S. P.

Raamatun käännösvirheet

Äskettäin on saatu käännetyiksi arameankieliset raamatuntekstit, jotka on tavattu eräistä persialaisista moskeijoista. Niistä ilmenee, että kristikunnan yleisesti hyväksymään kreikkalaiseen tekstiin on pujahtanut useita virheitä. Kaikesta näkyy, että ne, jotka kristinuskon alkuaikoina käänsivät uuden testamentin kirjat arameankielestä kreikankielelle, eivät tunteneet täysin arameaa.

Persiassa oli aikoinaan voimakkaasti vaikuttava kristillinen kirkko, jossa oli 80 hiippakuntaa. Kun muhamettilaiset valloittivat maan, kaikki kristittyjen kirjat poltettiin evankeliumeja lukuun ottamatta. Ne olivat arameankielisiä, ja tutkijat arvelevat voivansa riittävin perustein väittää, että ne olivat tarkkoja kopioita arameankielisistä alkuteksteistä. Näiden tekstien käännöksissä, jotka on suorittanut tunnettu kielimies toht. George Lamsa, on kokonaista 1400 poikkeusta kreikkalaisesta tekstistä. Huomattavimpia näistä on Jeesuksen viimeisten sanojen tulkinta. Kyseessä ovat sanat "Eli, eli lama sabaktani", mutta toht. Lamsan mukaan arameankielisessä tekstissä ei ole sanaa "lama" (miksi). Koska "sabaktani" on monimerkityksellinen sana ja koska itse muoto saa toisen merkityksen väittämälauseessa, olisi sanat käännettävä parhaiten: "Jumalani, Jumalani, tehtäväni on suoritettu." Jeesuksen viimeiset sanat eivät siis ilmaisseet epätoivoa, vaan riemuitsevaa voittoa.

Toht. Lamsa tekee muitakin mielenkiintoisia korjauksia kreikkalaiseen käännökseen. Arameassa merkitsee sama sana sekä "kamelia" että "köyttä" tai "nuoraa". Tätä ei kreikkalainen kääntäjä ilmeisestikään ole tiennyt, ja siksi hän onkin kirjoittanut: "On helpompi kamelin kulkea neulansilmästä..." Sen sijaan pitäisi käännöksen kuulua: "On helpompi saada köysi pujotetuksi neulansilmään..." Toht. Lamsa on edelleen sitä mieltä, että kreikkalainen kääntäjä on kielentuntemattomuudessaan antanut Johanneksen evankeliumin 20. luvun 22. säkeistölle aivan väärän merkityksen. Tässä kohdassa sanotaan: "Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi heille: 'Ottakaa Pyhä Henki'." Arameankielessä merkitsee "puhaltaa" myöskin "vahvistaa jonkun rohkeutta", "lohduttaa". Myöskin Isämeidän rukouksen loppusanoilla on aramealaisessa alkutekstissä toinen merkitys. Siinä sanotaan: "Varjele meitä kiusauksista ja pelasta meidät erehdyksistä".

Ruusu-Risti — touko-kesäkuu 1934


Uuden testamentin englanninkielinen käännös arameankielestä löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.aramaicpeshitta.com/AramaicNTtools/dr_george_lamsa_bible.htm


Etusivu Artikkelit