V. Jussila

Egyptin gnostikkojen salaiset kirjat löydetty

Tammi- ja helmikuun vaihteessa tänä vuonna [1971] julkaistiin meikäläisissä lehdissä Pariisista tullut uutinen, jossa kerrottiin, että kuuluisat gnostikkojen salaiset kirjakääröt julkaistaan. Viisi egyptiläistä ja kymmenen ulkomaista tiedemiestä on tutkinut löytää 25 vuotta. Helsingin Sanomat kirjoitti 31.1.-71 löydöstä ja sen julkaisemisesta mm.: "Uusi kohu nousemassa. Kristinuskon synnystä pian lisää tietoja" ja että "kuuluisat gnostiset käsikirjoitukset saattavat paljastaa lisätietoja kristinuskon alkuperästä ja alkuajoista. . ."

LÖYDÖN HISTORIAA

Vuonna 1945 tai -46 olivat muutamat maalaismiehet löytäneet ja kaivaneet maasta ruukun, joka sisälsi gnostilaisten salaiset kirjakääröt viisitoista vanhaa kirjakääröä. Kairon museon johtaja Togo Mina sattui tapaamaan miehen, jolla oli yksi mainituista kääröistä mukanaan ja osti sen. Myöhemmin ostettiin museolle vielä yksitoista kääröä. Kaksi kääröä fellahit, olivat ennättäneet käyttää teeveden keittämiseen! Sveitsiläinen Jung-instituutti osti yhden käärön, noin 100 sivua. Museon ostamat kääröt siirtyivät sittemmin Egyptin valtion omistukseen, ja ne julkaisee kansainvälinen komitea. Eräs egyptiläinen lehti sanoi löytöä fantastisimmaksi arkeologiseksi löydöksi.

Kun ranskalainen egyptologi ja Etiopian muinaistutkija Jean Doresse vieraili Kairon museossa, Togo Mina aukaisi erään kaapin ja näytti hänelle papyruskääröjä, jotka olivat käärityt hienon nahan sisälle. "Hän kysyi", kertoo Doresse, "Voinko tunnistaa kääröjen sisällön. Muutamista ensimmäisistä sanoista näin, että ne olivat gnostilaisia tekstejä. Erään nimenä oli: Näkymättömän Hengen Salainen Kirja ja seuraavan: Johanneksen Salainen Kirja jne. Onnittelin johtaja Togoa merkityksellisen löydön johdosta." (Jean Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics.)

Asiantuntijoiden mukaan kirjakääröt ovat peräisin toiselta ja kolmannelta vuosisadalta jKr. Ne sisältävät 49 kirjaa ja ovat kirjoitetut koptin kielellä kreikkalaisin kirjaimin.

Viisi kirjaa on sellaisia, joista löytyy toisintoja jo ennen löydetyistä teksteistä, mutta ne ovat tutkijoiden mielestä hyvin arvokkaita tekstien ja lukutavan vertailussa. Neljäkymmentä kirjaa ovat salaisia ja aikaisemmin täysin tuntemattomia. Niistä mainittakoon: Salainen Johanneksen Kirja, Näkymättömän Suuren Hengen Salainen Kirja eli Egyptiläinen eli Heprealaisen evankeliumi, Jeesuksen Viisaus, Vapahtajan Keskustelu, Paavalin Ilmestys, Johanneksen Ilmestys, Filipin Evankeliumi, Tuomaan Kirja Matteuksen mukaan, Tuomaan Evankeliumi ja Jeesuksen 118 lauselmaa.

Gnostikkojen nyt löydetyistä salaisista kirjoista Tuomaan Evankeliumi nähtävästi tulee aiheuttamaan eniten mielipiteidenvaihtoa. Sen kirjoittajaksi maitaan Jeesuksen kaksoisveli Ditymus Tuomas Juutalainen. Tuomaan Evankeliumin mukaan Jeesuksen sanat kuuluvat: Vapahtaja, Tuomaan veli sanoi hänelle (Tuomaalle). Kuule! Haluan paljastaa sinulle, mitä ajattelet sydämessäsi, kun he sanovat, että sinä olet todellisuudessa kaksoisveljeni ja kumppanini, kun he kutsuvat sinua minun veljekseni ... "Johannes sanoo Uudessa Testamentissa Tuomasta myös Ditymukseksi, mm.: "Mutta Tuomas, jota sanottiin Ditymukseksi, yksi niistä kahdestatoista . . ." (Joh. 20:24).

Tutkijoiden mukaan löytö on historiallisesti suunnaton edistysaskel alkukristillisen kirjallisuuden tietämyksessämme, kirjallisuuden, josta on tähän asti tunnettu ainoastaan erillisiä katkelmia. Erikoisen arvokas löytö on myös Heprealaisevankeliumi, koska niin monet kirkkoisät ovat lainanneet otteita tästä evankeliumista. Löydetyt tekstit ovat hyvin arvokkaita sekä tutkijoille että koko kristilliselle maailmalle, koska kopioijat ja tekstien muokkaajat eivät ole niitä "parannelleet". Löytö voi olla tärkein niistä, mitä on tehty yli puolentoista vuosituhannen aikana kristinuskon piirissä. Kuolleen Meren Qumranin tekstilöydöt olivat määrällisesti huomattavasti mittavammat, 40 000 kääröä tai käärön osaa, mutta ne olivat vanhatestamentillisia ja siten koskivat enemmän juutalaisuutta kuin kristinuskoa.

Gnostikot olivat kristillisiä filosofeja ja vaikuttivat ajanlaskumme kolmella ensimmäisellä vuosisadalla. Piotinuksen mukaan gnostikkojen opit olivat peräisin kreikkalaisesta filosofiasta, erikoisesti esi-sokratisesta luonnonfilosofiasta ja platonilaisesta teologiasta. Gnostismi saavutti täyden kukoistuksessa uusplatonismissa. Paavalin teologia on gnostinen ja Johanneksen Evankeliumi ja Ilmestyskirja ovat selvästi gnostikon käsialaa. Jo H. P. Blavatsky mainitsi, että Jeesuksen omia kirjoituksia tullaan löytämään.

Elonpyörä n:o 1 1971


 

Etusivu Eri uskonnot