T.

Voiko selvänäköinen henkilö nähdä tulevia tapahtumia?

Kaikkina aikoina on elänyt ennustajia, selvänäkijöitä, kristallipalloon tuijottajia ym., jotka ovat ennustaneet tulevia tapahtumia. Monet heidän ennustuksistaan ovat olleet oikeaan osuvia, mutta useammat erheellisiä. Ennustettua seikkaa ei olekaan tapahtunut. Jos esim. Joku henkilö, jolla on jonkun verran aiempaa selvänäkökykyä, on ennustanut kahden valtion välistä sotaa ja se ei ole puhjennutkaan, niin onko hänen näkemyksensä ollut täysin väärä?

Sen ei välttämättömästi ole tarvinnut olla kokonaan väärä, sillä hän on voinut nähdä jonkun valtion olemassa olevan hyökkäyssuunnitelman tms. Etsikäämme jokin selventävä esimerkki: Lehdet ovat kertoneet, että valtio A on painattanut karttoja, joissa valtiolle B nykyisin kuuluva alue on merkitty kuuluvaksi A:lle. Kun tällaisen kartan painattamisesta on tehty suunnitelma, on se aiheuttanut alemmassa ajatusmaailmassa suunnitelman "aineellistumisen". Jos oletamme, että miljoonat A:n kansalaiset ovat tätä karttaa tutkineet ja todenneet rajaviivan kulun niin, "aineellistuminen" on tullut yhä vahvemmaksi ajatusaineessa. Tämän "aineellistumisen" näkee selvänäkijä, jolla on kyky tarkastella tämän maailman elämää ja olentoja. Ajatusmaailman aine on niin herkkää, että jokainen ajatus ottaa muodon sen voiman ja suunnan mukaan, jonka se asiaa pohtineiden yhteisestä ajatuksesta saa. Jos lisäksi on pidetty tällaisen suunnitelman mukaisia sotaisia puheita, ja siten ajatusmuotoon on sekoittunut tunnemaailman ainetta, niin astraalisen selvänäköisyyden omaava löytää tämän kiteytyneen muodon tunnemaailmasta ja välittää sen ennustuksessaan.

Tällainen ennustus ei siis ole varsinaisesti tulevaan tapahtumaan kohdistuva, vaan se liittyy sen hetkiseen tilanteeseen ja kertoo eräästä suunnitelmasta, jonka toteutumisen monet muut myöhemmät päätökset ja tapahtumat voivat muuttaa. Se ei siis ole ennustus, vaan selostus eräästä mahdollisesta toimintakaavasta, ja siinä mielessä kyllä tosi näkemys ajatuskuvasta, mutta ei tulevasta tapahtumasta.

Väitetään, että ajatusmaailmassa on suuri Kristuksen kuva, joka on syntynyt monien sukupolvien miljoonien ajatuksista ja rukouksista. Ne ovat tehneet sen hyvin loistavaksi ja kauniiksi. Selvänäköinen tai sairauden herkistämä henkilö voi nähdä tämän kuvan tai jonkun muun samantapaisen heijastuman.

Nämä maailmat, erikoisesti tunnemaailma, ovat suuria harhan maailmoja moninaisine olentoineen ja ilmiöineen. Näissä maailmoissa on olentoja, jotka eksyttävät tutkijan, ellei hän ole harjaantunut selvänäkijä. Niinpä ns. luonnonhenget yrittävät petkuttaa ihmisiä. Se on niistä suurta huvia. Sen vuoksi kaikki selvänäkijöiden kuvaukset on otettava kriittisesti.

Astraalinen (tunnemaailman) selvänäkökyky on alempiasteista. mentaalinen (ajatusmaailman) näkökyky on sitä vähän hienompaa ja korkeampaa, mutta ne ovat kuitenkin alkuasteita todelliselle henkiselle näkökyvylle. Kun ihmiselle kehittyy korkeampi, ns. intuitiivinen selvänäkö, kyky nähdä valvetilassa henkiseen maailmaan, niin hänen kuvauksensa muuttuvat tarkoiksi ja täsmällisiksi. Intuitio (sankr. buddhi), on totuuden välitöntä näkemistä. Buddhisessa maailmassa kaikki asiat ovat todellisuuksina, sekä menneet että tulevat. Intuitiivinen selvänäkö on sangen harvinainen ja se kehittyy vain korkealla kehitystasolla olevalle ihmiselle, sellaiselle, jolla on jo herännyt jumalallisen rakkauden kyky. Ken sen kyvyn omaa, hän voi katsella mm. kaikkia menneitä ruumiillistumisiaan. Hänen erehtymättömälle näölleen sekä menneisyys että tulevaisuus on avoin.

Elonpyörä n:o 1 1971


Etusivu Artikkelit