Egyptin harvinaiset kirjakäärölöydöt

Tuomaan evankeliumi, Jeesuksen opetusten puhdas helmi

Vuosina 1945 tehtiin Ylä-Egyptin Gebel et-Tafirissa ruukkulöytö, joka sisälsi tähän asti tuntemattomia gnostilaisia kirjoituksia. Käsikirjoitusniteitä oli 13 ja ne sisälsivät 49 kirjoitusta. Sveitsiläinen Jung-instituutti osti yhden käsikirjoituksen ja muut omistaa Kairon koptilainen museo. Nämä löydetyt kääröt ovat kirjoitetut koptin kielellä kreikkalaisin kirjaimin. Niiden joukossa on eräs harvinainen kirjoitus, evankeliumi Tuomaan mukaan, Tuomaksen evankeliumi. Sen kirjoittajaksi mainitaan Didymus Juudas Tuomas, Jeesuksen kaksoisveli. Ranskalainen egyptologi ja Etiopian muinaistutkija Jean Doresse selostaa löydön historiaa ja sisältöä kirjassaan »The Secret Books of The Egyptian Gnostics» (Egyptin gnostikkojen salaiset kirjat). Hän on myös tässä kirjassaan julkaissut Tuomaan evankeliumin, 118 Jeesuksen opetusta. Uuden Testamentin evankeliumeja lukuun ottamatta se sisältää laajimman Jeesuksen lausekokoelman. Käsikirjoituksia sanotaan gnostisiksi, mutta lienee vielä liian aikaista sanoa, mitä laatua ovat sellaiset löydön joukossa olleet kirjoitukset, kuten Philipin ja Matiaksen evankeliumi, Paavalin ilmestys, Pietarin ja Jaakopin evankeliumi jne. Vasta kun nämä kirjat on käännetty jollekin eurooppalaiselle kielelle, voidaan niistä tehdä tarkempia johtopäätöksiä.

Gnostilaiset koulukunnat syntyivät Aleksandriassa ja vaikuttivat ajanlaskumme kolmena ensimmäisenä vuosisatana. Kuuluisimpia gnostikkojen opettajista olivat Valentinus, Basilides, Marcion, Simon Magus, Filo Juutalainen, Josefus, Jamblikhos, Eratosthenes, neitsytfilosofi Hypatia, kirkkoisät Synesius ja Klemes Aleksandrialainen, jotka olivat geometrian, tähtitieteen, historian, luonnonfilosofian ym. tiedonalojen kuuluisuuksia. Aleksandrian oppineisuuden loistoa lisäsivät myös Ammonios Sakkasin perustama uusplatoninen koulukunta. v. 173 jKr. Sakkasin oppilaita olivat mm. Plotinos ja kuuluisa kirkkoisä Origenes. Aleksandriassa olivat maailman ensimmäiset tiede- ja taideakatemiat. Sen kirjastoissa oli 700 000 kirjoituskääröä. Se oli maineikkain oppineisuuden keskuspaikka, minkä maailma on koskaan nähnyt.

Gnostikkojen oppi oli itämaista filosofiaa, joka Persian ja Kaldean kautta tuli Egyptiin. Gnostikoita voidaan sanoa kristillisiksi filosofeiksi. He selostivat luonnon salaisia mysteerioita, ihmisen korkeamman minän kuolemattomuutta ja jälleensyntymistä. He opettivat evankeliumien syvempää ymmärtämistä. Jeesusta he pitivät suurena opettajana ja mestarina, mutta eivät lunastajana.

Gnostisten oppien vaikutus roomalais-katolisessa kirkossa ulottui kolmea alkukristillistä vuosisataa myöhempiin aikoihinkin. Vasta v. 553 Konstantinopolin kirkolliskokous antoi gnostisille aatteille kuoliniskun. Se julisti, että se, joka opettaa sielun pre-eksistenssiä (jälleensyntymistä) ja siitä johtuvaa kummallista uskoa, että sielu palaa maan päälle, olkoon kirottu. [Pekka Ervastin kirjasta »Valoa Kohti».]

Kirjakääröjen löytymisen johdosta gnostilaisten opit ovat viime aikoina kiinnostaneet maailman tutkijoita. On löydetty useissa edellä mainittujen gnostikkoiden kirjoituksissa Jeesuksen sanoja, joita ei ole ennen tunnettu. Tutkijat ovat myöntäneet, että gnostikot eivät ole olleet sellaisia kerettiläisiä kuin mitä kirkko ja kirkkohistoriat ovat koettaneet uskotella.

Tuomaan evankeliumista on kirjoitettu, että se on kokoelma lauseita, jotka »on pantu Jeesuksen suuhun». Mutta useat näiden löydettyjen kirjoitusten tutkijat ovat huomanneet viime mainitun evankeliumien suuren arvon siinä, että se selventää useita Uuden Testamentin kirjojen hämäriä kohtia, jotka ovat tuottaneet kääntäjille vaikeuksia ja aiheuttaneet erilaisia tulkintoja.

Se mielipide, että Tuomaan evankeliumin sanat olisi pantu Jeesuksen suuhun, ei tunnu loogiselta. Ne ovat siksi omaperäisiä, että todennäköisesti on elänyt vain yksi olento, kristikunnan Mestari, jonka tajunnasta ne ovat saattaneet lähteä. H. P. Blavatsky sanoi jo viime vuosisadalla, että Jeesuksen omia opetuksia tullaan löytämään.

Uuden Testamentin kirjoja on niin paljon muokattu ja muunneltu, että useat kohdat ovat tulleet hämäriksi. Suurimmaksi »muokkaajaksi» mainitaan piispa Eusebius, joka kuoli v. 339 jKr. Hänen kerrotaan kirjoittaneen Uuden Testamentin kokonaan uudestaan. Useat tiedemiehet ovat pitäneet Eusebiusta apostolisten isien oppien suurimpana turmelijana.

Nämä löydetyt kirjakääröt eivät ole joutuneet tällaisten muokkaajien käsiin. Tuomaan evankeliumi puhuu Mestarin koruttomalla ylevyydellä. Gnostikkojen tiedon valon sammuessa länsimaat joutuivat auttamattomaan pimeyteen. Monet ovat etsineet — ja etsivät yhä — elämän leipää ja löytäneet vain kiviä. Tuomaan evankeliumi kertoo seuraavaa: »Jeesus sanoo: 'Olette halunneet monta kertaa kuulla näitä sanoja, joita minä teille sanon, mutta ette ole voineet löytää ketään muuta, jolta niitä kuulisitte. Tulee aika, jolloin te etsitte minua, ja jolloin ette minua löydä.'»

»Jeesus sanoo: 'Seisoin maailman keskellä ja ilmestyin heille lihassa. Havaitsin että he kaikki olivat juovuksissa; en havainnut ketään janoista heidän joukossaan. Ja sieluni oli ahdistunut ihmislasten takia, koska he ovat sokeita sydämessään eivätkä näe, koska he ovat tulleet maailmaan tyhjinä, (siksi) he yhä etsivät pääsyä ulos maailmasta tyhjinä. Mutta antakaa jonkun tulla heitä oikaisemaan. Sitten kun he ovat nukkuneet pois viinihumalansa, he tulevat katumaan.'»

»Jeesus sanoo: 'Jos ihmiset kysyvät teiltä: 'Mistä te olette tulleet?' kertokaa heille: 'Olemme tulleet valosta, paikasta, jossa valoa tuotetaan... itsen ulkopuolelta (tai itsestä?) [Tekstin kääntäjät eivät ole ymmärtäneet näiden kohtien tavattoman syvää merkitystä. Ei kukaan todellinen opettaja kerskaa, ei mestariolentokaan: »Minä olen maailman valo» tai: »Ei kukaan pääse taivasten valtakuntaan paitsi minun kauttani.» Gnostikot — niin kuin idän opettajatkin — kirjoittivat MINÄN ja ITSEN aina suurilla kirjaimilla. He selostivat, että ihmisen Korkeampi Itse, jossa maailman kaikki vastakohdat häviävät, voidaan saavuttaa koko elämän kestävällä uutteralla ponnistuksel1a. Tämä Itse, he selittivät, on yhtä kuin Isä ja vain Itsen kautta kulkee taivasten valtakunnan tie. Uuden Testamentin vastaavissa kohdissa on myös sama virhe.] ...Jos joku sanoo teille: 'Keitä te olette?', sanokaa: 'Me olemme elävän Isän poikia ja valittuja.' Jos teiltä kysytään: 'Mikä teissä on merkkinä Isästänne?' sanokaa heille: 'Liike ja lepo.'»

»Jeesus sanoo: 'Minä olen valo, joka on heissä kaikissa. Minä olen Kaikkeus, ja Kaikkeus on mennyt minusta ja Kaikkeus on tullut minuun takaisin. Halkaise puu: Minä olen siinä; nosta kivi ja olet löytävä minut sieltä!'»

V. J.

elonpyörä — 1960 n:o 2


Jeesuksen lauselmia Tuomaan Evankeliumin mukaan

[poimintoja]

Jeesus sanoo: "Kun näette hänet, joka ei ole naisesta syntynyt, kumartakaa kasvonne maahan ja palvokaa häntä: hän on teidän Isänne."

Jeesus sanoo: "Annan teille sellaista, mitä silmä ei ole koskaan nähnyt ja mitä korva ei ole koskaan kuullut ja mitä käsi ei ole milloinkaan koskettanut ja mikä ei ole koskaan päässyt ihmissydämeen."

Jeesus sanoo: "Jos teistä tulee minun opetuslapsiani ja jos kuulette sanani, nämä kivet palvelevat teitä."

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: "Kerro meille, millainen on taivaan kuningaskunta!" Hän sanoi heille: "Se on kuin sinapin siemen, se on pienempi kuin kaikki (muut) siemenet, mutta kun se putoaa kynnetylle maalle, se kasvattaa suuren varren ja siitä tulee suoja taivaan linnuille."

Jeesus näki joitakin imeväisiä lapsia. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Nämä pienokaiset, jotka imevät, ovat niiden kaltaisia jotka pääsevät Kuningaskuntaan." He sanoivat hänelle: "Jos olemme pieniä, pääsemmekö Kuningaskuntaan?" Jeesus sanoi heille: "Kun teette kahdesta yhden ja kun teette sisäpuolen ulkopuolen kaltaiseksi ja ulkopuolen sisäpuolen kaltaiseksi ja ylemmän alemman kaltaiseksi. Ja jos teette miehestä ja naisesta yhden, niin että mies ei ole enää mies eikä nainen enää nainen ja kun panette silmät silmän paikalle ja kädet käden paikalle ja jalat jalan paikalle, silloin pääsette sisään (Kuningaskuntaan)."

Jeesus sanoo: "Seisoin maailman keskellä ja ilmestyin heille lihassa. Havaitsin, että he kaikki olivat juovuksissa; en havainnut ketään janoista heidän joukossaan. Ja sieluni oli ahdistunut ihmislasten tähden. Koska he ovat sokeita sydämessään eivätkä näe, koska he ovat tulleet maailmaan tyhjinä, (siksi) he yhä etsivät tyhjinä pääsyä ulos maailmasta. Mutta antakaa jonkun tulla, joka haluaa heitä oikaista. Sitten kun he ovat nukkuneet pois viinihumalansa, he tulevat katumaan."

Jeesus sanoo: "Jos sokea mies ohjaa toista sokeata, molemmat putoavat ojaan."

Jeesus sanoo: "Olette halunnut monta kertaa kuulla näitä sanoja, joita minä teille sanon, mutta ette voineet löytää ketään muuta, jolta niitä kuulisitte. Tulee aika, jolloin te etsitte minua ja jolloin ette minua löydä."

Jeesus sanoi: "Fariseukset ja kirjanoppineet ovat ottaneet tiedon avaimet; he eivät ole astuneet sisään, eivätkä ole sallineet (sisäänpääsyä) sitä haluaville. Mutta te, olkaa varovaisia kuin käärmeet ja yksinkertaisia kuin kyyhkyset."

Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Kuka olet sinä, joka kerrot meille näistä asioista?" "Ettekö tunne minua näiden asioiden avulla, joita teille kerron. Mutta teistä on tullut juutalaisten kaltaisia; he pitävät puusta, mutta inhoavat hedelmää, he pitävät hedelmästä ja inhoavat puuta."

Jeesus sanoo: "Jos kaksi ihmistä elää sovussa samassa talossa, he sanovat vuorelle: 'Siirry!' ja se siirtyy."

Jeesus sanoo: "Siunattuja ovat (olette te?) yksinäiset ja valitut, sillä te löydätte Kuningaskunnan! Koska te olette sieltä lähtöisin, te myös haluatte sinne."

Jeesus sanoo: "Jos ihmiset kysyvät teiltä, mistä te olette tulleet, kertokaa heille: Olemme tulleet valosta, paikasta, jossa valoa tuotetaan, itsensä ulkopuolelta (tai itsestään). Se ...? .. . Jos joku sanoo teille: Keitä te olette? sanokaa: Me olemme elävän Isän poikia ja valittuja. Jos teiltä kysytään: Mikä teissä on merkkinä Isästänne? sanokaa heille: Liike ja lepo."

Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Kaksikymmentäneljä profeettaa puhui Israelissa ja he kaikki puhuivat sinun lävitsesi." Hän sanoi heille: "Olette kulkeneet hänen ylitseen, joka on elävänä silmienne edessä, ja puhuneet kuolleista."

Jeesus sanoo: "Joka ei vihaa isäänsä ja äitiänsä ei voi tulla opetuslapsekseni; ja jos hän ei vihaa veljeänsä ja sisartansa eikä ota ristiänsä minun laillani, hän ei tule minun arvoisekseni."

Jeesus sanoo: "Eräällä rikkaalla miehellä oli paljon omaisuutta. Hän sanoi (itselleen) : Käytän rikkauteni peltoni kylvämiseen, istuttamiseen, latoni täyttämiseen sadonkorjuulla, niin ettei puute minuun käy. Näin hän ajatteli sydämessään. Mutta yön aikana hän kuoli. Hän, jolla on korvat kuulemista varten, kuulkoon."

Jeesus sanoo: "Siunatut olette te silloin, kun olette vihatut ja ahdistetut; mutta he eivät löydä paikkaa, johonka he voisivat teidät ahdistaa."

Jeesus sanoo: "Elopelto on suuri, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa Herraa lähettämään työmiehiä elonkorjuuseen."

Jeesuksen lauseet suom. Lilja Jussila

elonpyörä — 1971 n:o 1


TUOMAAN EVANKELIUMI eli JEESUKSEN SALAISET SANAT

Nämä ovat salaiset sanat, jotka elävä Jeesus puhui. Tuomas Ditymus Juutalainen merkitsi muistiin.

Ja hän sanoi: "Se, joka käsittää näiden sanojen merkityksen, ei kuole koskaan!"

1. Jeesus sanoo: "Älkää salliko, että hän joka etsii, lakkaa etsimästä, ennen kuin löytää; kun hän löytää, hän hämmästyy; ja kun hän hämmästyy, hän haluaa tietää, ja on hallitseva koko maailmankaikkeutta!"

2. Jeesus sanoo: "Jos ne, jotka yrittävät miellyttää teitä, sanovat teille: 'Katso, Kuningaskunta on taivaassa'. Silloin taivaan linnut ovat siellä teitä ennen. Jos he sanovat teille: 'Se on meressä'. Silloin kalat ovat siellä ennen teitä. Mutta kuningaskunta on teidän sisällänne ja teidän ulkopuolellanne!"

3. "Jos te tunnette itsenne, silloin teidät tunnetaan, ja te tiedätte. että juuri te olette elävän Isän poikia. Mutta jos te ette tunne itseänne, te olette puutteessa ja (te olette) puute!"

4. Jeesus sanoo: "Älkää antako iältään vanhan miehen epäröiden kysyä seitsemän päivän ikäiseltä pikkulapselta Elämän paikkaa, ja hän on elävä. Sillä vielä nähdään, että monet ensimmäisistä ovat viimeisinä ja että heistä tulee (vähäpätöisiä)!"

5. Jeesus sanoo: "Tuntekaa se, mikä on kasvojenne edessä, niin se, mikä on teiltä kätketty, paljastetaan. Sillä mikään kätketty ei jää paljastamatta!"

6. Hänen oppilaansa kysyivät ja sanoivat hänelle: "Haluatko meidän paastoavan? Kuinka meidän tulisi rukoilla, kuinka antaa almuja, millaisia säännöksiä noudattaa ruokailun suhteen?" Jeesus sanoo: "Älkää valehdelko, ja mitä ikinä vihaattekaan, lakatkaa siitä, sillä taivaan kasvojen edessä kaikki nämä seikat ovat näkyvissä; mikään kätketty ei jää paljastamatta eikä mikään salattu ennen pitkään jää tulematta julkiseksi."

7. Jeesus sanoo: "Siunattu on leijona, jonka ihminen syö, niin että leijonasta tulee ihminen. Mutta kirottu on ihminen, jonka leijona syö, niin että ihmisestä tulee leijona!" (Leijona on ihmisen aineellinen halu, raamatun lihan himo, joka ihmisen tulee "syödä", alistaa.)

8. Sitten hän sanoo: "Ihminen on taitavan kalastajan kaltainen, joka laskee verkkonsa mereen. Hän nosti sen täynnä pieniä kaloja, niiden joukosta taitava kalastaja löysi yhden, joka oli suuri ja erinomainen. Hän heitti kaikki pienet kalat takaisin mereen; empimättä hän valitsi suuren kalan. Jolla on korvat kuulla, antakaa hänen kuulla. (Vrt. Matteus 13:47–50.)

9. Jeesus sanoo: "Katso, kylväjä meni ulos. Hän täytti kätensä ja sirotteli (siemenet). Muutamat putosivat polulle: linnut tulivat ja poimivat ne. Toiset putosivat kiviselle maalle: ne eivät pystyneet juurtumaan, eivätkä kantaneet tähkää. Toiset putosivat orjantappuroiden joukkoon: (nämä) tukahduttivat viljan ja mato söi (siemenet). Toiset putosivat hyvään maahan ja tämä osa kantoi erinomaisen sadon: se antoi jyviä kuusikymmenkertaisesti ja jopa satakaksikymmenkertaisesti."

(Vrt. Matteus 13:4–9, Markus 4:3–9, Luukas 8:5–8.)

10. Jeesus sanoo: "Olen heittänyt maailmaan tulen ja katso, minä vartioin sitä, kunnes se leimahtaa liekkiin!"

(Vrt. Luukas 12:49.)

11,. Jeesus sanoo: "Tämä taivas loppuu kerran, ja taivas, joka on sen yläpuolella loppuu (myös): mutta ne, jotka ovat kuolleet, eivät tule elämään, eivätkä ne, jotka elävät, tule kuolemaan!"

12. "Tänään te syötte kuolleita ja teette niistä jotenkin eläviä: (mutta) mitä te teette sitten, kun te olette Valossa? Sillä silloin teistä tulee kaksi yhden asemesta; ja mitä te silloin teette, kun teistä tulee kaksi?"

13. Oppilaat sanovat Jeesukselle: "Me tiedämme, että sinä jätät meidät: kuka on oleva (silloin) suuri(n) yläpuolellamme?" Jeesus sanoo heille: "Minne hyvänsä menettekin, kääntykää Jaakob Oikeamielisen puoleen, jonka tähden taivas ja maa on luotu."

14. Jeesus sanoo oppilailleen: "Verratkaa minua ja kertokaa (sitten) ketä minä muistutan." Simon Pietari sanoo hänelle: "Olet aivan enkelin kaltainen!" Matteus sanoo hänelle: "Olet viisaan miehen ja filosofin kaltainen!" Tuomas sanoo hänelle: "Mestari, kieleni ei voi löytää sanoja kuvaamaan, minkä kaltainen Sinä olet." Jeesus sanoo: "En ole kauempaa sinun mestarisi, sillä sinä olet juonut, sinä olet juopunut helmeilevästä lähteestä, joka on minun ja jonka minä olen lähettänyt esiin." Sitten hän veti hänet syrjemmälle; hän sanoi hänelle kolme sanaa. Ja kun Tuomas palasi tovereidensa luo, nämä kysyivät häneltä: "Mitä Jeesus sanoi sinulle?" Ja Tuomas vastasi heille: "Jos kerron yhdenkään sanoista, jotka hän sanoi minulle, te haluatte ottaa kiviä ja heittää niillä minua, ja tuli tulee ulos kivistä ja kuluttaa teidät."

15. Jeesus sanoo heille: "Kun te paastoatte, te teette syntiä itseänne kohtaan; kun te rukoilette, teitä rangaistaan; kun te annatte almuja, te teette pahaa sieluillenne! (Mutta) kun te saavutte johonkin valtakuntaan ja kuljette halki maan, kun te olette tervetulleet, syökää mitä eteenne pannaan; parantakaa ne, jotka noissa paikoissa ovat sairaita. Sillä ei se, mikä menee suustanne sisään, tahraa teitä, vaan se, mikä tulee ulos suustanne, se tahraa teidät!"

17. Jeesus sanoo: "Ihmiset ajattelevat todella, että minä olen tullut tuomaan maailmaan rauhan. Mutta he eivät tiedä, että minä olen tullut tuomaan maailmaan eripuraisuutta, tulta, miekkaa ja sotaa. Todellakin, jos talossa on viisi (ihmistä), niin he tulevat olemaan kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan — isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan — ja heidät korotetaan yksinäisiksi."

19. Oppilaat sanovat Jeesukselle: "Kerro meille, mikä on oleva loppumme?" Jeesus sanoo: "Oletteko sitten tutkineet alun, kun kysytte loppua? Sillä siellä missä alku on, siellä on loppu(kin) oleva. Siunattu on ihminen, joka saavuttaa alun; hän tulee tietämään lopun, eikä kuole (koskaan)."

20. Jeesus sanoo: "Siunattu on se ihminen, joka oli olemassa, ennen kuin hänestä tuli olento!"

22. "Sillä teillä on siellä paratiisissa viisi puuta, joihin eivät talvi eikä kesä tee muutoksia, joiden lehdet eivät putoa. Kukaan, joka tuntee ne, ei kuole (koskaan)!"

24. Maria sanoo Jeesukselle: "Kenen kaltaisia sinun oppilaasi ovat?" Hän sanoo hänelle: "He ovat kuin pienet lapset, jotka ovat menneet pellolle, joka ei kuulu heille. Kun pellon omistajat saapuvat, he sanovat: 'Tiehenne pelloltamme'. (Silloin) he luovuttavat pellon näille ja antavat heidän taas saada peltonsa takaisin."

25. "Tämän vuoksi minä kerron teille tämän: Jos talon isäntä tietää, että varas tulee, hän vartioi ennen kuin hän tulee, eikä salli hänen murtaa hänen hienon talonsa porttia ja viedä pois sen huonekaluja. Te olette silloin oleva vahdissa maailmaa vastaan. Vyöttäkää huolella kupeenne, etteivät rosvot kykene saavuttamaan teitä; sillä he löytävät jokaisen kohdan, jonka te jätätte vartioimatta."

26. "Antakaa joukossanne olla (sen kaltainen) varovainen mies: kun sato kypsyi, hän saapui nopeasti sirppi kädessään ja korjasi sen. Kenellä korvat on, antakaa hänen kuulla."

28. Jeesus sanoo: "Ja minä valitsen teidät, yhden tuhannesta ja kaksi kymmenestä tuhannesta ja nuo (jotka olen valinnut) kohotetaan yhtenä!"

29. Hänen oppilaansa sanovat hänelle: "Opeta meille siitä paikasta, jossa sinä olet, sillä meidän täytyy tietää se!" Hän sanoo heille: "Kenellä korvat on, antakaa hänen kuulla! Jos valo on jonkin valoisan sisällä, niin se valaisee koko maailmaa, mutta jos se ei valaise, (se on) pimeys."

30. Jeesus sanoo: "Rakasta veljeäsi kuin sieluasi; vartioi häntä kuin silmäterääsi."

31. Jeesus sanoo: "Veljesi silmässä olevan oljen sinä näet, mutta hirsi omassa silmässäsi sinulta jää näkemättä! Kun olet heittänyt hirren pois omasta silmästäsi, (vasta) silloin olet näkevä heittää oljen pois veljesi silmästä."

(Vrt. Matteus 7:3–5; Luukas 6:41–42)

32."Jos ette kieltäydy maailmasta, ette löydä Kuningaskuntaa. Jos ette tee sapatista (todellista) sapattia, ette näe Isää."

34. Jeesus sanoo: "Jos liha on luotu hengen tähden, se on ihme. Mutta jos henki (on luotu) ruumiin tähden, se on ihmeiden ihme."

35. Jeesus sanoo: "Missä on kolme jumalaa, he ovat jumalia. Missä on kaksi tai yksi, minä olen heidän kanssaan." (Vrt. Matteus 18:20, selityksenä vrt. Johannes 10:34, Jeesus on tämän mukaan jokaisen kanssa, joka häneen uskoo, mutta kolme muodostavat seurakunnan, joka on jumalallinen — selitys J. Doressen mukaan).

elonpyörä — 1971 n:o 2


Tuomaan evankeliumi englannin kielellä: http://www.metalog.org/files/thomas.txt


Etusivu

Eri uskonnot