Pechin ennustukset

Vanhan Inka-kansan pyhistä kirjoituksista

Tulee aika, jolloin aletaan ymmärtää, –
ja ehkä käy selväksi niille,
jotka maanpiiriä hallitsevat:
Totuus, totuus on Jumalan nimessä julistettava
neljän maailman-aikakauden kuluttua. –
Se on – tuo ainoa totuus – ilmoitettava
juuri tälle aikakaudelle.
Antakaa viestintuojain tähystää
kaikilla valtateillä.
Antakaa nopeiden nuorukaistenne
keksiä suuren vieraanne saapuvaksi, –
oi te pyhän kaupungin asukkaat!
Olkaa itse valmiit vastaanottamaan
Suurta Henkeä, Pyhää Inkaa, kun Hän saapuu!
Tämän minä – teidän heimopäällikkönne ja pappinne –
kerron siitä, mikä koskee
neljättä maailman-aikakautta.
Olen puhunut siitä ajastajasta,
jolloin nykyinen olemisen tilanne lakkaa.
– – Ja tapahtuu aikojen lopussa
– niin on suurissa taivaissa päätetty –
että Jumalan palvonta joutuu hyljättäväksi.
Sinä päivänä on maailma puhdistettava tulella!
Niin on silloin onnellinen se ihminen,
joka yhä elää murtunein mielin
ja on katuvaisna syntejään itkenyt.

Ruusu-Risti – tammikuu 1934


Etusivu Artikkelit