Z

Ihmisen poika

Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä,
mikä on kadonnut. [Matt. 18:11]

"Ihmisen pojaksi" Jeesus kutsuu ihmisten (korkeampaa, valistunutta) järkeä, ajattelevaa omatunto-minää, jonka avulla eläin-ihminen pelastetaan aionisesta kadotuksesta. Ihmisen eläimelliset himot ja hänen alempi ymmärryksensä eivät antaisi hänen yhtyä jumalaan, vaan pitäisivät häntä alituisessa elämän kiertokulussa, jossa fyysisen elämän kärsimykset ja astraalisen tuonelan puhdistustuli alati vaihtelisivat. Ainoastaan hänen korkeampi minänsä, puhdas järkensä ja tunteensa vetää häntä jumalan luo, henkielämän korkeammille, autuaallisille tasoille.

Omatunto — elokuu 1906 (n:o 17)


 Etusivu   Eri uskonnot