaan, että tunnetut tutkijat "Bernheim, Karfft-Ebing ja Schrenk-Notzing ovat osoittaneet, että jälkihypnoottisilla suggestioilla voi muuttaa henkilön persoonallisuutta".

MIKÄ ON HYPNOOSIN TODELLINEN OLEMUS?

Hypnoosin salaisuus kuuluu aikain viisauden salaisiin tieteisiin. Kirjoittajan käsityksen mukaan sen todellista olemusta ei selvitetä täydellisesti, ennen kuin huomattava siveellinen ja moraalinen parannus on tapahtunut ihmiskunnassa. Mutta jokaisella satavuotiskaudella voidaan lisätä jotakin ihmiskunnan tietovarastoon.

H. P. Blavatsky on eräässä artikkelissa on selostanut hypnoosin syvempää olemusta sekä sitä miten erilaiset hypnotisoijien käyttämät menetelmät vaikuttavat ihmisen sielulliseen kenttään. Mainittakoon siitä muutamia kohtia: "Kun käytetään menetelmää, joka on pelkästään mekaaninen (Braid-menetelmä), eivät sähköis-sielulliset eivätkä edes sähköis-fyysiset virrat ole toiminnassa, vaan ainoastaan sen metallin tai kristallin mekaaniset, molekyyliset värähtelyt, johon asianomainen tuijottaa. Silmä (aineellisen kehomme okkultisin elin) toimii välittäjänä metallikappaleen tai kristallin ja aivojen välillä ja virittää aivojen hermokeskusten molekyylivärähtelyt (so. niille kuuluvien liikkeiden määrän) sopusointuun esineen värähtelyjen kanssa. Tämä sopusointu aikaansaa hypnoottisen tilan.

Toisessa tapauksessa olisi hypnoosin oikea nimitys "elollismagnetismi" eli tuo niin pilkattu sana "mesmerismi". Sillä hypnotisoimisen alkukäsittelyssä hypnotisoijan oma tahto — joko tietoisesti tai muuten — vaikuttaa potilaan hermostoon. Ja ylihypnoottinen tila (so. suggestio) on jälleen aikaansaatu värähtelyjen avulla — ei molekyylisten, vaan tahdoksi kutsutun energian toiminnalla avaruuden eetterissä (ja sen tähden aivan toisella tajuntatasolla). Sillä se, mitä me kutsumme "tahdon värähtelyiksi", on ehdottomasti erotettava niistä värähtelyistä, jotka pelkkä mekaaninen liike aikaansaa — molemmat toimivat kosmismaisten maailmojen kahdessa eri asteessa ...

Historia kertoo, että Mesmer saavutti menetelmällään erittäin hyviä tuloksia. Hampurilainen hermolääkäri E. Trömmer arvostelee hyvin negatiivisesti Mesmeriä kirjassaan "hypnoosin ja suggestio" (WSOY, 1925), mutta hän myöntää kuitenkin, että "Mesmer saavuttikin hämmästyttäviä tuloksia parantamisessa, koskettamalla tai sivelemällä magneetilla sairaita, halvattuja tai pakottavia ruumiinosia". Lääketieteellinen maailma leimasi Mesmerin petkuttajaksi. Vasta myöhemmin on hänen maineensa osittain puhdistettu.

Mesmerin käyttämää "animaalista magnetismia" kutsutaan idässä praanaksi, aurinkovoimaksi. Veda-kirjojen mukaan sitä nimitetään Fohatiksi, alkuvaloksi, joka on jokaisen taivaankappaleen ja aurinkokunnan aktiivinen voima sen synnyinhetkestä aina lopulliseen tuhoon asti.

Elonpyörä — 1970 n:o 2


PUNTAROINTIA:

Hypnoosiyhdistys toimeenpani viime keväänä Kauppakorkeakoululla hypnoosinäytöksen. Asianharrastajia oli saapunut suuri joukko. Yhdistyksen puheenjohtaja, maist. Jarl Fahler ja hammaslääkäri Reijo Putkonen selostivat hypnoosin ja siihen liittyviä seikkoja.

Ensin mainittu sanoi mm. että alalle on tullut useita yrittäjiä, joille siitä on muodostunut bisnes. Hypnoosi ei saa olla sen — sensaationnälkäisten huvittaja. Ihmisiä houkutellaan myös ostamaan hypnoosikursseja. Eri maiden sirkuksissa ym. on kierrellyt kaikenlaisia hypnotisoijia. Koska on havaittu väärinkäytöksiä, jopa rikoksiakin, on ryhdytty laatimaan lakeja hypnoosin käyttöoikeudesta. Hypnoosinäytökset ovatkin kielletyt eräissä maissa, mm. Saksassa ja Tanskassa. Selostuksessaan puhuja mainitsi mm. voimakastahtoisten, tasapainoisten ja lahjakkaiden henkilöiden olevan helposti hypnotisoitavissa. He ovat hänen mukaansa olleet parhaita koehenkilöitä. Hypnoosia ei saisi jättää käyttämättä pelkojen ym. vuoksi. Siinä tapahtuu rentoutumista, jonka vaikutus ulottuu pitemmälle. Hypnoosi on täysin vaaraton määrätyillä edellytyksillä. Voidaan siis huoletta sanoa, että asiantunteva hypnoosin käyttö psykologisissa kokeissa tai lääketieteellisenä hoitomenetelmänä on vaaratonta ja täysin vailla haitallisia seurauksia — jos psykologi tai lääkäri suorittaa tunnollista työtä. Jos kokenut ja vastuuntuntoinen henkilö käyttää hypnoosia, ei hypnoosiin liity mitään vaaraa.

Maist. Fahler jatkoi: "Luulen, että esim. Messuhallissa voisin 5-6 minuutissa vaivuttaa uneen yli 50 % yleisöstä. Koehenkilöitä voidaan hypnotisoida radion, mikrofonin ym. välityksellä. En epäile, ettenkö voisi esim. televisiossa hypnotisoida n. 50 % katselijoista, mutta pidän tällaista kokeilumuotoa erittäin arveluttavana."

Tri Veijo Putkonen sanoi mm.: "Hypnoosin avulla voidaan suorittaa aivopesua ja murhia. Älkää siis leikkikö hypnoosilla (oli eräässä lehdessä). Hypnoosia voidaan käyttää apuvälineenä sielullisessa tutkimuksessa ja lääketieteellisessä parannuksessa. Sitä on käytetty mm. hypnoanalyysina. Tapahtuu usein, että sillä parannetaan juoppoja, poistetaan jännitys synnytyksissä jne.

Hypnoosin käyttäjän tulee suhtautua kunnioittavasti ja myötätuntoisesti potilaaseen. Tottumaton hypnotisoija saattaa hätääntyä, jos hän tulee koskettaneeksi potilaan kompleksiin, joka aiheuttaa ahdistusta. Hypnoterapiassa on edullista, jos henkilö oppii itse hypnotisoimaan itsensä".

Lopuksi lääk. yo Markku Siivola hypnotisoi erään nuoren naisen ja suggeroi hänelle tavanomaisia seikkoja. Siivola sanoi mm.: "Oikea käsivartesi alkaa muuttua puuksi. Jänis lähestyy. Nyt ilmestyy karhu. Nyt kädessäsi on neilikka." Hypnotisoitu reagoi saamansa virikkeen mukaisesti. Hypnotisoija antaa hypnotisoidulle sitruunan sanoen: "Tässä on banaani, se on hyvää, syö." Nainen syö hedelmää ilmeisellä mielihyvällä ja vakuuttaa, että se on hyvää. Vielä sanotaan koehenkilölle: "Nyt tiedät, että olet hypnoosissa, kuvaile sitä tilaa." "Se on ihanaa." "Onko se uneliaisuutta?" "Ei." "Onko se rentoutumista?" "On", vastaa koehenkilö.

Kaikesta hypnoosin erinomaisuuden vakuutteluista huolimatta saattaa jonkun mieleen jäädä kysymyksiä: "Jääkö hypnotisoidun nuoren naisen sieluun negatiiviset jäljet tästä tilaisuudesta ja jos jää, niin mikä on niiden hinta? (so. millaisella kärsimyksellä syyn- ja seurauksen laki poistaa ne inhimillisestä sielun kentästä).

Elonpyörä — 1970 n:o 2


Etusivu Artikkelit