Filosofiaan liittyviä kirjoituksia

Erik Ahlman: Ajatuksia filosofisesta tarpeesta
   Filosofian ja tieteen keskinäisestä suhteesta
   Narsismista – Narkissos-myytti psykologisena symbolina
   Itsetajunta

Goethe: Mietelmiä

Epiktetos: Käsikirja

Giordano Bruno: Jumaluus

Sokrateen ajatelmia

Pekka Ervast: Pythagoras, hänen kultaiset säkeensä ja ihanneyhteiskunta

Sven Krohn: Jälleensyntymisoppi ihmistuntemuksessa
   Uusi maailmankuva
   Sielu ja ruumis
   lhmissielu somnambulismin valossa

Erkki Lehtiranta: Filosofi Sven Krohn ja ihmisyyden pitkä tie

Ilkka Niiniluoto: Ydinihminen totuuden toiviotiellä

Reinald Witters:
   Kolme Sofia-etsijää 1. Jacob Böhme  2. Novalis 3. Solovjov
   Sofian vapauttaminen
   Novalis

Eero Ojanen: Miten voi olla näin paljon hyvää?

V. H. V.: "Näin puhui Zarathustra"

Väinö Valvanne: Opetuksia jälleensyntymisestä


Linkkejä:

Jyväskylän yliopisto julkaisi 1990-luvulla uusintapainoksina filosofi Erik Ahlmanin teokset ja sen lisäksi artikkelikokoelmia kirjoiksi koottuna:

Arvojen ja välineitten maailma – Eetillis-idealistinen maailmantarkastelukoe (1920)

Teoria ja todellisuus – Filosofisia esseitä ynnä aforismeja (1925)

Totuudellisuuden probleemi (1929)

Olemassaolon "järjellisyys" arvometafyysillisenä ongelmana (1938)

Kulttuurin perustekijöitä – Kulttuurifilosofisia tarkasteluja (1939)

Oikeudenmukaisuus ja sen suhde moraaliin (1943)

Ihmisen probleemi – Johdatus filosofisen antropologian kysymyksiin (1953)

Artikkeleita (1) – Filosofisen yhdistyksen vuosikirja Ajatus (1926-1950)

Artikkeleita (2) – Kasvatus ja koulu (1917-1947) (1993)

Artikkeleita (3) – Aika, Valvoja-Aika, Valvoja (1917-1952) (1993)

Artikkeleita (4) – Virittäjä (1928-1951) (1993)


Etusivu