M. H.

Elämämme rytmi

Ihmiselämän rytmi on ollut monien tiedemiesten tutkimusten kohteena, kertoo saksalainen sanomalehti Braunschweiger Zeitung. — Melko tunnettuhan on esimerkiksi käsitys seitsemän vuoden jaksoista elämässämme; varhaislapsuus kestää 7 vuotta, nk. tyttö- ja poikaikä 14. ikävuoteemme saakka, 21-vuotiaina tulemme täysi-ikäisiksi, 28-vuotiaina teemme näiden tutkimusten mukaan usein varsin tärkeitä ratkaisuja, 35 vuoden ikä on käänteentekevä fyysisen kehomme ja 42-49 vuoden ikäkausi henkisen elämämme kannalta, 56 vuoden rajapyykki on naisille vaihdeaikaa, ja 70-vuotiaina olemme vanhuksia. Syitä tähän seitsenvuotisrytmiin ei ole tarkoin selvitetty, mutta on esitetty väitteitä kosmisista jaksoista, jotka periytyvät ihmisen pitkältä kehityskaudelta.

Huomaamme nuo tietyt jaksot pienemmissäkin ajallisissa puitteissa, jatkaa Braunschweiger Zeitung. Onhan aivan selvästi havaittavissa, että meillä on esimerkiksi henkisen suorituskykymme kannalta "hyviä" ja "huonoja" päiviä. Jo vuosisadan vaihteessa puhuttiin "elementaarijaksoista", joiden pituus on miehillä 23 ja naisilla 28 päivää, ja myöhemmin liitettiin mukaan vielä käsitys 33 päivän "intellektuaalisesta rytmistä". Viimeksi mainittu on kokeellisesti todettu ja havaittu johtuvaksi kilpirauhasen hormonierityksestä. Tällä tärkeällä elimellä on nimittäin selvästi todettu 32–36 päivän toimintajakso.

Edellä mainittujen jaksojen ohella on ihmiskeholla vielä 24-tuntinen biorytminsä, joka toimii, kuten olemme havainneet, kellon mukaan ja on siis riippuvainen asuinpaikastamme.

elonpyörä – 1962 n:o 2


 Etusivu   Artikkelit