Leo Krohn

Esoteerista astrologiaa

ESITELMÄ HELSINGIN RUUSU-RISTI -RYHMÄLLE

Kun minulla tänään on ilo puhua astrologiasta teosofisille kuuntelijoille, olen edullisessa asemassa, koska se, joka omaksuu teosofisen maailmankatsomuksen, helposti käsittää niiden ilmiöiden olemismahdollisuuden, joista tulen puhumaan. Minun ei siis tarvitse viitata omiin eikä muitten kokemuksiin siitä, miten horoskoopit pitävät paikkansa. Opettaahan teosofia kaiken yhteenkuuluvaisuutta, kuinka sama suuri lainalaisuus vallitsee niin hyvin suurimpien kuin myös pienimpien olioiden kesken, kuinka mikrokosmos on makrokosmoksen kuva. Onhan Blavatskyn Salaisessa Opissa lukuisia viittauksia astrologian tosiseikkoihin; koettaahan Steiner tunkeutua syvälle planeettahenkien luonteeseen; hänestä ovat fyysiset kiertotähdet mahtavien henkiolentojen aineellisia ruumiita, jotka olennot vaikuttavat ihmisen eri käyttövälineisiin. Ja Steiner viittaa myös maan eri sivistysjaksoihin ja näyttää, kuinka niiden henkinen sisältö siirtyy myöhempiin aikoihin, ja kuinka erityisesti egyptiläis-kaldealainen aika ikään kuin uudistuu omassa ajassamme. Vanhojen kaldealaisten käsitys kiertotähtien liikuntojen ja ihmiskohtalojen yhteydestä on siis pohjimmaltaan oikea. Vaikka ne näkökohdat, joista he ovat katselleet maailmanyhteyttä, seuraavilla aikakausilla ovat joutuneet unohdukseen ja turmeltuneet, ei niihin kätkeytynyt totuus kuitenkaan ole mennyt hukkaan, se tulee astumaan meidän aikakautenamme yhä enemmän päivänvaloon, vaikkakin monessa suhteessa uudelleen muodostuneena.

Olen esitelmäni nimeksi valinnut "esoteerista astrologiaa", ja tahdon selittää syyn. Lähde, josta pääasiassa olen hankkinut tietoni astrologiasta, on englantilaisen astrologin Alan Leon teokset. Olen seurannut häntä hänen eri julkaisuissaan alkukäsitteistä yhä syvempään käsitykseen aineesta. Hänen viimeinen teoksensa kantaa nimen Esoteric Astrologyn, mutta tämä kirja oli minusta ensi lukemisen jälkeen jokseenkin hämärä. Vaaditaan erinäisten teosofisten aatteiden ymmärtämistä, ennen kuin täydelleen voi tunkea Alan Leon ajatusjuoksuun, koska astrologia tässä käsitellään täydellisesti teosofiselta näkökannalta. On merkillistä, että Ervastin kirja Kalevalan avain antoi minulle ikään kuin avaimen tämänkin asiaa ymmärtämiseen, sillä kun vähän sen jälkeen uudelleen luin Esoteric Astrology, ymmärsin sen pääpiirteissään, ja kykenin käyttämään sen opetuksia horoskooppien selittämisessä. Huomasin omaavani keinoja olennaisen selville saamiseen horoskoopista, ja ymmärsin esoteerisen astrologian päämäärän olevan: saada syvempi katsaus ihmisluonteeseen. Voitaisiin sanoa, että esoteerinen astrologia tahtoo tutkia sitä tietä, jota ihmisen määrätyssä ruumiillistumassa on kuljettava saavuttaakseen korkeamman minänsä tai toisen näkökannan mukaan suojelushenkensä. Sen on näytettävä, miten jokaisella ihmisellä elämässään on määrätty tehtävä, nimittäin osaksi sisäinen: kehittää eräitä puolia omasta luonteestaan, osaksi ulkonainen: antaa ympäristölleen ja ihmisille sielun sisällyksestään se, minkä olosuhteet sallivat.

Toinen näistä tehtävistä voi olla etualalla määrätyssä ihmiselämässä, jotakin molemmista täytynee kuitenkin toteuttaa joka elämässä. Astrologian on kyettävä erottamaan edellytykset kehitykseen tai luomiseen, antamiseen tai vastaanottamiseen, sen on kyettävä näkemään ja osoittamaan esteet tiellä, ne kahlehtivat siteet ja kriittiset kohdat, joita on sivutettava, mutta jotka ehkä juuri ovat välttämättömiä niiden päämäärien saavuttamiseksi, joita on tässä elämässä ihmiselle asetettu. Sillä korkeampaa minuutta ei voida saavuttaa ilman taistelua, pitkä ja vaivaloinen on tie, lukemattomien jälleensyntymisten aikana ihminen kompastuu esteisiin, näkemättä päämäärää, mutta samalla kasvaen voimakkaaksi taistelussa vaikeuksia vastaan. Kerran hän on löytävä korkeamman minänsä, mutta seuraavassa ruumiillistumassaan on hän astuva maailmaan, omaamatta muistoa siitä, mitä hän aikaisemmin oli löytänyt, sillä hän on sellainen, että hänen on ehdittävä ja löydettävä ihanteensa kokonaan eri teillä, omistaakseen itselleen kaiken sen kokemuksen, jota aineellinen elämä voi hänelle tarjota.

Näemme, että esoteerinen astrologia pyrkii korkealle. Se pyrkii vielä korkeammalle, sillä kerran se on näyttävä, miten maailma on rakennettu luvuille, kerran se on omalla tavallaan selittävä maailmanjärjestystä. Astrologia on eräs teistä todelliseen tietoon jumalallisesta. Mutta meidän on myönnettävä, ettemme vielä tunne muuta kuin välähdyksen kaikesta tästä korkeasta sisällyksestä. Tämä välähdys kuitenkin riittää täyttämään elävän hengen syvällä mielenkiinnolla ja halulla tietää yhä enemmän näistä seikoista.

Siis on ennen kaikkea tutkittava miten erilaiset suunnattomat voimakeskukset, joita kutsumme kiertotähdiksi, vaikuttavat ihmiseen. Mutta jos kuitenkin halutaan varmaa vastausta, kuinka esim. Merkurius- tai Mars-vaikutus itsessään muodostuu, tullaan tuskin haluttuun tulokseen. Näiden planeettahenkien esoteerinen luonne on meille jokseenkin salattu, voimme ainoastaan tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista maapallon auraan, jota kutsutaan eläinradaksi. Se, miten nämä 12 eläinmerkkiä vaikuttavat eri kiertotähtien säteilyn alaisina, on siis keskeinen kysymys astrologiassa. Ja tämän kanssa yhteydessä on horoskoopissa niin kutsuttujen huoneiden vaikutus, joka riippuu siitä, miten planeettasäteily kohtaa maapalloa tämän kääntyessä akselinsa ympäri. Sillä meidän tulee ymmärtää, että kuten maapallon auralla on eri alaosastoja, jotka vastaavat erilaisia planetaarisia vaikutuksia, niin on myös jokaisen ihmisen auran laita. Toinen ihminen on suuremmassa määrin eräiden eläinratamerkkien vaikutuksen alaisena, jotka vastaavat määrättyjä kiertotähtiä, toinen on kokonaan muunlaisten vaikutusten alaisena. Näin ollen saa planeettasäteily erilaisen maaperän toiminnalleen, ja tämän voimme horoskoopista lukea, sillä horoskooppi näyttää, millaisen voimayhdistelmän alaiseksi maapallo ja samalla yksityinen ihminen tulee syntymähetkellään. Tämä voimayhdistelmä on erilainen, riippuen siitä, mihin osaan maapalloa ihminen syntyy.

Neljä elementtiä, kolme laatua

Ennen kaikkea on siis saatava oikea käsitys eri eläinratamerkeistä. Jokainen näistä on kokonaisen kehityssuunnan symboli, määrätty luonteensävy, määrätty karmallisten vaikutusten tulos ja voi olla mitä monipuolisimman tutkistelun kohteena. Me ymmärrämme niitä parhaiten, kun lähdemme muutamista yleisistä yhdistävistä näkökohdista. Voidaan yhdistää merkit kahden luonnollisen järjestelmän, kolmi- ja nelijaotuksen mukaisesti. Puhumme kolmijaotuksen mukaan toimivista, kiinteistä ja yleisistä merkeistä.

Molemmat ensimmäiset ovat toistensa vastakohtia, kolmas on yhdistävä rengas, voimme verrata niitä suoraviivaisesti etenevään liikkeeseen, kiertoliikkeeseen ja värähtelyyn. Voitaisiin ajatella niiden vastaavan teosofiasta tunnettuja kolmea ilmenneen elämän jumalallista pääperustaa, rajasta joka vastaa toimintatarmoa, luovaa voimaa, tamasta joka vastaa pysyväisyyttä, keskitystä ja lujaa tahtoa, ja vihdoin sattvaa joka vastaa harmoniaa, viisautta ja sympatiaa. Nyt astrologia näyttää meille, kuinka alkuperusteet, jotka itsessään ovat korkeinta hyvettä, kun niitä sovellutetaan siihen epätäydelliseen kehitystilaan, jolla useimmat ihmiset ovat, ilmenevät alimman asteisina väreilyinä, kuitenkin säilyttäen oman luonteensa. Siten aikaansaavat toimivat merkit uupumattomuutta ja rauhattomuutta, kiinteät merkit laiskuutta ja uneliaisuutta, yleiset epäselvyyttä ja horjuvaisuutta. Kun on ymmärrettävä astrologisten merkkien, planeettavaikutusten ja sen kaltaisten seikkojen luonne, on aina huomattava tämä aste-eroavuus, nämä eri kehitysasteet, pitämällä kiinni olennaisesta.

Ensimmäiseen kuuluvat seuraavat eläinratamerkit:

Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris. Ne vastaavat horoskoopin 1., 4., 7. ja 10. huonetta eli horoskoopin niin kutsuttuja kulmia, niitä, jotka erityisesti osoittavat ulkonaisia tapahtumia ja eniten näkyviä ja ilmeneviä ominaisuuksia luonteessa. Toiseen lajiin, kiinteisiin merkkeihin kuuluvat: Härkä, Leijona, Skorpioni, Vesimies, ja niitä vastaa 2., 5., 8. ja 11. huone. Kolmanteen lajiin kuuluvat Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat, vastaten 3., 6., 9. ja 12. huonetta.

Tätä kolmijakoa täydentää nelijako, joka vastaa vanhaa elementtijakoa, — jolla on kuten tiedämme täysin oikeutettu salatieteellinen pohjansa, — nimittäin maata, vettä, ilmaa ja tulta. Maamerkit vastaavat fyysistä tasoa ja ilmenevät toiminnassa. Ne voivat parhaiten tulla näkyviin elämässä, sellaisena, kuin se eletään maapallolla. Ne sisältävät siten jotakin vankkaa ja perusteellista ja antavat tilaisuutta ahkeruuden, kestävyyteen ja järjestelykykyyn. Mutta vaara on tässä myös suuria: sitoutua liian voimakkailla siteillä aineeseen. Nämä merkit ovat siten sijoittuneet, että ne yhteensä muodostavat kolmion: maakolmion.

Siihen kuuluvat Härkä, Neitsyt ja Kauris. Ne vastaavat 2., 6. ja 10. huonetta. Ei mikään huone siis ole niin sidottu tapahtumarikkaaseen, toimintatarmoiseen elämään kuin 10. huone, ei mikään merkki niin kuin Kauris.

Toisenlaatuinen on seuraava ryhmä: vesimerkit. Ne vastaavat astraalitasoa ja voidaan siis kuvata tunteitten, mielikuvituksen ja himojen merkkinä. Nämä merkit ovat siten eniten herkkiä psyykkisille vaikutuksille. Siten voidaan näiden merkkien luonnetta käsittää kaikissa niiden eri asteissa, alkaen siitä, kun sielu on vangittu intohimojen ja aistien pimeään maailmaan, aina siihen saakka, kun se nousee itseuhrautuvaisuuden ja kaikkea vallitsevan ihmisrakkauden korkeuksiin. Tähän ryhmään kuuluvat Rapu, Skorpioni ja Kalat, vastaten 4., 8. ja 12. huonetta. Vesimerkkien kolmio muodostaa maamerkkikolmion ohella kokonaisuuden, jota voidaan pitää ihmisen persoonallisuuden vastineena, so. ihmisluonteen katoavainen osa, joka jokaisessa ruumiillistumassa tuo kokemuksia maallisesta elämästä.

Tulemme nyt ilmamerkkeihin.

Ne vastaavat älytasoa, ymmärrystä, järkeä. Näistä sekä tulimerkeistä voidaan sanoa, että ne yhteensä vastaavat ihmisen yksilöllisyyttä, ihmisen katoamatonta osaa, joka ylhäältä laskeutuu aineeseen, siten kehittyäkseen. Senpä tähden tuntuu kuin ei ihminen yhtä helposti voisi ilmentää näitä merkkejä elämässä maapallolla; ne näyttävät ilmetessään paljon epätäydellisemmiltä, kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Voidaan sanoa, että Vesimies, kiinteänä ilmamerkkinä on astrologian ihannemerkki, mutta harvoin voidaan sitä koko syvyydeltään toteuttaa. Sen tähden on näissä merkeissä jotain abstraktista avuttomuutta. Kuitenkin saavuttaa tiede, taide näissä suurimmat voittonsa. Ilmamerkkeihin kuuluvat: Kaksoset, Vaaka ja Vesimies ja niitä vastaa kolmas, seitsemäs ja yhdestoista huone.

Vihdoin on meillä ilmamerkkien täydennykseksi kolme tulimerkkiä, vastaten eetterimäistä olotilaa ja niitä tasoja, jotka ovat älytason yläpuolella. Nämä merkit ovat kuitenkin tunnerikkaampia kuin ilmamerkit, vaikka ovatkin älyn ilmaisumuotoja. Tämän vuoksi ne tulevat vastaamaan subjektiivista älyä vastakohdaksi ilmamerkkien objektiiviselle älylle, ja ovat sen tähden suuremmassa sopusoinnussa molempien ensimmäisten ryhmien kanssa, ja voidaan paremmin sovittaa maanpäällisiin olosuhteisiin. Samasta syystä kai Alan Leo Esoteric Astrology’ssaan on asettanut ilmamerkit kaikkien muiden yläpuolelle, koska ne ovat kauimpana maanpäällisestä elämästä. Tulimerkit saavat osakseen paljon välitöntä innostusta ylhäältä päin, ja niille luonteenomainen piirre on innostus, lämpö, rohkeus, nopea ajattelukyky, jotka kuitenkin voivat muuttua ylimielisyydeksi, ajattelemattomuudeksi ja uhkarohkeudeksi. Merkki, joka ihanimpana voi ilmetä maanpäällisessä elämässä, lienee Leijona-merkki, jota astrologit kutsuvat kuninkaalliseksi, sillä tulimerkkiä heikentaa merkin tamas-luonne. Lisäksi kuuluu niihin toimiva merkki Oinas ja yleinen merkki Jousimies.

Eläinratamerkkien luonne

Tällä tapaa tarkastamalla eläinradanmerkkien luonnollisia ryhmiä joudumme helpommin ymmärtämään jokaisen eri merkin luonnetta. Toistan sen vielä: ellei perinpohjaisesti tunneta eläinratamerkkien luonnetta, jää horoskooppi aina tyhjäksi abstraktiksi käsitteeksi ilman sisältöä. Ryhdyn sen tähden lyhyesti kuvaamaan jokaisen merkin luonnetta erikseen, mutta jotta en olisi ikään kuin ilmassa kokonaan ilman perustaa, ja koska teknikkona olen tottunut soveltamaan konkreettisiin tapauksiin niitä tietoja, joita olen saavuttanut, tahdon antaa esimerkkejä muutamista horoskoopeista, joille joku määrätty merkki on luonteenomainen. Ensiksi tahdon vielä valaista ainetta toistakin näkökantaa silmällä pitäen. Eri merkkien luonnekuvauksien kautta saavutamme jossain määrin tietoa planeetaaristen voimien vaikutuksesta, sillä jokaisella merkillä on yhteys määrätyn kiertotähden kanssa. Siten on Oinaalla Marsin positiiviset, Skorpionilla sen negatiiviset ominaisuudet, Härkä edustaa Venuksen negatiivisia — Vaaka sen positiivisia ominaisuuksia, Kaksoset ja Neitsyt ilmaisevat Merkurius-luonteen eri puolia, Jousimies on Jupiterin positiivinen — Kalat sen negatiivinen merkki. Kauris edustaa Saturnuksen positiivisia, Vesimies sen negatiivisia ominaisuuksia. Molemmat jäljelle jääneet merkit ovat siinä suhteessa toistensa vastakohtia, että auringon voimat voivat selvemmän heijastua Leijonan merkissä, jota vastoin toimiva vesimerkki Rapu heijastaa kuun voimia. Kaukaisimmista niin kutsutuista okkultisista kiertotähdistä, Uranuksesta ja Neptunuksesta, on Uranuksella eniten yhteyttä Vesimiehen kanssa, jota vastoin Neptunus saavuttaa erikoisen ilmaisunsa Kalojen merkissä.

Eläinradan ensimmäinen merkki on Oinas. Tämä on toimiva (rajas) merkki ja samalla kertaa tulimerkki. Sillä on jotakin alkuperäistä luonteessaan, ajattelen sitä aina salamantapaiseksi viivaksi. Sillä on suuressa määrin tulimerkkien yleiset ominaisuudet: pelottomuus, tuliset tunteet, nopea ajatuskyky, se on samalla kertaa ajatuksen ja toiminnan merkki ja ilmenee siksi ennen kaikkea älyllisellä alalla, mutta siinä on liikkuvaa etsivän järjen muodossa, alati valmiina etsimään uusia teitä, pelkäämättä mitään esteitä, usein suuresti vastustaen muita. Juuri tässä rohkeudessa, taisteluvalmiudessa ja nopeudessa tapaamme Marsin, Oinaan kiertotähden planetaariset vaikutukset. Se, mikä puuttuu tältä merkiltä, on kuitenkin kestävyys ja johdonmukaisuus. Voi olla jonkun aikaa liekehtivää innostusta johonkin määrätynsuuntaiseen asiaan, sitten kangastaa toinen päämäärä, ja katse kääntyy siihen. Kuten on laita älyllisellä alalla, on myös asianlaita tunteisiin nähden, sillä tiedämme, että tunteet näyttelevät suurta osaa tulimerkkien keskuudessa. Intohimot ovat voimakkaita, mutta myös vaihtelevia, muuttaen usein kohdettaan sekä luonnettaan. Myöskin voi helposti rohkeus muuttua taisteluhaluksi, ajatuksen terävyys katkeruudeksi ja ivaksi, nopea ajatuskyky liiaksi mielijohteeksi. Oinaan merkki on uutisraivaajan merkki, ajatusmaailmassa edelläkävijän ja uusien aatteiden julistajan merkki. Korkeimmassa aspektissaan on Oinaan merkillä ominaista: innoitus.

Kun nyt annan esimerkin Oinas-luonteesta tahdon painottaa, ettei yksi ainoa merkki koskaan yksinomaan edusta ihmisluonnetta. Voimme vain usein huomata jonkun erityisen merkin vaikuttavan voimakkaimmin, muodostavan luonteen oleellisimman piirteen, kun nimittäin voimakkaimmat kiertotähdet horoskoopissa vaikuttavat tässä merkissä, tai kun tämä merkki muuten erityisesti tulee huomattavaksi.

Eräs meitä teosofeja lähellä oleva henkilö esiintyy Oinaan merkissä. Tämä on Annie Besant. Luulisin, että monet täällä olevista ovat hänen kirjoituksistaan saaneet ensimmäiset tietonsa teosofisesta maailmankatsomuksesta, kuten minunkin laitani on ollut. Lukiessaan Annie Besantin kirjoja saa vaikutelman Oinaan merkistä hänen rohkeassa tunkeutumisessaan raivaamattomille teille, hänen innostuksestaan sitä asiaa kohtaan, jota hän pitää pyhänä. Koko hänen elämänsä on Oinaan ilmaisumuoto, joka merkki on hänellä nousevana ensimmäisessä huoneessa, mutta huomaamme siinä myöskin salatieteellisen planeetan Uranuksen vaikutuksia, joka sijaitsee tässä samassa tärkeässä huoneessa. Huomaamme, kuinka hän antautuu koko voimallaan tehtäväänsä. Aluksi ennen kuin teosofiset totuudet vielä olivat hänelle selvenneet, kun harso vielä peitti totuudenetsijän silmät ja esti häntä näkemästä sitä, mitä hän edellisissä elämissään oli saavuttanut, silloin hän kohotti innostuneena vapaa-ajattelun lipun kirkollista ahdasmielisyyttä vastaan. Sitten hän tapasi Blavatskyn, hänen elämänsä sai uuden rikkaamman sisällön ja vitkastelematta lähti hän uudelleen maailmaan julistaakseen "aikain viisautta" puhutun ja kirjoitetun sanan voimalla. Luulisi, että tällainen tehtävä, tällainen johtava asema nyt täyttäisi koko hänen elämänsä, mutta Oinaan merkki ei siedä rajoituksia. Hänen henkisellä näköpiirillään näyttäytyi uusi päämäärä ja yhtä rohkeasti, yhtä innokkaasti vielä elämän syksyllä suuntaa hän tarmonsa siihen. Nyt on kysymyksessä Intian vapauttaminen, sen maan, johon hän henkisesti tuntee kuuluvansa kiinteämmin kuin varsinaiseen kotimaahansa Englantiin.

Tulemme nyt eläinradan toiseen merkkiin ja näin ollen kokonaan toiseen maailmaan. Härkä on kiinteä maamerkki. Enemmän kuin mikään muu se on fyysiseen tasoon sidottu. Ympyrä, joka muodostaa osan sen symbolista, on samalla kiinteitten merkkien vertauskuva. Tästä johtuu Härän, kiinteille merkeille ominainen vakavuus ja keskitetty voima, mutta Härkä on tämän ohessa maamerkki, ja siis toiminnan merkki. Se on kärsivällisen ja sitkeän työn merkki; maanviljelijän tehtävä on siten oikea ilmaus Härän merkille. Myöskin toinen puoli siitä on huomiomme arvoinen.

Tämä on muotoaisti, muotojen kauneuden tajuaminen sellaisena kuin se esiintyy luonnossa ja taiteessa. Tästä syystä se on myös aistillisen rakkauden merkki, mutta samalla luovien taiteitten merkki. Siinä huomaamme selvästi ilmauksia merkin hallitsevan kiertotähden Venuksen värähtelystä. Mainitsemistamme edellytyksistä johtuvat niinikään Härän merkin huonommat puolet, jotka muuten osaksi ovat kiinteitten merkkien negatiiviselle puolelle ominaisia, johtaen tässä tapauksessa velttouteen, hitauteen ja itsepäisyyteen; näistä ominaisuuksista herää taipumusta ylellisyyteen ja aistillisiin nautintoihin. Härän merkin korkeampi kehitys sen sijaan toteuttaa Venus-ihannetta maallisessa elämässä. Tunteet jalostuvat ja hienostuvat, velvollisuudentunto kehittyy, ja tuloksena on kärsivällinen ja alistuva työ toisten hyväksi.

Löysin horoskooppikokoelmassani mm. erään horoskoopin, joka oikein hyvin ilmaisi muutamia puolia Härän merkistä. Tämä on kuuluisan laulajattaremme Aino Acktén horoskooppi. Härkä on siinä keskitaivaalla niin hyvin aurinkoon kuin hallitsevaan planeettaan Merkuriukseen nähden lähellä taivaan napapistettä. Musikaalinen lahjakkuus, joka näkyy horoskoopin kokonaisluonteesta, esiintyy tässä kauniina lauluäänenä, kuten voidaan odottaa Härän merkiltä sen aistillisimmassa fyysiselle tasolle sopivassa muodossa. Voimme täten ymmärtää sitä aistillisella kauneudella kyllästytettyä ilmapiiriä, joka ympäröi Aino Acktéta laulajattarena ja näyttelijättärenä, voimme ymmärtää, miten hän helposti saavuttaa suosiota niin sanoaksemme "suuressa maailmassa", voimme ymmärtää hänen ahertavaa elämäänsä sille määrätyn tehtävän suorittamiseksi: nimittäin laulun voimalla ilahduttaa ja virkistyttää ihmisiä.

Me tulemme nyt erääseen ilmamerkkiin, Kaksosiin, joka kuuluu yleisten merkkien ryhmään. Kuten muutkin ilmamerkit, se kuuluu erityisesti älytasoon. Yleinen määritelmä ilmamerkkien abstraktisuudesta ja epäkäytännöllisyydestä ei kuitenkaan niin suuressa määrin sovellu tähän merkkiin, siksi hyvässä sopusoinnussa se on yleisten merkkien luonteen kanssa. Sen tähden se ilmaisee helposti itsensä elämässä henkisenä tuotteliaisuutena, kirjailemisena, puhumistaitona jne. Vaikkakin se siten on merkki, joka kykenee antamaan, on sillä kuitenkin tämän ohella suuressa määrin ominaisuuksia, joiden avulla se voi ottaa vastaan vaikutelmia ympäristöstä. Olkoot nämä sitten ajatuksia, aatteita, tunteita tai kiintymyksiä. Näyttää siltä kuin Kaksosmerkki ihmisellä olisi erityinen kyky kutsua esiin kanssaihmisistä parhainta, mitä he voivat antaa. Sen tähden on Kaksoset sellainen merkki, joka on erikoisesti riippuvainen seurasta ja ajatustenvaihdosta toisten ihmisten kanssa. On vaikeata ajatella erakkoa, jolla tämä merkki olisi tärkeässä asemassa. Hän olisi epäilemättä hyvin onneton olento. Kehittymättömälle Kaksosmerkki-ihmiselle on suuresti luonteenomaista epäröiminen ja epävakaisuus, kuten yleensä yleisille merkeille. Sellainen ihminen ei voi tehdä mistään asiasta päätöstä eikä koskaan saavuta määrättyjä mielipiteitä tai määrättyä elämänkatsomusta. Tuomas-epäilijällä on varmaan ollut tämä merkki. Mutta jos sen sijaan kysymme, mikä Kaksosten kehityssuunta on, kuuluu vastaus: järki ja äly syventyy, pintapuolisen tiedon sijaan astuu todellinen viisaus. Niinpä ilmantuu Merkuriusplaneetan säteily tässä merkissä.

Kun muutamia vuosia sitten pidin esitelmän astrologiasta, saatoin osoittaa, kuinka Jac. Ahrenberg kuvauksessaan taiteilija Albert Edelfeltistä oli esittänyt useita pikkuseikkoja, jotka erinomaisen selvästi paljastivat hänen Kaksoset-luonteensa, ja kuinka tarkastaessa Edelfeltin horoskooppia huomaa, että useat planeetat, niiden joukossa hallitseva Venus ja Kuu ovat Kaksosten merkissä, joka täten tulee olemaan horoskoopin tärkein. Eräs sellainen Kaksosille ominainen piirre oli hänen tapansa kantaa vastoinkäymisiä, erikoisesti sellaisia, jotka koskivat hänen ammattiaan, joka hänestä oli kaikista tärkein. Hän oli hyvin avomielinen, ja hänen täytyi aina ikävyyksien sattuessa keventää sydäntään ystäville ja tuttaville. Silloin hän näytti usein aivan epätoivoiselta ja käytti sanoja ja lauseita, jotka olivat tilaisuuteen verraten liian räikeitä. Hän oli hyvin herkkä kaikelle arvostelulle, ja tahtoi tulla ylistetyksi. Kun hän huomasi olevansa huonompi kuin joku toinen taiteilija, hän menetti joskus kokonaan rohkeutensa ja surkutteli sitä, että hän oli valinnut tämän uran. Toinen Kaksosten ominaisuus oli helppous, millä hän mukautui erilaisiin olosuhteisiin. Siten esimerkiksi hän maalauksessaan helposti mukautui siihen taidelajiin, joka siihen aikaan oli muodissa, ja ajattelematta sitä, että itse aikaisemmin oli puolustanut hyljättyä taidesuuntaa hän tuli uuden suunnan jyrkäksi kannattajaksi.

Kravun merkki, järjestyksessä neljäs, on toimiva merkki, siis rajas-luonteinen, ja samalla vesimerkki. Se on siten voimakkaiden tunteiden kyllästämä, ja mielikuvituksella on tässä ehkä suurempi merkitys kuin missään muussa merkissä. Kuten muutkin vesimerkit, on Rapu negatiivinen tai naisellinen merkki. Pääasiallisesti se vastaanottaa vaikutelmia ja vaikutuksia ympäristöltään, ja muovailtuu suuresti näistä. Sen tähden luonne tulee jossain määrin epäitsenäiseksi, muuttuva, liiaksi hetkellisistä tunnelmista riippuvaiseksi. Rajas-luonne ei ole tässä merkissä niin selvästi huomattavissa kuin muissa toimivissa merkeissä. Se on ikään kuin kahlehditumpi ja rajoitetumpi, ja toimintatarmo saa parhaimman ilmauksensa perheen, suvun, heimon tahi kansallisuuden ahtaammassa piirissä. Sen tähden on Kravun merkki huomattavin vanhojen tradition ja perintätapojen kannattaja ja säilyttää menneisyyden muistot pyhinä. Vesimerkissä vaikuttaa, kuten mainittu, kuuvoimien säteily, ja Steiner kuvaa näitä voimia vanhoillisiksi, pidättyviksi, jarruttaviksi vastakohdaksi aurinkovoiman jouduttaville, kiihdyttäville vaikutuksille. Edellä mainittu valaisee tämän merkin niin hyvin vahvoja kuin heikkoja puolia. Sen mielikuvitus, sen suuri kyky vastaanottaa vaikutelmia tekee Kravun merkin lähteeksi musikaaliselle luomisvoimalle. Sen kehitys kulkee kohti erästä psyykkistä herkkyyttä, joka tekee korkeammat maailmantasot ihmismielelle mahdollisiksi saavuttaa.

Tällaisen kehitysasteen on Kravun merkki saavuttanut eräässä sen etevässä edustajassa William Steadissa, jonka teosofit ja spiritistit hyvin tuntevat. Se kyky automaattiseen kirjoitukseen, jonka hän oli saavuttanut, ja ne ilmoitukset, joita hän tämän avulla sai astraalitasolta, osoittavat hänen psyykkistä herkkyyttään; Aurinko, hänen horoskooppinsa hallitseva planeetta, sekä Merkurius olivatkin Kravun merkissä. Monet muut piirteet hänen luonteessaan johtuivat Kravun vaikutuksesta, kuitenkin siten, että hän omistaen suuren joukon planeettoja toimivissa merkeissä oli selvä toiminnan mies tehden uupumattomasti työtä. Hänen toimintansa liikkui pääasiallisesti sanomalehtimiehen uralla, ja Kravun ominaisuus vastaanottaa alinomaa vaihtuvia vaikutelmia ympäristöltään, antoi hänelle loppumattomasti aineistoa. Hänellä oli tämän ohella Kravun erinomainen muisti, ja myöskin tämä oli sanomalehtimiehelle arvaamattomaksi hyödyksi. Mutta häneltä puuttui arvostelukykyä, ja juuri tämä on Kravun heikkoja kohtia. Hänen tavassaan jättäytyä tunteittensa valtaan oli jotain naisellista, ja samoin hänen kyvyssään kirjeiden kirjoittamisessa asettua vastaanottajan tunne-elämän ja käsitystavan kannalle. Mutta hänen joka suhteessa suurpiirteisesti antelias avuliaisuutensa ja hänen kunnioitusta herättävä käytöksensä kuuluivat Leijonalle, hänen nousevalle merkilleen.

Leijonaan, tähän kuninkaalliseen merkkiin, saavumme nyt. Se on tulimerkki kuuluen kiinteitten merkkien ryhmään. Yhdistelmä on edullinen. Tulimerkkien innostus ja lämpö saa kiinteisyyden kautta suurempaa arvokkuutta. Mars-vaikutuksen terävyys Oinaassa on Leijonassa muuttunut aurinkovoiman leppoisaksi majesteettisuudeksi. Me havaitsemme siten kunnioitusta herättävän arvokkuuden jalomielisen avonaisen luonteen näissä auringon pojissa. Nämä ominaisuudet voivat kehittymättömässä hairahtua osaksi ylimielisyydeksi ja liian suureen ylpeyteen, osaksi taasen tuhlaavaisuuteen ja kevytmielisyyteen. Tunteet ja intohimot ovat voimakkaita ja tulisia, mutta silti ne eivät aina ole pysyväisiä. Leijonan merkki esiintyy usein etevissä hallitsijoissa, kuninkaissa tai valtiomiehissä. Se on juuri oikea merkki sille, jonka tulee hallita ihmisiä. Todelliset suuret hallitsijaominaisuudet ovat tämän merkin korkeimman kehityksen saavutuksia.

Voisin mainita esimerkkejä useista tällaisista hallitsijaluonteista, joille on Leijonan merkki esiintyvänä horoskoopissaan. Sellainen oli Bismarck. Leijona oli hänellä nousevana ja koska hänellä myös tämän ohella esiintyi Aurinko Oinaassa, olivat hänen tulimerkkinsä ylipäänsä voimakkaat: sotaisa luonne tulee huomattavammaksi, ja hänestä tulee nykyaikaisen Saksan edelläkävijä ja samalla kansansa kruunaamaton kuningas. Mutta Bismarckin nimeä ei voida mainita, jollei samalla mainita hänen hallitsijansa nimeä, sillä heidän elämäntyönsä on yhteinen. Tässä esiintyy eräs mielenkiintoinen astrologinen analogia. Keisari Wilhelm I:n horoskoopissa oli niin suuria yhtäläisyyksiä Bismarckin horoskoopin kanssa, kanssa kuin jos he olisivat olleet kaksosveljiä. Meillä on siten samanlainen yhdistelmä: molemmissa horoskoopeissa Leijona on nousevana, Aurinko Oinaana ja Kuu Kauriissa, vieläpä asteluvut nousevassa kulmassa ovat samat (Leijona 2). Sillä venäläisellä hallitsijalla, jonka muisto meille suomalaiselle on rakkain: Aleksanteri II:lla, oli samaten Leijona nousevana. Totta tosiaan on Leijona kuninkaallinen merkki.

Jälleen tulemme merkkiin, jolla on aivan erilaisia ominaisuuksia. Neitsyt on maamerkki, kuuluen yleisten merkkien ryhmään. Samoin kuin muillakin maamerkeillä on sillä sukulaisuutta fyysisen tason kanssa, mutta siltä puuttuu toimivan merkin Kauriin tarmokasta toimintahalua ja Härän keskittynyttä voimaa. Fyysisellä tasolla se kehittyy sen vuoksi selväksi kyvyksi erottaa yksityisseikkoja. On ilmaistu tämän merkin luonne siten, että jos Leijona olisi puheenjohtaja yhdistyksessä, niin olisi Neitsyt sihteeri, jonka tehtävään kuuluisi hoitaa juoksevat asiat, kaikki pikkuseikat, joita on suoritettava määrätyn päämäärän saavuttamiseksi. Siitä syntyy samalla Neitsyen merkillä varustetussa henkilössä tarve seuloa ja arvostella, ja tämä on ominaista omaan sieluelämään nähden kuin myös toisten sanoihin, ajatuksiin ja tekoihin nähden. Neitsyen tyyppiin kuuluvat kirjailijat ovat sen tähden juuri sellaisia, jotka mitä suurimmalla menestyksellä syventyvät salaperäisiin luonnekuvauksiin. Esimerkkinä tällaisista voisi mainita Leo Tolstoin tai Suomessa Juhani Ahon. Tämä elämän pikkuseikkojen kaikkialla havaitseminen antaa usein Neitsyt-luonteelle jotain arkuutta, ujoutta, ja Neitsyt-luonteista henkilöä ei ole niin helppo oppia tuntemaan, sillä hän vetäytyy mielellään kuoreensa tuntemattomien tai hänelle epämiellyttävien henkilöiden parissa. Neitsyellä on yleisenä merkkinä yhtymäkohtia mentaalitason kanssa, ja se on Merkuriuksen säteilyvoiman toinen ilmaus. Täten se tulee olemaan yhdistävänä renkaana fyysisen ja mentaalitason välillä.

Alituisten hankausten kautta fyysisellä tasolla kehittyy Neitsyt-luonteessa arvostelu- ja erottamiskyky. Yhteys mentaalitason kanssa vaikuttaa ihmisen korkeampaan luonteeseen niin että sisäänpäin kääntynyt sieluelämä syventyy ja psyykkiset aistit terästyvät.

Neitsyeen merkin kehitys käy siten kaikkein konkreettisimmasta aineellisen elämän pikkumaisuuksista korkeamman sieluelämän syvimpiin salaisuuksiin.

Tämä merkki antaa osaksi avaimen sen filosofin ja kirjailijan luonteen ymmärtämiseksi, josta nykyaikana on paljon väitelty, nimittäin Nietzschen. Hänellä oli Skorpioni nousevana, mutta hallitseva planeetta Mars on keskitaivaalla Neitsyessä. Skorpioni antaa tässä terävyyttä kriittiselle aistille, ja luonteen ilmauksena tulee siten olemaan tuo hajottava, syvälle menevä ja rikkirepivä arvostelu kaikista sen ajan käsitteistä: "Umwertung aller Werte".

Eläinradan seitsemäs merkki on Vaaka, toimiva ilmamerkki. Tämän merkin toimivuusominaisuudet näyttäytyvät suuressa toimintahalussa ja taipumuksessa liikkuvaan tapahtumarikkaaseen elämään. Ilmaluonne osoittautuu siinä, että harrastukset ovat monenlaisia ja vaihtelevia. Mutta sen sijaan puuttuu keskittymistä, sillä Vaaka-ihminen on aina halukas levittämään itseään, esimerkiksi tutustumaan useihin aivan erilaisiin tietämisen aloihin. Niin ikään on Vaaka-ihmiselle ominaista nähdä määrättyä asiaa useammalta eri näkökannalta. Hänestä ei koskaan tule tarmokasta puoluemiestä, sillä hän näkee vikoja omassa puolueessaan ja ansioita vastustajassa. Tämä saa aikaan Vaaka-ihmisessä rauhaa rakastavan ja sovinnollisen mielialan. Niin on Vaaka toinen merkki, jonka kautta Venus lähettää säteitään. Venus-luonne näyttäytyy myös tämän merkin taiteellisuudessa, mutta kun Härällä on ennen kaikkea muotoaistia, on Vaa’alla väriaistia. Edelfeltillä oli Mars nousevana Vaa’assa, siitä johtuu hänen väriaistinsa, mutta samalla hänen terävä maalarinkatseensa. Vaa’an heikko kohta on ilmamerkeille ominainen käytännöllisyyden puute, kykenemättömyys tehdä äkkinäisiä päätöksiä, kun tarvitaan, jonkinmoinen taipumus "to let things drift", kuten englantilaiset sanovat, so. antaa asioiden mennä menojaan. Vaaka-ihminen kehittyy tästä epätäydellisestä kannasta selvään käsitykseen yhdistävästä, sovittavasta kaikessa olevaisessa. Sen tunnuksena on sopusointu.

Useimmat helsinkiläiset tunsivat sympaattisen sanomalehtimiehen Gustav Mattssonin eli Ung-Hansin kuten hänen salanimensä kuului. Minä tunsin hänet persoonallisesti enkä epäile nimittää häntä selväksi Vaaka-ihmiseksi, vaikka en tiedä hänen horoskoopistansa muuta, kuin että Aurinko hänen syntymäaikanaan oli Vaa’an merkissä. Ei tarvitse muuta kuin ajatella hänen tietorikkauttaan mitä erilaatuisimmilla aloilla, jonka seurauksena olivat nuo rattoisat, mielenkiintoiset kirjoitelmansa päivän kysymyksistä ja tieteen maailmasta, joilla hän teki itsensä tunnetuksi. Samoin voimme huomata hänen Vaaka-luonteensa hänen suvaitsevasta miellyttävästä katsantokannastaan eri mielipiteitten ja ajatussuuntien suhteen. Silloinkin, kun ne eivät käyneet yhteen hänen omien mielipiteittensä kanssa, oli hän valmis näkemään, mitä niissä oli hyvää ja oikeutettua. Samoin oli hänen ulkonaisen toimintansa laita. Kun hän aloitti tiedemiehenä, kemistinä, ei hän, vaikka alallaan etevänä ja tietorikkaana, kyennyt täydellisesti antautumaan tieteen palvelukseen, vaan löysi paikkansa sanomalehtimiesuralla, joka antoi hänelle tilaisuuden käsitellä kaikkia asioita taivaan ja maan välillä.

Seuraava merkki Skorpioni, kiinteä merkki Vesimerkkien joukossa, on merkillistä laatua. Ei mikään merkki tarjoa sellaisia kehitysmahdollisuuksia niin hyvin pahaan kuin hyvään. Sitä pidetään Marsin negatiivisena merkkinä. Mars on tulinen, kuuma planeetta, ja kuitenkin on Skorpioni vesimerkki. Tuli ja vesihän ovat vastakohtien symbolina. Kuten kaikissa Vesimerkeissä vallitsee tässäkin tunne.

Vesimerkkien keskittynyt luonne tekee Skorpionin ennen muita intohimojen merkiksi. Siihen mahtuu kaikki voimakkaat tunteet, mitä ikinä voidaan ajatella, aina hehkuvasta vihasta, mustasukkaisuudesta, vallanhimosta kiihkeään rakkauteen ja marttyyrin alttiuteen saakka. Ymmärrys tulee Skorpionin vaikutuksen alaisena analysoivaksi, kriittiseksi; monella suurella tiedemiehellä on tämä merkki vallitsevana. Muun muassa on se lääkärin erikoismerkki, sillä Skorpionin merkissä asuu parantava kyky, riippuen Skorpioni-persoonallisuuden luottamusta herättävästä vaikutuksesta muihin ja siitä keskittyneestä voimasta, joka virtaa tästä merkistä. Se on myös insinöörin merkki, sillä ei kukaan voi niin kuin Skorpioni hallita luonnonvoimia ja käytännölliseen elämään sovelluttaa kykynsä analysoida olioita. Voimme edellä mainitusta ajatella, että kun Skorpioni-ihminen antautuu pahalle, hän tekee sitä voimalla, kestävyydellä ja suurella kyvyllä vahingoittaa. Sen tähden ovat pahimmat rikollisluonteet tavattavissa Skorpionin merkissä. Mutta on eräs kiinteiden merkkien omituisuus, joka erikoisesti ilmenee Skorpionissa, nimittäin että voi sattua äkkinäisiä suunnanmuutoksia. Vaikka Skorpioni-ihminen olisikin joutunut pitkälle pahan kaltevalla pinnalla, voi tulla päivä, jolloin hän herää, ja kun hän päättää muuttaa elämänsä suuntaviivan, on hänellä myös voimaa ja kestävyyttä ajaa päätöksensä läpi. Synnintekijästä hän voi kehittyä pyhimykseksi. On mieltä kiinnittävää, että Skorpioni on salatieteen merkki.

Tiedän useita esimerkkejä siitä, kuinka Skorpioni-ihminen on löytänyt korkeamman tiedon tien ja tullut ihmiskunnan opettajaksi ja johtajaksi. Eräs sellainen on Steiner. Hänellä on Skorpioni nousevana, mutta myöskin Kalojen merkki esiintyy voimakkaana. Kun vertaa Steinerin kirjoituksia Annie Besantin kirjoituksiin saa vaikutelman siitä eroavuudesta, joka vallitsee heidän merkkiensä Oinaan ja Skorpionin välillä. Näemme Steinerin kriittisesti käsittelevän ilmiöitä okkultisella alalla. Näemme kiinteiden merkkien varmuuden ja täsmällisyyden hänen lausunnoissaan, hänen vähitellen tapahtuvassa käsitteiden muokkaamisessaan; kaikkea tätä ei Annie Besantin tapainen Oinas-ihminen koskaan voisi omaksua. Hänen voimansa on muualla. Vahinko vaan, etteivät nämä molemmat tuliluonteet voi käydä käsi kädessä, mutta heissä kai piilee liian suuria vastakohtia. Toisessa on toimiva tulimerkki toisen kiinteätä vesimerkkiä vastaan, ja Mars, tuo terävä taistelunhaluinen planeetta on molemmissa hallitsevana. Vaikkakaan ei tämä näin korkeasti kehittyneissä ylevissä sieluissa saa aikaan sellaista halua taisteluun taistelun itsensä vuoksi, sellaista leppymättömyyttä kuin alemmalla kehitystasolla olevilla ihmisillä, niin kuitenkin jää Mars-luonteesta jäljelle sen järkkymätön voima esteitten voittamiseksi, omien aatteiden voittoon saattamiseksi ja sen taipumaton kiinnipitäminen omasta vakaumuksesta. Tällä tavalla voimme ehkä ymmärtää, että heidän väliensä rikkoutuminen täytyi tapahtua, etteivät he voineet olla saman aluksen perämiehiä.

Omistaessani paljon Vaa’an luonteesta, katselen kuitenkin mielelläni sitä, mikä heitä yhdistää, ja vilpittömästi toivoisin, että teosofit meillä ja suuressa maailmassa riippumatta mihin yhdistykseen kuuluvat, ymmärtäisivät, että molemmat esittävät saman asiaa eri puolia, ja pitäisivät arvossa toden ja suuren molemmissa maailmankatsomuksissa. Tässä voi meidän uusi Ruusu-Risti-seuramme menestyksellä avustaa.

Tulemme nyt viimeisiin merkkeihin tuli-, maa-, ilma- ja vesimerkkien ryhmissä. Jousimies on yleisen ryhmän tulimerkki ja positiivinen ilmaus Jupiterin säteilyvoimasta. Se on siten merkki, jota subjektiivinen ymmärrys hallitsee. Tässä merkissä on jotain avomielistä, yksinkertaista, suoraan asian ytimeen tunkeutuvaa. Jousimiehen nuoli on tässä aivan oikea vertauskuva. Yleisten merkkien horjuva ja muutteleva luonne ei ole erikoisesti tälle merkille ominainen, mutta yleinen tyyppi aiheuttaa, että Jousimies paremmin soveltuu olosuhteisiin, omaksuu helpommin erilaisia käsityskantoja kuin toimiva Oinas tai kiinteä Leijona. Jousimies on kuten muutkin tulimerkit tunnerikas, ja tunnelmat vaihtuvat. Tässä näemme yleisen tyypin vaikutusta. Mielenlaatu on kiivas ja kuohahtava, mutta viha katoaa pian, ja aurinko rupeaa taas paistamaan. Positiivisena Jousimies on etupäässä ulospäin suuntautunut merkki. Mitä sielussa liikkuu, on ilmi tuotava enimmäkseen aatteiden muodossa, älyllisen tuotannon muodossa. Ja aatteet tulevat ylhäältä. Ylempi luonne pyrki yhteyteen maanpäällisen elämän kanssa, ihanteet pyrkivät toteutumaan. Se on uudistajan merkki, joko hän sitten on valtiomies, jonka aatteiden tulee uudistaa ja parantaa olosuhteita kansojen ja ihmiskuntaa elämässä, tai sitten uskonnonperustaja, jonka tulee levittää tietoja siitä käsityksestä, jonka hän omaa totuudesta.

Jousimies on lopuksi profeetan merkki, sillä tämän merkin korkeampi kehitys käy innoitusta ja korkeammalta taholta tapahtuvaa vaikutusta kohti. Että Jousimiehen ulospäin suuntautunut luonne myöskin tulee esiin teoissa huolimatta sen yleismerkkiluonteesta, näkyy siitäkin, että useat voimakkaat hallitsijat ovat selväpiirteisiä Jousimies-ihmisiä. En ole vielä paljon maininnut tämän merkin varjopuolista. Mainitaan jossakin, että ne ovat helposti anteeksi annettavia. Ainakin on varmaa, että itse Jousimies on nopea antamaan anteeksi, siinä ei ole paljon pitkämielisyyttä. Tämän Jupiter-luonteen heikkona puolena on kai ennen kaikkea liian kevyt optimistinen suhtautuminen elämään, aineellisten varojen ja työkyvyn tuhlaaminen, jotain taipumusta ajaa aatteensa läpi "ins Blaue hinein" kiinnittämättä huomiota esteisiin fyysisellä tasolla.

Kaunis esimerkki Jousimies-luonteesta oli kuningas Kustaa II Adolf, jolla oli Aurinko nousevana tässä merkissä. Sen näemme hänen avonaisesta yksinkertaisesta olemuksestaan, kuumasta mielenlaadustaan, valtiomieskatsannostaan ja tulisesta innostuksestaan niitä aatteita kohtaan, joita hän tiesi olevansa kutsuttu täytäntöön panemaan. Toinen esimerkki on Matti Kurikka, jonka persoonallisuus seisoi teosofista seuraamme lähellä ja johon minulla oli tilaisuus tutustua henkilökohtaisesti. Hänellä oli Jousimies nousevana. Tämän merkin tapainen oli epäilemättä hänen ihanteellinen sosialisminsa, hänen optimistinen uskonsa malliyhteiskuntaan. Vastakohtana Kustaa Adolfille, jonka hallitseva planeetta Jupiter oli maamerkissä Kauriissa, oli Kurikan elämänkatsomus liian abstraktinen, eikä hän voinut toteuttaa aatteitaan maallisessa elämässä, sillä hänellä oli sekä Aurinko että Jupiter ilmamerkeissä, Vesimiehessä ja Vaa’assa, ja hänen elämäntyönsä jäi haavekuvaksi huolimatta siitä, että hänen ihanteensa olivat yleviä ja että hänen ajatuksensa sisälsivät niin paljon totta ja hyvää.

Toimiva maamerkki on Kauris. Tässä merkissä tulemme Saturnus-säteilyihin, sillä Saturnus hallitsee Kauriissa ja Vesimiehessä. Niin hyvin toimivat kuin maa-ominaisuudet tekevät sen aktiivisen toiminnan merkiksi. Hyvin soveltuen fyysiseen maailmaan näkee Kauris-ihminen todellisen vaikutuspiirinsä siinä ja etenee omalla urallaan perinpohjaisesti ja kestävästi pitäen silmänsä auki elämän käytännöllisille tosiasioille. Elämänkäsitys on vakava, usein raskas ja pessimistinen. Tämä on siis täydellinen vastakohta Jousimiehen ja Jupiterin säteilyn aikaansaamaan valoisaan, kevyeen maailmankatsomukseen. Kuten Häränkin merkillä on Kauriilla yhteyttä olemassaolon muotopuolen kanssa, mutta kuitenkin enemmän sisäisessä suhteessa, muodollisuuksissa.

Uskonnollinen Kauris-ihminen kiinnittää siten suurta huomiota kirkollisiin menoihin ja tapoihin uskonmuotojen suorittamisessa. Tämän merkin vertauskuvana on Kauris, joka kiipeää korkeata vuorta ylöspäin. Tie kehitykseen on raskas ja vaivalloinen, mutta tulos on sitä perinpohjaisempi. Elämä fyysisellä tasolla on muodostettava uudelleen laadultaan korkeammaksi, ja jalansijan tulee aina olla varma, silloinkin kun sielu kiitää korkeuksia kohti. Näemme heidän, näiden eriasteisten Kauris-ihmisten lukuisten ruumiillistumien kautta kulkevan siellä alhaalla rinteillä synkkinä, kylminä, sydämessään kalvava viha, mutta päättäväisinä ja tarmokkaina. Vielä on heille olemassa elämässä ainoastaan välittömästi havaittava todellisuus, mutta kunnianhimo ja halu nousta yhä korkeammalle vie heidät kehityksessä eteenpäin. Näemme heidän hienotuntoisuudella ja arvostelukyvyllä työskentelevän suurien päämäärien savuttamiseksi. Eräänä päivänä he heräävät tajuamaan korkeamman elämän ja oikean tehtävänsä, ja heidän elämänsä muodostuu pitkäksi työpäiväksi ja alttiiksi päämäärästään tietoiseksi työksi ihmiskunnan palveluksessa. Kauris-ihmisen persoonallisuus on sulautunut katoamattomasti yksilöllisyyteen.

Esimerkkinä Kauriin merkistä tahdon mainita Yhdysvaltojen kuuluisan presidentin Wilsonin. Hänellä on Aurinko, Kuu ja Merkurius Kauriissa, vieläpä korkeimmillaan keskitaivaalla. Ei ole ihmeellistä, että tällainen ihminen kiipeää yhteiskunnan kukkuloille, sen päämäärästään tietoisen kunnianhimon, sen valtiollisen mielenkiinnon ja sen hallitsemishalun avulla, joka kätkeytyy Kauriin merkkiin ja jota lisää Auringon ja Kuun asema keskitaivaalla. Se ylimielisesti opettavainen piirre, joka esiintyy Wilsonin julistuksissa sotaakäyville valloille on hyvin luonteenomaista Kauriille. Mutta vastakohtana tälle on Oinas hänen horoskoopissaan nousevana, sisältäen Jupiterin, ja sitä paitsi on Jupiter epäedullisessa asemassa Aurinkoon nähden. Kun ensi kerran huomasin tämän, ajattelin: "Wilson ei koskaan tule onnistumaan. Hän ei tule olemaan se, joka perustaa todellisen kansojen liiton". Ja olin oikeassa, sillä Jupiter Oinaassa ilmaisee optimismia ilman kyllin suurta kestävyyttä, ja huolimatta kaikesta hyvästä tahdosta ja suuresta itseluottamuksesta, jäi hänen kuuluisat 14 pykäläänsä tyhjäksi muodollisuudeksi, ja suurenmoinen tehtävä, jonka hän oli asettanut eteensä, epäonnistui.

Vesimies on toinen Saturnus-merkki. Se on kiinteä ilmamerkki. Sellaisena se on voimakkain ja keskittynein älyllisellä alalla. Mutta tästä johtuu, että sen sisältö on vaikeasti toteutettavissa fyysisellä tasolla. Ainoastaan korkeasti kehittynyt ihminen voi elää koko tämän merkin laajuutta vastaavalla tavalla, sillä päämaali häämöttää kaukaisuudessa. Sen tähden huomaa alemmalla asteella olevassa Vesimies-ihmisessä paljon epäselvyyttä, hämäriä käsitteitä ja kykenemättömyyttä muodostaa omaa varmaa käsitystä. Väitetään, että Venäjän kansakunta elää Vesimiehen merkissä. Näemme todella sen kehittymättömässä väestöjoukossa sellaista epäröivää hapuilemista, sellaista taipumusta laajentamaan itsensä ilman mitään vakituista ja selvää sisältöä, sellaista hentomielistä "antaa mennä" luonnetta, joka sisältyy venäläiseen sanaan vsjoo ravno. Mutta kun persoonallisuus on kehityksessään ehtinyt niin pitkälle, että merkki on saanut sisällön, esiintyvät Saturnus-värähtelyt yleensä edullisella tavalla. Kauriin merkissä huomaamamme negatiiviset puolet puuttuvat Vesimieheltä, jota vastoin kiinteitten merkkien perinpohjaisuus ja keskittyminen mentaalitasolla tulee näkyviin. Seuraus tästä on tieteellinen tai taiteellinen luonne, jossa ei ole mitään yksipuolisuutta, vaan joka sisältää kyvyn nähdä elämä yleisiltä laajoilta näkykannoilta. Missä Skorpionin merkki siis tuo esiin tieteen analyyttisen puolen, on synteesi Vesimiehen vahvana puolena. Vesimiehen ihannetiede on kaikkea käsittävä filosofia. Taiteen maailmassa on Vesimies luonnollisestikin parhaiten musiikin kanssa sopusoinnussa, joka taidelaji on abstraktisin ja riippumattomin fyysisestä tasosta. Vesimiehen merkki korkeammassa kehityksessään etäännyttää ihmisen yhä enemmän persoonallisista ahtaammista eduista. Aatteellinen, yleisinhimillinen vie voiton; perheen ja kansallisuuden sijaan astuu ihmiskunta ja maailmankaikkeus. Katoamaton yksilöllisyys voittaa, persoonallinen häviää.

Leadbeater on se teosofisista johtajista, jossa Vesimiehen merkki parhaiten esiintyy. Aurinko ja hänen hallitseva planeettansa Merkurius ovat tässä merkissä Neptunuksen kanssa yhtymässä. Kuitenkin on myöskin Kalojen merkki voimakas, ja tämä, Vesimiehen ja Neptunuksen mystillisen vaikutuksen ohella, selittää hänen selvänäköisyytensä. Hänen nykyinen kantansa ei ole tässä elämässä ollut helppo saavuttaa. Saturnuksen puristuneen vaikutuksen alaisena on hänen täytynyt askel askeleelta tunkeutua eteenpäin tiedon saavuttamiseksi eri tasoilla, fyysisellä ja astraalitasolla. Hän on luonteeltaan oikea maailmanasukas ja on yhtä paljon kotona Amerikassa tai Aasiassa kuin Euroopassa. Hänen kirjoitustapansa on useimmiten sujuvaa, helppotajuista ja havainnollista. Tämä on hänen nousevan merkkinsä Kaksosten ansiota.

Eläinradan viimeinen merkki, Kalat, on yleinen vesimerkki. Ehkä vielä suuremmalla syyllä kuin Vesimiehestä voidaan sanoa, että harvat tämän merkin omaajat voivat toteuttaa sen sisällön elämässään, sillä sen todellinen sisältö on puhdas rakkaus. Täydellisesti on ainoastaan Jeesus Kristus toteuttanut tämän merkin, ja on merkittävää, että Kalat kristinuskon ensi ajoilta saakka on ollut Kristusprinsiipin vertauskuva. Kuinka toisenlainen onkaan Kalojen merkki alemmilla asteillaan. Tunnetta siinä on korkeassa määrässä, kuten kaikissa vesimerkeissä. Mutta siinä tunteessa on jotain painostavaa ja alakuloista. Kala-ihminen seisoo kuin puusta pudonneena, kykenemättömänä ja toimettomana elämän pahuuden ja kovuuden, sekä omien huonojen taipumustensa edessä. Hän on liian epäitsenäinen taistellakseen menestyksellä tällaista taistelua. Kun hän toimii ja sitä hän voi tehdä kylläkin innokkaasti, tapahtuu tämä aina erityisellä hermostuneella kiireellä, ja siitä puuttuu paämäärästään tietoisuus. Parhaiten käy kuitenkin silloin, kun hän voi vetäytyä itseensä, sillä silloin hän voi antaa sisäisten vaikuttimiensa tulvia esiin, ja hänen vastaanottavainen mielensä tekee hänet kykeneväksi tajuamaan värähtelyjä, jotka toimiin nähden eivät ole olemassa. Havaitsemme siten korkeammantyyppisiä Kala-ihmisiä, jotka ulkonaisesti ovat pidättäytyviä ja vaatimattomia, mutta taiteilijoina ja tiedemiehinä eteviä. Heidän taiteellinen tuotantonsa on silloin aina täynnä tunnetta ja mielikuvitusta, ja näin on myös Kalojen merkillä varustettujen tiedemiesten laita. Niin on esimerkiksi Flammarionilla, tunnetulla mielikuvitusrikkaalla, kansantajuisella tähtitieteellisellä kirjailijalla Aurinko ja useita muita planeettoja Kaloissa. Siitä johtuu tuo omituinen tunnerikas satutunnelma hänen kuvailuissaan avaruuden elämästä. Jousimies nousevana ja Mars hallitsevana Oinaassa tekee hänet aatteiden innostuneeksi julistajaksi. Mutta aate, jonka julistaja hän etusijassa on, on kuuluu Kalojen merkille: ihmisten ja maailmansielun yhteenkuuluvuus, sulautuminen kaikkeuteen, kuten hän lausuu hänelle ominaisessa lauseessa: "Olemme kaikki taivaan kansalaisia".

Kuvaus, jonka täten olen koettanut antaa eläinradan 12 merkistä, näyttää meille kuvan ihmissieluista, jotka kulkevat eri teitä kohti kehityksensä päämaalia ja koettavat löytää korkeamman minänsä niiden korkeitten suojelushenkien johdolla, jotka ovat jälleensyntymien herroja. Tämän ohella olemme samalla saaneet jonkinlaisen käsityksen planetaaristen vaikutusten luonteesta. Tiedämme, teosofisista kirjoista, että planeetat sellaisina kuin me ne näemme, ovat mahtavien henkiolentojen ruumiillistuneita ilmennyksiä, korkeimman olennon erityisiä säteilyjä. Niiden vaikutuksista eläinradan merkkien kautta voimme tehdä eräitä johtopäätöksiä. Kuitenkin tiedämme jokseenkin vähän näiden planeettahenkien todellisesta olettamuksesta ja vaikutustavasta. Alan Leon esitys siitä on eräissä kohdissa jonkun verran hämärä. Hän näyttää, miten muutamat planeetoista eniten vastaavat olemassaolon alimpia tasoja, ja siitä syystä voidaan niiden vaikutuksia paremmin havaita. Niin on etenkin Jupiterin ja Marsin laita. Jo Venuksen ja Merkuriuksen värähtelyt ovat vaikeammin käsitettävissä ja sekä Uranus että Neptunus kuuluvat niin sanoaksemme planetaarisen värähtelyn korkeampaan oktaaviin. Saturnuksella on aivan erikoinen asema, ja tehdäkseni tämän ymmärrettäväksi minun täytyy kosketella erästä esoteerisen astrologian tärkeimmistä käsitteistä. Ihminen on omituinen yhdistelmä.

Jokainen ihminen on katsottuna eräältä sisäiseltä näkökannalta polttopiste, jonka kautta virtaa sisään ja ulos voimia ylhäältä ja alhaalta päin näkymättömästä maailmasta näkyväiseen aineelliseen. Tässä polttopisteessä syntyy voimakeskus: minuus, "das Ich", kuten Steiner sanoo. Nämä ylhäältäpäin sisään virtaavat voimat muodostavat ihmisen häviämättömän osan ja saavat esoteerisessa astrologiassa nimen, "ihmisen yksilöllisyys". Voimat, jotka virtaavat aineelliseen ovat se osa ihmistä, joka syntyy jälleen ja jota kutsutaan ihmisen persoonallisuudeksi. Tällaisen vaikutuksen ja vastavaikutuksen persoonallisen ja yksilöllisen välillä voimme huomata horoskoopissa, kun sitä katsotaan esoteerisen astrologian kannalta. Elämässään alemmilla tasoilla, fyysisellä ja astraalitasolla, on ihminen karman vaikutuksen alaisena, käy koettelemusten, kärsimysten ja vaihtelevan myötä- ja vastoinkäymisen läpi. Kaikesta tästä syntyy kokemusta, joka kuoleman jälkeen liitetään yksilölliseen häviämättömään ihmisessä. Tätä persoonallisen ja yksilöllisen yhdyssidettä, ihmisen karmaa eli kohtaloa, edustaa ennen muita Saturnus, joka enemmän kuin mikään muu on kohtalon planeetta, jonka vaikutusten avulla persoonallinen muuttuu yksilölliseksi. Samoin voidaan sanoa, että aurinko enemmän kuin mikään planeetoista on yksilöllisen ilmaus ihmisessä, sillä siitä tavasta, millä auringon voimat vaikuttavat suoraan eikä planeettavärähtelyjen välityksellä, tulee ilmi selvimmin, miten yksilölliset voimat säteilevät ja saavat ilmauksensa ihmisen luonteessa ja elämässä.

Kaksitoista huonetta

Toiselta puolen on kuu paras persoonallisuuden vertauskuva ihmisessä, ja sen asema eläinradassa ja yhteisvaikutus planeettojen kanssa näyttää selvimmin ihmisen ymmärrys- ja tunnemaailman laadun. Tärkeimmät ja luonteenomaisimmat yksityiskohdat horoskoopissa ovat siten auringon ja kuun asema. Kolmas tekijä on nouseva merkki, jonka jo ennen usein olen maininnut esimerkkien yhteydessä eläinratamerkeistä. Ymmärtääksemme tämän meidän tulee oppia tuntemaan horoskoopin kahdentoista huoneen merkitys.

Ne kuvaavat sitä eläinradan muodostumista, joka johtuu maan päivittäisestä kääntymisestä akselinsa ympäri, ja tästä syystä niillä on merkityksensä silmiinpistävimpien planetaaristen voimien ulkonaisten vaikutusten näyttäjinä. Vanhat astrologiset traditiot erikoistuttavat hyvin tarkasti kaikkia huoneita, niin että eräs niistä esim. osoittaa taloudellisia suhteita, toinen matkoja ja sukulaisia jne. Osaksihan tämä on oikein, mutta se johtuu eräistä yleisistä suhteista, ennen kaikkea siitä, että jokainen huone vastaa jotain eläinradanmerkkiä. Tarkastakaamme nyt näitä ns. huoneita eräiltä yleisiltä yhdistäviltä näkökannoilta. Kuten oli merkkien laita voidaan huoneitakin ryhmittää vastaaviin ryhmiin.

Tärkein jako on tällöin se, joka vastaa toimivia, kiinteitä ja yleisiä merkkejä. Kun on kysymyksessä huoneet, puhutaan kuitenkin kulmahuoneista, seuraavista ja laskevista huoneista. Kulmahuoneet vastaavat siten toimivia merkkejä, ja niihin kuuluvat ensimmäinen, neljäs, seitsemäs ja kymmenes huone. Ne ovat horoskoopin huomattavimmat huoneet. Siten on merkki, joka syntymähoroskoopissa tulee esiintymään ensimmäisessä huoneessa,aina huomattava, ja on kuun aseman ohella luonteenomainen kysymyksessä olevan ihmisen persoonalliselle olemukselle, hänen ulkonaiselle tavalleen ja ulkomuodolleen, hänen ymmärrysominaisuuksiensa laadulle jne. Sitä sanotaan horoskoopin nousevaksi merkiksi, ja se esiintyy mainitulla tavalla silloinkin, kun ei mitään planeettoja ole siinä.

Toiseksi tärkein on 10. huone, ja siinä olevat planeetat tulevat aina ilmenemään elämässä. Ylipäänsä jos kulmahuoneissa esiintyy useita planeettoja,osoittaa tämä tapahtumarikasta vaihtelevaa elämää. Mutta jos näin ollen 10. huone on avonaisempi ja varustettu suurilla mahdollisuuksilla, niin on sen sijaan 4. huone sidotumpi, rajoitetumpi. Alan Leo kuvaa tämän huoneen luonnetta huomauttamalla, että monet planeetat siinä osoittavat ihmistä, joka on liian heikko vapautuakseen karman kahleista, jotka sitovat hänet ahtaisiin olosuhteisiin, tai päinvastoin voimakkaampaa luonnetta, joka voidakseen auttaa muita vapaaehtoisessa on antautunut tällaisten kahleitten alaiseksi. On esim. luonnonmaista, että valtiomiehillä ja hallitsijoilla usein on voimakkaat vaikutukset 10. huoneesta, mutta etevillä tiedemiehillä tai keksijöillä, jotka enemmän saavat työskennellä hiljaisuudessa ja huomaamattomassa asemassa, on 4. huone selvästi esiintyvä.

Ihmetytti minua aluksi, kun huomasin, että suurella keksijällä Edisonilla oli useimmat planeettansa 3. ja 4. huoneessa, mutta ymmärrän nyt että hän on ruumiillistunut toteuttaakseen jonkun salatieteellisen tarkoituksen. Hän ei tee työtään omaksi hyväkseen, hänen sielullaan on sisältö, joka on tarkoitettu ihmisille ilmoitettavaksi, ja hänen täytyy antautua kokonaan siihen ajattelematta omaa etuaan tai valta-asemaa. Niin on 4. kulmahuoneen sisältö esoteerisesti selitettävä. Myös jäljelle jäänyt 7. huone on tapahtumien huone, mutta sen erikoisala on vaikuttaa toisten, läheisten henkilöitten, ystävien tahi vihollisten tekojen kautta.

"Seuraavat huoneet" ovat vähemmän tärkeitä. Niillä on kiinteitten merkkien luonne, ilmaisten tunteita ja intohimoja samalla kun niissä ilmenevät kokemukset ovat pitkäaikaisia ja kestävät usein koko elämän. 8. ja 11. huoneesta voidaan sanoa, että ne ovat enemmän suunnatut ulospäin kuin 2. ja 5., ja ilmaisevat himoja ja haluja, ilmenneinä teoissa. "Laskevat huoneet" ovat kuten yleiset merkitkin enimmäkseen mentaalitason kanssa yhteydessä. Ne osoittavat, että ajatustoiminta elämässä on vallitsevana eikä halujen ja toiminnan maailma. Etenkin ilmaisevat 3. ja 9. huone älyllistä toimintaa, 3. huone esim. huomataan usein voimakkaasti edustettuna kirjailijoitten ja tiedemiesten horoskoopeissa, 6. ja 12. huoneella on enemmän pidättäytyväisyyttä ja epäitsenäisyyttä. Monet tai tärkeät planeetat 12. huoneessa osoittavat siten jonkunlaista vaikeutta päästä oikeuksiinsa elämässä, vaikkakin sisältö voisi olla hyvin rikas. Sellaisessa ja samankaltaisissa tapauksissa on elämä aivan kuin valmistus, jossa on saavutettava kokemuksia, jotka tarvitaan, jotta yksilölliset voimat runsaammin ja kyllin suurella selvyydellä voisivat esiintyä elämässä seuraavan ruumillistuman aikaan.

Edullisten olosuhteitten vallitessa voi kuitenkin 12. huone, jos siinä on useita planeettoja, sangen hyvin saada ilmauksensa eri tavoilla, kutea esim. säveltäjän toiminnassa musiikin alalla, jolla taidelajilla on vähiten yhteyttä fyysisen tason elämän kanssa.

Planeettojen väliset suhteet

Vielä on kosketeltava tärkeätä alaa astrologiassa, nimittäin planeettojen yhteisvaikutusta, kun ne ovat toisiinsa nähden eräissä määrätyissä asemissa tai aspekteissa. Tässäkin näemme eläinradan kolmi- ja nelijakoon verrattavaa ryhmitystä. Jos jaamme eläinradan kolmeen osaan, saamme kolmion, mutta jos planeetat sijaitsevat sellaisen kolmion kärjillä tai lähellä niitä, sanotaan niiden olevan toisiinsa nähden kolmio-aspektissa eli trigonissa. Tämä merkitsee, että niiden välillä vallitsee sopusointua, ja siten muodostuu edullisia aspekteja. Samoin on puolitettu kolmio-aspekti, jota kutsutaan kuutioiksi edullista lajia. Nelijako muodostaa sen sijaan ristin. Planeetat ovat tässä asemassa toisiinsa nähden neliössä eli kvadraatissa, ja silloin syntyy epäedullisia aspekteja. Yhtä tärkeätä tietysti on, kun planeetat konjunktiossa eli yhtymässä tekevät yhteistoimintaa tai vastustavat toisiaan oppositiossa. Jälkimäinen aspekti on tavallisesti epäedullinen, edellinen on riippuvainen niistä planeetoista, jotka sen muodostavat, siis siitä kuinka nämä sointuvat yhteen. Kysymys on nyt, kuinka meidän on esoteerisesti ymmärrettävä näiden aspektien vaikutus.

Niitä voidaan osaksi katsoa luonteen, osaksi ympäristön ja olosuhteiden ilmaukseksi, joihin ihminen on asetettu elämään. Molemmissa tapauksissa osoittavat aspektit niitä asianhaaroja, jotka tekevät elämän helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi, ja niitä esteitä ja vastoinkäymisiä, jotka asettuvat ihmisen tielle. Mutta niin yksinkertaisesti ei kuitenkaan asia ole käsitettävissä, että kaikki epäedulliset aspektit siis ainoastaan olisivat pahasta ja kaikki edulliset ainoastaan hyväksi. Voimme ajatella jotain alhaisella kehitysasteella olevaa ihmistä, jonka tietä eräät hyvät aspektit tasoittavat, niin että hän esteettä voi tyydyttää himojaan esimerkiksi ja elää huikentelevaa elämää. Pohjaltaan eivät nämä aspektit siis ole hänelle eduksi, koska ne hidastuttavat hänen kehitystään. Hänen täytyisi läpikäydä kova koulu kohotakseen kannaltaan, ja tämä koulu hänen on läpikäytävä seuraavan elämänsä aikana. Toinen tapaus voi olla, että jollain ihmisellä ehkä on suoritettavana suuri tehtävä maailmassa. Hänellä voi olla jono jyrkästi epäedullisia aspekteja, neliöitä tai oppositioita, ja nämä osoittavat silloin, että hänen täytyy raivata itselleen tie vaikeitten esteitten läpi. — Seuraus hänelle itselleen on se, että hänen luonteensa voimistuu ja jalostuu. Sen tähden saamme parhaan käsityksen aspekteista, kun pidämme hyviä aspekteja sopusoinnun ja tasapainon osoittajina osaksi ulkonaiseen maailmaan nähden ja siihen ympäristöön nähden, missä ihminen elää, osaksi häneen itseensä nähden, tunne- ja ajatuselämässä.

Huonot aspektit taasen osoittavat epäsointuja, ristiriitaisuuksia toisiin ihmisiin nähden, voitettavia vaikeuksia elämässä tai myöskin epäsointua sisäisessä elämässä, sielullisia taisteluja huonoja taipumuksia ja haluja vastaan. Juuri tällaisten epäsointujen avulla muovaillaan luonteita uudelleen, ne muodostavat horoskoopin kriittiset kohdat ja osoittavat, miten ihmisen on kärsimysten ja taistelujen kautta kohottava ja kehityttävä korkeampaan tilaan.

Havainnollistuttaakseni näitä tärkeitä yksityiskohtia horoskoopissa minulla on ollut tapana esittää seuraava kuva. Voimme katsoa horoskooppia vaunun muodossa. Nouseva merkki ja sen hallitseva planeetta, jotka etupäässä tulevat hankautumaan ulkonaiseen elämään, muodostavat vaunun pyörät. Pyörien yläpuolella on persoonallisuuden vertauskuva: Kuu, ja tämän perästä tulee Merkurius, joka Kuun ohella parhaiten osoittaa äly-ominaisuuksia. Kaikista korkeimmalla on Aurinko, yksilöllisyyden vertauskuva. Määrätään kehityksen liikkumissuunta näin: Nyt vaikuttaa voimia alimmassa tasossa hallitsevaa planeettaa vastaan, korkeammalla vaikuttavat Kuun ja Merkuriuksen aspektia vastaavat voimat, korkeimmalla taas ne, jotka vastaavat Auringon aspekteja, — harmoniset kehityksen suuntaan, disharmoniset kehityssuuntaa vastaan. Syntyy aivan kuin kuva toisiaan vastaan risteilevistä voimista, jotka muuttavat ihmisen sisäisen ja ulkonaisen elämän taistelutantereeksi.

Annan esimerkin tästä. Jos katselemme Steinerin horoskooppia esitettävän sellaisen kuvan muodossa, näemme, että monet edulliset aspektit osoittavat niitä voittoja, joita hän edellisten ruumiillistumiensa aikana on saavuttanut. Hänen tiensä on nyt tasoitettu. Hän voi runsain määrin antaa sielunsa aarteiden tulvia maailmaan. Mutta kaikkein sisimmässä, sen osoittaa Auringon aspekti, on epäsointu, vaikea ristiriitaisuus. Eläinratamerkit, jotka ottavat osaa tähän, osoittavat, että ristiriita on olemassa älyllisellä alalla. Saturnus 10. huoneessa viittaa taisteluun aseman, kunnian, arvon ja johtovallan puolesta. Jos nyt edelleen tarkastamme horoskooppia, voimme havaita määrätyn ajanjakson, jolloin tämä aspekti on kypsynyt, ja tulee selvästi esiintymään elämässä. Minua ei ihmetyttänyt, kun huomasin tämän ajanjakson vastaavan sitä aikaa, jolloin hänen oli päätettävä suhtautumisestaan teosofiseen seuraan, siitä, josko hän vielä tekisi yhteistyötä Annie Besantin kanssa vai lähtisi kulkemaan omia polkujaan. Tämä on sisäinen ristiriita, joka on aikaansaanut ulkonaisia vaikutuksia ja tullut ilmaistuksi fyysisellä tasolla, jota vastaa 10. huoneen planeetat.

Näin antaa horoskooppi kuvan voimien kamppailusta avaruudessa ja ihmisessä, makro- ja mikrokosmoksessa.

Kokemus siis osoittaa, että ihmiseen vaikuttaa vaihtelevia planetaaristen voimien yhdistelmiä, koko hänen elämänsä aikana. Kuitenkin voidaan ainoastaan syntymähetkestä lukea tähtien kirjoitusta ihmisen luonteen laadusta ja niistä vaikutuksista, jotka ovat hänen elämälleen määrääviä yhden ruumiillistuman aikana. Sillä syntymähetki on sen ajanjakson alku, joka käsittää yhden maanpäällisen elämän ja saa määrätyn sisältönsä alkukohdassaan. Kaikki astrologia on tietoa ajanjaksoista.

Esimerkkejä horoskoopin tulkinnasta

Koettakaamme nyt sovelluttaa nämä yleiset lait ja näkökohdat erikoiseen konkreettiseen esimerkiin. Tarkastakaamme, mitä esoteerinen astrologia voi opettaa, kun katselemme erään ihmisen horoskooppia. Esimerkki, jonka nyt tahdon ottaa käsiteltäväksi, herättää erikoisesti nykyään mielenkiintoa, se on nimittäin vastikään mahtavan Saksan keisarin, Wilhelm II:n horoskooppi. Tämä on juuri sellainen horoskooppi, joka kannattaa ottaa esimerkiksi, koska se on suuressa määrin mainitulle henkilölle luonteenomainen. Aurinko on Vesimiehen merkissä. Kuten aikaisemmin olen maininnut, on tunnettava henkilö hyvin voidakseen hänessä huomata ne ominaisuudet, jotka kuuluvat Auringon merkkiin; etenkin on tämä välttämätöntä, kun Aurinko, kuten keisari Wilhelmin horoskoopissa, sijaitsee 8. huoneessa, jossa se ei vaikuta erikoisen voimakkaasti.

Kuitenkin voimme Auringon asemasta päättää, että hänen luonteensa sisimmässä on altruistisia motiiveja, halua olla lähimmäistensä hyödyksi, harrastusta yhteiskunnallisiin pyrkimyksiin — sitä enemmän, koska Aurinko on edullisessa kolmiossa Jupiteriin nähden. Se, että Aurinko samalla on Uranukseenkin nähden kolmiossa, on hyvin sopusoinnussa Vesimiehen merkityksen kanssa. Se osoittaa, että keisarilla on kyky käsittää uusia aatteita ja pyrkimyksiä sekä pitää onnenaan saada esiintyä yhteiskunnan uudistajana. Kuitenkin voimme horoskoopista lukea vieraalle paljoa luonteenomaisempia piirteitä. Kravun merkki on nousevana, mutta Kuu, hallitseva planeetta, sijaitsee sotilaallisessa Skorpionin merkissä ollen samalla Marsiin nähden kolmiossa, jonka paikka on keskitaivaalla. Tästä syystä vahvistuu sotilaallinen luonne vielä huomattavasti. Yhdistyneenä Leijonan merkkiin 3. huoneessa, joka merkki osoittaa hänen älyllisiä ominaisuuksiaan, antaa tämä hänelle tarmoa ja toimintakykyä sekä sen uupumattoman mielenlaadun, joka hänelle on ominainen. Monet merkit hänen horoskoopissaan osoittavat, että tunteet hänessä vallitsevat yli kaiken muun.

Rapu hallitsevana on merkki, joka tekee hänet sangen herkäksi erilaisille vaikutuksille, osoittaen samalla voimakkaita tunteita. Sen tähden painostaa Skorpionin merkki tunne-elämää, jonka ohella on huomattava, että voimakkain horoskoopin planeetta, nimittäin Mars, sijaitsee kiihkeäntunteellisessa merkissä Kaloissa. Tämä kai parhaiten vastaa sitä puolta hänen luonteestaan, jonka tunnemme, nim. hänen äärimmäistä oikullisuuttaan ja alttiuttaan erilaisille tunnelmille, joka seikka niin useasti on johtanut hänet pitämään puheita, täynnä yleviä tunteita, mutta hyvin vähän vastaten hetken tarvetta. Kuu hallitsevana antaa helposti tuon epämääräisen ja paljoa tavoittelevan, minkä keisari Wilhelmissä havaitsemme. Töissään tiedämme hänen olevan ahkeran ja perinpohjaisen sekä tarkan yksityiskohtiin nähden, joka vastaa Merkuriuksen asemaa Kauriissa. Kun edellä mainittuihin luonteen puitteisiin lisäämme hänen ylpeytensä, vallanhimonsa, taipumattomuutensa ja ylimielisyytensä, jotka kaikki ovat seurauksia Auringon oppositiosta Saturnukseen Leijonassa, tuntuu minusta siltä kuin näkisimme miehen ilmielävänä horoskoopistaan.

Jos nyt koetamme tunkeutua syvemmälle hänen olemukseensa havaitsemme eräitä sopusointuja ja taasen toisia epäsointuja, joita monet aspektit hänen horoskoopissaan ovat muodostaneet. Kun vallankumouksen aikana harrastin paljon astrologiaa, otin myös keisari Wilhelmin horoskoopin uudestaan käsiteltäväkseni. Hän oli vielä silloin voitokkaana valtansa kukkuloilla, ja on sen tähden aika mieltä kiinnittävää, että tutkimuksen tulos oli seuraava: Wilhelm II on mies, joka on saavuttanut lopullisen käsityksen elämästä. Hänen tunne-elämässään vallitsee harmonia, harmonia niin ikään hänen ajatus-elämässään. Eivät mitkään suuret ristiriidat kuohuta hänen mieltään. Hänellä on luja asema elämässä lujine periaatteineen. Hän on hyökkääväinen toisin ajattelevia kohtaan, halujensa hallitsema, jotka yhä virtaavat omaa tasaista uomaansa ja samalla vallitsee häntä hänen voimakas mielikuvituksensa, joka synnyttää hänessä suuruuden ja vallan unelmia. Hän on monipuolinen toiminnassaan ja lahjoiltaan. Häntä askarruttaa kaikki taivaan ja maan välillä. Hänen unelmansa eivät ainoastaan koske hänen omaa persoonaansa, vaan myös hänen maansa suuruutta.

Normaaleina aikoina hän olisi hyvä ja voimakas, vaikkakin itsevaltias hallitsija, huolimatta siitä, että luonteen karkea puoli, Mars-piirre, vallitsee. Lempeämmät puolet eivät voi tulla päivän valoon, vaikkakin hän haluaisi sitä ja koettaisi. Sen tähden hän saa usein vihollisia sieltä, mistä hakee ystäviä. Huolimatta kaikesta hänen monipuolisuudestaan on yksi asia, johon hän ei kykene. Hän ei voi asettua ympäristönsä ja aikansa yläpuolelle. Hän ei voi raivata uusia teitä itselleen ja kansalleen. Hän on kohtalonsa orja; materialistisen sivistysvaltion tyypillinen edustaja, joka ei voi nähdä maailmaa korkeammalta näkökannalta. Kun ratkaiseva hetki lyö, ei hän ole oikea mies johtamaan maailmaa uusille urille. Risti kohtalon vaikutuksia repii silloin alas koko kauniin rakennuksen, niin hyvin häneltä kuin koko sivistysmaailmalta. Sellainen sielun tasapainotila voidaan ainoastaan väkivaltaisella tavalla repiä alas, jotta ei kehitys pysähtyisi, ja tämä voi ainoastaan tapahtua suurten sekä sisäisten että ulkonaisten kärsimysten avulla. Hänen luonteensa sisimpään on kätketty epäsointu, joka tunkeutuu esille ja sen jälkeen muuttuu hänen elämänsä myöskin draamaksi.

Minun täytyy lisätä, että englantilainen Alan Leo jo maailmansodan alussa on tullut samaan tulokseen, nimittäin, että Wilhelm II sortuu valtaistuimeltaan ja joutuu tappiolle sodassa. Nyt voimme tarkastella tämän paljon koetellun hengen edelleen kehittymistä. Kuten usein on tavallista henkilöille, jotka omaavat kiinteitä merkkejä, on luonteessa tapahtunut suuri muutos. Kehitys, joka ei voinut tapahtua vähitellen ja normaaleiden olosuhteiden vallitessa, on nyt kauhean kriisin aikaansaamana alkanut. Olen kuullut, että entinen keisari nyt on opetuslapsi, ja mitä tämä tarkoittaa, sen ymmärrämme. Horoskoopissa näkyy tämä mahdollisuus okkultisten planeettojen asemasta: Neptunus korkeimmillaan keskitaivaalla, Kuun kanssa kolmiossa, ja Uranus Auringon kanssa kolmiossa. Vesimiehen merkki, sisempi auringonmerkki, tulee tällä tavalla vihdoin selvästi esiintyväksi. Toivokaamme kovaa kokeneelle miehelle lepoa ja mielenrauhaa.

Lopetamme nämä esitelmät tarkastamalla erään miehen horoskooppia, joka on piirtänyt nimensä Suomen uusimpaan historiaan, nimen, jota ei pitkiin aikoihin saatu julkisesti mainita, mutta joka nyt näyttäytyy meille nuoren vapautemme vertauskuvana. Tämä nimi on Eugen Schauman. Steiner on eräässä mieltäkiinnittävässä esitelmäsarjassaan osoittanut, kuinka joskus voidaan havaita jonkun ihmisen elämässä karmallisia vaikutuksia, jotka eivät ole yksilöllisiä, vaan niin sanoaksemme historiallisia. Ihminen on määrätty suorittamaan jokin tehtävä historiassa, ja tämä on silloin hänen kohtalolleen määräävä. Luulen, että Eugen Schauman on tällainen tapaus. Kohtalon planeetta Saturnus Vesimiehen kiinteässä merkissä, keskitaivaalla, on Aurinkoon ja hänen hallitsevaan planeettaansa Merkuriukseen nähden neliöaspektissa. Kaikki tämä viittaa johonkin kohtalokkaaseen välttämättömyyteen hänen elämässään.

Kun muistelee näitä Suomen historian aikoja, täytyy myöntää, että ilmassa piili aivan merkillinen jännitys. Bobrikoffin hallitus oli hävittänyt kaiken, mitä meille suomalaisille oli oikeata ja pyhää. Oli tapahtunut sellaista, mikä meistä tuntui uskomattomalta; olimme maahan lyötyjä ja voimattomia. Lukemattomien ihmisten sydämissä syttyi ajatus: tyrannin on kuoltava, muuten on maamme tuomittu perikatoon. Mutta tämä ajatus oli useimmissa meistä syvässä kätkössä, tuskin tietoisena. Mahdollisuutta yhteistoimintaan tässä tarkoituksessa ei ollut. Fyysisellä tasolla vallitsi siten kuoleman hiljaisuus. Ei mikään liikehtinyt. Ei ollut huomattavissa edes alkuakaan minkäänlaiseen salaliittoon, joka olisi antanut Bobrikoffin santarmeille tehtävää. Mutta astraalitasolla oli näky varmaankin toinen. Lukemattomat ajatusmuodot ympäröivät siellä tyrannin, jokainen vihantulen täyttämänä. Jos ajatukset olisivat voineet tappaa, olisi hän jo kuollut.

Nyt oli välttämätöntä, että vihan ilmakehä yksityisen ihmisen välityksellä purkautuisi fyysiseen tekoon. Eugen Schauman oli tähän tehtävään määrätty mies. Hänellä juuri oli tähän sopiva eläinratamerkkien yhdistelmä. Hänellä oli Aurinko ja hallitseva planeetta Merkurius Härän merkissä sekä sitä paitsi Kuu Kravun merkissä nousevana. Kravun avulla hän saavutti sen psyykkisen herkkyyden, joka teki hänet kykeneväksi vastaanottamaan ympäröivästä ilmapiiristä niitä tunteita, jotka hänen ympäristössään liikkuivat. Maamerkin Härän avulla hän tuli taasen kykeneväksi perinpohjaisesti ja tunnollisesti toteuttamaan tunne-elämänsä toiminnassa ja saattamaan ajatuksen teoksi. Nyt on luonteenomaista, että Saturnus sijaitsee Vesimiehessä, joka ilmamerkki kääntää ihmisen huomion ahtaista persoonallisista olosuhteista suurten yleisten näkökantojen maailmaan. Kaksoset ovat tosin nousemassa, mutta kolmannessa ns. dekanaatissaan, joka on Vesimiehelle sukua. Näissä olosuhteissa voidaan pitää Vesimiestä todellisuudessa nousevana merkkinä; Schaumanin ulkonainen elämä ja toiminta tapahtui tämän merkin vaikutuksen alaisena, Vesimiehen merkin kautta oli hänen yksilöllisyytensä saanut oikean ilmauksensa elämässä. Hän toteutti tämän merkin sisäisen tarkoituksen, kun hän uhrautui yhteisen hyvän puolesta, saavuttaakseen korkeamman päämäärän.

Tällainen horoskooppi, joka kuvastaa historiallisen välttämättömyyden, nostaa kysymyksen: voitaisiinko erottaa mitään yleisempiä symboleja niille kansoille, jotka tässä ovat keskenään taistelussa. On mielenkiintoista ja kuvaavaa, että Saturnus sijaitsee Vesimiehessä, sillä tätä pidetään Venäjän kansan erikoismerkkinä ja kun ottaa huomioon Saturnuksen uhkaavan aseman Aurinkoon ja Merkuriukseen nähden, jotka vastaavat Schaumanin omaa luonnetta ja persoonallisuutta, edustaa Saturnus sitä vastustajaa, jota vastaan hänen oli taisteltava. Edustaako taas Merkuriuksen merkki, Härkä Suomen kansaa, on epäilyttävämpää. Tosin tuntuu siltä, jos Suomen kansan edustajana ajattelemme Runebergin Saarijärven Paavoa, joka kärsivällisenä ja alistuvaisena kyntää peltoaan. Kuitenkin on myös väitetty, että Kauris olisi suomalaisten merkki. Varmaa on ainakin, että juuri se, mikä viimeisinä kauheina aikoina Suomen historiassa on tapahtunut, tuntuu selvästi ilmaisevan Kauris-ihmisiä alhaisella kehitysasteella.

Kauris on sitä paitsi myöskin intialaisten erikoismerkki ja taitaa olla olemassa eräitä salatieteellisiä yhtäläisyyksiä Intian ja Suomen kansan välillä. Muun muassa on Viljanen osoittanut että on olemassa merkillisiä yhtäläisyyksiä siinä tavassa, jolla planeetat vaikuttavat molempien maitten ilmastoon. Täten olemme kuitenkin saapuneet kansallisuus-astrologian hämärälle alueelle, ja parasta on, että pysähdymme tähän emmekä koeta tunkeutua pitemmälle, sillä se, mikä nykyaikana käy kansallisastrologian nimellä, on rakennettu puhtaan arvaamisen pohjalle. Sillä horoskooppihan on ilmaus planeettojen asemasta määrätyn aikajakson alussa, ja kaiken astrologian täytyy pohjautua aikajaksojen tuntemiseen. Yksityiselle ihmiselle on hänen elinjaksonsa määrätty ja alku on fyysisen elämän syntymähetki. Kansan syntymähetki on tuntematon. Jos tahtoo yltää kansan sielua todellisena korkeammalla tasolla vaikuttavana henkisenä olentona, olisi välttämätöntä tuntea eksaktinen ajankohta, jolloin tämä erikoinen vaikutusjakso alkoi. Ehkä tulevaisuuden astrologeille, kehittyneimpine selvänäköisine aisteineen, tulee olemaan mahdollista saavuttaa tietoa näistä hämäristä asioista.

Ruusu-Risti —  1921

Väliotsikointi Ruusu-Ristin toimituksen

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.

bar_mest-.gif (1333 bytes)

Etusivu Sekalaista