Mark Twainin teos "Kapteeni taivaassa" on
kuvitteellinen ja satiirinen kertomus kuolemanjälkeisistä tapahtumista.
Jälkimmäinen ote ("Enkelin kirje") on kuvaa erään tapakristiytyn rukouselämää. -jl


    »Selitän asian pian. Ihmiset käsittävät Raamatun kuvakielen ja vertaukset liian kirjaimellisesti, niin että kaikkein ensimmäiseksi kyselevät tänne saavuttuaan sädekehäänsä, harppuaan ja niin edelleen. Mitään viatonta ja järjellistä ei ihmisiltä täällä kielletä, jos sitä pyydetään oikeassa hengessä. Niinpä heidät varustetaan tällaisilla esineillä kysymättä mitään. He menevät laulamaan ja soittamaan suunnilleen kahdeksi päiväksi eikä heitä sen jälkeen enää näe kuorosssa. Kenenkään ei tarvitse selittää heille, ettei sellainen tee tästä taivasta — ei ainakaan sellaista taivasta, missä terve ihminen viihtyisi viikon ja pysyisi jatkuvasti terveenä. Tuo pilvipenger on sijoitettu niin, ettei ääni häiritse vanhoja asukkaita joten ei ole mitään haittaa päästää jokainen siellä käymään parantaakseen itsensä heti tänne tultuaan.
    Sinun tulee vain muistaa tämä — taivas on niin autuas ja ihana paikka kuin se vain voi olla; mutta on myös ahkerin, mistä koskaan olet kuullut. Ensimmäisten päivien jälkeen täällä ei ole yhtään toimetonta ihmistä. Virsien veisaaminen ja palmunoksien heiluttaminen ikuisesti on kaunista kuultavaa saarnastuolista, mutta aikansa kuluttamiseen se olisi kurjin tapa, mitä ihminen saattaisi keksiä. Se sopisi ehkä joidenkin livertelevien tolvanoiden taivaaseen, vai mitä? Ikuinen toimettomuus kuulostaa sekin kauniilta saarnastuolista. No niin, koetahan sitä, ja huomaat, miten raskaaksi aikasi käy. Sinun kaltaisesi mies, joka koko elämänsä ajan on ollut liikkeellä ja puuhannut jotakin, tulisi hulluksi kuudessa kuukaudessa sellaisessa taivaassa, missä ei olisi mitään tekemistä.»ENKELIN KIRJE

TAIVAALLINEN ARKISTO
Anomusosasto
Tammikuun 20. p:nä
Andrew Langdon
Hiilikauppias
Buffalo, New York

Minulla on kunnia, toimeksi saaneena, ilmoittaa Teille, että äskeinen hyvä ja uhrautuvainen tekonne on merkitty Ihmisten Kultaiset Teot -nimiseen kirjaan: kunnianosoitus, joka — on minulla lupa ilmoittaa — ei ole vain harvinainen, vaan myös ainutlaatuinen. 19. p:nä päättyneen viikon rukouksistanne on minulla kunnia ilmoittaa seuraavaa:

 1. Sää, joka aiheuttaa hiilen hinnan nousun 15 senttiä tonnilta. Myönnetään.

 2. Työläisten palkkojen laskeminen 10 prosentilla. Myönnetään.

 3. Kilpailevien liikkeiden hiilen hintojen romahtaminen. Myönnetään.

 4. Sen miehen tai hänen perheensä koetteleminen, joka on perustanut kilpailevan hiilen vähittäismyyntiliikkeen Rochesteriin. Myönnetään, siis seuraavaa: kurkkumätä 2 kertaa, 1 kuolemantapaus; tulirokko 1 kerta, seurauksena kuurous ja vähämielisyys.

 5. Niiden harmillisten ihmisjoukkojen, jotka joka päivä käyvät työtä kysymässä, karkottaminen Helvettiin tai muunlaisiin tehtäviin. Otettu harkittavaksi myöhempää päätöksentekoa ja sovittelua varten, koska tämä anomus tuntuu olevan ristiriidassa toisen samanaikaisen kanssa, josta mainitaan edempänä.

 6. Anomus jollakin tavoin tapahtuvasta väkivaltaisesta kuolemasta naapurille, joka heitti tiiliskivellä perheen kissaa sen naukuessa äänekkäästi. Lykätty harkintaa ja sopimukseen pääsemistä varten, koska anomus on ristiriidassa erään rukouksen kanssa, josta myös edempänä.

 7. Kirottu olkoon »lähetystyö». Pantu pöydälle kuten yllä.

 8. Joulukuun voiton 22.230 $ lisääminen tammikuussa 45.000 $:iin ja sen jälkeen sellaisen tasaisen kuukautisen nousun takaaminen »joka Teitä tyydyttää». Myönnetään; lisähuomautus hyväksytään varauksin.

 9. Pyörremyrsky, joka tuhoaisi North Pennsylvania Co.:n tehtaat ja täyttäisi sen kaivokset.
  HUOM. Pyörremyrskyjä ei pidetä varastossa talvikautena. Kaivoskaasuja voidaan toimittaa pyydettäessä.

Yllä olevaan listaan on tehtävä erikoishuomautus siitä, että ne ovat erityisen tärkeitä. Jäljelle jääviin 298 rukoukseen, jotka on luetteloitu pääsanalla Erityiset Johdatukset, kohta A, ja jotka ovat 19. p:nä päättyneeltä viikolta, suostutaan erittelemättä, paitsi että 3 kaikkiaan 32:sta välittömän kuoleman vaatimuksesta on lievennetty parantumattomaksi sairaudeksi.

Nämä olivat viikon aikana tälle virastolle saapuneet rukoukset, jotka ovat Sydämen Salaisten Pyyntöjen ryhmään sijoitettuja ja joihin ilman muuta selvistä syistä aina kiinnitämme ensiksi ja syvemmin huomiomme.

Loput viikon kirjaanvienneistä on tehty pääsanan Viralliset Rukoukset alle, mihin luokkaan sijoitamme sellaiset rukoukset, jotka on lausuttu hartaustilaisuuksissa, pyhäkoulussa, ryhmäkokouksissa, perhejumalanpalveluksissa jne. Tämän kaltaisilla rukouksilla on arvoa sen mukaan, mihin luokkaan kuuluu niitä esittävä kristitty. Tämän viraston ohjesäännön mukaisesti kristityt jaetaan kahteen suureen luokkaan, nimittäin: 1. Nimikristityt, 2. Ammattikristityt. Nämä vuorostaan on tarkkaan jaettu alaluokkiin ja luokiteltu koon, luonteen ja perheen mukaan; ja arvo määrätään lopullisesti karaateissa siten, että minimi on 1, maksimi 1000.

Sen neljänneksen selonteon mukaan, joka päättyi joulukuun 31. p:nä 1847, Te olitte luokiteltu seuraavasti:

Pääluokka. Nimikristitty.
Koko.
Neljäsosa maksimista.
Luonne.
Inhimillis-henkinen.
Perhe.
Jumalan valittu A, osasto 16.
Arvo.
Puhdasta 322 karaattia.

Juuri päättyneen neljänneksen yhteenvedon mukaisesti — siis neljäkymmentä vuotta myöhemmin olitte luokiteltu seuraavasti:

Pääluokka. Ammattikristitty.
Koko.
Kuusi sadasosaa maksimista.
Luonne.
Inhimillis-eläimellinen.
Perhe.
Jumalan valittu W, osasto 1547.
Arvo.
3 karaattia puhdasta.

Minulla on kunnia kiinnittää huomiotanne siihen seikkaan, että Te näytätte turmeltuneen.

Palatakseni selontekoon Virallisista Rukouksistanne — huomauttaen ohimennen, että rohkaistakseen Teidän kaltaisianne ja tapaisianne kristittyjä on tällä virastolla tapana myöntää heille monia asioita, joita ei korkeamman asteen kristityille myönnettäisi osaksi siksi, etteivät he sellaisia anoisikaan:

Rukous sellaisesta säästä, joka olisi lämpötilaltaan sovelias köyhille ja vaatteettomille. Evätään. Tämä oli hartauskokouksen rukous. Se on ristiriidassa tämän selonteon 1. kohdan kanssa, joka oli Sydämen Salainen Pyyntö. Tämän viraston ankarien sääntöjen mukaisesti määrätynlaiset Ammattikristittyjen julkiset rukoukset eivät voi viedä etusijaa Sydämen Salaisilta Pyynnöiltä.

Rukous paremmista ajoista ja runsaammasta ravinnosta »huonokätiselle työläispojalle, jonka kärsivällinen ja kuluttava työ on tehnyt kodit mukavammiksi, tiet miellyttävämmiksi, ja saata hänet valppaaseen ja tehokkaaseen suojelukseemme vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jota leviävä ahneus voisi hänelle aiheuttaa, ja saata hänet kiitollisten sydämiemme herkimpien palvelusten kohteeksi.» Hartauskokouksen rukous. Evätään. Ristiriidassa Sydämen Salaisen Pyynnön N:o 2 kanssa.

Rukous »että kaikki sellainen, mikä ei mitenkään ole meidän etujamme vastaan, anteliaasti siunattaisiin, sekä heille että heidän perheilleen; kutsumme tässä sydämemme todistajaksi, että heidän maallisen omaisuutensa kautta meidät henkisesti siunataan ja ilomme tehdään täydelliseksi». Hartauskokouksen rukous. Evätään. Ristiriidassa Sydämen Salaisten Pyyntöjen N:o 3 ja 4 kanssa.

»Oi, älä salli kenenkään joutua turmion uhriksi meidän sanojemme tai tekojemme vuoksi.» Perherukous. Saapunut viisitoista minuuttia ennen Sydämen Salainen Pyyntöä N:o 5, jonka kanssa se selvästi on ristiriidassa. Ehdotetaan, että toinen niistä peruutettaisiin tai molemmat muutettaisiin.

»Armahda kaikkia niitä, jotka tahtovat pahaa meille tai meidän omaisuudellemme.» Sisältää myös miehen, joka heitti kissaa tiiliskivellä. Perherukous. Saapunut muutama minuutti ennen Sydämen Salainen Pyyntöä N:o 6. Ehdotetaan muutosta, joka sovittaisi ristiriidan.

»Salli jalon lähetystyön, ihmiskäsiin annetuista kallisarvoisimman työn, levitä ja kukoistaa ilman esteitä kaikissa pakanamaissa, jotka yhä vielä syyttävät meitä henkisellä pimeydellään.» Rukous Amerikan Pakanalähetysyhdistyksen kokouksessa. Saapunut melkein puoli päivää ennen Sydämen Salainen Pyyntöä N:o 7. Tämä virasto ei tarkasta lähetystyötä eikä ole missään tekemisissä Amerikan yhdistyksen kanssa. Tahtoisimme suostua toiseen näistä rukouksista, mutta emme voi suostua molempiin. Ehdotetaan, että Pakanalähetysyhdistyksessä esitetty peruutettaisiin.

Tämä virasto pyytää kahdennenkymmenennen kerran kiinnittää erikoista huomiota lisähuomautukseenne kohdassa N:o 8. Se on arvoitus.

Niistä 464 rukouksesta, jotka sisältyvät Virallisiin Rukouksiinne viime viikolta ja joita ei ole erikseen mainittu tässä selonteossa, suostumme 2:een ja eväämme loput. Nimittäin: Sallitaan (1), »että pilvet tekevät jatkuvasti tehtävänsä; (2) ja aurinko samoin.» Sehän on Jumalan tarkoitus joka tapauksessa; Teitä tyydyttänee tieto, ettette ole sitä häirinnyt. 462 evätystä yksityiskohdasta 61 oli esitetty pyhäkoulussa. Tässä yhteydessä on minun vielä kerran huo- mautettava, että emme suostu niiden Ammattikristittyjen pyhäkoulurukouksiin, jotka teknillisesti kuuluvat John Wanamakerin nimellä kulkevaan luokkaan. Me merkitsemme ne paremminkin »sanoina» ja ne lasketaan tilille sen lukumäärän mukaan, montako niitä sanotaan tietyn rajoitetun ajan puitteissa. Tarvitaan 3000 neljännesminuutissa, jotta siitä tehtäisiin merkintä. 4200 5000:sta mahdollisesta on melko tavallinen pyhäkoulusaavutus asiantuntijoiden keskuudessa, ja se lasketaan samaksi kuin kaksi virttä ja nuorten naisten murhaajalle tuomion täytäntöönpanon aamuna viemä kukkakimppu. Loput 401 rukoustanne saa tuuli laskea. Me keräämme ne nippuun ja annamme ne vastatuulelle hidastaaksemme sopimattomien ihmisten purjehdusta, mutta niitä tarvitaan niin paljon vaikutuksen aikaansaamiseksi, ettemme voi laskea niille minkäänlaista arvoa.

Haluan lisätä muutaman sanan omasta puolestani tähän raporttiin. Kun tietynlaiset ihmiset suorittavat jonkin erityisen hyvän työn, me laskemme hänen hyväkseen tuhannen kertaa enemmän sen takia kuin jos kysymyksessä olisi joku parempi ihminen — luonteensa puolesta. Te olette täällä merkittynä paljon luokkanne yläpuolelle eräiden uhrautuvaisten tekojenne vuoksi, jotka suuresti ylittivät sen, mitä Teiltä olisi voinut odottaa.

Vuosia sitten, jolloin ansaitsitte vain 100.000 $ ja lähetitte 2 $ köyhälle serkullenne, leskelle, joka pyysi apuanne, oli taivaassa monia, jotka eivät olleet sitä uskoa, ja vielä useampia, jotka väittivät rahan olleen väärennettyä. Käsityksemme luonteestanne nousi monta astetta, kun nämä epäilykset osoitettiin vääriksi. Pari vuotta sen jälkeen, kun lähetitte tyttöparalle 4 $ vastauksena uuteen pyyntöön, kaikki uskoivat sen ja Te olitte täällä puheenaiheena päiväkausia. Kaksi vuotta myöhemmin Te lähetitte 6 $, jälleen pyynnöstä, kun lesken nuorin lapsi oli kuollut, ja se teko täydensi Teidän hyvän maineenne. Kaikki taivaassa sanoivat: »Oletko kuullut, mitä Andrew on tehnyt?» — sillä Teitä kutsutaan täällä tuttavallisesti Andrew'ksi. Joka toinen tai kolmas vuosi lisääntynyt lahjoituksenne on pitänyt nimenne kaikkien huulilla ja lähellä kaikkien sydäntä. Koko taivas katsoo Teitä sunnuntaisin, kun ajatte kirkkoon kauniissa vaunuissanne; ja kun kätenne siirtyy pois kolehtilautaselta, iloinen huuto kantaa kaukaisen Helvetin punertaville muureille asti: »Taas kolikko Andrew'lta!»

Mutta huippukohta tuli muutama päivä sitten, kun leski kirjoitti sanoen, että hän voisi päästä kouluun erääseen kylään opettajaksi, jos hän saisi 50 $ maksaakseen omansa ja kahden lapsensa pitkän matkan. Ja Te laskitte hiilikaivoksista saamanne viime kuun puhtaan voiton — 22.230 $ — ja lisäsitte siihen kuluvan kuukauden varman voiton — 45.000 $, mahdollisesti viisikymmentä tuhatta — ja otitte sitten kynänne ja shekkikirjanne ja kirjoititte hänelle kokonaista viisitoista dollaria! Ah, Taivas siunatkoon Teitä ja pitäköön Teistä huolta ikuisesti, jalo ihminen! Taivaan valtakunnassa ei ollut ainoatakaan kuivaa silmää. Ja kättenpuristusten, syleilyjen ja ylistysten keskellä kaikui loistavilta kukkuloilta jyrisevä ääni, joka ilmoitti, että tämä teko jättää varjoon ihmisten ja enkelien historian kaikki uhrautuvaiset teot ja että se merkitään kokonaan omalle sivulleen kirjaan, sillä sen suorittaminen on Teille ollut raskaampi ja katkerampi kuin se, mitä vaadittiin kymmeneltä tuhannelta marttyyrilta heidän heittäessään henkensä palavissa paaluissa. Ja kaikki sanoivat: »Mitä merkitsee henkensä antaminen jalolle sielulle tai kymmenelle tuhannelle jalolle sielulle, verrattuna siihen, että itarin valkoinen mies, joka koskaan on elänyt maan päällä, antaa täyttymättömästä kukkarostaan viisitoista dollaria?»

Ja se puhe oli totta. Ja Abraham itki ja tyhjensi sydämestään kaiken entisen sisällön ja kiinnitti rintaansa kaunopuheisen lapun: »VARATTU». Ja Pietari sanoi itkien: »Hänet on otettava vastaan soihtukulkuein, kun hän saapuu». Sitten koko taivas hurrasi ja oli iloinen siitä, että tulisitte kerran tänne. Ja niin oli helvettikin.

(Oikeaksi todistaen)
ARKISTONHOITAJAENKELI (Leima)
Toimeksisaaneena

{Mark Twainin teoksesta Kapteeni taivaassa}