V. Jussila

Uusi rotu ja kulttuuri syntymässä

Tiedemiehet vaikenevat tavallisesti siitä, kuinka monta ihmisrotua maan päällä on elänyt ja minkälaisia sivistyksiä ne ovat luoneet. Tietosanakirjat esittävät ainoastaan nykyiset ihmisrodut, mutta eivät kerro mitään aikaisemmista ihmistyypeistä.

Ihmiskunnan viisaat tietäjät ovat kyllä antaneet tietoja aikaisemmin eläneistä roduista ja menneistä kulttuureista, mutta tiedemiehet eivät hyväksy näitä tietoja, vaan hakevat konkreettisia todistuksia. H. P. Blavatsky Salaisessa Opissaan kertoo näistä roduista ja tämän teoksen opastuksella monet salatieteen tutkijat ovat perehtyneet niihin ja kirjoittaneet teoksia rotututkimuksistaan.

Salaisen Opin mukaan maan päällä on esiintynyt neljä suurta ihmisrotua, ns. juurirotua. Aikojen kuluessa ne ovat kehittyneet lapsuudestaan miehuuteen ja sitten vanhuuteen. Kukin niistä on vienyt ihmiskunnan kehitystä eteenpäin. Täytettyään tehtävänsä ne ovat joko kokonaan hävinneet tai niistä voi nykyaikana tavata ainoastaan vähäisiä riutuvia jäännöksiä.

Jokaiseen juurirotuun kuuluu seitsemän alarotua. Nykyinen juurirotu on viides arjalainen eli valkoinen rotu. Sen keskuudessa on jo syntynyt viisi alarotua. Näiden alarotujen piiristä jo muinaiset kreikkalaiset tunsivat ihmiskunnan kehityksen salaisuuden. Niinpä runoilija Hesiodos kertoo kirjassaan Työt ja päivät, että maan päällä on aikaisemmin vaeltanut neljä rotua: kultainen, hopeainen, vaskinen ja sankareiden rotu (Raamattu käyttää viimemainitusta sanontaa "nämä olivat niitä muinaisajan kuuluisia sankareita"). Hesiodos selittää, että rodut niitä vertauskuvallisesti esittävien metallien tavoin ovat jatkuvasti huonontuneet ja että nykyinen, rautainen on kaikkein huonoin.

Kunkin juurirodun samoin kuin alarotujen tehtävänä on kehittää jotakin määrättyä ominaisuutta ihmiskunnassa sen hitaasti edetessä täydellisyyteen johtavalla tiellään. Tohtori John Sonck mainitsee kirjassaan Katsaus ihmiskunnan kehityshistoriaan, että arjalaisen rodun ensimmäisen alarodun, intialaisen, tunnus sanana oli Dharma (= velvollisuuden suorittaminen). Muiden alarotujen tehtävistä mainittakoon, että Egyptin uskonnollinen perusopetus oli se, että jokaisessa ihmisessä asuu jumalallinen henki ja että ihmisellä niin ollen on mahdollisuus kehittyä jumalan kaltaiseksi. Persian uskonnon perustaja Zoroaster toi opetuksissaan esille tämän alarodun tehtävän. Hän koetti herättää kansassa oikeita tunteita, oikeaa ajattelua ja pyrkimystä elämän puhtauteen. Vanhassa Kreikassa ilmensi Orfeus kreikkalaisten erikoistehtävää koettaen kasvattaa kansaa kauneuden palvonnan avulla jalompaan elämään. Intian kansoille antoi Buddha suurenmoisen kokonaiskuvan elämän tarkoituksen älyllisestä ymmärtämisestä ja oikean tiedon arvosta sekä osoitti tien kohti täydellisyyttä.

Neljännen juurirodun aika, atlantislainen, oli erikoisesti tunteen kehityksen kautta. Arjalaisen rodun tehtävänä olisi älyn kehittäminen jumalalliseksi järjeksi. Sen aikana tulisi älyn käyttö välineen tulla niin henkiseksi, että se voi kohota "syleilemään" buddhista eli intuitioprinsiippiä. Toimintakykyiseksi herätettynä viimemainittu on sekä innoituksen ja jumalallisen viisauden että jalouden, veljeyden ja rakkauden ilmennyksen lähde ihmisessä. Salaisen opin mukaan nämä ominaisuudet tulevat kuitenkin kehittymään täydellisiksi vasta seuraavassa juurirodussa. Siinä rodussa tulevat myös kehittymään ihmisessä intuitiivinen tieto selvänäkö ja -kuulo.

Ihmetystä herättää, että nykyinen eurooppalainen rotu ei ole pystynyt luomaan henkistä sivistystä. Tämän selittää intialainen viisaus, jonka mukaan nykyistä aikakautta pidetään ihmiskunnan mustimpana aikakautena, Kali Yugana. Tämä on ihmiskunnan historian synkin kausi, jonka kuluessa se on vaipunut aineen kahleisiin. Intialainen filosofia (Vishnu Purana) selosti jo muinoin tämän kauden luonnetta: "Hurskaus vähenee päivä päivältä, kunnes maailma kokonaan turmeltuu. Ihmiskunta ei tunne muuta kuin rahan arvon. Petollisuus on se keino, jolla valta saavutetaan. Naiset ovat aistillisen tyydytyksen esineitä. Epärehellisyys on toimeentulon keino, röyhkeys ja uhkailu tulevat oppineisuuden tilalle. Barbaarit hallitsevat Intiaa (Englannin valta)... (toistettu Salaisessa Opissa).

Tehtävänsä mukaan olisi viidennen alarodun pitänyt ainakin jossain määrin kehittää henkistä kulttuuria, mutta se kaatoi Korkeimman alttarin ja asetti itsensä jumalaksi lyöden rintoihinsa ajatellen: "Me löimme maahan kansat oman väkevyytemme voimalla ja kahlitsimme heidät rautakahlein. Voittoisien sotureidemme rauta-antura polki maan kaikilla vuoristoteillä ja kaikissa laaksoissa, niin että ylevimmät ja henkisimmät näköalat peittyivät pölyn ja ruudin nostattamaan pilveen, lyömättömät laivastomme purjehtivat maan kaikilla merillä ja pommikoneemme niiden yläpuolella täydensivät herruutemme. Kuka voi meitä vastustaa! Lyökäämme barbaarit, hajottakaamme ja hallitkaamme!"

Kenties historia on kerran kertova: "Taivaan tuulet ja raju myrskyt lakaisivat tämän tulikivenkatkuisen oman voimansa tunnosta juopuneen rodun jalanjäljetkin maan turuilta ja valta teiltä. Sen "sanat suuret vei tuuli ja suun heiltä multa sulki" (Omar Khaijam). Maan neljällä kulmalla ovat sen hautapatsaat sammaltuneet, sen etsikkoaika on auttamattomasti mennyt ja sen iltahämärä on saapunut".

On muistettava, että viideskin juurirotu on luonut jotain hyvääkin. Kreikka loi ihmisen kauneusihanteen, "unelman kauneimmasta ihmisestä" ja aineellisti tämän unelmansa marmori patsaisiin. Rooma sivisti idän, Pohjois-Afrikan ja Pohjois-Euroopan barbaarisia heimoja. Se juurrutti kansojen keskuuteen latinankielen taidon, roomalaisen kirjallisuuden, historian, näyttämötaiteen ja puhetaidon tuntemuksen. Rooman tärkein tehtävä lienee kuitenkin ollut lain ja oikeuden käsitteiden luominen ja selventäminen. Se rakennutti myös mahtavan maantieverkoston Eurooppaan, 90 000 kilometriä.

Kun Rooma oli hyväksynyt kristinuskon valtionuskonnokseen, se levitti sen valloittamiinsa maihin, vieläpä valtakunnan rajojen ulkopuolellekin. Keisari Konstantinus Suuri ei varmaan milloinkaan unohtanut sitä voimakkaasti vaikuttavaa unta, jossa hän näki valtavan suuren ristin ja kuuli äänen sanovan "Tässä merkissä olet voittava".

Eurooppalainen rotu on synnyttänyt suuria muusikkoja, kirjailijoita, ajattelijoita ja huomattavia persoonallisuuksia elämän kaikilla aloilla, Amerikassa on nerokkaita keksijöitä, kaupan ja teollisuuden suurorganisaattoreita ym.

Kun tulee aika arjalaisen juurirodun kuudennen ja seitsemännen alarodun ilmaantua, niin missä maanosassa ne tulevat esiintymään ja minkä kansojen keskuudessa ne muodostuvat? Vielä kiinnostavampia ovat kysymykset siitä, millaisia nämä alarodut ovat, mitä erikoisominaisuuksia ne kehittävät ja millaisia sivistyksiä ne tulevat luomaan. H. P. Blavatskyn Salainen oppi kertoo, että näiden alarotujen esiintyminen tapahtuu Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja että kuudes alarotu on jo oikeastaan alkanutkin.

Mitä uuden alarodun synty merkitsee? Salaisen filosofian mukaan sitä, että ihmiskunnan kehittyneimmät yksilöt ohjataan sen piiriin (ellei alkava rotu turmele omia mahdollisuuksiaan). Jos tarkastelemme esim. kahden arjalaisen rodun haaran, neljännen alarodun (kreikkalaiset, roomalaiset ja eräitä muita), ja eurooppalaisen (viides alarotu), huomaamme, että molemmat saivat maailman herruuden ja perustivat omaleimaisen sivistyksen. Niiden kehitysvaiheessa rodun suuruuden päivinä niiden piirissä syntyi taitavia valtiomiehiä, suuria taiteilijoita ja huomattavia tiedemiehiä sekä ajattelijoita paljon enemmän kuin mitä keskimääräisesti kansoissa syntyy. Tästä huomaamme, että uusi alarotu ilmestyttyään saa vähitellen johtoaseman melkein kaikilla elämän aloilla. Niin tulee brasilialainenkin sivistys ottamaan johdon sekä kulttuurin että mahdollisesti valtiollisenkin elämän piirissä. Kuten aikaisempienkin alarotujen nousukautena tulevat suurmiehet ja taiteen luovat nerot tekemään tästä maasta sivistyksellisen ja maallisen mahtitekijän. Brasialainen alarotu on oleva seitsemäs, mutta kuudeskaan alarotu Yhdysvalloissa on tuskin vielä kyennyt ilmentämään omia mahdollisuuksiaan. Aurinko tulee valaisemaan kirkkaammin ja lämpimämmin seitsemännen ja toivottavasti kuudennen alarodun polkuja ja tuulet ovat lempeämmät kuin meidän aikanamme. Nykyisen ihmisen olosuhteisiin verrattuna tulee näiden rotujen elinympäristö ole maan paratiisillinen. Onnelliset ovat ne ihmiskunnan valiot, jotka syntyvät näiden rotujen piiriin.

Kunkin rodun kehitysaikaa kutsutaan sen kultaiseksi aikakaudeksi. Nykyistenkin kansojen säilyneet tiedot kertovat ihanasta kultaisesta ajasta. Näin mm. persialaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen perimätiede puhuu kultaisesta ajasta: "Silloin ei ollut sairautta, maa antoi runsaan sadon, viisaita kunnioitettiin ja ihmiset elivät onnellisina." Tällaista kulta-aikaa kohti johtaa kehitys vähitellen seitsemättä alarotua ja toivottavasti myös kuudetta.

Elonpyörä — n:o 2 1972


Etusivu Artikkelit