Vivekanandan sanoma

Lyhennelmä Indian News lehdestä 18/63

Svami Vivekananda oli monipuolinen persoonallisuus: ajattelija, kirjailija, puhuja, historioitsija, uskonpuhdistaja ja suuri opettaja.

Svami Vivekananda näki kansan yksilöiden yhdistelmänä. Hän luotti kasvatukseen, joka pohjautuu luonteen kasvattamiseen. Kun nykyinen opetus korkeakouluissa ja yliopistoissa tähtää pääasiallisesti aineellisen hyvän tavoitteluun, hänen oli käsityksensä, että ihminen, jolla on hyviä luonteenominaisuuksia, voi ansaita elatuksensa helpommin kuin muut. "Mies voi ansaita rahaa, mutta raha ei tee miestä." Ensisijaisesti hän arvosti tasapuolisesti kehittynyttä ihmistä, yksipuolisen neron vastakohtana. "Upanishadien jokaiselta sivulta löydämme kehotuksen rohkeuteen", hän huomauttaa. Rohkean miehen lannistumatonta henkeä eivät milloinkaan pelota suurimmatkaan vaarat ja vaikeudet. Hän kohtaa ne halveksiva hymy huulillaan. Rohkea ihminen toivottaa elämän vaihtelut tervetulleiksi ja näkee niissä tilaisuuden ponnisteluun, jossa hänen ruumiinsa ja mielensä yhä voimistuvat. Hänen käsityksensä mukaan ihmisen tulee olla peloton. "Älä pelkää, älä pelkää, sillä pelko on suurin synti" Hän kehottaa jokaista vapautumaan ujoudesta ja olemaan peloton ja vapaa. Hän ei siedä heikkoutta, sillä hänen näkemyksensä mukaan heikkous on alentumisen ja kuoleman syy.

Svami Vivekananda oli maailmanmies ja mies maailmalle. Kun Amerikassa tiedusteltiin hänen kotimaataan ja uskontoaan hän selitti: "Maailmankaikkeus on maani ja totuus uskontoni." Tällä hän tarkoitti, että hän ei kuulu mihinkään yksityiseen maahan, uskontokuntaan tai yhdyskuntaan, vaan koko ihmiskuntaan.

Vivekananda ei luottanut pikkumaiseen isänmaallisuuteen. Hän oli kokonaan universalismin kannalla. Omalaatuisella tavalla hän varoitti maailmaa: "Kaikenlainen supistuminen on kuolemaa, ja kaikki laajentuminen elämää. Jos kansa haluaa elää maailmassa, sen avainsanoissa kansallisessa elämässä tulee olla, suvaitsevaisuus ja hyväksyminen." Kansojen ei pidä kiinnittää huomiota eroavaisuuksiin vaan niiden tulisi nähdä muut kansat samoin silmin kuin oma kansansa. Vain tämä henki pelastaa kansat keskinäisistä erimielisyyksistä elämän eri vaiheissa. Vain tämä henki voi lopettaa kansojen väliset vihamielisyydet. Vain täten maailman vallat voivat rakentaa maailmanrauhan. Hän uskoi myös, että Intia tuhatvuotisen sorron jälkeen on vielä elävä, koska sen tulee vielä antaa oma panoksensa inhimilliseen kehitykseen ja maailmanrauhan rakentamiseen.

Eräässä puheessaan Svami Vivekananda mainitsi Vedoissa sanottavan "Ekam Santam Bahudha Kalpayanti." [Olemassaolo on yksi mutta se tajutaan monena.] Todellisuudessa on vain yksi Olemassaolo, yksi Luoja ja yksi Jumala. pintapuolisesti nähtynä se on lukemattomien erilaisuuksien maailma. Mutta kaiken takana on ykseys.

Tässä ihmeellisessä maailmassa luonto on yhtenäinen. Mangopuu, kasvakoon se Intiassa tai Amerikassa, tuottaa vain mango- eikä muita hedelmiä. Kookospalmu kasvattaa kookospähkinöitä sekä pohjoisessa että etelässä, niin idässä kuin lännessäkin. Ihminen on kaikkialla ihminen, olipa hän sitten amerikkalainen tai eurooppalainen, afrikkalainen tai australialainen, kristitty, muhamettilainen, juutalainen, hindu tai zoroasterilainen. Luonnon yhtenäisyys on varma todistus yhdestä Luojasta, yhdestä herruudesta, yhdestä Jumalasta. Olemme kaikki saman suuren Isän lapsia. Tältä kannalta voimme sanoa, että jokainen ihminen on minun lihaani ja vertani.

Eroavaisuudet ovat pinnalla, mutta pääasiassa kaikki olennot ovat yhtä. Ajatelkaamme tästä esimerkkinä vettä. Kiinteässä muodossa jäätä, nestemäisenä vettä ja kaasumaisena vesihöyryä, näissä muodoissa se ei näytä samalta, mutta kun ne analysoidaan, on jokaisessa vain kaksi osaa vetyä (H2) ja yksi osa happea (0). Ilmennykseltään ne ovat erilaisia, mutta rakenteeltaan samaa ainetta. – Ympyrän keskus on ulkokehän luoja. Jokaisesta luomakunnan ulkokehän pisteestä voidaan vetää säde keskukseen, Luojaan, Jumalaan, Äärettömään.

Luvuttomat tiet johtavat Äärettömään. Kaikki säteet ovat polkuja samaan päämäärään. Erilaiset uskonnot ja "ismit" ovat näitä polkuja Jumalan luo. "Jokaisessa sielussa piilee jumaluuden mahdollisuus", sanoo Svami Vivekananda. Päämääränä on tämän sisäisen Jumalan ilmenitäminen. Opit ja dogmit, rituaali, kirjat, temppelit ja muodot ovat vain toisarvoisia yksityiskohtia.

Svami Vivekananda taisteli ihmiskunnan ykseyden puolesta. Kun kaikki ihmiset heräävät tajuamaan tämän ykseyden, maailmanrauha on saavutettu.

Suom. S. L.

Elonpyörä – 1966 n:o 1


Etusivu Artikkelit