Leo Tolstoi

Järki

Mikä kristillinen uskoni on? Olette lukeneet kirjani "Kristuksen opin henki", ja tiedätte, millä tavalla ymmärrän Jeesuksen opetukset.

Tuon opin varsinainen sisällys, jonka tahtoisin ilmoittaa koko ihmiskunnalle ja jonka hengessä soisin kaikkia lapsia kasvatettavan, on mielestäni se, että ihminen on tullut maailmaan, ei omasta tahdostaan, vaan Hänen tahdosta, joka hänet lähetti. Ja jotta ihminen tietäisi, mitä Hän, joka hänet tähän maailmaan lähetti, häneltä tahtoo, Hän on antanut ihmiselle järjen, jonka avulla ihminen aina, jos hän todella tahtoo, voi tietää Jumalan tahdon. Ihminen voi aina tietää, mitä Hän, joka ihmisen maailmaan lähetti, häneltä tahtoo.

Aikamme fariseukset ja kirjanoppineet sanovat aina, ettei saa uskoa järkeen, koska se pettää, ja että pitää uskoa heitä, sillä he eivät petä. Mutta se ei ole totta. Jos uskomme ihmisiin ja – niin kuin evankeliumit sanovat "ihmisten traditioihin" – silloin me kaikki menemme sokeasti mukaan ja joudumme kauas toisistamme ja vihaamme toisiamme, aivan niin kuin nyt teemme: kristitty kirkonmies vihaa muhamettilaista, muhamettilainen vihaa kristittyä ja kristityt itse vihaavat toisiaan; kreikkalaiskatolinen vihaa roomalaiskatolista, starovertsi vihaa oikeauskoista jne. — mutta jos pidämme kiinni siitä, mitä järkemme meille sanoo, silloin kaikki yhdistymme yhdeksi, sillä järki on yksi ja sama kaikille ja järki yksistään yhdistää ihmiset toisiinsa, eikä estä ilmenemästä sitä keskinäistä rakkautta, joka on ihmisille luontainen.

Järki yhdistää meidät ei ainoastaan niihin, jotka nyt elävät, vaan myös niihin, jotka ovat eläneet pari tuhatta vuotta ennen meitä, ja niihin, jotka tulevat elämään meidän jälkeemme. Siten me voimme hyötyä kaikesta siitä, minkä Jesajan, Jeesuksen, Buddhan, Sokrateen ja Konfutsen järki on luonut ja kaikkien niiden järki, jotka ovat eläneet ennen meitä ja uskoneet järkeen ja palvelleet sitä. "Tee muille mitä tahdot, että he sinulle tekisivät; älä kosta niille, jotka tekevät sinulle pahaa, vaan palkitse paha hyvällä; kiellä itsesi, ole puhdas; älä ainoastaan ole ihmisiä tappamatta, mutta älä heille vihastukaan; säilytä rauha kaikkien kanssa", ja paljon muuta. Kaikki tämä on järjen tuotetta, ja kaikkea tätä ovat julistaneet buddhalaiset ja konfutselaiset, kristityt ja taolaiset, kreikkalaiset ja egyptiläiset viisaat. Sitä saarnaavat niin ikään kaikki hyvät ihmiset meidänkin aikanamme, ja kaikki ovat siitä yhtä mieltä.

Sen tähden toistan, että kristinopin pääsisältö ilmaistaan evankeliumeissa. Eräässä vertauksessa viinimäen työntekijöiden käytettäväksi oli annettu viinitarha sillä ehdolla, että nämä maksaisivat omistajalle, mutta työntekijät luulivat, että tarha oli heidän omansa. Toisessa vertauksessa kerrottiin leivisköistä. Siinä painotetaan, että ihmisten tulee täyttää Hänen tahtonsa, joka lähetti heidät elämään ja joka tahtoo, että ihmiset tulisivat täydellisiksi "niin kuin heidän taivaallinen Isänsä" – kuten toisessa kohdassa sanotaan. Ihmisten tulisi siis pyrkiä kohti korkeinta täydellisyyttä niin paljon kuin mahdollista.

Sen, että Jumalan tahto on ainoastaan tämä, näyttää meille myös järkemme selvästi, siitä ei ole epäilystäkään. Kukaan ajatteleva ihminen ei voi olla huomaamatta, että kaikissa elämän toimissa hän kohtaa esteitä ja että ainoastaan tässä yhdessä työssä ei ole esteitä, so. itsensä täydellistyttämisessä, sielunsa puhdistamisessa pahasta ja hyvän tekemisessä kaikille eläville. Tätä työtä ei liioin ehkäise, hävitä eikä estä kuolema, joka muuten lakkauttaa, hävittää ja tekee merkityksettömäksi kaiken muun maallisen toiminnan. Kuolema ei ehkäise eikä lopeta tätä työtä, koska ihminen, joka täyttää hänet lähettäneen tahdon, tietää, että mitä hän tekee Mestarille, on välttämätöntä. Ja hän täyttää rauhallisesti tehtävänsä, niin kauan kuin hänellä on siihen voimaa. Hän tietää, ettei kuolema tee loppua hänestä itsestään eikä hänen suhteestaan Mestariin, vaan että hän "sielläkin" — joskin toisessa muodossa — on oleva samassa riippuvaisuussuhteessa Mestariin ja samalla tavalla riemuitseva yhä kasvavasta yhteydestä Mestarin, so. Jumalan, elämään ja työhön.

Siten minä ymmärrän Jeesuksen opin, ja soisin, että kaikki sen ymmärtäisivät. Soisin kaikkia lapsia kasvatettavan sen opin mukaan. Ei sokeasti uskomaan niitä asioita, joita heille kerrotaan Jumalasta ja elämästä, vaan uskomaan mitä he todella uskovat – ei sen nojalla, että heille sanotaan sen olevan profeettojen tai Kristuksen lausumaa, vaan sen nojalla, että heidän oma järkensä sanoo heille sen olevan totta. Järki on vanhempi ja luotettavampi kuin mitkään kirjoitukset ja traditiot. Se oli olemassa ennen kuin oli mitään kirjoituksia ja perimätietoja, ja se on annettu jokaiselle meistä suoraan Jumalalta.

Evankeliumin lauseessa "kaikki synnit annetaan anteeksi paitsi synti Pyhää Henkeä vastaan", tarkoittaa synti Pyhää Henkeä vastaan käsittääkseni sitä, ettei usko järkeen. Todella, jos emme usko Jumalan meille antamaan järkeen, mihin sitten uskomme? Pitääkö meidän tosiaankin uskoa niihin ihmisiin, jotka tahtovat pakottaa meitä hyväksymään sellaista, joka sotii sitä järkeä vastaan, jonka olemme saaneet Jumalalta?

Suom. P. E.

(Kieliasua nykyaikaistettu 2014)

Omatunto — syyskuu 1907


 Etusivu   Eri uskonnot