Kokoelman pohjana on käytetty Pekka Ervastin Ruusu-Risti-lehdessä v. 1931 julkaisemaa suomennosta intialaisen kustannusliikkeen Ganesh & Co., Madras, toimittamasta englantilaisesta käännöksestä.

Koska PE:n käännöksessä oli mm. säkeiden numeroinnissa ladontavirheitä ja kieliasu paikoin nykyaikaistamista vaativaa, sitä on vertailtu seuraaviin englanninkielisiin internetistä löytyviin käännöksiin http://naradabhaktisutra.com/en1 ja www.sankaracharya.org/narada_bhakti_sutras.php. Lisäksi apuna on käytetty I. K. Taimnin teosta Itsen tunteminen rakkauden avulla [Suomen Teosofinen seura, suom. Kyllikki Vuorinen], joka sisältää ko. Naradan bhakti-ajatelmat.

Näiden neljän lähteen avulla on yritetty tavoittaa mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä tekstiä vastaava sisältö ja muoto.


Narada oli intialainen viisas, joka eli 12. vuosisadalla. Hänen bhaktisutransa eli hartaussäkeensä ovat ihmeen kaunista ylistyslaulua jumalalliselle rakkaudelle. — P. E.


Naradan bhakti sutrat

1. Selvittäkäämme nyt oppia bhaktista.

2. Bhaktilla eli antaumuksella tarkoitamme syvää rakkautta Jumalaan.

3. Puhdas rakkaus Jumalaan on kuolematonta ja ikuista.

4. Saavuttaessaan korkeimman rakkauden ihminen tulee täydelliseksi, kuolemattomaksi ja rauhan täyttämäksi.

5. Sellaisessa rakkauden tilassa ihminen ei halua mitään, ei tunne surua eikä riemuitse mistään. Hän ei vihaa ketään eikä pyri täynnä intoa minkäänlaisiin omiin päämääriin. 

6. Rakkauden avulla hän toisinaan kohoaa hurmioon ja tulee hiljaiseksi ja tyytyväiseksi Itsessään.

7. Rakkaudessa Jumalaan ei ole itsekästä halua tai intohimoa, vaan se on itsensä kieltämistä.

8. Sellainen kieltäytyminen merkitsee luopumista maailmasta ja uskonnollisista rituaaleista.

9. Kieltäytyminen merkitsee myös antautumista kokonaan Jumalalle ja välinpitämättömyyttä kaikkea Häntä vastustavaa kohtaan.

10. Omistautuminen kokonaan Jumalalle tarkoittaa luopumista kaikesta muusta turvasta kuin Hänestä.

11. Välinpitämättömyys kaikkea sitä kohtaan, mikä vastustaa Häntä, merkitsee vain sellaisen maallisen ja uskonnollisen toiminnan omaksumista, mikä on sopusoinnussa Hänen kanssaan.

12. Noudattakaa kirjoitusten opetuksia senkin jälkeen, kun uskonne ja rakkautenne Jumalaan on saanut lujan pohjan.

13. Muuten on vaara, että lankeat takaisin.

14. Noudattakaa sosiaalisia tapoja ja velvollisuuksia ja huolehtikaa mm. syömisestä niin kauan kuin ruumis on elossa.

15. Nyt selostetaan bhaktin tunnusmerkit, niin kuin ne eri koulukunnissa määritellään.

16. Bhakti on Jumalan palvonta syvässä rakkaudessa ja lujassa kiintymyksessä, sanoo Parasaran poika Vyasa. 

17. Bhakti on Hänen suuruutensa ja loistonsa kuvausten kuuntelemista, sanoo Garga. 

18. Bhakti ilmenee esteettömässä autuuden ja ilon tunteessa Itsessä, sanoo Shandilya. 

19. Naradan mukaan bhakti on kaikkien tekojen pyhittäminen Jumalalle ja suunnattoman tuskan tunteminen, kun Hän on unohtunut mielestä. 

20. Bhaktia on kuvattu oikein kaikilla näillä tavoilla.

21. Vrajan paimentyttöjen rakkaus (Krishnaan) on esimerkki puhtaasta antaumuksesta. 

22. Jopa he rakkaudessaan eivät koskaan unohtaneet Hänen suuruuttaan.

23. Rakkaus ilman tietoa Hänen todellisesta luonnosta on kuin maallisten rakastajain luvatonta intohimoa.

24. Intohimoisessa rakkaudessa ollaan kiinnostuneita enemmän omasta kuin toisen onnesta. 

25. Bhakti on toiminnan ja tiedon polkua sekä mietiskelyä parempi. 

26. Sillä rakkaus on eri yogan muotojen hedelmä. 

27. Sitä paitsi Jumala ei pidä ylpeästä ja itsekkäästä vaan rakastaa nöyrää. 

28. Jotkut sanovat, että rakkaus kehittyy yksistään tiedon avulla.

29. Toiset sanovat, että tieto ja rakkaus riippuvat toisistaan.

30. Mutta Brahman poika sanoo, että bhakti on oma hedelmänsä, se on sekä keinona että päämääränä.

31. Tätä voidaan ilmentää esimerkillä kuninkaallisesta palatsista tai juhla-ateriasta.

32. Pelkkä tieto palatsista ei saata miellyttää kuningasta; eikä pelkkä tieto ateriasta saata tyydyttää nälkäistä.

33. Sen vuoksi vapautuksen etsijöille antaumus yksin Jumalalle on paras tie.

34. Muinaiset opettajat kertovat erilaisista rakkauteen johtavista menetelmistä.

35. Eräs keino on luopua nautinnoista ja kiintymyksen kohteista.

36. Toinen on jatkuva ja keskeytymätön Herran palvonta.

37. Kolmas on laulaa ylistystä Herralle ja kuunnella ylistettävän Häntä. 

38. Kuitenkin puhtaan rakkauden saavuttamiseksi on tärkeintä suurten sielujen suopeus tai pieni pisara Herran armosta. 

39. Yhteyttä suuriin sieluihin on hyvin vaikea saavuttaa ja ymmärtää, mutta se on toiminnassaan erehtymätön. 

40. Ainoastaan Jumalan armosta ovat suuret sielut saavutettavissa.

41. Koska Jumalasta ovat jumalalliset ihmiset.

42. Pyrkikää ainoastaan noiden suurten yhteyteen.

43. Luopukaa kaikesta huonosta seurasta.

44. Sillä se synnyttää teissä himoa ja suuttumusta, sekaannusta ja unohdusta, järjettömyyttä ja täydellistä tuhoa.

45. Nämä voivat kasvaa huonossa seurassa kuten aallon väreily muuttuu myrskyäväksi mereksi.

46. Kuka ylittää harhan? Hän, joka vapautuu maailman viettelyksestä. Hän, joka palvelee viisaita ja on itsetön.

47. Hän, joka pitäytyy yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa ja katkaisee maailman siteet; hän, joka on kahleeton vapaa kolmen gunan1 vaikutuksesta ja luopuu kaikesta mitä omistaa.

48. Hän, joka luopuu tekojensa hedelmistä ja itsekkäästä toiminnasta ja niin ollen vapautuu kaksinaisuuden, pahan ja hyvän vaikutuksesta.

49. Hän, joka jättää taakseen pyhät kirjoituksetkin ja saavuttaa keskeytymättömän antaumuksen virran..

50. Hän todellakin pelastaa itsensä, ja hän pelastaa toisiakin.

51. Puhdasta rakkautta Jumalaan ei voi sanoin kuvata.

52. Kuten mykkä ei pysty kuvailemaan sitä mitä maistaa.

53. Puhdas rakkaus ilmenee vain harvoissa kelvollisissa.

54. Tämä rakkaus on hienoimmassa muodossaan on itsetön, pyyteiden yläpuolella, joka hetki lisääntyvä ja katkeamaton.

55. Se, joka on saavuttanut rakkauden Jumalaan, näkee yksin Jumalan, kuulee yksin Jumalaa ja puhuu yksin Jumalasta, sillä hän ajattelee vain Jumalaa.

56. Toissijaista eli alempaa antaumusta voidaan määritellä kolmella eri tavalla, ihmisen kolminaisen luonnon2 tai kolmen palvojaryhmän perusteella3.

57. Näistä ensimmäinen on toista ja toinen kolmatta parempi ja ylevämpi.

58. Antaumuksen avulla on helpompaa tulla Jumalan yhteyteen kuin millään muulla tavalla.

59. Sen todistaa rakkaus itse, eikä se kaipaa muuta todistusta.

60. Antaumus on luonteeltaan rauhaa ja korkeinta autuutta.

61. Pyhitettyään uskonnolliset ja maalliset velvollisuudet Jumalalle palvojan ei tarvitse olla huolissaan maailman menettämisestä.

62. Kenenkään ei pidä hylätä maallisia velvollisuuksia, vaikka hän kehittää antaumuksensa täydelliseksi; mutta hänen pitää oppia luovuttamaan toimintansa hedelmät Jumalalle.

63. Älkää kuunnelko puheita naisista, rahasta ja jumalan kieltämisestä.

64. Ylpeydestä ja omahyväisyydestä pitää luopua.

65. Pyhittäkää kaikki tekonne Jumalalle, ja kohdistakaa vihanne, halunne ja ylpeytenne ainoastaan Hänelle.

66. Noustuaan kolmen antaumuksen alemman muodon yläpuolelle palvojan pitäisi viljellä ainoastaan rakkautta Jumalaan kuten palvelijan herraansa tai vaimon miestään kohtaan.

67. Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja yksinomaan Jumalaa, ovat Hänen todellisia palvojiaan.

68. He keskustelevat toistensa kanssa murtunein äänin, kyyneleet vuotaen ja ruumis vavisten. He ovat puhdistaneet perheensä ja koko maailman.

69. He tekevät pyhät paikat pyhiksi, teot jaloiksi ja pyhät kirjoitukset arvovaltaisiksi.

70. He ovat täysin syventyneet rakastamaan Häntä.

71. Siitä heidän esi-isiensä henget iloitsevat, jumalat tanssivat riemuissaan ja maa [maapallo, jolla oletetaan olevan sielu] tuntee itsensä turvatuksi.

72. Todellisten palvojien keskuudessa ei ole mitään merkitystä yhteiskunnallisen tai perheen aseman, kulttuurin, ulkomuodon, terveyden tai varallisuuden suhteen.

73. Sillä he ovat kaikki Hänen omiaan.

74. Älkää antautuko turhiin väittelyihin ja keskusteluihin Jumalasta.

75. Sillä ne ovat loputtomia, eivätkä johda mihinkään.

76. Lukekaa pyhiä kirjoja ja noudattakaa niiden ohjeita huolella.

77. Älkää kuluttako hetkeäkään turhaan toivoaksenne aikaa, jolloin tulisitte vapaiksi nautinnosta, tuskasta, himosta tai halusta.

78. Viljelkää hyveitä, kuten väkivallattomuutta, totuutta, puhtautta, myötätuntoa ja uskoa.

79. Palvokaa Jumalaa jatkuvasti koko sydämellänne ja koko mielellänne.

80. Kun Häntä rukoillaan ja ylistetään, Hän viipymättä paljastaa Itsensä palvojille ja täyttää heidät läsnäolollaan.

81. Se, että korkeinta on rakkaus Jumalaan, on Ikuinen Totuus.

82. Rakkaus Jumalaan ilmenee yhdellätoista eri tavalla: rakastaa Hänen suuruuttaan ja kauneuttaan; rakastaa palvoa, muistaa ja palvella Häntä; rakastaa Häntä ystävänä, lapsena ja puolisona; rakastaa Häntä antaumuksella, olemalla yhtä Häneen kanssaan ja tuntemalla ettei voi elää ilman Häntä.

83. Täten ovat opettaneet rakkauden oppia ne, jotka eivät pelkää ihmisten puheita ja joilla on yksimielinen katsantokanta: Kumaara, Vyasa, Suka, Sandilya, Garga, Vishnu, Kaundilya, Sesa, Uddhava, Aruni, Bali, Hanumat, Vibhishana ym.

84. Ken uskoo ja luottaa näihin Naradan ohjeisiin, hän täyttyy rakkaudella. Hän saavuttaa kalleimman Rakkauden.


Alaviiteet:

1. Sattva, rajas ja tamas.

2. Sattva, rajas ja tamas.

3. So. ne jotka surevat; ne jotka etsivät tietoa; ja ne joilla on erikoinen päämäärä, vrt. Bhag. Gita VII, 16.


Etusivu Eri uskonnot