Giordano Bruno

Tämän lisäksi katson tähän maailmankaikkeuteen kuuluvan universaalisen Kaitselmuksen, jonka kautta kaikki elää, kasvaa, liikkuu ja ilmenee täydellisenä ja jonka ymmärrän kahdella tavalla. Ensiksikin siten, että tämä kaikkiallinen sielu on läsnä kaikessa ja aineen kaikissa osissa. Tätä minä kutsun luonnoksi, jumaluuden varjoksi ja jalanjäljeksi. Toista ymmärtämääni tapaa on vaikea selittää sanoin, mutta sen mukaan Jumala, olemuksellaan, läsnäolollaan ja voimallaan, on kaikessa ja kaiken yläpuolella, ei osana eikä sieluna vaan jollain selittämättömällä tavalla.

Sen lisäksi käsitykseni mukaan kaikki jumaluuden ominaisuudet muodostavat ykseyden. Kuten teologit ja suuret filosofit olen minäkin ymmärtänyt, että nämä kolme ominaisuutta ovat voima, viisaus ja hyvyys tai paremminkin henki, järki ja rakkaus, joiden avulla oliot saavat olemassaolonsa: ensiksikin hengen välityksellä, toiseksi hyvin järjestetyn ja selkeän olemuksensa järjen välityksellä sekä kolmanneksi sopusoinnun ja symmetrian rakkauden välityksellä. Minä ymmärrän olemassaolon kaikessa ja kaikkialla tällä tavalla, koska ei ole olemassa mitään ilman osallisuutta ja koska ei ole yhtään olemisen muotoa, jolla ei olisi ydinolemusta; samalla tavalla kuin mikään ei voi olla kaunista, jollei kauneus ole siinä läsnä. Niinpä ei ole mitään, mikä voisi olla erillään jumaluuden läsnäolosta, ja näin minä käyttämällä järkeäni enkä turvautumalla oikeaoppiseen totuuteen, olen ymmärtänyt jumaluudessa ilmenevät erillisyydet.

Hunnuton Isis, I osa Tiede, s. 220


Etusivu

Filosofia