Essealaisten rauhanevankeliumi I

Saatesanat

     Melkein kaksituhatta vuotta on kulunut siitä, kun Ihmisenpoika opetti ihmiskunnalle "tietä, totuutta ja elämää". Hän toi sairaille terveyttä, tietämättömille viisautta ja onnea kurjuudessa eläville. Hän valloitti puolet ihmiskuntaa ja koko läntisen sivilisaation. Mestarin sanojen ikuinen elinvoima ja niiden korkea ja vertaansa vailla oleva arvo on todisteena tästä tosiasiasta.
     Tämän kirjan sisältö käsittää vain kolmanneksen täydellisistä käsikirjoituksista, jotka ovat olevassa arameankielisinä Vatikaanin arkistoissa ja vanhalla slaavinkielellä Habsburgien kuninkaallisissa arkistoissa (nykyisin Itävallan hallituksen omistuksessa).
     Me kiitämme näiden kahden version olemassa olosta nestoriaanisia pappeja, jotka Tsingis-kaanin eteenpäin ryntäävien joukkojen painostuksen alla pakenivat idästä länteen ja ottivat tällöin mukaansa kaikki vanhat kirjoituksensa ja ikoninsa. Vanhat aremealaiset tekstit ovat peräisin kolmannelta vuosisadalta Kristuksen jälkeen, kun taas vanha slaavilainen versio on niiden sanatarkka käännös. Sitä, kuinka tekstit tosiasiassa päätyivät Palestiinasta Sisä-Aasian nestoriaanisten pappien käsiin, eivät arkeologit vielä ole kyenneet meille konstruoimaan.
     Me emme ole liittäneet mitään tekstiin, se puhuu itse puolestaan. Lukija, joka tutkii tarkkaavaisesti seuraavia sivuja, tuntee näiden perustavaa laatua olevien totuuksien ikuisen elinvoiman ja valtavan selkeyden, mitä ihmiskunta tänään tarvitsee pakottavammin kuin koskaan aikaisemmin.
     "Ja totuus todistaa itse itsestään." Lontoo, 1937

Edmond Bordeaux Szekely

     — — —

     Ja toiset vastasivat: "Me kaikki pidämme lainlaatijamme Mooseksen lait juuri niin kuin ne ovat kirjoitettuna pyhissä kirjoituksissa."
     Ja Jeesus vastasi: "Älkää etsikö lakia kirjoituksista, sillä laki on elämä, kun taas kirjoitus on kuollutta. Totisesti, minä sanon teille, Mooses ei saanut lakeja Jumalalta kirjoitettuna, vaan elävän sanan kautta. Laki on elävän Jumalan elävä sana eläville profeetoille eläviä ihmisiä varten. Kaikessa elävässä on laki kirjoitettuna. Te löydätte sen ruohosta, puusta, joesta, vuoresta, taivaan linnuista, meren kaloista, kuitenkin etsikää sitä pääasiassa itsestänne. Sillä totisesti, minä sanon teille, kaikki elollinen on lähempänä Jumalaa, kuin kirjoitus, joka on vailla elämää. Niin Jumala teki elämän ja kaiken elollisen, jotta ne voisivat opettaa ihmisille ikuisen sanan kautta totisen Jumalan lakeja. Jumala ei kirjoittanut lakeja kirjansivuille, vaan teidän sydämiinne ja teidän henkeenne. Ne ovat teidän hengityksessänne, teidän veressänne, luissanne, lihassanne, sisuksissanne, silmissänne, korvissanne, ja ruumiinne jokaisessa osasessa. Ne ovat läsnä ilmassa, vedessä, maassa, kasveissa, auringonsäteissä, syvänteissä ja kukkuloissa. Ne kaikki puhuvat teille, jotta te voisitte ymmärtää elävän Jumalan kielen ja tahdon. Mutta te suljette silmänne, ettette näkisi, tukitte korvanne, ettette kuulisi. Totisesti, minä sanon teille, että kirjoitettu sana on ihmisen työtä, mutta elämä ja kaikki sen sotajoukot ovat meidän Jumalamme työtä. Miksi ette kuule Jumalan sanoja, jotka ovat kirjoitettuna Hänen töihinsä? Ja miksi te tutkitte kuolleita kirjoituksia, jotka ovat peräisin ihmisten kädestä?"
     "Kuinka voimme lukea Jumalan lakeja muualta kuin kirjoituksista? Missä ne ovat kirjoitettuina? Lue ne meille sieltä, missä sinä ne näet, sillä me emme tunne mitään muuta kuin ne kirjoitukset, jotka esi-isämme jättivät meille perinnöksi. Kerro meille laeista, joista sinä puhut, jotta kuultuamme ne meistä tulisi terveitä ja oikeamielisiä."
     Jeesus sanoi: "Te ette ymmärrä elämän sanoja, koska olette kuolemassa. Pimeys hämärtää teidän silmänne ja teidän korvanne ovat kuurouden tukkimat. Sillä minä sanon teille, teitä ei hyödytä yhtään kuolleiden kirjoitusten miettiminen, jos te teollanne kiellätte sen, joka teille kirjoitukset antoi. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, Jumala ja Hänen lakinsa eivät ole teidän teoissanne. Niitä ei ole mässäilyssä ja juopottelussa, eikä irstaassa elämässä tai himokkuudessa, ei rikkauksien etsimisessä eikä teidän vihollistenne vihaamisessa. Sillä kaikki nämä asiat ovat kaukana totisesta Jumalasta ja Hänen enkeleistään. Kaikki tämä tulee pimeyden valtakunnasta ja kaiken pahan Herralta. Ja kaiken tämän te kannatte itsessänne: ja siksi ei Jumalan sana ja mahti tunkeudu teihin, koska kaikella mahdollisella pahalla ja inhottavuuksilla on asuntonsa teidän ruumiissanne ja hengessänne. Jos te haluatte, että elävä Jumalan sana ja hänen mahtinsa voisi tunkeutua teihin, älkää liatko ruumistanne ja henkeänne: sillä ruumis on hengen temppeli, ja henki on Jumalan temppeli. Sentähden puhdistakaa temppeli, jotta temppelin Herra voi siinä asua ja ottaa haltuunsa paikan, joka on hänen arvoisensa.
     "Ja kaikista ruumiinne ja henkenne kiusauksista, jotka tulevat Saatanalta, vetäytykää pois Jumalan taivaan varjon alle.
     "Uudistakaa itsenne ja paastotkaa. Sillä minä sanon teille totuudenmukaisesti: että Saatana ja hänen vitsauksensa voidaan ajaa ulos vain paastoten ja rukoillen. Vetäytykää yksinäisyyteen ja paastotkaa, älkääkö näyttäkö paastoamista kenellekään. Elävä Jumala näkee sen, ja palkinto tulee olemaan suuri. Ja paastotkaa, kunnes Beelsebub ja kaikki hänen paholaisensa lähtevät teistä ja kaikki teidän Maaäitinne enkelit tulevat ja palvelevat teitä. Sillä minä sanon teille totuudenmukaisesti, ellette te paastoa, ette ikinä vapaudu Saatanan vallasta ja kaikista sairauksista, jotka Saatana aiheuttaa. Paastotkaa ja rukoilkaa hartaasti ja etsikää elävän Jumalan voimaa parantuaksenne.
     Välttäkää ihmistenpoikia paastonne aikana ja etsikää Maaäitinne enkeleitä, sillä etsivä löytää.
     "Etsikää metsien ja niittyjen raikasta ilmaa, ja sieltä niiden keskeltä löydätte ilman enkelin. Riisukaa kenkänne ja vaatteenne ja sallikaa ilman enkelin syleillä koko ruumistanne. Sitten hengittäkää pitkään ja syvään, jotta ilman enkeli voi päästä sisäänne. Minä sanon teille totuudenmukaisesti: ilman enkeli erottaa ruumiistanne kaikki epäpuhtaudet, jotka sitä sisältää ja ulkoa likasivat. Ja niin kaikki löyhkä ja saasta nousee teistä kuin tulen savu kiemurrellen ylöspäin ja kadoten ilmamereen. Sillä minä sanon teille totuudenmukaisesti: pyhä on ilman enkeli, joka puhdistaa kaiken epäpuhtaan ja antaa kaikelle pahalta haisevalle suloisen tuoksun. Jumalan kasvojen eteen ei astu yksikään ihminen, jota ei ilman enkeli ole päästänyt läpi. Totisesti, kaiken on synnyttävä uudelleen ilmasta ja totuudesta, sillä teidän ruumiinne hengittää Maaäidin ilmaa, ja teidän henkenne hengittää Taivaanisän totuutta.
     "Ilman enkelin jälkeen etsikää veden enkeliä. Riisukaa kenkänne ja vaatteenne ja sallikaa veden enkelin syleillä teitä. Heittäytykää kokonaan hänen avautuville käsivarsilleen, ja niin usein kuin liikutatte ilmaa hengityksellänne, liikuttakaa vettä ruumiillanne. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, veden enkeli pesee ruumiistanne kaikki epäpuhtaudet, jotka teitä sisältä tai ulkoapäin likaavat, ja kaikki saasta ja löyhkä on virtaava teistä ulos niin kuin vesi huuhtoo vaatteistanne lian ja se katoaa joen virtaan. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, pyhä on veden enkeli, joka puhdistaa kaiken epäpuhtaan ja suo kaikelta pahalle haisevalle suloisen tuoksun. Jumalan kasvojen eteen ei voi astua yksikään ihminen, jota veden enkeli ei päästä ohi. Kaiken täytyy todellakin syntyä uudelleen vedestä ja totuudesta, sillä teidän ruumiinne kylpee maaelämän virrassa, ja teidän henkenne kylpee ikuisen elämän virrassa. Sillä te saatte verenne Maaäidiltänne ja totuuden Taivaanisältänne.
     "Älkää ajatelko, että se riittää, jos veden enkeli vain ulkonaisesti teitä syleilee. Minä sanon teille totuudenmukaisesti: sisäinen epäpuhtaus on paljon suurempaa kuin ulkonainen epäpuhtaus. Ja jokainen, joka puhdistaa itsensä ulkonaisesti, mutta jää sisältä epäpuhtaaksi, on kuin hautaholvit, jotka ovat ulkoapäin kauniiksi maalattuja, mutta sisältä ovat täynnä kauhistuttavaa saastaisuutta ja inhottavuutta. Siksi sanon teille todellakin, antakaa veden enkelin kastaa teidät myös sisäisesti, jotta vapautuisitte kaikista menneistä synneistänne ja jotta te sisäisesti tulisitte yhtä puhtaiksi kuin virran kuohu auringonvalossa.
     "Sen tähden etsikää suuri köynnöskurpitsa, jossa on miehenpituinen varsi: ottakaa pois sen ydin ja täyttäkää virran vedellä, jonka aurinko on lämmittänyt. Ripustakaa se puun oksaan ja polvistukaa maahan veden enkelin eteen ja viekää varren pää takapäähänne niin että vesi voi virrata kaikkien sisuksienne läpi. Levätkää jälkeenpäin maahan polvistuneena veden enkelin edessä ja rukoilkaa elävää Jumalaa, että hän antaisi teille anteeksi kaikki entiset syntinne ja rukoilkaa veden enkeliä, jotta hän vapauttaisi ruumiinne kaikesta epäpuhtaudesta ja sairaudesta. Antakaa veden sitten virrata ulos ruumiistanne, jotta sen mukana huuhtoutuisi sisästänne kaikki epäpuhdas ja pahanhajuinen, mikä on peräisin Saatanasta. Ja te tulette omin silmin näkemään ja nenällänne haistamaan kaikki inhottavuudet ja epäpuhtaudet, jotka likasivat teidän ruumiinne temppelin ja vielä kaikki ne synnitkin, jotka asuivat ruumiissanne ja kiduttivat teitä kaikilla mahdollisilla kärsimyksillä. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, vedellä kastaminen vapauttaa teidät tästä kaikesta. Uudistakaa vedellä kastaminen joka paastopäivä, aina siihen päivään saakka, jolloin näette, että teistä ulos virtaava vesi on yhtä puhdasta kuin virran vaahto. Menkää sitten virtaavalle joelle ja kiittäkää veden enkelin käsivarsilla elävää Jumalaa, että hän on vapauttanut teidät synneistänne. Ja tämä veden enkelin pyhä kaste on: jälleensyntyminen uuteen elämään. Sillä teidän silmänne ovat tästä lähtien näkevät ja teidän korvanne kuulevat. Älkää sen tähden enää kasteen jälkeen tehkö syntiä, niin että ilman ja veden enkelit voivat asua teissä ja palvella teitä ikuisesti.
     "Ja jos tämän jälkeen on jäljellä jotakin menneistä synneistänne ja epäpuhtauksistanne, etsikää auringonvalon enkeliä. Ottakaa kenkänne pois ja vaatteenne ja antakaa auringonvalon enkelin syleillä koko ruumistanne. Hengittäkää sitten pitkään ja syvään, jotta auringonvalon enkeli voi päästä sisäänne. Ja auringonvalon enkeli tulee ajamaan ulos kaiken haisevan ja epäpuhtaan, mikä likasi sen sisältä ja ulkoa. Ja kaikki haiseva ja epäpuhdas nousee teistä niin kuin yön pimeys häipyy nousevan auringon kirkkauden edestä. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, pyhä on auringonvalon enkeli, joka puhdistaa kaiken saastan ja muuttaa kaiken pahanhajuisen suloiselta tuoksuvaksi. Jumalan kasvojen eteen ei voi astua kukaan, jota ei auringonvalon enkeli päästä ohi. Totisesti, kaikkien täytyy syntyä uudelleen auringosta ja totuudesta, sillä teidän ruumiinne lämmittelee Maaäidin auringonvalossa ja teidän henkenne lämmittelee Taivaanisän totuuden auringonvalossa.
     "Ilman, veden ja auringonvalon enkelit ovat veljeksiä. Ne annettiin ihmisenpojalle, jotta ne palvelisivat häntä ja jotta hän aina voisi mennä toisen luota toisen luo.
     "Yhtä pyhä on niiden syleily. Ne ovat Maaäidin erottamattomia lapsia, ja siksi älkää erottako niitä, jotka maa ja taivas on yhdistänyt. Antakaa näiden kolmen enkeliveljen verhota teidät joka päivä ja antakaa heidän jäädä luoksenne koko paaston ajaksi."


     Ja kun kaksi oli lähtenyt häntä etsimään, näkivät he Jeesuksen itse tulevan pitkin virran rantaa. Ja heidän sydämensä täyttyivät toivosta ja ilosta, kun he kuulivat hänen tervehdyksensä: "Rauha olkoon kanssanne!" Ja oli paljon kysymyksiä, joita he halusivat tehdä hänelle, mutta kummastuksekseen he eivät osanneet niitä aloittaa, sillä mitään ei tullut heidän mieleensä. Silloin Jeesus sanoi heille: "Minä tulin, koska te tarvitsette minua". Ja joku huusi: "Mestari, me tarvitsemme sinua todella, tule, vapauta meidät kivuistamme".
     Ja Jeesus puhui heille vertauksin: "Te olette kuin kadotettu poika, joka monta vuotta söi ja joi ja vietti päivänsä irstaudessa ja hekumassa ystäviensä kanssa. Ja joka viikko hän teki uusia velkoja isänsä tietämättä ja tuhlasi kaiken vähässä ajassa. Ja rahanlainaajat lainasivat hänelle yhä edelleenkin, koska hänen isänsä omisti suuret rikkaudet ja aina maksoi kärsivällisesti poikansa velat. Ja turhaan hän kehotti poikaansa hyvin sanoin: hän ei kuitenkaan koskaan kuunnellut isänsä kehotuksia, kun tämä häntä turhaan rukoili jättämään loputtoman vetelehtimisensä ja menemään hänen pelloilleen vahtimaan hänen palvelijoittensa työtä. Ja poika lupasi hänelle aina kaiken, jos hän maksaisi hänen vanhat velkansa, mutta seuraavana päivänä hän aloitti alusta. Ja enemmän kuin seitsemän vuotta poika jatkoi irstasta elämäänsä. Mutta lopulta hänen isänsä menetti kärsivällisyytensä eikä maksanut enää rahanlainaajille poikansa velkoja. "Jos minä yhä edelleen maksan", hän sanoi," ei poikani synneistä tule loppua". Silloin petetyt rahanlainaajat panivat vihoissaan pojan orjuuteen, jotta hän päivittäisellä raadannallaan voisi maksaa heille takaisin lainaamansa rahan. Ja silloin loppui syöminen ja juominen ja päivittäiset tuhlailut. Aamusta yöhön hän otsa hiessä kasteli peltoja ja koska hän oli tottumaton työhön, niin kaikkia hänen jäseniään särki. Ja hän eli kuivasta leivästä eikä hänellä ollut muuta kuin kyyneleensä, joilla hän voi sitä kostuttaa. Ja kolmen päivän kuluttua hän kärsi niin kovasti kuumuudesta ja uupumuksesta, että hän sanoi herralleen: "Minä en voi työskennellä, sillä kaikkia jäseniäni särkee. Kuinka kauan tahdotte piinata minua?" "Siihen päivään saakka jolloin olet maksanut minulle kaikki velkasi kättesi työllä, ja kun seitsemän vuotta on ohi, olet vapaa!" Ja epätoivoinen poika vastasi itkien: "Mutta minä en voi kestää edes seitsemää päivää. Sääli minua, sillä kaikkia jäseniäni kolottaa ja särkee. Ja ilkeä luotonantaja huusi hänelle: "Tee työtäsi edelleen; kun sinä seitsemän vuotta olet voinut sietää päiväsi irstaudessa, täytyy sinun nyt tehdä työtä seitsemän vuotta. En anna sinulle anteeksi, ennen kuin olet maksanut kaikki velkasi viimeiseen drakmaan saakka". Ja poika meni epätoivoisena kipein jäsenin takaisin pellolle jatkamaan työtään. Kun seitsemäs päivä, sapatti, oli tullut, jolloin kukaan ei työskentele pelloilla, hän tuskin uupumuksen ja kivun takia pysyi jaloillaan. Silloin poika keräsi viimeiset voimansa ja hoiperteli isänsä taloon. Ja hän heittäytyi isänsä jalkoihin ja sanoi: "Isä, usko minua viimeisen kerran ja anna minulle anteeksi kaikki loukkaukseni sinua kohtaan. Vannon sinulle, etten enää koskaan elä niin irstaasti vaan tulen olemaan sinun tottelevainen poikasi kaikessa. Vapauta minut sortajien käsistä. Isä, katso minua ja kipeitä jäseniäni äläkä koveta sydäntäsi". Silloin tulivat kyyneleet isän silmiin, ja hän otti poikansa syliinsä ja sanoi: "Iloitkaamme, sillä tänään minulle annettiin suuri ilo, koska olen löytänyt rakkaan poikani, joka oli kadonnut". Ja hän puki hänet parhaimpiin asusteihinsa ja he riemuitsivat koko päivän. Ja seuraavan päivän aamuna hän antoi pojalleen hopeakukkaron, jotta tämä voisi maksaa velkojilleen kaikki velkansa. Ja kun hänen poikansa tuli takaisin, hän sanoi tälle: "Poikani, ymmärrätkö nyt, että on helppoa tehdä seitsemän vuoden velat riettaasti eläen, mutta niiden maksu seitsemän vuoden kovalla työllä on vaikeata". "Isä, on todella kovaa maksaa niitä vaikka seitsemän päivänkin ajan." Ja hänen isänsä kehotti häntä sanoen: "Tämän ainoan kerran sinun sallittiin maksaa velkasi takaisin seitsemässä päivässä seitsemän vuoden sijasta, loppu on sinulle anteeksi annettu. Mutta katso eteesi, ettet vastaisuudessa enää tee uusia velkoja. Sillä minä sanon sinulle totuudenmukaisesti, ei kukaan muu paitsi isäsi anna sinulle velkojasi anteeksi, koska olet hänen poikansa. Sillä jokaisen toisen luona sinun olisi pitänyt tehdä raskasta työtä seitsemän vuoden ajan, kuten lakimme määräävät".
     "Isäni, tahdon vastaisuudessa olla sinun rakastava ja tottelevainen poikasi, enkä enää halua tehdä mitään velkoja, sillä nyt minä tiedän, että niiden maksaminen on kovaa".
     "Ja hän meni isänsä pelloille ja vahti joka päivä isänsä työläisiä heidän työssään. Eikä hän koskaan pakottanut isänsä työntekijöitä kovaan työhön, sillä hän muisti omaa raskasta työtään. Ja vuodet kuluivat ja hänen isänsä omaisuus lisääntyi yhä enemmän hänen käsissään, sillä hänen isänsä siunaus oli hänen työssään. Ja vähitellen hän antoi kymmenen kertaa niin paljon takaisin kuin hän seitsemänä vuotena oli tuhlannut. Ja kun hänen isänsä näki, että hänen poikansa käytti hyvin hänen palvelijoitaan ja hänen omaisuuttaan, hän sanoi tälle: "Poikani, minä näen, että omaisuuteni on hyvissä käsissä. Annan sinulle kaiken karjani, taloni, tilukseni ja aarteeni. Annan tämän kaiken olla sinun perintösi, jatka niiden kasvattamista, jotta voisin iloita sinusta." Ja kun poika oli saanut perintönsä isältään, hän antoi anteeksi velat kaikille velallisille, jotka eivät voineet maksaa, sillä hän ei ollut unohtanut, että hänenkin velkansa oli hänelle annettu anteeksi, kun hän ei voinut maksaa. Ja Jumala siunasi häntä pitkällä elämällä, monella lapsella ja suurilla rikkauksilla, koska hän oli ystävällinen kaikille hänen palvelijoilleen ja hänen karjalleen".
     Sitten Jeesus kääntyi sairaan väkijoukon puoleen ja sanoi: "Puhun teille vertauksin, jotta voisitte paremmin ymmärtää Jumalan sanaa. Seitsemän syömisen ja juomisen ja mässäilyn vuotta ovat entiset synnit. Ilkeä työnantaja on Saatana. Velat ovat sairauksia. Kova työ on kärsimykset. Kadotettu poika olemme me. Velkojen maksu on paholaisten ja sairauksien ulos ajaminen ja ruumiinne parantuminen. Hopeaa täynnä oleva kukkaro, jonka hän saa isältä, on enkelien vapauttava mahti. Isä on Jumala. Isän omaisuudet ovat maa ja taivas: isän palvelijat ovat enkeleitä. Isän pelto on maailma, joka muuttuu taivaan kuningaskunnaksi, jos Ihmisenpojat sen päällä työskentelevät yhdessä Taivaanisän enkelien kanssa. Sillä minä sanon teille, on parempi, että poika tottelee isää ja vahtii palvelijoita pellolla kuin tulee ilkeän luotonantajan velalliseksi ja raataa ja hikoilee orjuudessa maksaakseen takaisin velkansa. Samoin on parempi, jos ihmistenpojat tottelevat Taivaanisän käskyjä ja yhdessä hänen enkeliensä kanssa rakentavat hänen kuningaskuntaansa, kuin että heistä tulisi Saatanan, kuoleman, kaikkien syntien ja kaikkien sairauksien herran valallisia, ja että he kärsisivät kipuja ja hikoilisivat, kunnes he olisivat maksaneet takaisin kaikki velkansa. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, suuret ja runsaat ovat teidän syntinne. Monet vuodet olette antaneet periksi Saatanan houkutuksille. Te olitte ahmatteja, juomareita ja huorintekijöitä ja teidän vanhat velkanne ovat moninkertaistuneet. Ja nyt teidän täytyy maksaa ne takaisin, ja maksu on vaikea ja kova. Älkää sen vuoksi jo kolmannen päivän jälkeen olko kärsimättömiä kuin kadotettu poika, vaan kärsivällisiä seitsemänteen päivään saakka, joka on Jumalan pyhittämä ja menkää sitten nöyrin ja tottelevaisin sydämin teidän taivaallisen Isänne kasvojen eteen, jotta hän antaisi teille kaikki syntinne ja kaikki vanhat velkanne anteeksi. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, teidän taivaallinen Isänne rakastaa teitä loputtomasti, sillä myös hän sallii teidän maksaa takaisin seitsemässä päivässä seitsemän vuoden velat. Niille, jotka ovat syypäät seitsemän vuoden synteihin ja sairauksiin, mutta rehellisesti maksavat ja kestävät seitsemänteen päivään saakka, antaa meidän Taivaanisämme seitsemän vuoden velat anteeksi".
     "Jos teemme syntiä seitsemän kertaa seitsemän vuotta?", kysyi eräs sairas mies, joka kärsi kauheasti.
     "Tässäkin tapauksessa antaa Taivaanisä kaikki velkasi anteeksi seitsemän kertaa seitsemässä päivässä.
     "Onnellisia ne, jotka kestävät loppuun saakka, sillä Saatanan paholaiset kirjoittavat kaikki pahat tekonne kirjaan, teidän ruumiinne ja henkenne kirjaan. Sanon teille, totisesti, ei ole ainoatakaan synnintekoa, joka ei jo maailman alusta ole kirjoitettuna teidän Taivaallisen Isänne edessä. Sillä te voitte välttää kuninkaitten tekemät lait, mutta teidän Jumalanne lakeja ei yksikään ihmisenpoika voi paeta. Ja kun tulette Jumalan kasvojen eteen, Saatanan paholaiset todistavat teidän tekonne, ja Jumala näkee teidän syntinne teidän ruumiinne ja henkenne kirjaan kirjoitettuna ja hän on surullinen sydämessään. Mutta kun te kadutte syntejänne ja paaston ja rukouksen kautta etsitte Jumalan enkeleitä, silloin pyyhkii Jumalan enkeli jokaisena seuraavana päivänä, jona te paastoatte ja rukoilette, yhden vuoden teidän pahoista teoistanne teidän ruumiinne ja henkenne kirjasta. Ja kun myös viimeinen sivu on pyyhitty ja puhdistettu kaikista teidän synneistänne, seisotte Jumalan kasvojen edessä ja Jumala iloitsee sydämessään ja unohtaa kaikki teidän syntinne. Hän vapauttaa teidät Saatanan kynsistä ja kärsimyksestä; hän ottaa teidät taloonsa ja käskee kaikkia palvelijoitaan ja kaikkia enkeleitään palvelemaan teitä. Hän antaa teille pitkän elämän ettekä koskaan ole kokeva sairautta. Ja jos te siitä lähtien synnin tekemisen sijasta vietätte päivänne hyvää tehden, silloin Jumalan enkelit kirjoittavat kaikki teidän hyvät tekonne teidän ruumiinne ja henkenne kirjaan. Minä sanon teille totuudenmukaisesti, yksikään teko maailman alusta saakka ei ole jäänyt kirjoittamatta Jumalan eteen. Sillä kuninkailtanne ja hallitsijoiltanne te saatatte turhaan odotella palkkiota hyvistä teoistanne, mutta Jumala palkitsee aina.

 


VANHOJA OPPEJA HISTORIAN HÄMÄRÄSTÄ

     Historian kaukaisista aikakausista saakka on olemassa merkittävä oppi, joka on universaalinen käyttöönsä nähden ja ajaton viisaudessaan. Siitä löytyy katkelmia sumerilaisissa hieroglyfeissä, kivissä ja ruukunpalasissa, joiden ikä saattaa olla jopa kahdeksantuhatta vuotta. Muutamat symbolit, kuten aurinko, kuu, ilma, vesi ja muut luonnonvoimat ovat vieläkin vanhempia ulottuen yli kataklysmin [Alaviite: kreik. kataklysmos = tuhotulva, vedenpaisumus. pleistoseeni = geol. kvartäärijakson vanhempi alaosasto, joka käsittää jääkautiset muodostumat.], joka päätti pleistoseeni[Alaviite: kreik. pleistos = eniten]-kauden diluviumin [Alaviite: lat. diluvium = tulva, vedenpaisumus (suom. huom.)]. Kuinka monta vuosituhatta sitä ennen nämä opit jo olivat olemassa, ei ole tiedossamme.
     Jälkiä opista on löydettävissä melkein joka maasta ja uskonnosta. Niiden perustavaa laatua olevia periaatteita opetettiin vanhassa Persiassa, Egyptissä, Intiassa, Tiibetissä, Kiinassa, Palestiinassa, Kreikassa ja monissa muissa maissa. Mutta hyvin puhtaassa muodossa ne kulkivat perimätietona essealaisilta, jotka ovat eläneet viimeisten kahden tai kolmen vuosisadan aikana ennen Kristusta ja ensimmäisellä vuosisadalla hänen jälkeensä Kuolleenmeren rannalla Palestiinassa ja Mareotis-järven rannalla Egyptissä. Palestiinassa ja Syyriassa tunnettiin veljeskunnan jäsenet terapeutteina, so. parantajina. Ei tiedetä, mistä he tulivat, kuitenkin on varmaa, että essealaiset olivat olemassa hyvin kauan veljeskuntana, muissa maissa ehkä muilla nimillä.
     Oppi ilmenee Zarathustran Zend-Avestassa; Zarathustra muovasi sen elämänviisaudeksi, jota seurattiin monta tuhatta vuotta. Se sisältää brahmanismin, Vedojen ja Upanishadien perustavaa laatua olevat luonnokset; myös intialaisella joogajärjestelmällä on lähtökohtansa siinä. Buddha opetti myöhemmin oleellisesti samoja aatteita ja hänen bodhi-puunsa vastaa essealaisten Elämänpuuta. Tiibetissä oppi ilmeni vielä kerran tiibettiläisessä elämänpyörässä.
     Vanhan Kreikan pythagoralaiset ja stoalaiset seurasivat myös essealaisten periaatteita ja paljossa heidän elämäntapaansa. Sama vanha oppi oli foinikialaisten adonisen kulttuurin, aleksandrialaisen filosofikoulun aineksena Egyptissä ja antoi paljon länsimaisen kulttuurin eri haaroille — vapaamuurareille, gnostikoille, kabbalisteille ja kristityille. — Jeesus tulkitsi sitä hienoimmassa ja kauneimmassa muodossaan Vuorisaarnan yhdeksässä autuaaksi julistuksessaan.


Essealainen veljeskunta Kuolleenmeren rannalla

     Essealaiset elivät järvien ja jokien rannoilla, kaukana kaupungeista ja kylistä ja toteuttivat käytännössä kommuunimaista elintapaa, jossa he jakoivat keskenään yhtäläisesti kaiken. He olivat pääasiassa maa- ja metsäihmisiä ja heillä oli laaja tietämys viljasta, maaperästä ja ilmastollisista edellytyksistä, minkä avulla he kykenivät tuottamaan moninkertaisesti hedelmiä ja vihanneksia verrattain autiomaisilla alueilla minimimäärällä työtä.
     Heillä ei ollut palvelijoita tai orjia ja heistä sanottiin, että he olisivat olleet ensimmäiset ihmiset, jotka olisivat kironneet orjuuden niin teoriassa kuin käytännössäkin. Heidän keskuudessaan ei ollut köyhiä eikä rikkaita, kummankin he katsoivat poikkeukseksi laista. He rakensivat oman talousjärjestelmänsä, joka pohjautui kokonaan Lakiin ja osoittivat, että kaikki ihmisen ravinnon ja materian tarpeet voidaan tyydyttää täysin ilman taistelua, yksinkertaisesti Lain tuntemisen kautta.
     He kuluttivat paljon aikaa tutkimalla vanhoja kirjoituksia ja puuhailivat sen lisäksi erikoisten kasvatusalojen, parantamisen ja astronomian parissa. Heistä tuli kaldealaisen ja persialaisen astronomian perilliset ja he olivat perehtyneet egyptiläiseen parannustaitoon. He pystyivät profetoimaan, mihin he valmistautuivat pidennetyllä paastolla. Samoin he olivat harjaantuneita terveysyrttien ja terveyskasvien käytössä.
     He elivät yksinkertaista, järjestettyä elämää, nousivat joka aamu ennen auringonnousua ylös ollakseen yhteydessä luonnon voimien kanssa, kylmässä vedessä kylpeminen oli heille rituaali ja he pitivät valkoisia vaatteita. Päivittäisen työnsä jälkeen pelloilla ja viinitarhoissa he nauttivat vaieten ateriansa, jonka he aloittivat ja lopettivat rukouksella. He söivät täysin vegetaarisesti, eivätkä koskeneet liharuokiin eivätkä käyneisiin nesteisiin. Heidän iltansa olivat omistetut opiskelulle ja yhteyden pidolle taivaallisten voimien kanssa.
     Ilta oli päivän alku ja heidän sapattinsa eli pyhäpäivänsä alkoi perjantai-iltana, heidän viikkonsa ensimmäisenä päivänä. Tämän päivän he täyttivät opiskelulla, keskustelulla, seurustelulla vierailijoiden kanssa ja soittamalla tiettyjä musiikki-instrumentteja, joista on löydetty jäännöksiä.
     Heidän elämäntapansa salli heidän saavuttaa edistyksellisen sadankahdenkymmenen vuoden iän ja enemmänkin, ja heidän sanottiin olevan hämmästyttävän voimakkaita ja kestäviä. Kaikissa toiminnoissaan he ilmensivät luovaa rakkautta.
     Muistiinmerkintöjä essealaisten elintavoista periytyi meille heidän aikalaistensa kirjoitusten välityksellä. Plinius, roomalainen naturalisti, Filo, aleksandrialainen filosofi, Josefus Flavius, roomalainen historioitsija, Solanius ja muut puhuivat heistä eri tavoin "omana rotunaan, merkittävämpänä kuin yksikään toinen maailmassa", "vanhimpina vihittyinä, jotka olivat saaneet oppinsa Keski-Aasiasta", "traditioina, jotka olivat jatkuneet halki suunnattoman ajanjakson", "kestävinä ja muuttumattomina pyhimyksinä, ajatuksissa, sanoissa ja ideoissa."
     Se, että tämä oppi on hyvin vanhaa ja kesti yli aikakausien todistaa, ettei se voi olla kenenkään yksityisen tai tiettyjen ihmisten suunnittelema, vaan että se on universumin lakien, perustavaa laatua olevan Lain tulkintaa — suurten opettajien toistamaa — ikuista ja muuttumatonta kuin tähdet radallaan. Se on sama tänään kuin kaksi- tai kymmenentuhatta vuotta sitten ja vielä tänäänkin yhtä käyttökelpoinen.
     Yhtä ulkonaisen opin osaa säilytetään Rooman Vatikaanissa aramealaisina teksteinä. Muutamia slaavilaisia tekstejä löydettiin Itävallan Habsburgien omistuksesta ja kerrotaan, että nestoriaaniset papit, jotka pakenivat Tsingiskaanin joukkoja, toivat ne mukanaan kolmannellatoista vuosisadalla Aasiasta. Ja sitten on olemassa Kuolleenmeren kirjakääröt, jotka löysi utelias vuohipaimen yli neljäkymmentä vuotta sitten. Niissä luolissa vallitsevan kuivuuden vuoksi, missä ne olivat haudattuina Kuolleenmeren rannalla, monet kääröt säilyivät halki vuosi tuhansien ja kiinnittivät kahdennenkymmenen vuosisadan keskivaiheilla yhtäkkiä huomion essealaisiin.

E.B. Szekely
(1977)
(Teoksesta Search for the Ageless I)QUMRANIN KIRJALÖYDÖT

     Pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, tarkemmin sanottuna vuonna 1947 tehtiin Kuolleen meren lähistössä sijaitsevista luolista merkittäviä kirjalöytöjä. Ne olivat ikivanhoja papyruskääröjä, jotka olivat säilyneet verrattain hyvin sen vuoksi, että ilmasto noilla seuduilla on hyvin kuivaa, niin ettei kosteus ja sen aiheuttamat homesienet olleet päässeet niitä pilaamaan.
     Tutkittaessa tarkemmin noita kääröjä voitiin todeta, että ne olivat peräisin Jeesus Nasaretilaisen syntymän ajoilta ja niissä oli hämmästyttäviä yhdenmukaisuuksia monien raamatun tekstien kanssa.
     Oliko nyt vihdoinkin löydetty se "puuttuva rengas" raamatun alkuperäisiin lähteisiin, joita aina oli kaivattu ja jo monesti turhaan etsitty, sillä kuten tiedämme, raamattumme tekstit perustuvat käännöksiin, joiden alkuperäistekstit ovat kadonneet. Joka tapauksessa noiden löytöjen jälkeen on kristikunnassa kohissut — on puhuttu puolesta ja vastaan — enemmän kuitenkin vastaan. Me täällä Suomessa elämme useinkin monista maailman myrskyistä niin kaukana, ettei meille kaikki kohinat kantaudu, — kuitenkin jotakin on meilläkin näistä asioista puhuttu ja kirjoitettu.
     Amerikkalainen Time-lehti kirjoitti artikkelissaan vuodelta 1956: "Kuolleenmeren tekstikääröt ovat jo nostaneet pölyä ilmaan kristikunnassa enemmän kuin mikään muu sitten Darwinin päivien".
     Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että nuo kirjakääröt ovat peräisin Kuolleenmeren lähistössä sijanneesta essealaisen veljeskunnan luostarista, joka toimi ja vaikutti siellä Jeesus Nasaretilaisen syntymän aikoihin ja jo ennen sitä.
     Kuitenkaan itse teksteistä ei löydy mainintaa essealaisista enempää kuin tekstien kirjoittajasta tai kirjoittajistakaan. Mutta kuitenkin tekstit ovat olemassa, tuntemattomien kirjoittajien tekeminä, tervehdyksenä vuosituhanten takaa.
     Merkillinen kohtalo on järjestänyt, että nuo kääröt löytyivät vasta nyt, 1900-luvun puolivälissä, jolloin niitä jo osattiin konservoida ja varjella pilaantumiselta, sillä varmaan on, että jos ne olisivat löytyneet jo aikaisempina vuosisatoina, niin niitä ei varmasti olisi osattu varjella, vaan niiden hauras teksti olisi jo ajat sitten murentunut hukkaan.
     Näitä kallisarvoisia kirjakääröjä on nykyisin säilytettyinä ainakin
     1) Kairossa
     2) Vatikaanissa, Roomassa
     3) Itävallan valtionarkistossa Habsburgien kuningassuvun jäljiltä, sillä 1300-luvulla eräs Tsingis-Kanin joukkoja Itävaltaan paennut munkki oli tuonut mukanaan itämailta joitakin kääröjä
     4) Yhdysvalloissa, — ostettuina
     5) British Museumissa, Englannissa.
     Aihetta essealaisesta veljeskunnasta ovat käsitelleet mm:
     1) useat suomalaiset teologit kirjassa: Qumran, Kuolleenmeren löydöt 1950-luvun tutkimuksissa (WSOY 1960). Tässä kirjassa on artikkeleita useilta kirjoittajilta ja lopussa katkelmia tekstinäytteinä eri kääröistä.
     2) antroposofi Rudolf Steiner kirjoituksissaan
     3) ruusuristiläinen Uuno Pore, Ruusu-Risti 1957; "Kuolleenmeren tekstilöydöt ja kristinusko".
     4) Vihtori Jussila, Elonpyörä: Jeesus ja hänen elämänsä Edgar Caycen mukaan".
     5) Unkarilaissyntyinen tohtori Edmond Bordeaux Szekely eri kirjoissaan, joihin tämäkin esitys lähinnä pohjautuu.
     Kuuluisa amerikkalainen paranormaaleilla kyvyillä varustettu henkiparantaja Edgar Cayce pystyi lukemaan akaasisia aikakirjoja, joihin kaikki maanpäälliset tapahtumat ovat tallennettuina ja joissa on tarkka tieto jokaisesta elämästä ja tapahtumasta maan päällä. Teosofisen käsityksen mukaan se on ikuinen Elämän Kirja, jonka teksteissä ei ole yhtäkään virhettä. Se on historiallinen tosikertomus, jonka jokainen ihminen omalla toiminnallaan kirjoittaa. Se on Luonnon muistikirja, josta tarkin tietokonekin maan päällä on vain kalpea heijastus.
     Edgar Caycelle tehtiin kysymyksiä myös Jeesuksesta ja hänen elämästään ja hän vastasi kysymyksiin lukemalla näitä akaasisia aikakirjoja. Niinpä hän mm. kertoi essealaisista, n. 4000 jäsentä käsittävästä lahkosta, jonka jäsenet viettivät suuren ajan ajastaan uskonnollisessa mietiskelyssä. Tämä yhdyskunta oli syntynyt n. 150 vuotta ennen Jeesusta ja hävisi näyttämöltä, kun roomalaiset hävittivät heidän luostarinsa v. 68 jKr.
     Miten historialliset löydöt ja arkeologiset tutkimukset tukevat näitä Edgar Caycen tietoja?
     Arkeologisissa kaivauksissa on paljastunut montakin todistetta. Eräs tärkeimmistä on tämä: Tiedetään, että noilla seuduilla oli v. 31 ennen Kristuksen syntymää valtava maanjäristys, jossa kuoli hyvin paljon ihmisiä ja tuhoutui monia tärkeitä rakennuksia. Essealaisten Qumranin luostarin arkeologisista kaivauksista on voitu todeta luostarista olleen niin valtavan railon, että se oli jakanut ja halkaissut koko luostarin kahtia. Myöhemmin tämä railo on paikattu ja täytetty kivillä. Tästä on vedetty se johtopäätös, että luostarin on täytynyt olla käytössä vielä tuon järistyksen jälkeenkin, muutenhan sitä ei olisi korjattu.
     Luostarin aarrekammiosta on löytynyt sellaisia rahoja, jotka olivat käytössä Rooman vallan aikoihin. Mutta koska myöhempien aikojen rahoista ei enää ole löytöjä, on päätelty, ettei luostari enää ollut käytössä sen jälkeen kun roomalaiset sen hävittivät v. 68 jKr. Tiedämme historiasta, että Jeesuksen syntymän aikoihin Israelin valtio oli roomalaisten miehittämä ja heidän keisarilleen oli kaikkien maksettava veroa. (Vrt. Luukkaan evankeliumi 2. luku, 1.-3. jae).
     Ajanlaskumme alussa eli juutalainen historiankirjoittaja Josefus, joka on kertonut essealaisesta veljeskunnasta, johon hän itsekin tunnustaa kuuluneensa. Tällä veljeskunnalla oli yhteyttä pythagoralaisiin. Josefuksen lisäksi on vielä pari muutakin historioitsijaa, jotka ovat maininneet kertomuksissaan essealaiset. He olivat Filo judaeus ja Plinius.
     Pliniuksen kertomus on sen vuoksi kiinnostava, että hän kertoo veljeskunnan asuneen juuri näillä paikoilla, mistä kirjakääröt luolista löydettiin. Näin kertoo Plinius:
     "Essealaiset ovat asettuneet asumaan Kuolleenmeren länsirannikolle, kuitenkin riittävän etäälle merestä välttääkseen sen vahingollisen vaikutuksen. He ovat yksinään eläviä ihmisiä — he elävät ilman naisia eivätkä ole missään tekemisissä rakkauden Jumalattaren, Venuksen, kanssa. He eivät myöskään välitä rahasta. Vain palmut ovat heidän ainoat toverinsa. Heidän veljeskuntansa aina uudistuu ihmisistä, jotka jokapäiväiseen elämäänsä väsyneenä liittyvät heidän riveihinsä."
     H. P. Blavatskyn teoksissa, sekä "Salaisessa Opissa" että "Isiksessä" on useampiakin mainintoja essealaisista ja heidän opistaan.
     "Gnostilaiset eli varhaiskristityt olivat muinaisten esssealaisten seuraajia." (Hunnuton Isis I, s. 141-142) Nämä taas vuorostaan olivat saaneet viisautensa muinaisen Egyptin mysteerikouluista. Blavatsky selittää edelleen Isiksessä (s.131), miten Egyptin hierofanttien oli haettava turvaa muualta, etteivät pyhät mysteerit joutuisi häväistyiksi valloittajien keskuudessa, kun maahan tunkeutuneet valloittajat hävittivät mysteerikoulun. He hakivat turvaa tällöin hermeettisten veljeskuntien parista, jotka myöhemmin tunnettiin essealaisina.
     Mistä muuten voisi johtua se valtava mielenkiinto, joka maailmalla — muualla maailmassa vielä paljon enemmän kuin Suomessa, — on viime aikoina herännyt näitä essealaisia veljiä ja Jeesuksen syntymän aikaisia asioita, samoin ikivanhojen Egyptin pyramidin mysteerikoulujen opetuksia kohtaan. Olisiko tullut se aika, josta hyvin merkillinen alkukristillisen seurakunnan eli gnostikkojen käyttämä teos Pistis Sophia kertoo. Pistis Sophia on kirjoitettu n. 200 jKr. Ja on siis vanhempi kuin evankeliumit. Se on koptinkielinen kristillistä esoterismia sisältävä teos ja täydellisin todistuskappale, mitä meille on säilynyt alkuperäisestä kristillisestä gnostilaisuudesta. (Gnosis = tieto). Suomeksi tämän teoksen toimitti aikoinaan Pekka Ervast, ja sen alkuperäiskappaletta säilytetään British Museumissa. H. P. Blavatsky usein viittaa Pistis Sophiaan. Kun tuossa teoksessa eräs opetuslapsi kysymys aikakausien täyttymisestä, niin Mestari vastaan näin: "Noina aikoina usko ja mysteeriot yhä enemmän paljastuvat, ja monet sielut tulevat ruumiiden vaihdosten kierroksessa takaisin maailmaan ja takaisin tulee joitakuita, jotka näihin aikoihin minua ja opetuksiani ovat kuunnelleet".
     Monesti tuntuu siltä kuin noita sieluja todella eläisi keskuudessamme reinkarnoituineina juuri tänä aikana.
     Miten löydettiin Kuolleenmeren merkilliset papyruskääröt?
     Eikö ole ihmeellistä, että nuo erikoiset kristikunnan teksti pysyivät Kuolleenmeren luolien salatuissa kätköissä aina meidän päiviimme saakka, vaikka vuosisatojen vieriessä monien eri kansojen sotajoukot ja kauppakaravaanit sekä tutkivat arkeologit ja etnologit ovat kulkeneet noiden seutujen halki. Jos ne olisi löydetty aikaisemmin, niin varmasti nuo hauraat papyruskääröt olivat jo aikoja sitten hajonneet eri tutkijoiden ja käsittelijöiden käsissä tai sitten ne olisi voitu tahallisestikin hävittää, kuten poltettiin ja hävitettiin Aleksandrian arvokas kirjastokin pian Jeesuksen aikojen jälkeen. "Habet sua fata libelli", sanoo vanha latinalainen sananlasku, eli "kirjoilla on kohtalonsa". Jokin teos kohoaa suureen arvoon heti syntynsä jälkeen, mutta unohdetaan sitten iäksi. Joidenkin taas on määrä maata unohduksissa satoja, jopa tuhansiakin vuosia noustakseen sitten arvoon arvaamattomaan.
     Onkin Suuren Käden ohjausta, että nuo kääröt saivat levätä rauhassa unohduksen yössä meidän aikoihimme asti, sillä nyt meillä on luotettava linkki noihin kauan sitten ennen meitä olleisiin aikoihin. Nämä tekstit ovat paljon vanhempia kuin Uuden Testamentin evankeliumit. Siksi jokaisen, joka haluaa perehtyä evankeliumien alkuperään, tulisi aloittaa essealaisten oppien tutkimisella, sillä näitä vanhoja essealaisia oppeja käytettiin vain hiukan muunnetussa muodossa myöhemmissä Uuden Testamentin evankeliumeissa.
     Kuolleenmeren rannat ovat aivan erikoista maisemaa. Olen itse käynyt siellä ja nähnyt, miten nuo seudut näyttävät siltä kuin valtavan suuri kuumuus olisi ne kerran sulattanut pehmeiksi ja sitten taas äkkiä jäähdyttänyt rosoisiksi aavemaisemiksi. Eli on käynyt niin kuin tinan käy, kun se ensin sulatetaan kauhassa ja sitten äkkiä roiskataan kylmään veteen. Onkohan tämä entisen Sodoman ja Gomorran seutua, ajattelin silloin.
     Kuolleenmeren rannoilla ei kasva puita eikä pensaita, mitkään elävät olennot eivät sen rannoilla viihdy, koska sen vesi on niin suolapitoista. Se on yksinäistä autiomaata, todella kuollutta seutua. Mutta lähellä näitä seutuja on kerran Jeesuksen syntymän aikoihin sijainnut oman aikansa kulttuurikeskus, Qumranin luostari, essealaisveljeskunnan tyyssija.
     Näillä seuduilla vaelteli 1947 nuori vuohipaimen, beduiinipoika, etsimässä kadonneita vuohiaan Kuolleenmeren länsirannikon vuorien rinteiltä. (jotkut kronikoitsijat ovat selittäneet, että poika kuljeskeli salakuljetuspuuhissa, sillä Jordanian raja kulkee siellä aivan lähellä.) Paimenia siellä rinteillä vaeltelee vielä nytkin, meidän päivinämme. Pojat ovat kai kaikkialla maailmassa samanlaisia, ainakin siinä suhteessa, että he mielellään heittelevät kiviä kulkiessaan. Niin teki tämä beduiinipoikakin. Kuljeskellessaan siellä poika huomasi oudon luolan suuaukon ammottavan edessään — seutu on täynnä luolia omituisen maaperänsä vuoksi.
     Mutta kun poika nappasi maasta kiven ja heitti sen luolan suuaukosta sisään, kuului sen perältä kummallinen ääni ja räsähdys, ikään kuin jotakin olisi siellä mennyt rikki. Poika pelästyi ja meni hakemaan kaveriaan. Yhdessä pojat sitten tunkeutuivat luolaan, — ja mitä he löysivätkään!!! Luola oli täynnä korkeita saviruukkuja, joissa oli merkillisiä kääröjä, jotka oli kääritty ja peitetty kudotulla liinakankaalla ja sen jälkeen sivelty jollakin mustalla piellä tai vahalla.
     Kun pojat avasivat pölyyntyneet peitteet, he löysivät niistä eriskummallisia käsikirjoitusrullia. Ymmärtämättä mitään löytönsä arvosta pojat lähtivät kaupittelemaan niitä kaupungin markkinatorille.
     Vihdoin ne joutuivat erään munkin käsiin, joka ihmetteli kääröjen olemusta ja alkoi kysellä löytöpaikkaa. Pian seutu oli täynnä eri maiden tutkijoita ja arkeologeja, ja luola toisensa jälkeen avattiin ja tyhjennettiin. Kaiken kaikkiaan on löydetty nelisensataa käsikirjoitusta. Näiden tekstien joukosta on löytynyt paitsi Mooseksen kirjoja ja psalmeja, mm. arameankielinen Jobin kirja. On löytynyt myös luostarin ohjesääntö, hymnejä, sekä allegorinen kuvaus Valon poikien taistelusta Pimeyden poikia vastaan.
     Pian nämä kääröt kulkeutuivat tutkijoiden mukana eri maiden museoihin aina Yhdysvaltoihin saakka. Kun israelilaiset sitten keksivät niiden arvon ja olisivat halunneet ostaa ne takaisin, olikin niiden hinta sitten beduiinipoikien kaupankäyntipäivien noussut niin hurjasti, ettei Israelin valtio enää pystynytkään niitä ostamaan takaisin. Myöhemmin olen kylläkin kuullut, että suurin osa niistä olisi lopulta toimitettu sinne jälleen.
     Näiden vanhojen asioiden tutkiminen on merkillistä palapeliä, löytää osan sieltä, toisen täältä ja näistä osasista on yritettävä kerätä kokonaisuus.
     Talmud on kirja, joka sisältää juutalaisten perimätietoa, rabbien opetuksia ja tekstikommentteja. Talmudistakin löytyy mainintoja essealaisista. Siellä myös väitetään, että Jeesuksen äiti Maria ja hänen miehensä Josef kuuluivat essealaiseen lahkoon. Essealaisen veljeskunnan jäsenet asuivat luostareissa, missä heillä oli tarkka työnjako ja ohjesääntö, jota oli noudatettava. Osa veljistä hoiti luostaria ja sen puutarhaa ja harjoitti maanviljelystä, toiset veljet kirjoittivat kirjoja ja jäljensivät vanhoja tekstejä, osa harjoitti opetus- tai parannustyötä. Mutta näiden luostarissa asuvien lisäksi kuului järjestöön paljon maallikkojäseniä, jotka asuivat luostareiden ulkopuolella ja elivät normaalia perhe-elämää. Täten on mahdollista, että myös äiti Maria ja Josef voivat kuulua tähän lahkoon.
     Talmud kertoo myös, että he lähettivät Jeesus-poikasen jo nuorena essealaisveljien luostarikouluun. Essealaisveljet taas vuorostaan lähettivät lahjakkaan oppilaansa muutaman vuoden kuluttua Egyptiin korkeampaa opetusta saamaan. Voidaan ajatella, että Jeesus Nasaretilainen oli tuon ajan stipendiaatti, lähetetty ulkomaille opiskelemaan.
     Qumranista löydetyt essealaisten tekstit kertovat jumalallisesta henkilöstä, "vanhurskauden opettajalta", jolle Jumala oli ilmoittanut pyhät salaisuutensa. Mutta Edgar Caycen mukaan on ennen tätä vanhurskauden opettajaa ollut Judy-niminen essealainen ylin opettaja, joka opetti myös Jeesus-poikasta aina 12:een ikävuoteen saakka. Mutta sitten Judy tahtoi, että hänen etevä oppilaansa lähtisi Egyptiin opiskelemaan sen ajan tietäjien johdolla. Egyptiin olivat kerääntyneet oppineet ja tiedonhaluiset kaikista sen ajan sivistysmaista. Sieltä hakivat tietoa ja viisautta aikoinaan mm. Pythagoras, Platon, "historian isä" Herodotos, "lääketieteen isä" Hippokrates ja monet muut. Muistettakoon, että myös kansansa johtaja Mooses oli aikoinaan faaraon tyttären kasvattipoikana perehdytetty egyptiläiseen korkeimpaan mysteeriviisauteen. Näin kertoo myös Talmud.
     Egyptistä Jeesuksen matka suuntautui Persiaan ja Intiaan, ennen hänen paluutaan kotimaahansa takaisin. Näin on kertonut Edgar Cayce.
     Jeesuksen matkasta Persiaan ja Intiaan on myös kertonut Levi H. Dowling kirjassaan "Uuden ajan evankeliumi".
     Edgar Cayce selitti 1937: "Yhä useammat ihmisten johtajat koulutettiin Karlemin vuoren temppelissä. Näitä johtajia kutsuttiin essealaisiksi. He opiskelivat aineita, joita nyt nimittäisitte astrologiaksi, numerologiaksi, frenologiaksi ja yksilön paluuksi (= nyk. teosofian jälleensyntymisoppi)."
     Essealainen liike oli syntynyt, samoin kuin farisealaisuuskin, vastalauseena Jerusalemin temppelin maallistuneelle papistolle ja Jumalan palvelukselle. Qumranin luostarissa Juudean autiomaassa heillä oli omat rituaaliset menonsa, joihin kuuluivat mm. kastekylvyt ja leivän ja viinin pyhät ateriat.
     Nimi "essealaiset" on luultavasti kreikankielinen väännös arameankielisestä sanasta "hasajji", joka merkitsee hurskaita.
     Hyvin paljoon mysteeriviisautta on puettu myöhemmin kristinuskon ilmaisuihin. Antroposofi Rudolf Steinerin mukaan kristinuskon henki on kasvanut esiin vanhan mysteeriviisauden maaperästä. Steiner näkee kristinuskon ansion olevan juuri siinä, että sen kautta nämä mysteereissä vain harvoille uskotut salaisuudet tulivat laajempien piirien tietoisuuteen.
     Näin Steiner selittää essealaisuutta:
     "Essealaiset olivat palestiinalainen lahko, jonka lukumäärä Kristuksen syntymän aikoihin arvioitiin noin neljäksi tuhanneksi. Tämä lahko vaati jäseniltään sellaista elämää, että se kehitti sielussa korkeamman Minän ja näin sai aikaan ihmisen uudestisyntymisen. Seurakuntaan liittyvän oli ankarissa kokeissa osoitettava, että hän kykeni valmistautumaan korkeampaan elämään. Kokeen läpäistyään hänen oli vielä tehtävä juhlallinen lupaus, ettei kenellekään ulkopuoliselle paljasta tämän elämäntavan salaisuuksia. Tämän elämäntavan tarkoitus oli lannistaa ihmisen alempi luonto niin, että hänessä uinuva henki voisi herätä."
     Kuolleenmeren kirjakääröissä ei mainita kirjoittajan tai kirjoittajien nimiä missään. Nyt väkisinkin nousee mieleen kysymys, onko näiden tekstien joukossa myös Jeesus Nasaretilaisen omia kirjoituksia, sillä kirjat ovat juuri tuolta ajalta?
     On selvää, että kirjoitusten merkitys saattaa muuttua paljonkin käännettäessä kieltä toiselle, sillä joskus saattaa jollekin sanalle täydellinen vastine puuttua kokonaan, jolloin kääntäjän on keksittävä vastine itse sanalle tai selitettävä asia toisin. Saattaa myös olla, että jollekin sanalle on toisessa kielessä useampiakin vastineita ja kääntäjästä riippuu, minkä vastineen hän valitsee. Tekstin merkitys saattaa tällöin ratkaisevastikin muuttua. Mainittakoon tässä vain pari esimerkkiä: Isämeidän-rukouksessa Matteuksen evankeliumin mukaan on lause "ja anna meille meidän velkamme anteeksi" (Matt. 6.12), kun taas sama kohta Luukkaan evankeliumissa kuuluu "ja anna meille meidän syntimme anteeksi". (Luukas 11.4)
     Tämä käännöksien erilaisuus on selitettävissä vain aramean kielestä käsin, sillä siellä on sanalla "hobenán" merkitykset: velka ja synti, kun taas hebreankielessä ei tätä vastaavuutta ole. Tämä kohta mm. on aramean kielen tutkijalle Günther Schwarzille todiste siitä, että aramea oli todella Jeesuksen kieli. Jeesuksen sanat ristillä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit! — kuuluvat alkuperäisessä aramealaisessa asussaan: "Voimani, voimani on minut jättänyt!" — mikä antaa asialle aivan erilaisen merkityksen ja uuden tulkinnan. (Rudolf E. Passian: Neus Licht auf alte Wunder)
     Lopuksi haluaisin ottaa vielä erään tärkeän asian essealaisesta julistuksesta, mikä oikeastaan onkin koko opin ydin ja tärkein asia. Se on: Rauha maan päällä ja ihmisten keskuudessa, ja siihen läheisesti kuuluvat veljeyden aate. Näin puhuu rauhasta ja veljeydestä essealainen oppi:
     Ihmisten keskuudessa ei tule olemaan rauhaa
     ennenkuin maa on veljeyden puutarha.
     Sillä kuinka voi olla rauha,
     jos jokainen ihminen seuraa omaa päämääräänsä
     ja myy sielunsa orjuuteen?
     Sinä, valon lapsi, yhdisty veljiesi kanssa
     ja sitten lähde ulos, opettamaan lain teitä niille,
     jotka haluavat kuulla. Se, joka löysi rauhan veljeydestä ihmisten kanssa,
     se on tehnyt itsensä Jumalan apulaiseksi.
     Tunne tämä rauha hengelläsi,
     kaipaa tätä rauhaa sydämelläsi,
     täytä tällä rauhalla ruumiisi.

Marjatta Viljanen

Essealaisten rauhanevankeliumi II

POIMINTOJA

Essealaisten Mooseksen kirjasta

Kymmenen käskyä

Ja Siinain vuori peittyi kokonaan savuun, kun Herra tulessa laskeutui sille. Ja savu nousi siitä ylös kuin ahjosta, ja koko vuori järisi.
Ja Herra tuli alas Siinain vuorelle, vuoren huipulle. Ja Herra kutsui Mooseksen vuoren huipulle ja Mooses nousi ylös.
Ja Herra kutsui vuorelta Moosesta ja puhui:
"Tule luokseni, sillä minä tahdon julistaa kansallesi lain, joka yhdistää Valon lapset."
Ja Mooses nousi ylös Jumalan luo. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
"Minä olen Laki, Sinun Jumalasi, joka olen vapauttanut sinut pimeyden kahleista.
Sinulla ei tule olla muita lakeja minun lakini rinnalla.
Älä tee itsellesi lain kuvaa ylhäältä taivaasta äläkä alhaalta maan päältä.
Minä olen näkymätön Laki ilman alkua ja loppua.
Älä tee itsellesi vääriä lakeja, sillä minä olen maailmojen järjestys, joka sulkee kehäänsä kaiken.
Jos sinä hylkäät minut, onnettomuudet koettelevat sinua sukupolvesta sukupolveen.
Jos sinä noudatat minun käskyjäni, olet astuva Äärettömyyden Puutarhaan, missä Elämänpuu kasvaa keskellä Ikimerta.
Älä loukkaa jumalaista Lakia. Laki on sinun Jumalasi, joka ei vapauta sinua syyllisyydestä.
Kunnioita Maaäitiäsi, jotta eläisit kauan maan päällä ja kunnioita Taivaallista Isääsi, jotta sinulla olisi ikuinen elämä taivaissa, sillä maa ja taivas on annettu sinulle maailmojen Lain, sinun Jumalasi kautta.
Tervehdi Maaäitiäsi sapatin aamuna.
Tervehdi Maan enkeliä toisena aamuna.
Tervehdi Elämän enkeliä kolmantena aamuna.
Tervehdi Ilon enkeliä neljäntenä aamuna.
Tervehdi Auringon enkeliä viidentenä aamuna.
Tervehdi Veden enkeliä kuudentena aamuna.
Tervehdi Ilman enkeliä seitsemäntenä aamuna.
Kaikkia näitä Maaäidin enkeleitä sinun tulee tervehtiä ja vihkiä itsesi heille, jotta voisit astua sisälle Äärettömään Puutarhaan, missä Elämänpuu seisoo.
Kunnioita Taivallista Isääsi sapatin iltana.
Ota vastaan Ikuisen Elämän enkeli toisena iltana.
Ota vastaan Työn enkeli kolmantena iltana.
Ota vastaan Rauhan enkeli neljäntenä iltana.
Ota vastaan Voiman enkeli viidentenä iltana.
Ota vastaan Rakkauden enkeli kuudentena iltana.
Ota vastaan Viisauden enkeli seitsemäntenä iltana.
Kaikille näille Taivaallisen Isän enkeleille sinun tulee avautua, jotta sielusi kylpisi Valon lähteessä ja sukeltaisi Ikuisuuden mereen.
Seitsemäs päivä on sapatti: sitä sinun tulee muistaa ja pitää se pyhänä. Sapatti on jumalallisen järjestyksen valon päivä. Silloin sinun ei pidä tehdä mitään työtä, vaan etsiä Valoa, Jumalasi Valtakuntaa ja kaikki muu annetaan sinulle.
Sillä tiedä, kuusi päivää sinun pitää työskennellä Enkelien kanssa, mutta seitsemäntenä päivänä sinun tulee asua Jumalan Valossa, joka on pyhä Laki.
Älä riistä elämää yhdeltäkään elävältä olennolta. Elämä tulee Jumalalta, hän yksin antaa ja ottaa sen pois.
Älä häpäise rakkautta. Se on Taivaallisen Isän pyhä lahja.
Älä myy sieluasi, rakastavan Jumalan kallisarvoista lahjaa maailman rikkauksista, jotka ovat kuin kiviseen maaperään kylvetyt siemenet, jotka eivät voineet juurtua.
Älä todista väärin äläkä käytä Lakia veljeäsi vastaan. Vain Jumala tuntee kaiken alun ja lopun, sillä hänen silmänsä on ainoa, ja hän on pyhä Laki.
Älä havittele naapurisi omaisuutta. Laki antaa sinulle paljon suurempia lahjoja, jopa maan ja taivaan, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi käskyjä.
Ja Mooses kuuli Herran äänen ja sinetöi hänen kanssaan liiton Herran ja Valon lapsien välillä.
Ja Mooses kääntyi ja laskeutui vuorelta alas kantaen kahta Lakitaulua käsissään.
— — —
Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki ihmisten turmeluksen. Hän kiivastui ja heitti vihoissaan taulut käsistään, niin että ne menivät sirpaleiksi vuoren juurella.
Aamulla Mooses puhui kansalle: "Te olette tehneet pahasti syntiä, te olette kieltäneet Luojanne. Minä tahdon nousta Herran luo ja pyytää anteeksi teidän syntejänne."
Ja Mooses palasi Herran luo ja sanoi: "Herra, sinä olet nähnyt Pyhän Lakisi häväistyksen. Sillä sinun lapsesi kadottivat uskon ja rukoilivat pimeyttä. Herra, anna heille anteeksi, sillä he ovat sokeita valolle."
Ja Herra puhui Moosekselle: "Katso, aikojen alusta on ollut liitto Jumalan ja ihmisen välillä, ja Luojan pyhä liekki tunkeutui häneen. Ja hänet tehtiin Jumalan pojaksi, ja hänen piti säilyttää esikoisoikeutensa ja tehdä isänsä maa hedelmälliseksi ja pitää se pyhänä. Ja se joka karkottaa itsestään Luojan, sylkee perintöoikeuteensa, eikä Jumalan silmissä ole suurempaa syntiä."
Ja Herra puhui ja sanoi: "Vain Valon lapset voivat seurata Lain käskyjä. Kuuntele minua, sillä minä sanon sinulle: Niitä tauluja, jotka sinä rikoit, ei enää koskaan kirjoiteta ihmisten kielelle. Niin kuin sinä annoit ne maalle ja tulelle takaisin, niin yhtä näkymättöminä ne tulevat elämään niiden ihmisten sydämissä, jotka kykenevät niitä noudattamaan. Vähäuskoiselle kansallesi, joka on tehnyt syntiä Luojaa vastaan sillä aikaa, kun sinä seisoit pyhällä maaperällä Jumalasi edessä, haluan antaa toisen lain. Se tulee olemaan ankara laki tiukkoine sääntöineen, sillä he eivät tunne vielä Valon valtakuntaa.
Ja Mooses kätki näkymättömän Lain rintaansa ja säilytti sen merkkinä Valon lapsille. Ja Jumala antoi Moosekselle kirjoitetun lain kansaa varten. Ja Mooses meni alas heidän luokseen ja puhui heille raskain sydämin.
Ja Mooses sanoi kansalle: "Nämä ovat ne lait, jotka Jumala on antanut teille.
Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.
Älä tee itsellesi epäjumalaa.
Älä käytä Herran, sinun Jumalasi nimeä turhaan.
Ajattele sapattia, pidä se pyhänä.
Kunnioita isää ja äitiä.
Älä tapa.
Älä riko avioliittoa.
Älä varasta.
Älä todista väärin naapuriasi vastaan.
Älä himoitse naapurisi taloa, äläkä hänen vaimoaan äläkä mitään hänelle kuuluvaa.
Ja oli murheen ja katumuksen päivä Luojaa vastaan tehdyn suuren synnin vuoksi, eikä se päättynyt tähän. Ja näkymättömän Lain rikotut taulut elivät piilossa Mooseksen rinnassa, kunnes tapahtui, että Valon lapset ilmestyivät erämaahan ja enkelit vaelsivat maan päällä.

 

Jeesuksen essealaiskirjasta

Siunattu on Valon lapsi,
joka rakentaa maan päälle
taivaan valtakuntaa,
sillä hän on asuva molemmissa maailmoissa.
Noudata veljeyden Lakia, joka sanoo:
kenelläkään ei saa olla rikkauksia
eikä kenenkään pidä olla köyhä,
ja kaikkien pitää työskennellä yhdessä
veljeyden puutarhassa.
Kuitenkin jokaisen pitää seurata omaa polkuaan
ja noudattaa oman sydämensä neuvoja.
Sillä Äärettömässä Puutarhassa on paljon erilaisia kukkia:
Kuka voi sanoa yhtä parhaimmaksi,
koska sen väri on purppurainen,
tai toista suosituksi, koska se on pitkävartinen ja hento?
Veljillä saattaa olla erilainen ulkomuoto,
kuitenkin kaikki työskentelevät
Maaäidin viinitarhassa
ja kaikki yhdessä kohottavat äänensä
taivaallisen Isän kiitokseksi.
Ja yhdessä he murtavat pyhän leivän
ja jakavat vaieten pyhän kiitosaterian.
Ei ole rauhaa ihmisten keskuudessa,
ennen kuin maa on veljeyden puutarha.
Sillä kuinka olisi rauhaa,
jos jokainen ihminen seuraa omaa päämääräänsä
ja myy sielunsa orjuuteen?
Sinä, Valon lapsi, liity veljiisi
ja lähde sitten heidän
kanssaan opettamaan Lain teitä niille,
jotka tahtovat kuulla.
Ken on löytänyt rauhan ihmisten veljeydestä,
hän on tehnyt itsestään Jumalan työtoverin.
Tunne tämä rauha hengelläsi.
Kaipaa tätä rauhaa sydämelläsi,
täytä tällä rauhalla kehosi.

 

Essealaisesta ilmestyskirjasta

Jälleen näky vaihtui,
ja kuulin pyhän veljeskunnan yhtyvän lauluun,
joka kaikui näin: "Tulkaa ja vaeltakaamme Lain valossa."
Näin pyhän kaupungin,
ja veljet virtasivat sisään.
Kaupungissa ei tarvittu aurinkoa eikä kuuta,
sillä Jumalan loisto valaisi sen.
Ja minä näin puhtaan Elämän veden joen,
pulppuavan kirkkaana kuin kristalli Jumalan valtaistuimesta.
Ja virran keskellä seisoi Elämänpuu,
joka kantoi neljätoista hedelmälajia ja tarjosi niitä haluaville.
Ja puun lehdet paransivat kansat,
eikä enää ollut yötä,
eivätkä he tarvinneet enää kynttilöitä
eivätkä auringonvaloa,
sillä Herra antoi heille valoa:
Ja he tulevat hallitsemaan aina ja ikuisesti.
Olen saanut sisäisen näkökyvyn
ja henkesi kautta, joka on minussa,
olen saanut tietää sinun ihmeellisen salaisuutesi.
Sinun mystinen läsnäolosi
on avannut tiedon lähteen minussa,
voiman suihkukaivon,
josta elävä vesi pulppuaa,
rakkauden ja kaikenkäsittävän viisauden virran,
ikuisen Valon loisteen kaltaisena.

 

 

Etusivu

Eri uskonnot