I. K. Taimni

Ajatuksia kirjasta Self-Culture

Mieli ei ole ainoastaan ihmeellinen väline luovassa työssä, vaan suurin ihmisen ongelma hänen yrittäessään kulkea tietä, joka johtaa valaistukseen.

Alempi luontomme on hyvin ovela ja koettaa keksiä kaikenlaisia juonia narratakseen meidät tekemään vääriä asioita ja käyttämään pahoja keinoja.

Niin kauan kuin sallimme mielen rientää sinne tänne kohti kaikenlaisia objekteja ilman mitään keskusajatusta, ilman itsesuuntausta, olemme illuusion leikkikalujen armoilla ja totuus jää meiltä ainaisesti saavuttamattomaksi.

Mikäli mielimme pitää yllä mentaalista terveyttä, on välttämätöntä oppia olemaan ehdoton kaikenlaisia pahoja ajatuksia vastaan.

Asioiden näkeminen sellaisina kuin ne ovat on eräs alkeisvaatimus henkisen näkemyksen saavuttamisessa, eikä mikään ehkäise sitä niin tehokkaasti kuin syvään juurtuneet ennakkoluulot ja mielemme kompleksit.

Oikea intelligenssin ja intuition keskinäisen suhteen ymmärtäminen tekee meidät kykeneviksi arvioimaan älyllisen tiedon oikeassa arvossaan ja etsimään kiinteämpiä ja luotettavimpia perusteita henkiselle elämälle.

Läheinen suhde Tahdon ja Toiminnan välillä näkyy siitä tavasta, jolla Toiminta vahvistaa Tahtoa, ts. tekee sen kykeneväksi löytämään täydellisemmän ilmaisun. Ilman toimintaa mieli jää kyllästetyksi ideoilla, mutta mitään tiettyä tulosta ei synny.

Kiintymys niihin, jotka ovat lähellämme ja rakkaita meille, voi olla myös kahle, ellei ole erottamiskykyä. Tosiasiassa tällainen rakkaus yleensä sitoo meidät paljon voimakkaammin kuin alemman maailman elottomat esineet.

Useimmat ihmiset vaeltavat läpi elämänsä käyttäen erivärisiä silmälaseja ja näkevät kaiken niiden lävitse eivätkä ole tietoisia tosiasiasta, että heidän näkemyksissään asioista ja ihmisistä olisi mitään väärää.

Elonpyörä 1971 n:o 2

Äly ja henkevyys

Intellektuaalinen henkilö, jonka tietoisuus perustuu vain älyyn (intellektiin) voi puhua, esitelmöidä ja kirjoittaa loistavasti korkeimmista uskonnon opeista, filosofiasta ja etiikasta, mutta on mahdollista, että hänen elämänsä on äärimmäisessä kielteissuhteessa kaikkiin niihin asioihin, joita hän selittää ja julistaa.

Korkeimpia ja syvimpiä elämän salaisuuksia ei voi ymmärtää pelkän älyn avulla eikä kielellisesti selittää. Niihin on saatava kommunikaatio (yhteys) kokemuksen perusteella.

Elonpyörä 1972 n:o 1

Kirjat ja lukeminen

Me luemme syvällisiä ajatuksia kirjasta emmekä ehkä havaitse siinä mitään ja unohdamme sen kaiken. — Vuodet menevät, ja me kehitymme älyllisesti ja henkisesti. Kun taas joskus satumme ottamaan esille saman kirjan, havaitsemme sen olevan täynnä syvää viisautta, josta meillä ei ollut harmainta aavistusta aikaisemmin. — Miksi näin? Onko kirja muuttunut? — Ei! Me olemme muuttuneet itse tällä välin tai mieluimminkin, meidän havaintokykymme on kasvanut, ja se on tosiasia, joka saattaa meidät ymmärtämään enemmän ja yhä enemmän samasta kirjasta.

Elonpyörä 1972 n:o 2


Etusivu Artikkelit