Fransiskuksen rukous

Herra, tee minusta rauhani välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkautta,
missä loukkauksia, toisin anteeksiantamusta,
missä epäilyksiä, toisin uskoa,
missä epätoivoa, toisin toivoa,
missä pimeyttä, toisin valoa,
missä surua, toisin iloa.

Oi Herra, suo että en niinkään etsisi
lohdutusta kuin saada itse lohduttaa,
ymmärtämystä kuin saada itse ymmärtää,
rakkautta kuin saada itse rakastaa.
Sillä se joka antaa, sille annetaan,
joka armahtaa, se armahdetaan,
ja joka kuolee itselleen, syntyy iankaikkiseen elämään.

Fransiskus Assisilainen

Etusivu

Runoja