Otteita Zoroasterin opista

Puhtaus

Puhtaus on ihmiselle lähimpänä elämää, suurin hyvä. Puhtauden suo Mazdan laki sille, joka puhdistaa itseään hyvillä ajatuksilla, sanoilla ja teoilla.

Tee itsesi puhtaaksi, oi vanhurskas ihminen! Jokainen tässä alhaisessa maailmassa voittaa puhtauden itselleen, jos hän puhdistaa itseään hyvillä ajatuksilla, sanoilla ja teoilla.

Ashem-Vohun rukous

1. Puhtaus on paras hyvä.

2. Puhtaus on myös onni.

3. Ihminen on onnellinen ollessaan puhdas täydellisessä puhtaudessa.

Ahura-Mazdan laki

Mazdan laki puhdistaa uskovaisen jokaisesta pahasta ajatuksesta, sanasta ja teosta, niin kuin mahtava tuulenpuuska puhdistaa tasangon.

Olkoot siis kaikki tekosi tästä lähtien hyviä. Täydellisen sovituksen synneistäsi saavutat noudattamalla Mazdan lakia.

Uskontunnustus

Hyvä, oikea uskonto, jonka Herra on lähettänyt luoduilleen, on Zarathustran uskonto – Ahura-Mazdan uskonto, joka Zarathustralle annettiin.

Usko

Minä ylistän hyvin mietittyjä, lausuttuja ja suoritettuja ajatuksia, sanoja ja tekoja.

Minä säilytän kaikki hyvät ajatukset, sanat ja teot.

Minä hylkään kaikki pahat ajatukset, sanat ja teot.

Minä tuon teille, oi Amesha Spentas, kiitosta ja ylistystä.

Ajatuksilla, sanoilla ja teoilla, taivaallisella mielellä, oman ruumiini elinvoimalla minä karkotan luotani pahat henget (Daevas), tunnustan olevani zarathustralainen, pahojen henkien karkottaja, Ahuran oppien seuraaja.

Amesha Spentasin ylistyslaulaja ja kiittäjä.

Ahura-Mazdalle, hyvälle, hyvän viisauden lähteelle, minä omistan kaiken hyvän.

Käskyjä ruumiille ja sielulle

Viisas kysyi Viisauden Hengeltä näin: "Kuinka on mahdollista tavoitella ruumiin hyvinvointia ja onnellisuutta vahingoittamatta sielua ja sielun eheänä säilymistä vahingoittamatta ruumista?"

Viisauden Henki vastasi näin: "Kohtele pienempääsi vertaisenasi, ja vertaistasi ylhäisempänä ja häntä suurempaa päällikkönä ja päällikköäsi hallitsijana. Ja hallitsijain seurassa ole myöntyväinen, tottelevainen ja puhuu aina totta, ja vihamiesten keskellä ole alistuvainen, lempeä ja hienotunteisen sävyisä.

Älä tee itseäsi syypääksi parjaukseen, niin ettei häpeä ja pahuus tulisi sinun osaksesi. Sillä sanotaan, että parjaus on katalampaa kuin noituus.

Älä herätä itsessäsi halukkuutta, ettei ahneuden demoni viettelisi sinua ja ettei maailman todelliset aarteet olisi sinulle yhdentekeviä.

Älä antaudu vihastumisen valtaan, sillä ihminen joka vihastuu unohtaa velvollisuutensa ja hyvät tekonsa ja kaikenlainen synti ja rikos tunkeutuu hänen mieleensä, ja ennen kuin hänen vihansa asettuu, hänen sanotaan olevan perkeleen (Ahrimanin) kaltainen.

Älä koe mitään levottomuutta, sillä se, joka on levoton mielellään, ei välitä maailman ja hengen nauttimisesta, ja hänen ruumiinsa ja sielunsa puristuvat kokoon.

Älä tee itseäsi syypääksi irstailuun, niin ettei vahinko ja katumus tulisi osaksesi omista teoistasi.

Älä kanna sopimatonta kateutta, ettei elämäsi kävisi mauttomaksi.

Älä antaudu laiskuuteen, ettei velvollisuus ja hyvä työ, joka sinun on välttämättä tehtävä, jäisi sinulta tekemättä.

Valitse itsellesi vaimo, jolla on luonnetta, sillä hyvä vaimo on se, jota ajan myötä kunnioitetaan enemmän.

Sinun pitää olla ahkera ja kohtuullinen ja elää omasta säännöllisestä työstäsi ja sinun täytyy pitää huolta siitä, että pyhät ja hyvät olennot saavat osansa; tämän noudattaminen on toiminnassasi suurin hyvä työ.

Taistele vihamiehiä vastaan puolueettomasti. Toimi ystävien kanssa heidät huomioonottaen. Älä riitele pahansuovan ihmisen kanssa, äläkä vaivaa häntä millään tavalla. Älä ole ahneen kumppanina, äläkä anna hänelle valtaa ylitsesi. Älä ystävysty huonomaineisen kanssa. Älä ryhdy tietämättömän liittolaiseksi. Älä antaudu kiistaan hullun kanssa. Älä kulje päihtyneen kanssa tiellä. Älä ota lainaa pahanluontoiselta.

Tee uutterasti enemmän hyviä tekoja, että ne tulisivat avuksi henkien maailmassa.

Älä halaja maallista onnea, sillä maailman onni on kuin pilvi, joka tulee sateisena päivänä ja joka ei mitään suojaa.

Älä halaja suuria rikkauksia, sillä lopulta sinun täytyy kaikki jättää.

Älä halaja merkittäviä sukulaisuussuhteita ja heimoja, sillä lopulta et voi turvata muuhun kuin omiin tekoihisi.

Älä halaja elämää, sillä viimein luoksesi tulee kuolema ja katoavainen osa päätyy maahan.

Maanviljelyksen siunaukset

Ken maata tahtoo viljellä... vasemmalla ja oikealla kädellään..., hänelle maa tuottaa runsaasti, niin kuin rakastava morsian vuoteellaan rakastetulleen – morsian on synnyttävä lapsia, maa tuottaa satoa yltä kyllin.

Ken viljaa kylvää, hän kylvää pyhyyttä. Hän saattaa Mazdan lain kasvamaan yhä korkeammaksi.

Kun ohra itää, silloin pahat henget kavahtavat. Kun ohra on kypsymäisillään, silloin pahojen henkien mieli masentuu. Kun ohra jauhetaan, silloin pahat henget valittavat huoaten. Kun nisu itää ja kasvaa, silloin pahat henget häviävät. Siihen taloon ne eivät voi jäädä pitempään. Ne karkotetaan pois siitä talosta, jossa nisua kasvaa.

Maan onni

Maa on paikka, johon uskova rakentaa talon. Talossa on pappi, karjaa, vaimo, lapsia ja hyviä eläimiä. Siellä viihtyvät karja, pyhyys, rehu, koira, vaimo, lapsi, tuli ja kaikkinainen elämän siunaus.

Maa on paikka, jossa uskova viljelee eniten ohraa, heinää ja hedelmiä ja jossa hän kastelee kuivan maan ja kuivattaa liian märän.

Maa on paikka, jossa eläinten parvet ja laumat lisääntyvät.

Maan suru

Maa on paikka, johon on haudattu enimmäkseen koirien ja ihmisten ruumiita.

Maa on paikka, jossa uskovan vaimoa ja lapsia pakotetaan kulkemaan vankeuteen pitkin kuivaa, hiekkaista tietä ja ääneen valittaen.

Onneton on maa, joka on kauan maannut kylvämättä kylväjän siemenillä ja on hyvän isäntämiehen tarpeessa, niin kuin sirokasvuinen tyttö, joka kauan on kulkenut lapsettomana ja on hyvän miehen tarpeessa.

Zarathustran kiusaus

Näin Zarathustra vastasi Pahalle Hengelle (Angro Mainyus): "Oi sinä pahantekijä, Angro Mainyus! Minä tahdon hävittää pahan hengen (daêvan) luomia. Tahdon tappaa daêvan luoman Nasun." [Raadoissa elävän kärpäsen, toisin sanoen mätänemisprosessin eli kuoleman.]

Puolestaan hänelle tuo viekas Angro Mainyus sanoi: "Älä hävitä minun luomiani, oi pyhä Zarathustra! Luovu Mazdan palvelijoiden hyvästä laista, ja olet voittava itsellesi samanlaisen lahjan kuin Zohâkilla, murhaajalla, joka pääsi kansojen hallitsijaksi." [Zohak oli arabialaisen ruhtinaan poika, joka jo nuorena "myi sielunsa paholaiselle" ja nousi valtaistuimelle murhattuaan isänsä.]

Näin lausui hänelle vastaukseksi Spitama Zarathustra: "Ei! En ikinä hylkää Mazdan palvelijoiden hyvää lakia, vaikka ruumiini, henkeni, sieluni särkyisi!"

Viekas Angro Mainyus puolestaan sanoi hänelle: "Kenen sanalla sinä aiot lyödä, kenen sanalla sinä aiot karkottaa, kenen aseella hyvät olennot aikovat lyödä ja karkottaa minun luomani?"

"Mazdan opettamat sanat ovat minun parhaat aseeni! Tällä sanalla aion lyödä, tällä sanalla aion karkottaa... Oi sinä pahantekijä, Angro Mainyus! Minulle antoi sen Spenta Mainyus (Hyvä Henki). Hän antoi sen minulle rajattomassa ajassa. Hän anoi minulle Ameshaspentat (arkkienkelit), kaiken hallitsevat, kaiken hyvän tekevät."

Ja Zarathustra lauloi ääneen Ahura Vairyan rukouksen:

"Herran tahto on pyhyyden laki. Vohumanôn (Hyvän Mielen) rikkaudet annetaan sille, joka työskentelee tässä maailmassa Mazdan puolesta ja joka Ahuran (Jumalan) tahdon mukaisesti käyttää sitä valtaa, jonka Hän antoi köyhien auttamiseksi."

"Tiehensä juoksevat ilkeät, pahaa tekevät daêvat. Tiehensä juoksevat ilkeästi silmäillen häijyt, pahaa tekevät daêvat."

"Kokoontukaamme Arezuran (helvetin portin) päähän. Sillä hän, pyhä Zarathustra, on syntynyt Pourushaspan talossa. Kuinka me voimme tuottaa hänelle kuoleman? Hän on isku, joka viholliset kaataa."

"Voitetut ovat daêvan palvelijat ja Nasu, jonka daêva on luonut, väärin puhuva valhe! He juoksevat tiehensä, he syöksyvät tiehensä, ilkeät, pahaa tekevät daêvat, pimeän, hirveän helvettimaailman kuiluihin."

Pahan hengen kiroaminen

"Sinä olet pois karkotettu, oi ilkeämielinen Angro Mainyus, tulesta, vedestä, maasta, lehmästä, puusta, uskollisesta miehestä ja uskollisesta vaimosta... kaikista hyvistä olennoista, jotka Mazda, pyhästä alkujuuresta syntynyt, on luonut."

Kem Nâ Mazdan rukous

"Kenet sinä olet asettanut minua suojelemaan, oi Mazda, kun paholaisen viha yrittää tavoittaa minua? Kenen muun kuin Atarin ja Vohumanôn (taivaallisia enkeleitä), joiden ansiosta pyhä maailma pysyy olemassa?"

"Ilmoita minulle sinun lakisi säännöt!"

Vihkiäismenot

"Hyväksyttekö molemmat elämänsopimuksenne rehellisellä mielellä, jotta teidän molempien ilo ja huvi kasvaisi?"

Kehotuksia

"Ahura-Mazdan nimessä ja ystävyydessä. Ole aina loistava. Ole lisääntyvä. Ole voittoisa. Opi puhtautta. Ole hyvän kiitoksen arvoinen. Ajatelkoon mieli hyviä ajatuksia, puhukoot sanat hyvää, tehkööt teot hyvää. Ole Mazda-uskoinen, toimi järkesi mukaan, puhu totta ja ole kuuliainen. Ole vaatimaton ystäviesi kanssa, ole hyväntahtoinen. Älä ole julma. Älä ole vihamielinen. Älä tee häpeällistä syntiä. Älä ole ahne. Älä kiusaa. Älä helli pahaa kateutta, älä ole ylpeä, älä kohtele ketään ylenkatseellisesti, älä helli mitään himoa. Älä ryöstä toisten omaisuutta, älä koske toisten vaimoihin. Tee hyviä töitä ahkerasti. Älä antaudu riitaan kostonhimoisen ihmisen kanssa. Älä ole ahneen kumppani. Älä kulje samaa tietä julman kanssa. Älä tee sopimuksia huonomaineisen kanssa. Taistele vihollisia vastaan oikeudella. Älä kiistele pahan ihmisen kanssa. Puhu kokouksessa ainoastaan puhtaita sanoja. Puhu kuninkaitten edessä maltillisesti. Älä millään tavalla ole äidillesi suruksi. Pidä ruumiisi oikeudessa puhtaana."

Siunauksia

"Lähettäköön Ahura-Mazda (Jumala) teille lahjojaan: Bahman, sielulla ajattelemisen; Ardibihist, hyvän puheen; Sharevar, hyvän toiminnan; Ҫependarmat, viisautta; Khordat, onnea ja menestystä; Amertat, hedelmällisyyttä!"

"Tulkoon teille se, mikä on hyvää parempi. Älköön teille tulko se, joka on pahaa pahempi..."


Huom. Ahura-Mazda (Jumala) on Logos. Häntä lähinnä ovat kuusi Ameshaspendia eli arkkienkeliä, jotka lakkaamatta työskentelevät maailman hyväksi. Nämä ovat: Bahman, joka suojelee kaikkia hyödyllisiä kotieläimiä ja lintuja; Ardibihist, joka hallitsee tulta ja elonantavaa kuumuutta; Sharevar, joka on kaikenlaisten metallien ja kivennäisten herra; Ҫependarmat, maan suojelija, joka pitää sitä hedelmällisenä, puhtaana ja viljeltynä; Khordat, joka pitää huolta veden ja jokien puhtaudesta; Amerdad, joka hoitaa puita ja kasvikuntaa. Ahura-Mazda itse on ihmisen suojelija.


[Poimintoja lähteistä: Sacred books of the East ja Khorda-Avesta.]

Omatunto — elokuu 1906 (n:o 17-19)


http://www.sacred-texts.com/zor/sbe23/ka.htm [Khorda-Avesta]

http://www.bookrags.com/ebooks/12894/34.html#gsc.tab=0 [Sacred Books of the East]


Sielun kohtaus kuoleman jälkeen

(Zoroasterilaisesta Zend Avestasta)

Zarathustra kysyi Herra Kaikkiviisaalta: "Herra Kaikkiviisas, pyhin henki, ruumiillisten olentojen luoja, sinä hurskas! Kun hurskas kuolee, missä hänen sielunsa sinä yönä oleksii?"

Silloin Herra Kaikkiviisas sanoi: "Pään lähellä hän istuu laulaen autuudenvirttä, rukoillen autuutta: Autuus sille, kelle autuus kuuluu, kelle tahansa Kaikkiviisas Herra autuuden antaa hyvän ymmärryksensä mukaan. Sinä yönä sielu maistaa kaikkea sitä onnea, joka elävällä maailmalla on."

"Missä hänen sielunsa oleksii toisena yönä?"

Silloin Herra Kaikkiviiisas sanoi: "Pään lähellä hän istuu laulaen autuudenvirttä, rukoillen autuutta: Autuus sille, kelle autuus kuuluu, kelle tahansa Kaikkiviisas Herra autuuden antaa hyvän ymmärryksensä mukaan. Sinä yönä sielu maistaa kaikkea sitä onnea, joka elävällä maailmalla on."

"Missä hänen sielunsa oleksii kolmantena yönä?"

Silloin Herra Kaikkiviisas sanoi: "Pään lähellä hän istuu laulaen autuudenvirttä, rukoillen autuutta: Autuus sille, kelle autuus kuuluu, kelle tahansa Kaikkiviisas Herra autuuden antaa hyvän ymmärryksensä mukaan. Sinä yönä sielu maistaa kaikkea sitä onnea, joka elävällä maailmalla on."

Kolmannen yön lopussa, aamun sarastaessa tuntee hurskaan miehen sielu olevansa yrttien keskellä ja hengittävänsä sisäänsä hyviä tuoksuja, hän tuntee tuulen puhaltavan vastaansa etelän kedoilta, – etelän kedoilta, hyvätuoksuisena, parempituoksuisena kuin muut tuulet. Silloin hurskaan miehen sielu tuntee vetävänsä tätä tuulta sieraimiinsa.

"Mistä puhaltaa tämä parhaimmalta tuoksuva tuuli, mitä koskaan olen sieraimiini vetänyt?" Kohdatessaan tämän tuulen hänen uskontonsa esiintyy hänelle tytön muodossa, ihanana, säteilevänä, valkeakäsivartisena, voimakkaana, kaunisvartaloisena, uljaana, korkeapovisena, kaunisruumiisena, jalona, korkeasukuisena, viisitoistavuotiaan näköisenä, kaikkein ihanimpien olentojen kaltaiset.

Silloin hurskaan miehen sielu puhuu hänelle kysyen: "Ken olet sinä neito, ihanavartaloisin neidoista, mitä milloinkaan olen nähnyt?" Silloin vastaa neito, joka on hänen uskontonsa: "Nuorukainen, jonka ajatus oli hyvä, jonka sana oli hyvä, jonka teko oli hyvä, ja jonka uskonto oli hyvä! Olen oma uskontosi ruumiillistuneena. Jokainen rakasti sinua suuruutesi ja hyvyytesi, kauneutesi ja tuoksuvuutesi vuoksi ja vihollisista voiton vievän voimasi vuoksi, jotka sinussa näen. Nuorukainen, jonka mieli oli hyvä, jonka puhe oli hyvä, jonka teko oli hyvä, jonka uskonto oli hyvä! Sinä rakastit minua suuruuteni vuoksi ja hyvyyteni, kauneuteni, tuoksuvuuteni ja vihollisista voiton vievän voiman vuoksi, jotka minussa näet. Kun maan päällä näit jonkun pilkkaavan tai epäjumalia palvelevan, ahnehtivan tai kaatavan hyödyllisiä puita, niin sinä istuuduit laulamaan virsiä ja uhraamaan hyville vesille ja Herran Kaikkiviisaan tulelle ja ilahduttamaan hurskasta, joka tuli läheltä tai kaukaa. Olin rakas, sinä teit minut rakkaammaksi, olin kaunis, sinä teit minut kauniimmaksi, olin haluttu, sinä teit minut enemmän halutuksi, istuin ylhäisellä sijalla, sinä veit minut ylhäisimmälle: sen saivat aikaan nämä hyvät ajatukset, hyvät sanat ja hyvät teot. Tämän jälkeen ihmiset tulevat palvomaan minua, Herraa Kaikkiviisasta, jota kauan on palvottu ja rukoiltu."

Ensimmäinen askel, jonka hurskaan miehen sielu astuu, vie hänet Hyvän ajatuksen paratiisiin, toinen askel, jonka hurskaan miehen sielu astuu, vie hänet Hyvän sanan paratiisiin, kolmas askel, jonka hurskaan miehen sielu astuu, vie hänet Hyvän teon paratiisiin, ja neljäs askel, jonka hurskaan miehen sielu astuu, vie hänet iankaikkisuudessa oleviin valon avaruuksiin.

Hänelle puhuu hurskas, joka ennen on kuollut, kysyen: "Hurskas, kuinka lähdit pois? Hurskas, kuinka olet tullut asumuksista ja karjan luota ja rakkaudenvieteistä, ruumiillisesta maailmasta henkiseen maailmaan, katoavaisesta maailmasta katoamattomaan maailmaan? Millaiseksi muuttui sinulle elämän pitkällinen autuus?" Silloin Herra Kaikkiviisas sanoo: "Älä kysy häneltä tuolla tavalla, häneltä, joka on kulkenut hirveän, kauhistuttavan (erottuvan) tien, jolla ruumis ja henki erotetaan! Anna hänelle ruokaa, kevätvoita, se on kuolemanjälkeinen ruoka nuorukaiselle, jonka uskonto on hyvä (se on kuolemanjälkeinen ruoka nuorelle naiselle, joka on rikas hyvistä ajatuksista, rikas hyvistä sanoista, rikas hyvistä teoista, oppivainen, herrallensa kuuliainen, hurskas)."

Elonpyörä – 1966 n:o 1


 Etusivu   Eri uskonnot