Kauno Mannonen

Hierarkiasta

Pekka Ervast perustaessaan Ruusu-Ristin muodosti sen hallinnon hierarkkiselle pohjalle, mikä tarkoittaa ulkonaisesti katsoen mm. sitä, että jäsenistö ei valitse johtajiaan, niin kuin tapahtuu demokratiassa, vaan hallinto täydentää itse itsensä.

Pekka Ervast perustaessaan Ruusu-Ristin muodosti sen hallinnon hierarkkiselle pohjalle, mikä tarkoittaa ulkonaisesti katsoen mm. sitä, että jäsenistö ei valitse johtajiaan, niin kuin tapahtuu demokratiassa, vaan hallinto täydentää itse itsensä.

Tämmöinen menettelyhän tuntuu nykyajan demokratiaan tottuneesta ihmisestä jo hieman arveluttavalta, sillä juuri tällaisesta yksin tai harvainvallasta olemme ihmiskunnassa parhaillaan pääsemässä, ja pyrkimässä kohti demokratian vapautta ja tasa-arvoa.

Miksi ei siis meillä Ruusu-Ristissä, emmekö elä ajan hermolla? Vastaisin tähän, että me elämme kyllä ajan, mutta samalla myös ikuisuuden hermolla.

Mysteerio-opistoissa on aina vallinnut, ja tulee aina vallitsemaan, hierarkkinen muoto, koska se perustuu kosmiseen järjestykseen, kosmiseen hierarkiaan, jota kohti ihmiskuntakin on kehittymässä, ja jonka vaikutuksen ja johdon alainen se nytkin tietämättään on.

Demokratia on vain välivaihe, kuin työväline, ihmiskunnan vapautuessa alemman luontonsa diktatuurista. Demokratia pyrkii tasa-arvoon lain ja oikeudenmukaisuuteen, ja on aivan kuin ulkoinen vaatimus ihmiskunnassa . Hierarkia taas totuudenmukaisuuteen, ja on enemmän sisäinen vaatimus. Niissä on vähän sama suhde kuin Mooseksen ja Jeesuksen käskyillä.

Jeesushan menee syvemmälle, aina syihin asti, mistä epäoikeudenmukaisuus, väärät teot ja laittomuudet lähtevät.

Ei hän tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja kuka pystyy paremmin täyttämään, kuin hän joka ymmärtää lain hengen.

Jeesushan rikkoi juutalaisten ulkoisia lakeja, mm. sapatin lakia vastaan, sillä hän näki sen vinoutuneisuuden johon lain ymmärtämättömyys ja kirjaimellinen tulkinta olivat johtaneet. Ehkä meidän yhteiskunnassamme on oltu menossa toiseen äärilaitaan, poistamassa lailla tällainen yhteinen sapatin vietto mammonan pyrkimyksiä haittaavana.

Juutalaiset olisivat halunneet kivittää Jeesuksen lain rikkomisesta, sillä niin kauan kun me kuljemme sokeana ulkoisen lain tietä meitä hallitsee tuomion henki ja niin kauan kun me vielä tuomitsemme sen, minkä pahana näemme emmekä sitä ymmärrä, hallitsee tämä paha meitä vielä.

Essealaiset jo sanoivat, että älä käytä lakia veljeäsi vastaan.

Me törmäilemme niin kauan meitä rajoittaviin lakeihin kunnes pääsemme sopusointuun elämän lakien hengen kanssa, josta käsin Jeesuskin asioita katseli.

Todellinen kristinusko, ja siten ruusuristiläisyyskin alkavat pahan vastustamattomuudesta, ja oikeuksista luopumisella.

Tämä luopuminen antoi alkuseurakunnallekin sen voiman minkä edessä vallanpitäjät olivat neuvottomia.

Vanhan liiton juutalaisuus, johon meidän kirkkomme ja yhteiskuntamme pohjaavat, vetoavat vielä oikeuteen ja lakisiteisyyteen, minkä johdosta paha on jokapäiväinen vastustaja kuin myös kouluttaja.

Omistamisen, oikeuden vaatimus, vielä kauimmin totuudenetsijänkin tajuntaa pihdeissään pitää, sillä kaiken jonka luulemme omistavamme, se omistaakin vielä meidät.

Demokraattinen oikeuden, lakisiteisyyden ja omistamisen vaatimus sitoo tajuntamme siten vielä voimakkaasti mammonan maailmaan, ja sen kovaan kantapääkouluun.

Oikeuksista luopuminen on tie vapauteen tasa-arvoon ja veljeyteen, jota eivät Ranskan vallankumousjohtajat tietäneet.

Tietosanakirja sanoo hierarkian olevan pappisvaltaa. Näin se voidaan ymmärtää jos kyse on todellisesta pappeudesta, eli tietäjän ohjauksesta. Muutenhan pappisvalta on vain eri asteista henkistä diktatuuria.

Mutta puhutaan myös enkelihierarkioista, jolloin olemme tekemisissä jo todellisten hierarkioiden kanssa. Niissä ehkä olennaisin piirre on vastuun ottaminen, kehittyvää elämää auttamalla ja palvelemalla. Ne eivät ehdollista hyvyyttään, niin kuin me ihmiset vielä, vaan ne ovat täysin itsekkäistä pyrkimyksistä vapaita, sillä he toteuttavat kosmisen järjestyksen jumalaista suunnitelmaa ja tahtoa.

Ihmisen tehtävä on tuoda taivasten valtakunta, ja sen myötä kosminen hierarkia maan päälle, ja ihminen voi sen vain tehdä. Mutta monet enkelikunnat ovat meitä siinä tehtävässä auttamassa, tietämättämme.

Tämä näkymättömyys auttamisessa ja palvelemisessa onkin hierarkialle ominaista.

Me huomaamme vasta kun Leo on poissa, ettei kaikki sujukaan enää niin kuin oli totuttu odottamaan. Todellinen hierarkia ei siten olekaan vallan käyttöä, vaan näkymätöntä palvelemista ja vastuun ottamista niistä tehtävistä johonka elämän korkeammat hierarkiat meidät asettavat. Jos olette uskollisia vähässä, panen minä teidät paljon haltioiksi, sanoo elämä.

Ihmiselle joka ei vielä ymmärrä ja näe suurempia kokonaisuuksia ja elämän tarkoituksia, joita esimerkiksi karman herrat joutuvat ottamaan huomioon, sen toimet saattavat näyttäytyä joskus myös epäoikeudenmukaisilta.

Enkeli saattaa jopa väkivaltaisesti tyrkätä ihmisen pois auton alta, tai sitten auton alle, mikä teko hänelle ei ole hyvä eikä paha, vaan välttämättömyys joka on meidän kohtalossamme.

Hyvä ja paha ovat vain kuin malka meidän silmässämme, joka estää meitä vielä tarkoituksenmukaisuutta ja totuutta näkemästä.

Enkelihierarkiat vaikuttavat monella tavoin meidän elämässämme. He jopa vaikuttavat eri aikakausien laatuun. Yksi seitsemästä pääenkelistä, Rafael, joka kuvataan oikeuden vaaka kädessään ja jonka vaikutuskausi alkoi noin 400 vuotta sitten, aikaansai demokratian synnyn ihmiskunnassa.

Vesimieskauden alusta eli viime vuosisadan alusta on jo vaikuttanut enkeli Mikael.

Hänet taiteilijat kuvaavat alistamassa, valkoisen hevosen selässä istuen, peitsellään lohikäärmeen. Hän inspiroi ihmiskuntaa voittamaan alemman eläimellisen luontonsa.

Ei siis enää taistelemaan ulkoista pahaa vastaan, minkä Rafaelin inspiraatio aikaansai, vaan kohdistamaan huomio itse pahan alkujuureen, ihmiseen itseensä. Tämä vaikutus inspiroi ihmiskuntaa lähimmän parinsadan vuoden aikana.

Nyt maan päälle voi inkarnoitua paljon vanhoja sieluja joille tämä ajan laatu on otollinen.

Se mahdollistaa myös korkean henkisen opettajan inkarnoitumisen, niin kuin edellinenkin Mikaelin aika, jolloin Jeesuksen oli mahdollista syntyä ja vaikuttaa ihmiskuntaan. Sillä ajan laatu oli hänen opetuksilleen suotuisa.

Ottamalla vastuuta ja täyttämällä kaikki ne velvoitteet tunnollisesti jotka elämä on meille asettanut voimme olla omalta osaltamme tuomassa taivasten valtakuntaa, tätä kosmista järjestystä, hierarkiaa maankin päälle.

Hierarkian oikean merkityksen ja tarkoituksen ymmärtäminen kasvattaa meitä oikeassa kunnioituksen ja nöyryyden hengessä, joka on vapaa itsekkäistä pyrkimyksistä ja sen vuoksi mahdollistaa myös meistä kasvavan todellisia hengen jättiläisiä ja ihmiskunnan auttajia.

Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja se on järjestynyt kouluksi, joka tässä fyysisessäkin maailmassa muodoillaan opettaa kosmisen hierarkian aakkosia.


Etusivu Artikkelit