Vihtori Jussila

IHMISEN HENKINEN JA SIELULLINEN OLEMUS

Kabbalistit, alkemistit, joogakoulujen ja eräiden muiden koulukuntien jäsenet ovat aina pitäneet sekä itsetuntemusta että ihmistuntemusta sangen tärkeänä. Niiden jaotukset ihmisestä ja hänen käyttövälineistään poikkesivat toisistaan osittain sen vuoksi, että jotkut yhteisöt pitivät vain itsenäisiä käyttövälineitä mainitsemisen arvoisina. Viime mainitun seikan vuoksi eri intialaisen filosofian koulukunnat myöntävät ihmisellä olevan, toiset neljä ja toiset viisi käyttövälinettä.

Useat kreikkalaiset filosofit, mm. Plato, käyttivät kolmijaotusta: henki, sielu ja ruumis. Paavali hyväksyi Platon jaotuksen ja käyttää sitä kirjeissään. Plotinoksen jakoperuste on syvällinen: Olioiden moninaisuus johdetaan korkeimmasta, täydellisestä, kaiken yläpuolelle kohoavasta ykseydestä. Oliot muodostavat tarkoin järjestäytyneen hierarkian, jossa ylimpänä on ykseys, jumaluus, sitten seuraa siitä esiin virtaava henkimaailma, sitten sielut, sen jälkeen elollinen luonto ja vihdoin alimpana materia.

Kabbalisti Eliphas Lévyn kaavio ihmisen käyttövälineistä:

 

Yllä olevan kaavan tekijä on kuuluisa ranskalainen kabbalisti, maagikko ja salatieteilijä Eliphas Levi (s. 1810). Kaava on hänen kirjastaan "Clef des Grands Mysters" (Suurten mysteerioiden avain). Levi, oikealta nimeltään Alphonse Louis Constand, oli katolilainen pappi, mutta huomattiin vaaralliseksi kerettiläiseksi ja erotettiin papinvirasta. Kaavassaan Levi, kuten juutalaiset kabbalistit yleensä, käyttää heprealaisia nimityksiä.

H. P. Blavatsky otti Levin kaavan Salaiseen Oppiin ja luultavasti lisäsi siihen sanskritinkieliset nimitykset. Hän huomauttaa, että Levin kaava ei ole aivan salatieteen mukainen. Niinpä esim. Levin viides käyttöväline, nefesh, ei kuulu ihmisen henkiseen olemukseen, vaan se on elonvoima (praana), yhtäläinen ihmisissä ja eläimissä. (Hepreankielessä nefesh merkitsee tavallisesti sielua. Sana on V. T:n alussa käännetty väärin sanalla "olennot". I Moos. 1:24 kertoo: "Ja Jumala sanoi: Tuottakoon maa elävät olennot" (nefesh). Tässä ei tarkoiteta lainkaan olentojen fyysistä vaan sielullista luomista. Ennen ruumista täytyy luoda sielu, joka ruumiissa toimii ja ruumista liikuttaa.

Mainittu kohta oikaistuna, heprealaisen tekstin mukaan, kuuluu: "Tuottakoon maa elävät sielut" (nefesh).

Ihmisen käyttövälineet eivät ole kerroksittain, kuten tässä kaavassa, vaan sisäkkäin, niin, että hienompi aina lävistää karkeamman, kuten vesi imeytyy pesusieneen. Seuraava seitsenjaotus pohjautuu salatieteeseen:

1. a. Fyysinen ruumis. Aivot ovat päivätajunnan elin ja niiden tietoisuus on vähäisempi kuin useiden muiden käyttövälineiden.

1. b. Fyysisen ruumiin eetterinen kaksoispuoli. Se on sama kuin psykologien piilotajunta. Se on edelleen suureksi osaksi kartoittamatta, muistettakoon uniopiskelua, transsitiloja, ihmeparannuksia, unissakävelyä ym. Tämä käyttöväline toimii välittäjänä sielullisten toimintojen ja fyysisten aivojen välillä. Piilotajunta, sanovat viisaat, on käsityskyvyltään noin kymmenkertainen päivätajuntaan verrattuna. Jos ihmisellä on esim. jokin ratkaisematon pulma nukkumaan mennessään, niin aamulla herätessään hän huomaa sen selvinneeksi. Piilotajunta on yön aikana sen selvittänyt. Tosin joku toinenkin kehittyneempi olento on voinut selvittää sen nukkuvalle yön aikana, vaikka hän ei tapausta muistaisikaan.

Psykologinen kirjallisuus tuntee seuraavan tapauksen. Kun saksalaiset ensimmäisen maailmansodan aikana kohdistivat tykkitulen Pariisiin, niin erään talon yläkerrassa makasi halvaantunut tyttö. Kun kuulia alkoi putoilla lähelle, niin tyttö säikähti ja vaipui transsitilaan. Hän tuli tietoiseksi vasta, kun hän huomasi kävelevänsä asuintalonsa portaita alas. Tässä tapauksessa piilotajunta ehkä otti johdon ja nukutti päivätajunnan, jotta viimemainittu epäuskoisilla ajatuksilla ei olisi sekaantunut asioiden kulkuun. Miten paljon tytön muut käyttövälineet ottivat tapahtumaan osaa, lienee vaikeasti selvitettävissä.

2. Himoväline eli kaama. Freud sijoitti sen kaavionsa alimpaan osaan, koska hän piti sitä persoonallisuuden pimeimpänä alueena. Se on todella olemuksemme eläimellinen perus, pelkkä eläin ihmisessä. Niin kauan kuin ihminen ravitsee tätä himo-olemustaan himokkailla tunteilla ja ajatuksilla, se toimii huolimatta älyn tai moraalin vaatimuksista, etsien tyydytystä unessa tai fyysisestä kohteesta. Freudin selitys tästä pitää yhtä salatieteellisen käsityksen kanssa.

3. Tunneväline (astraali). Fyysisessä aineessa erotamme erilaisia tiiviysasteita: kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen. Tunne- ja ajatusmaailman atomit ovat samankaltaisia mutta hienompia kuin fyysiset. Tunnevälineen toiminnan havaitsemme tunnevärähtelyinä, kuten ilona, mielihyväntunteena, suruna, mustasukkaisuutena, ahneutena jne. Väärät tunnetottumukset muuntavat ja vääristävät sen värähtelyn epänormaaliksi.

4. Äly- eli ajatusväline (alempi mentaaliväline). Tässä käyttövälineessä toimivat ajatus ja äly. Syvä unitila siirtää nukkujan tähän maailmaan. Väärät ajattelutottumukset muuntavat tätä käyttövälinettä.

5.6.7. Tämä on ihmisen henkinen kolminaisuus. Intialaisessa filosofiassa ja salatieteessä niistä käytetään sanskritinkielisiä nimityksiä manas, buddhi ja atma. Mikään eurooppalainen kieli ei ole vielä niin kehittynyt, että sisältäisi tarkat vastineet mainituille nimityksille. Suomen kielessä käytetään toisinaan niistä nimityksiä: järki, intuitio ja tahto, mutta ne ilmaisevat vain osan siitä merkityksestä, mitä idän filosofinen ajattelu antaa mainituille sanoille.

Eräissä transsitiloissa on osoittautunut, että ihmisellä on useampia tajunnantiloja kuin päivä- ja piilotajunta. Saksalainen lääkäri Julius Kerner kertoo kirjassaan (Andeskåderskan ifrån Prevorst, Jönköping 1835), että hän hoiti useita vuosia erästä potilasta, rouva Hauffea, joka usein vaipui transsintapaiseen uneen. "Eräänä päivänä", kertoo tri Kerner, "rouva Hauffe taas vaipui transsiin ja sai vaikean krampin. Seuraavana päivänä hänen taas ollessaan transsissa tri Kerner halusi tietää syyn edellisen päivän kohtaukseen. Rouva Hauffe vastasi: "Kun olen magneettisessa uinailussa, olen vaiteliaampi sanomaan syytä, koska tässä tilassa sielu toimii enemmän kuin henki. Mutta ollessani täysin selvänäköinen ajattelen vapaasti, voin sanoa sen." Kun hän tuli selvänäköiseen tilaan transsissa ollessaan, hän sanoi: "Nyt henkeni ajattelee ja puhuu vapaasti. Näen ruumispaarit ja erään läheisen omaiseni kamppailevan kuoleman kanssa." (Rouva Hauffen veli olisi joutunut hengenvaaraan, ellei hän olisi henkiopastajaltaan saanut lupaa varoittaa veljeään.) Tri Kernerin kuvauksista selviää, että rouva Hauffen näkökyky oli tässä tilassa useasti — ellei aina — pettämätön. Rouva Hauffen transsitilat osoittavat selvemmin kuin vastaavat tilat yleensä, eron ihmisen sielullisten ja henkisten kykyjen välillä.

Salatiede selostaa, että ihmisen piilotajunnassa on ns. luonnonmuisti, jossa kaikki elämän tapahtumat ovat kirjatut. Tätä muistia sanotaan harhanomaiseksi, heijastuskuvien tapaiseksi. Todellinen ja häviämätön muisti on ihmisen henkisissä käyttövälineissä. Siitä esimerkki:

Tri Ferre lähetti aikoinaan Pariisin biologiselle seuralle selostuksen tutkimuksestaan, joka selvitteli kuolevien sieluntiloja. Ensimmäinen kuvattu tapaus koski henkilöä, joka kuoli selkäydintaudin aiheuttamaan näivetystautiin. Kuoleva oli jo tiedoton, mutta kun kahdella peräkkäin ruiskutetulla yhden gramman eetteriannoksella tajunta oli palautettu, nosti sairas hiukan päätään ja alkoi nopeasti puhua flaaminkieltä, jota ei hän eikä kukaan läsnä olevista ymmärtänyt. Hänelle annettiin lyijykynä ja paperipala, johon hän hyvin nopeasti kirjoitti muutamia rivejä tuolla kielellä — virheettömästi niin kuin myöhemmin todettiin — ja sen jälkeen hän kaatui taaksepäin ja kuoli. Kun kirjoitus käännettiin, huomattiin sen koskevan sangen arkipäiväistä asiaa. Hän oli äkkiä muistanut olevansa eräälle henkilölle velkaa viisitoista frangia. Velka oli kahdenkymmenen vuoden takainen. Hän pyysi, että se suoritettaisiin. Kuolevan henkilön näkökyky ja muisti ovat usein laajat ja erehtymättömät. Tässä tapauksessa muistin palautuminen tuli nähtävästi hänen Korkeammasta Minästään. Viisaat kertovat, että kuoleva saa yhteyden Minäänsä, kuolemattomaan henkiseen olemukseensa. Silloin hän näkee menneen elämänsä kulkevan silmiensä ohi kuin filminauhalla. Tämän ovat kertoneet myös monet henkilöt, jotka ovat esim. hukkuneet veteen, mutta tulleet elvytetyiksi. Lisäksi salatieteellinen kirjallisuus selostaa, että Minä näyttää kuolevalle persoonallisuudelle myös seuraavan elämän tapahtumat.

Prof. C. G. Jung sanoo sattuvasti ihmisen pitkälle ulottuvasta olemuksesta

"Ihmishengen olemus ulottuu kauas olemuksemme ulkopuolelle hämärän peittoon. Siihen sisältyy yhtä paljon arvoituksia kuin maailmankaikkeuteen kaikkine linnunratoineen, joiden mahtavien kuvioiden edessä vain mielikuvitukseton ihminen kykenee kiistämään riittämättömyytensä".

Elonpyörä 1970


Etusivu Artikkelit