Pirkko Carpelan

IHMISEN KEHITYS ASTROLOGIAN VALOSSA

Muinaisessa Egyptissä astrologiaa sai opiskella vasta kahden vihkimyksen jälkeen. Katsottiin, että tuolloin totuudenetsijä oli riittävän kehittynyt tutkiakseen planeettojen vaikutuksia. Tänä päivänä kuka tahansa voi ostaa astrologista kirjallisuutta ja tutustua aiheeseen. Materiaalin kirjavuudesta johtuen lukijalta vaaditaan kuitenkin suurta kriittisyyttä.

Astrologian tutkijan ja ennen kaikkea horoskooppien laatijan on jatkuvasti tarkkailtava itseään ja motiivejaan. Uteliaisuudesta ei pidä tutkia kenenkään horoskooppia. Halu auttaa toista ihmistä riittää jo perusteeksi. On muistettava, että astrologi tutkii horoskooppeja omien linssiensä läpi ja värittää kartan oman persoonallisuutensa tasolta. Itsekasvatuksen tulisi kuulua jokaisen astrologin elämään.

Planeetan sijainti eläinratamerkissä ei välttämättä vaikuta näkyvässä maailmassa eikä sen vaikutus ole yhtä ehdoton kuin huoneessa. Esim. Kuu seitsemännessä huoneessa hyvissä aspekteissa (kahden planeetan muodostama kulma maahan nähden) ja ilman muita estäviä tekijöitä merkitsee melko varmasti avioliittoa; Kuu Vaa’assa jopa samoissa aspekteissa ei merkitse sitä yhtä varmasti.

Horoskoopin huoneet

Horoskoopin huoneet, joita on 12 kuten eläinratamerkkejäkin, kertovat konkreettisista asioista ja kohtalosta, nykyisen elämän karmasta. Huoneita voi verrata fyysiseen ruumiiseen, planeetta-asemia eläinratamerkeissä sisäiseen ihmiseen, joka asuu tuossa ruumiissa. Ihminen syntyy yhä uudelleen fyysiseen ruumiiseen, koska hän voi kehittyä vain siinä ollessaan.

Sielun iästä ja kehitysvaiheesta riippuu, miten selvästi eläinratamerkit ja huoneet vaikuttavat ihmiseen. Kehittymätön ihminen on tuntuvammin uppoutunut ruumiiseen ja sen vuoksi planeetat huoneissa vaikuttavat häneen selvemmin kuin kehittyneeseen ihmiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa planeettojen sijainnilla eläinratamerkeissä ja niiden aspekteilla on tärkeämpi merkitys. Huonesijainnit osoittavat tällöin mm., miten pitkälle nykyisen elämän karma auttaa tai estää sielun sisäisiä voimia. Ne eivät merkitse niinkään rajoituksia kuten nuoremman sielun tapauksessa.

Planeetat erillään eläinratamerkeistä ja huoneista edustavat yksilöllistä, henkistä ihmistä. Mitä kehittyneempi ihminen on, sitä enemmän hän on planeettojen suoran vaikutuksen alainen niiden vaikuttaessa ilman eläinratamerkkien ja huoneiden väritystä. Kun tällainen olento laskeutuu ilmennykseen eli ruumiillistuu, hänkin joutuu tietenkin alistumaan luonnon rajoituksille. Eläinratamerkit osoittavat, minkälaiset voimat ovat ruumiillistuneet persoonallisuuteen, ja huonesijainnit osoittavat syntyneen tehtävän laadun ja ympäristön, jossa työ on suoritettava.

Planeettojen aspektit

Jälleensyntymisen valossa ja tulevaa kehitystä ajatellen ihmisen on yritettävä muuttaa huonojen planeetta-aspektien tarkoittamia luonteenpiirteitään. Esim. Kuun ja Marsin neliö aiheuttaa ärtyisyyttä, aggressiivisuutta ja suuttumista. Jos ihminen kehittää itsessään määrätietoisesti näiden vastakohtia eli kestävyyttä, rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä, seuraavassa elämässä aspekti on muuttunut.

Planeettojen hyvät aspektit osoittavat, että ihmisen ja maailman suhtautuminen toisiinsa on harmonista ja miellyttävää. Se ei välttämättä merkitse, että ihminen on epätavallisen viisas, hyvä ja vahva. Hyvät aspektit voivat ainoastaan osoittaa, että hänen hyvä karmansa on suonut hänelle edulliset olosuhteet, joissa hänen on hyvä jatkaa kehitystään.

Vastaavasti huonot aspektit osoittavat, että ihmisen ja maailman suhtautuminen toisiinsa on epäsointuista. Tämä ei välttämättä merkitse, että ihminen on heikko ja paha. Kyseessä voi olla voimakas sielu, joka on syntynyt erilaiseen ympäristöön esim. suorittamaan jotakin erityistehtävää, jotakin uudistusta, joka saa osakseen vastustusta.

Oppositio, vastakkaisuus, on joko täydentävä tai erottava, vastustava aspekti. Esim. Uranus vastakkain Jupiterin kanssa ilma- ja tulimerkeissä Kaksoset ja Jousimies voi merkitä sosiaalisia uudistuksia.

Neliö on ehkä ainoa aspekti, jota voidaan pitää ehdottomasti pahana, vaikka tällöinkin hyvä voi nousta esiin ilmeisestä pahasta. Neliössä on häivähdys saturnista vaikutusta.

Planeettavaikutukset

Itämainen salatieteellinen käsitys ihmisen prinsiippien ja planeettojen vastaavuuksista ilmenee taulukosta. Se on laadittu spektrin värien mukaiseen järjestykseen. Planeettoja ja inhimillisiä prinsiippejä vastaavat värit eivät ole taulukossa samat kuin nykyisten astrologien ja länsimaisten salatieteilijöiden tuntemat eksoteeriset värit. Taulukko on otettu H. P. Blavatskyn Esoteerisista ohjeista.

Atma ei ole luku eikä vastaa mitään näkyvää planeettaa, sillä se aiheutuu henkisestä auringosta.

Sillä ei ole mitään suhdetta ääneen, väriin eikä muuhun, koska se kaikki sisältyy siihen.

PLANEETAT INHIMILLISET
PRINSIIPIT
METALLIT VÄRIT

SOINNUT
Musikaalinen skaala

Sanskritin
asteikko
Italialainen
asteikko

MARS
Siittämisen planeetta

KAMA RUPA
Eläimellisten vaistojen ja himojen käyttöväline eli asunto
RAUTA PUNAINEN Sa Do

AURINKO
Elämänantaja fyysisesti. Henkisesti ja esoteerisesti Merkuriuksen ja auringon välillä olevan planeetan vastine, muinaisajan kansojen pyhä ja salainen pl.

PRANA ELI JÎVA

Elämä

KULTA ORANSSI Ri Re

MERKURIUS
Jumalten sanansaattaja ja tulkki

BUDDHI
Henkinen sielu eli atminen säde; atman käyttöväline

ELOHOPEA KELTAINEN Ga Mi
SATURNUS

KAMA MANAS
Alempi mieli eli eläimellinen sielu

LYIJY VIHREÄ Ma Fa
JUPITER

AURINEN
VERHO

TINA SININEN Pa Sol

VENUS
Aamu- ja iltatähti

MANAS
Korkeampi järki eli inhimillinen sielu

KUPARI INDIGO ELI TUMMANSININEN Da La
KUU
Maan vanhempi (parent)

LINGA SARIRA
Ihmisen astraalinen kaksoispuoli, fyysisen ihmisen vanhempi

HOPEA VIOLETTI Ni Si

Mars vastaa kâma-rupaa, himoruumista, jonka keskus on maksa. Se edustaa ruumiin kaikkien muiden paitsi sydänsolujen tajuntaa. Himon hallinta on välttämätöntä ennen kuin eläin voidaan voittaa ja tehdä hyödylliseksi palvelijaksi.

Eläinkunta on Mars-vaikutusten alaisuudessa. Jos ihminen syö lihaa, haitalliset vaikutukset siirtyvät häneen.

Salatieteellisesti ajatellen Mars Kauriissa on hyvä sijainti. Intohimo ja voima ovat Kauriin kylmähkön, rauhallisesti katselevan ymmärryksen vaikutuspiirissä.

Mars ilmenee tarmona, Venus rakkautena. Marsin vaikutuksen alaisen ihmisen olisi muutettava voimansa rakkaudeksi. Hänen olisi suunnattava voimansa sisäänpäin, jotta siitä lopulta kehittyisi myötätunto ja rakkaus. Näin hän tulisi Venuksen vaikutuksen alaiseksi.

Aurinko hallitsee eetteristä verhoa. Aurinko hyvissä aspekteissa Kuun kanssa merkitsee hyvää terveyttä, hyvää parantavaa voimaa ja paljon elinvoimaa. Huonot aspektit heikentävät prânavirtaa, alentavat elinvoimaa ja viivyttävät parantavaa prosessia.

Aurinko, Kuu ja Merkurius negatiivisissa merkeissä (Härkä, Rapu, Neitsyt, Skorpioni, Saturnus, Kalat) merkitsevät liiallista vastaanottavuutta ja herkkyyttä sekä altistavat liian helposti aistien, tunteiden ja olosuhteiden vaikutusten alaiseksi. Positiivisilla merkeillä (Oinas, Kaksoset, Leijona, Vaaka, Jousimies, Vesimies) on päinvastainen merkitys.

Merkuriuksen vaikutus ilmenee enemmän näkymättömällä kuin fyysisellä tasolla. Konkreettisesti sen vaikutus ilmenee yleensä vain hermostollisella puolella. Sen fyysiset vaikutukset ilmenevät yleensä muiden planeettojen aspektivaikutusten kautta. Koska Merkuriuksen symbolissa on puolikaari, ympyrä ja risti eli planeettojen kaikki symbolielementit, Merkuriuksen aspekteja voi tulkita sen kanssa aspektin muodostavan planeetan symbolista käsin. Mytologian mukaan Merkurius on jumalien sanansaattaja. Prinsiipeistä se vastaa buddhia.

Merkurius edustaa myös abstraktia järkeä. Se on rytmin ja harmonian planeetta ja sen vuoksi Merkuriuksen huonot aspektit häiritsevät järkeä ja intuitiota. Merkurius ilmenee parhaiten ilma- ja muuttuvissa merkeissä. Vain adeptit voivat tuntea Merkuriuksen puhtaan vaikutuksen ilman eläinratamerkkien väritystä.

Merkuriuksen ja Uranuksen tai Neptunuksen aspektit tarkoittavat mystistä elämää. Merkuriuksen ja Jupiterin hyvä aspekti tarkoittaa, että tieto muuttuu viisaudeksi. Intuitio ja ajatuskyky toimivat.

Saturnus vastaa alempaa manasta. Se on välittäjä persoonallisen, kuolevaisen ihmisen ja korkeamman, henkisen ihmisen välillä. Siten sen hyvien aspektien voidaan sanoa puhdistavan, jalostavan ja henkevöittävän Marsin ja Kuun olemusta ja muuttavan niiden värit tummanpunaisesta vaaleampaan ruusunpunaan ja violetin tummista sävyistä sen hienompiin vivahdukseen.

Saturnus Vaa’assa on hyvä sijainti. Saturnus tekee ihmisestä kylmän harkitsevan, mutta tässä merkissä se saa Venus-vaikutuksia.

Saturnus on negatiivinen ja Jupiter positiivinen. Saturnuksessa maallinen alistaa sielullisen. Saturnuksella ilman Jupiterin tai Auringon hyvää vaikutusta ei ole paljonkaan henkistä merkitystä.

Aurinen muna on Jupiterin vaikutuksen alainen, mutta se on myös Saturnuksen sitovien vaikutusten alainen ja juuri siinä koetaan Saturnuksen ja Jupiterin päävaikutukset.

Aurista munaa kutsutaan karmallisen rekisterin säilyttäjäksi. Se on ihmisen kaikkien hyvien ja pahojen voimien varasto. Se on peili, jossa herkät ja selvänäköiset ihmiset aistivat ja näkevät todellisen ihmisen.

Salaisen opin mukaan juuri tämä aura ihmisen mentaalisesta ja fyysisestä puhtaudentilasta johtuen joko avaa hänelle näköalat toisiin maailmoihin tai sulkee hänet kokonaan kaikesta, mikä on tämän kolmiulotteisen aineen maailman ulkopuolella.

Venuksen vaikutus ilmenee parhaiten kehittyneissä yksilöissä. Se vastaa korkeampaa manasta, johon päästään puhdistettujen Saturnus-vaikutusten avulla. Korkea taide ja puhtaat ajatukset, tunteet ja jalo toiminta ovat sen ilmennyksiä.

Sydän on henkisen tajunnan keskus ja aivot älyn keskus. Älyn jättiläisen korkeampi minä voi olla lamaantunut eli hänen henkinen puolensa näivettynyt. Nerous taas on aivojen ja aivomuistin suurinta herkkyyttä korkeamman manaksen vaikutukselle. Korkeammille tajunnantasoille päästään sydämen kautta.

Alan Leo sanoo, että ihmisen luonne muodostuu sen merkin luonteen mukaiseksi, jossa Kuu on hedelmöityshetkellä. Kun kaksi ihmistä näin yhtyy, heidän välillään syntyy magneettinen pyörre, josta virtaa ulos ääni- ja väriaaltoja. Ne vetävät uudelleen syntymään astuvaa sielua puoleensa ja ennustavat kaikkea tulevaa. Kuu osoittaa tuolloin sitä merkkiä, joka tulee horoskoopissa olemaan nousevana tai laskevana merkkinä ja tämän kuuasennon mukaan voidaan laatia lapsen horoskooppi ja sanoa, minkälainen lapsi noin yhdeksän kuukauden kuluttua tulee näkemään päivänvalon.

Salaisen opin mukaan Kuu vastaa linga-shariraa (astraaliruumista), joka on fyysisen ruumiin, kuvansa kaksoispuoli eli protoplasminen esityyppi. Juuri tässä mielessä sitä kutsutaan taulukossa fyysisen ruumiin vanhemmaksi, ts. prânan, isän, hedelmöittämäksi äidiksi.

Esoteerisesti Kuu on myös alemman manaksen symboli. Tällöin Aurinko vastaa korkeampaa manasta. Salaisen opin mukaan Auringon vaikutus ihmiskuntaan on yhteydessä kâma-prânaan; Kuun vaikutus on pääasiallisesti kâma-manasinen tai psykofysiologinen.

Tavallisessa ihmisessä, joka elää voimakkaasti fyysisellä tasolla, Kuu on persoonallisuuden symboli. Vaikutus rajoittuu aivoihin ja tunnepuolelle. Kehittyneemmässä ihmisessä Jupiterin aiheuttama tajunnanlaajentuma siirtää keskuksen aivoista ja aisteista sydämeen. Näin syntyy moraalinen tunne, joka koetaan Saturnus-vaikutusten aikaansaamana vastuuna. Tällöin ihminen siirtyy yksilöllisempään tilaan.

Lähdekirjallisuus

H. P. Blavatsky, Esoteeriset ohjeet, Lahden Minerva 1998
H. P. Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle, Lahden Minerva 1999
H. P. Blavatsky, Salainen oppi, uusi suomennos ilmestymässä
Alan Leo, Esoteric Astrology


ASTROLOGIA JA SAIRAUDET

Ihminen syntyy hetkenä, jolloin hänen sisäinen horoskooppinsa, jonka karman eli syyn ja seurauksen laki on hänelle määrännyt, vastaa ulkoisia planeetta-asemia maailmassa. Ihmisen elämä on seuraus aikaisemmista elämistä. Hänen horoskooppinsa on tulos hänen ajatuksistaan, haluistaan ja motiiveistaan edellisissä elämissä.

Syntyessään ihminen tuo mukanaan myös taipumukset tiettyihin sairauksiin. Emme kuitenkaan voi panna kaikkia sairauksiamme karman tiliin. Nykyisessä elämässämme olemme vapaat hoitamaan terveyttämme ja välttymään näin monilta sairauksilta sekä tässä että tulevissa elämissä. On ikävä todeta, että juuri sairaat laiminlyövät usein terveydenhoitonsa. He eivät kiinnitä huomiota kehonsa tarpeisiin, eivät syö terveellisesti eivätkä harrasta liikuntaa jne.

Väärät elämäntottumukset aiheuttavat erilaisia sairauksia. Lääkärit eivät myöskään aina tiedä, mikä on ihmiselle parasta. Heidän olisi vähennettävä tuntuvasti lääkemääräyksiään ja pyrittävä tutkimaan ihmistä kokonaisvaltaisena olentona ruumis, sielu ja henki. Psykiatrit tulevat onnistumaan potilaidensa hoidossa vasta sitten kun he tutkivat ihmisiä jälleensyntymisen valossa. Ihmisen on kuitenkin vapauduttava auktoriteeteista ja otettava itse vastuu terveytensä hoidosta.

Tarkasteltaessa terveydentilaa horoskoopista on tutkittava tarkoin planeettojen, eläinratamerkkien, huoneiden ja planeettojen välisten aspektien antamat vihjeet. Kahden planeetan välistä kulmaa maahan nähden kutsutaan aspektiksi. Jos joku kiertotähti on voimakkaasti epäedullisessa suhteessa Aurinkoon, Kuuhun tai askendenttiin (nousu, ensimmäisen huoneen kärki), tuo kiertotähti osoittaa sairauden laadun. Sairauden paikan kehossa taas määrää eläinratamerkki ja huone. Jos Aurinko on huonoissa suhteissa, on ruumiinrakenne kokonaisuutena heikko. Kuun ollessa huonossa asemassa sen eläinratamerkin osoittama sairaus on miltei väistämätön, missä Kuu sijaitsee.

Eläinratamerkit ja sairaudet

Johtavat eläinratamerkit (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris) hallitsevat ihmisen päätä. Jos horoskoopissa on pahoja aspekteja, niin näissä merkeissä syntyneet saavat usein kärsiä pään sairauksista.

Kiinteät merkit (Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies) hallitsevat kaulaa, selkää, sydäntä ja vatsan alaosaa.

Muuttuvat merkit (Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat) hallitsevat puolestaan keuhkoja, suolistoa ja niveliä.

Tulimerkit (Oinas, Leijona ja Jousimies) nousevana merkkinä antavat elinvoimaa ja vastustuskykyä, ilmamerkit (Kaksoset, Vaaka ja Vesimies) antavat vähemmän elinvoimaa mutta hyvät henkiset lahjat. Maamerkit (Härkä, Neitsyt ja Kauris) antavat hyvän terveyden mutta eivät paljon elinvoimaa, vesimerkit (Rapu, Skorpioni ja Kalat) antavat yleensä heikonlaisen ruumiinrakenteen.

Eläinratamerkkien osoittamat sairaudet ovat seuraavat:

Oinas: sairauksia päässä, kasvoissa tai aivoissa. Ensimmäinen huone vaikuttaa myös päähän

Härkä: sairauksia niskassa, kurkussa, ruokatorvessa, kurkunpäässä tai pikkuaivoissa

Kaksoset: hartiat, käsivarret, keuhkot, hengitys ja veri

Rapu: rinta, sydämen seutu, mahalaukku ja ruuansulatussysteemi

Leijona: selkä- ja sydänsairaudet

Neitsyt: vatsapohjan alueen ja suoliston sairaudet

Vaaka: lonkanseudun ja munuaissairaudet

Skorpioni: sukupuolielinten ja alavatsan sairaudet

Jousimies: lonkkasairaudet, valtimo- ja hermosairaudet

Kauris: polvet ja nivelet

Kalat: sääret, nilkat ja verenkierto

Vesimies: jalat, varpaat ja imusuonijärjestelmä

Planeetat ja sairaudet

Seuraavassa tarkastellaan Auringon, Kuun ja kiertotähtien ominaisuuksia sekä sairauksia, joita ne voivat aiheuttaa.

Aurinko edustaa kaikkea positiivista, miehistä, luovaa ja ylläpitävää. Ihmisen ruumiissa Aurinko hallitsee ennen kaikkea sydäntä, selkää ja silmiä. Se ilmaisee ihmisen elinvoiman. Jos Aurinko on heikko, on elinvoimakin vähäinen, jolloin ruumis ei jaksa vastustaa tauteja. Sen aiheuttamia sairauksia ovat sydänsairaudet ja lisäksi liikahappoisuus, verenkierto sekä iho- ja aivosairaudet.

Kuu on negatiivinen, naisellinen ja vastaanottava puoli. Se kuuluu vesielementtiin, joka vaikuttaa hedelmällisyyteen. Ihmisruumiissa Kuu hallitsee vatsaa, rintaa (rintoja) ja silmiä. Varsinkin naisen horoskoopissa sitä on tutkittava tarkoin. Kuulla ei ole omaa luonnetta, mutta se vastaanottaa toisten planeettojen vaikutuksia ja heijastaa ne ihmissieluun. Kuun aiheuttamia sairauksia ovat tuska- ja pelkotilat, fobia, emotionaaliset ja hysteeriset tilat sekä naisilla kuukautishäiriöt ja emättimen sairaudet.

Merkurius kuuluu ilmaelementtiin ja on suvuton. Sekin on omaa luonnetta vailla, joten muiden planeettojen vaikutukset antavat sille suunnan. Ihmisen ruumiissa Merkurius hallitsee aivoja, hermoja ja keuhkoja. Sen vaikutus voi aiheuttaa hermostollisia sairauksia ja hyvin vaikeassa aspektissa mielenvikaisuutta sekä lisäksi seuraavia vaivoja: hikoilu, unettomuus, halvaantuminen, iskias, hidas mentaalinen kehitys, hermostollinen ärtyvyys, hermosärky ja -tulehdus sekä neuroottisuus.

Venus on rakkauden ja kauneuden planeetta. Se on negatiivinen, naisellinen planeetta ja kuuluu maaelementtiin. Se hallitsee kaulaa, poskia, munuaisia sekä sisäisiä sukupuolielimiä. Huonossa asemassa ollessaan se aiheuttaa etupäässä kaula-, munuais- ja sukupuolitauteja. Lisäksi se voi tuottaa diabetesta, harmaakaihia, eturauhasvaivoja ja veneerisiä häiriöitä.

Mars on voiman ja intohimon planeetta. Se on positiivinen, miehinen ja kuuluu tulielementtiin. Mars hallitsee päätä ja sukupuolielimiä. Epäedullisessa asemassa se voi aiheuttaa kuumetauteja, tulehduksia ja onnettomuustapauksia kuten räjähdyksiä, haavoja ja nivelnyrjähdyksiä. Marsia sanotaan pahantekijäksi ja juuri terveyteen sillä voi olla kohtalokkaat vaikutukset. Myös vereen se voi vaikuttaa vahingoittavasti ja sen tästä johtuvia sairauksia ovat mätähaavat, syyhytaudit, veren epäpuhtaudet, verensyöksy, äkämät, psoriasis ja nokkosihottuma. Se on myös tekemisissä verenpaineen, erityisesti korkean verenpaineen sekä syövän kanssa.

Jupiter on viisauden ja yltäkylläisyyden planeetta. Se on positiivinen ja kuuluu tulielementtiin. Ihmisruumiissa se hallitsee reisiä, keuhkoja, maksaa ja verta. Sen aiheuttamat taudit johtuvat laajentumisesta ja liiallisuudesta. Sen vaikutus on yleensä hyvä, ellei se ole pahasti vioittunut. Silloin se voi aiheuttaa seuraavia sairauksia: maksatulehdus, vesipöhö, sokeritauti, keltatauti, sappiviat, unettomuus sekä isojen ja pikkuaivojen sairaudet. Jos Jupiter on hyvissä aspekteissa muihin sairautta aiheuttaviin planeettoihin nähden, tauti voidaan parantaa lääkkein.

Saturnus on rajoitusten ja surujen planeetta. Se on negatiivinen ja kuuluu maaelementtiin. Sitä kutsutaan suureksi pahantekijäksi ja se onkin Jupiterin vastakohta. Saturnus hallitsee luustoa, polvia, sääriä ja pernaa. Astrologiassa tiedetään, että Saturnuksen haitalliset vaikutukset todella aiheuttavat suruja ja vastoinkäymisiä, mutta se myös selvittää karmaa. Se antaa ihmiselle tilaisuuden maksaa velkaansa. Sen aiheuttamia sairauksia ovat krooniset sairaudet, melankolia, halvaantuminen, syöpä, elefanttitauti ja erityisesti rauhassairaudet (esim. kilpirauhasen suurentuma) ja naisilla munasarjojen sairaudet. Kaatumiset ja loukkaantumiset saattavat johtua sen vaikutuksesta.

Uranus on positiivinen ja kuuluu ilmaelementtiin. Sen vaikutusta terveyteen ei tarkoin tunneta. Se hallinnee reisiä ja nilkkoja, minkä lisäksi se lienee tekemisissä aivojen ja hermoston kanssa. Intialaisen astrologin ja lääkärin, tri Chandrashekharin mukaan se voi aiheuttaa isojen ja pikkuaivojen sairauksia, hermostollisia sairauksia sekä sellaisia sairauksia, joita ei vielä osata diagnosoida ja joiden suhteen lääkärit ovat ymmällään. Uranus aiheuttaa äkillisiä tapaturmia.

Neptunus on negatiivinen ja kuuluu vesielementtiin. Sen todellista vaikutusta ei vielä tarkoin tunneta. Se kuten Uranuskin vaikuttaa vain ihmiskunnan valioihin. Neptunus hallinnee jalkoja ja varpaita. Sekä Uranus että Neptunus voivat aiheuttaa mielisairautta. Lääketieteellisen astrologian mukaan sen sairauksia ovat: kehon nestejärjestelmän sairaudet, allerginen nuha, yskä, veden kerääntyminen kuten vesipöhö ja keuhkopussintulehdus.

Aspektit ja huoneet

Tärkeimmät aspektit ovat 0º eli yhtymä, 60º eli kuutio, 90º eli neliö, 120º eli kolmio ja 180º eli vastakkaisuus. Näistä ovat huonoja aspekteja neliö ja vastakkaisuus.

Horoskoopin 6. huoneella on suuri merkitys terveydentilaan. Tässä huoneessa Saturnus ja Mars kumpikin osoittavat vakavia sairauksia eläinratamerkin osoittamassa ruumiinosassa. Jos 6. huoneen kärki tai Aurinko, Kuu tai askendentti ovat hyvissä aspekteissa kiertotähtien Saturnus, Mars, Uranus tai Neptunus kanssa, ei terveyden pitäisi olla huono. Jos sekä Aurinko että Kuu saavat hyvää valaistusta Jupiterilta ja Venukselta, vaikutus terveyteen on hyvä. Erittäin hyvä säteily Marsilta lisää elinvoimaa.

Kahdeksas huone on kuoleman ja kaikkien sen kanssa yhteydessä olevien asioiden huone ja siitä selviää, miten ihmisen elämä loppuu. Eläinratamerkin laatu, huoneen hallitsijan (sen planeetan joka hallitsee kyseistä huonetta) merkki, askendentin merkki ja askendentin hallitsijan merkki – kaikki nämä seikat on tutkittava määriteltäessä elämän pituutta.

Hyvin huonossa valossa oleva kiertotähti 6. huoneen kärjen lähellä viittaa sairauksiin, jotka riippuvat siitä eläinratamerkistä, missä kiertotähti sijaitsee. Myös kiertotähden merkki voi aiheuttaa sairauden laadun. Erään 9-vuotiaan pojan jaloissa on ollut syntymästä asti vikaa. Poika ei osaa kävellä ilman tukea. Hänelle on suoritettu kolme leikkausta. Pojan syntymähoroskoopissa Aurinko sijaitsee 6. huoneen kärjessä Vesimies-merkissä, mikä vaikuttaa sääriin ja nilkkoihin. Aurinko muodostaa 90-asteen aspektin Saturnuksen kanssa, mikä viittaa vaillinaiseen verenkiertoon. Aurinko on vastakkain (180 astetta) Uranuksen kanssa, joka tietää ankaria kohtalon iskuja.

Reumaattiset kivut johtuvat melkein poikkeuksetta Saturnuksen vahingoittavasta vaikutuksesta, joskus Mars vielä pahentaa sitä. Selvissä reumaattisissa tapauksissa askendentti on syntymähoroskoopissa melkein aina Saturnuksen ahdistama, ja usein Saturnus jopa muodostaessaan 120 tai 60 asteen kulman Leijonasta tai Ravusta nousuun aiheuttaa reumaattisuutta.

Sydänsairaudet voivat johtua Auringon, leijonan tai 5. huoneen huonoista asemista. Pahantekijät, ennen kaikkea Saturnus ja Mars, 5. huoneen kärjessä tai aivan vastapäätä sitä ovat varmin sydänvaivojen merkki. Mars 5. huoneessa aiheuttaa rasituksesta johtuvaa vahinkoa, Saturnus taas näyttää aikaansaavan läppävian. Uranus aiheuttaa sydämeen hermovaivoja ja Jupiterin kanssa äkillisen laajentuman, kun taas Neptunus todennäköisesti vaikuttaa sydämeen huumeiden tai tupakoinnin seurauksena. Rasvoittumisesta johtuvia rappeutumia aiheuttaa huonossa asemassa oleva Jupiter. Kuu Leijonassa tai Vesimiehessä voi aiheuttaa angina pectoriksen.

Sappikivet voivat olla seurausta joko valoista, siis Auringosta ja Kuusta, joita Saturnus ahdistaa tai Uranuksesta Saturnus-merkissä. Usein kummatkin planeetat ovat huonoissa aspekteissa sairaan ihmisen horoskoopissa. Tavallisesti nämä huonot asemat johtavissa merkeissä merkitsevät munuaisissa olevia vaivoja, kiinteissä merkeissä rakkovaivoja ja muuttuvissa merkeissä sappikiviä. Jupiter ja Neptunus tuntuvat olevan läheisissä tekemisissä maksan kanssa.

Aurinko ja Uranus huonoissa suhteissa, joskus myös Aurinko ja Neptunus huonoissa aspekteissa aiheuttavat diabetesta. Jupiter Uranuksen kanssa, harvemmin Marsin tai muun huomattavan planeetan ahdistuksessa aiheuttaa myös sokeritautia. Merkurius Marsin ahdistamana esim. yhtymässä osoittaa hermostollista tilaa, joka liittyy usein tähän sairauteen. Voimakas aspekti Jupiterin taholta aiheuttaa taas lihavuutta, mihin sairaus usein viittaa. Jupiterin ja/tai Venuksen huono asema aiheuttaa myös sokeritautia ja erityisesti, jos nousu tai 8. huone saavat huonoja vaikutuksia, voi henkilö sairastua diabetekseen.

Saturnus 3. huoneessa voi aiheuttaa astmaa. Samoin jos Mars on Ravussa ja erikoisesti 1. huoneessa, voi astmaa esiintyä ja yhtymässä Saturnuksen kanssa se voi lisäksi aiheuttaa sydän- ja munuaissairauksia. Astmaa voi esiintyä myös, jos askendentin hallitsija on kuudennessa, kahdeksannessa tai kahdennessatoista huoneessa tai jos Rapu, Skorpioni tai Kalat on nousussa eli lähellä 1. Huoneen kärkeä.

Jokainen voi tehdä itselleen horoskoopin ja sen avulla kasvattaa itseään päämääränä ruumiin ja sielun tasapaino. Vastuuntuntoiset vanhemmat voisivat tehdä lapsilleen horoskoopin ja kiinnittää siten jo alusta alkaen huomiota mahdollisiin heikkoihin kohtiin. Jos lapsella on taipumusta esim. diabetekseen, hänen ruokavalioonsa olisi kiinnitettävä huomiota siten, että hän välttää liiallista rasvan ja hiilihydraattien syömistä. Lisäksi tulisi edistää haiman toimintaa.

Jos lapsi on altis tapaturmille, hänen turvallisuuttaan olisi tarkattava mahdollisuuksien mukaan. Jos lapsella on paljon planeettoja vesimerkeissä, jolloin hän voi sortua alkoholismiin tai huumeisiin, olisi hänen psyykeään vahvistettava.

Miten karmallisista sairauksista voi vapautua? Pekka Ervast sanoo kirjassaan Karma ja sairaudet: "Kun täydellinen harmonia on olemassa fyysisen, eetteri- ja astraaliruumiin sekä minuuden välillä, niin ihminen on terve." Vanhassa astrologisessa sananparressa sanotaan: "Viisas hallitsee tähtensä, tyhmä antaa niiden ohjata itseään." Jokainen ihminen voi itse määrätä kohtalonsa. Ihminen on oman onnensa seppä. Hän voi vapautua tähtien vaikutuksesta, jos hän vain kykenee kehittämään tarpeeksi siveellistä voimaansa.

Lähdekirjallisuus

Carter, An Encyclopaedia of Psychological Astrology
Chandrasekhar, Medical Astrology
Pekka Ervast, Karma ja sairaudet
Paul von Gerich, Astrologia
Benno A. Lehman, Syntymähoroskooppi
Raphael, The Key and Guide to Astrology
Tuomi, Tähtien vaikutus kohtaloon


Etusivu

Sekalaiset