YLPEYS JA YLENKATSE

Buddhan opetus

Muinoin kun Buddha asui Dshatavanassa saarnaten Lakia deevojen ja ihmisten hyväksi, oli siellä brahmalainen kylä, johon kuului yli viisisataa perhettä, joissa 500 nuorta brahmiinia opiskeli kastinsa salaista viisautta. He olivat täynnä ylenkatsetta kaikkia muita kohtaan eivätkä kunnioittaneet vanhuutta tai ylemmyyttä. Nämä 500 nuorukaista, jotka kerskailivat totuuden tutkimisen kyvystään, sanoivat itsekseen näin: "Tuo shamaani Gautama sanoo itseään Buddhaksi (valaistuneeksi), mutta hänen kykynsä on pieni verrattuna meidän kykyymme, meidän pitäisi kutsua hänet tänne väittelemään." He lähettivätkin yhden heistä vaatimaan tätä tulemaan. Buddha kaikkine oppilaineen tuli paikalle, ja he istuivat juoksevan veden rannalle, söivät ruokansa ja pesivät kätensä.

Samalla kulki ohi muuan vanha brahmiini vaimoineen kylään päin pyytäen almua. Buddha, joka tiesi, että ukko ennen oli ollut hyvin rikas ja valtakuntansa hallitusmiehiä, kysyi nuorukaisilta, tiesivätkö, kuka vanhus oli.

Kaikki vastasivat heti: "Me tiedämme täydellisesti."

Buddha kysyi uudelleen: "Kuka hän on?"

He sanoivat: "Hän oli ennen suuri ministeri ja hyvin rikas."

"Kuinka siis hän nyt kerjää ruokaansa?" kysyi Buddha.

He vastasivat: "Koska hän ei pitänyt huolta rahoistaan, vaan käytti niitä tyhmästi".

Silloin Buddha sanoi: "Brahmiinit, maailmassa on neljä vaikeata asiaa, ne jotka voivat niistä suoriutua saavat varmasti nauttia suurta onnea ja pääsevät köyhyydestä. Mitkä nämä neljä asiaa ovat? Ensimmäinen: olla nöyrä nuoruutensa ilossa; toinen: iäkkäämpänä luopua nautinnonhalusta, kolmas: rikkaana osoittaa hyväntekeväisyyttä, neljäs: osoittaa oikeata huomaavaisuutta viisaan opettajan sanoille. Näiden neljän säännön laiminlyönnin vuoksi tämä vanha mies on tullut nykyiseen tilaansa ja on niin kuin vanha haikara kuivuneen lammikon ääressä".

Ja sitten siunattu lisäsi nämä sanat:

"Olla aina, aamulla ja illalla, ylenkatseellinen ja pintapuolinen, vanhana himokas, rikkaana saita, hylätä Buddhan sanat, mitä kurjuuksia tuottavatkaan nämä neljä ominaisuutta. Mikä kuihtunut muoto onkaan vanhuksella, joka näin on elänyt. Se joka nuorena hemmottelee itseään, tulee vanhana poljetuksi. Joka ei nuoruusiässä vaella pidättyvästi, hänen käsistään liukuvat rikkaudet, ja se joka halveksii siveellisen elämän lakeja, joutuu köyhyyttä kokemaan. Kun hän on vanha, niin kuin lakastunut ja kalpea syksyn lehti, ja elämä virrannut ulos hänestä, on häviö lähellä — mitä silloin enää hyödyttää katuminen?"

Fa-kheu-piu

Elonpyörä — 1971 n:o 1


Etusivu

Sekalaiset