J. Van Rijckenborgh

Spiritismi

Haluamme edelleen kiinnittää huomiosi harhautustapoihin, jotka ovat spiritististen piirien ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä.

Kun johonkin huoneeseen on muodostettu spiritistinen piiri, samankaltaiset ajatukset, tunteet ja tahto synnyttävät magneettikentän. Ajatukset, tahto ja tunteet on keskitetty henkien kutsumiseen. Sellaisessa magneettikentässä, jossa auran sfäärit ovat täysin toisiinsa virittyneitä, leviää läsnä olevien sydämen pyhäköstä valoa ja voimakasta, puoleensa vetävää ja etsivää säteilyä. Valokimpuksi yhtyneenä ne voivat kasvaa valtavaksi voimaksi. Valo synnyttää myös ääntä, niin että piirin huoneessa värähtelee tietty sävel. Siten henget kutsutaan paikalle, eivätkä ne luonnollisesti anna odottaa itseään kauan, sillä nehän tarvitsevat kipeästi tarjottua yhteyttä eläviin. Ne saapuvat usein sankoin joukoin, toisinaan, muttei aina, niiden perässä seuraa laumoittain elementaaleja. Joskus tungos on todella mahtava.

On tärkeää, että saatu yhteys on oikea. Sen varmistamiseksi vahvin yksilö valitsee parhaimman meedion. Usein on hyvinkin vaikeaa tunkeutua piirin auran sfääriin. Koska samanlainen kuitenkin vetää samanlaista puoleensa, löytyy tietenkin jokin pääsykohta, ja magneettisen piirin avulla ilmakehäkin alkaa johtaa.

Yleensä kontrollihenki asettuu meedion taakse katsoen tätä kirjaimellisesti niskaan. Näin hän valvoo selkäydinjatkoksesta meedion sydämen ja pään pyhäkköä eli hänen ajatuksiaan, tahtoaan ja tunteitaan. Sen lisäksi hän puhaltaa meedion nenäreikiin sovittaakseen meedion ajattelun ja tahdon myös nenän seulaluun välityksellä omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Lopulta henkien atmosfääri liitetään magneettiseen piiriin, mikä voidaan selvästi aistia viileytenä.

Kun tähän on päästy, alkaa kontrollihenki puhua tai kirjoittaa meedion kautta. Kaikki mitä se sanoo tai kirjoittaa on pelkkää lavastusta, jonka tarkoituksena on peittää kontrollihengen ainoa päämäärä, eetterin ryöstäminen itselleen ja seuralaisilleen. Kontrollihenki saattaa sanoa meedion välityksellä mm: "Täällä on Virtasen mummu", tarkoittaen jonkun läsnäolijan kuollutta isoäitiä. Sitten se alkaa kertoa yksityiskohtia isoäidin elämästä valiten mieluiten sellaisia yksityiskohtia, jotka vain lähimmät perheenjäsenet tuntevat. Meedio voi jopa nähdä isoäidin ja alkaa kuvata tätä yksityiskohtaisesti erehtymättä ulkonäössä. Istunnossa mukana oleva herra Virtanen on täysin vakuuttunut ja vahvistaa kuulemansa paikkansapitävyyden. Silloin "Virtasen mummu" saa osakseen myötämielisyyden ja hyväksynnän vyöryn, seuraa raju eetteripurkaus: yhdistyminen kontrollihenkeen onnistui, nyt on helppo saalistaa.

Näin kaikkia istunnon osanottajia kynitään, yksi toisensa perästä läsnäolijat vangitaan. Usein kontrollihenki neuvookin olemaan ottamatta uusia jäseniä ryhmään, sillä uusi jäsen voisi tärvellä otteen. Istuntoja järjestetään silloin tällöin takaamaan hengille niiden tarvitseman ravinnon.

Lukijalle on nyt varmasti tullut selväksi, että istunnot ovat hyvin haitallisia osanottajilleen, koska heidät johdetaan pois todellisesta henkisestä kehittymisestä. Haitallisia ne ovat kontrollihengillekin, jotka siten pysyvät tämän pimeän olemassaolon sfäärin vankeina pystymättä irtautumaan siitä. Haitallisia ne ovat myös maailmalle ja ihmiskunnalle, sillä niiden avulla saatanallisuutta ravitaan ja pidetään yllä.

Pitääkseen ryhmän kiinnostusta jatkuvasti yllä käyttävät kontrollihenget mitä erilaisimpia keinoja: istunnon osanottajia ylistetään suuresti, meedio kohotetaan adeptiksi, kuolleille rukoillaan apua, profetoidaan jne.

Voidaan kysyä, oliko istunnossa todellakin kuollut isoäiti Virtanen läsnä? Yleensä ei. Miten kontrollihenki saattoi sitten tietää niin tarkkoja yksityiskohtia rouva Virtasesta? Harjaantunut kontrollihenki lukee kaiken läsnä olevan herra Virtasen heijastavasta eetteristä. Kunkin ihmisen heijastavassa eetterissä on nimittäin tarkka kuvaus hänen siihenastisesta elämästään, kaikista tärkeistä tapahtumista, tosiasioista ja yhteyksistä jne. Kun ihminen kiinnittää huomionsa johonkin oman menneisyytensä kohtaan, herää hänen heijastuva eetterinsä. Silloin hän voi itse lukea sen uudestaan ja liittää sen jälleen ajatuksiinsa. Mutta myös joku toinen, harjaantunut yksilö voi näin tehdä. Kun suret kuollutta omaistasi — ja ajatuksesi ovat häntä täynnä — ja menet spiritistiseen istuntoon, sinua petetään yllä olevalla tavalla.

Onko sitten täysin mahdotonta, että isoäiti Virtanen oleskelisi välisfäärissä? Se on mahdollista vain, jos hän elämänsä aikana oli erittäin huono ihminen, sillä vain ehdottoman huonot yksilöt pystyvät pitämään puoliaan välisfäärissä. On toki monia, jotka ajoittain harrastavat tällaista, mutta heidät valtaa pian niin suuri inho sen kaltaista olemassaoloa kohtaan, että he luopuvat loiselämästä.

Eetteriryöstö aiheuttaa nimittäin rappeutumista ja rakenteellista sairautta, minkä seurauksena nämä yksilöt näyttävät lopulta aivan kammottavilta. Jos vanha rouva pystyy pitämään puoliaan sellaisten hirviöiden seassa, ei hän silloin ole eikä elinaikoinaan ollut hääppöinen yksilö. Jos hän silloin ilmestyisi istunnossa herra Virtaselle todellisessa ulkoasussaan, häpeäisi herra Virtanen silmät päästään ja pakenisi paikalta.

Kontrollihenki pystyy myös aineellistumaan. Hän vetää ympärilleen riittävästi eetteri- ja fosforivoimia läsnä olevien aivoista ja kilpirauhasista. Nämä fosforivoimat kuuluvat sfäärimme kemialliseen osaan ja ovat siten nähtävissä tavallisella silmällä. Harjaantuneet kontrollihenget materialisoivat siten esim. käden tai varjomaisen olennon tai antavat tietynlaisen maskin ilmestyä, eivät omaansa vaan mielikuvituksen tuotteen. Korkeampien eettereiden joustavuuden ansiosta kaikki on mahdollista.

Menneisyyden salatieteissä kerrotaan mustamaagikkojen taidoista luoda näennäisolentoja, elementaaleja tai näennäisihmisiä. Esimerkkeinä mainittakoon Golem, Gustav Meyrinkin kirjoittaman samannimisen kirjan päähenkilö ja Abraham Merrittin kirja Madame Mandalippin nuket. Maahan sidonnaiset henget pystyvät myös joskus moiseen luomistyöhön johtaakseen hyväuskoisia ihmisiä harhaan.

Ilmiönä spiritismi on kiistämätön ja todistettu. Kaikki muu on petosta. Sitä pidetään yllä uteliaisuudesta, sensaationhalusta ja todellisen valon puutteesta. Spiritismin avulla on ehdottomasti mahdotonta saada tietoonsa jotakin uutta, tieteellistä tai hyvää, jota ei voisi hakea muista lähteistä. Kaikki moraaliset, henkiset ja intellektuellit opetukset, jotka istunnoissa välitetään osanottajille, ovat varastettua tietoa pyhistä kirjoista ja vanhasta viisauden opista.

Kesämaan (eli tuonpuoleisuuden taivaallisten sfäärien jäljitelmän) ja helvetillisten sfäärien kuvaukset eivät opeta meille enää mitään sellaista, jota emme voisi oppia muista lähteistä. Vuosisatainen mystinen ja okkulttinen tiede on antanut meille jo kaikki tiedot näistä asioista. Totuuden etsijälle merkityksellistä on ainoastaan ensi käden tieto, jota voi saada kulkemalla paluutietä kaikenkattavaan tietoisuuteen. Kaikkien asioiden todellisuus avautuu hänelle omakohtaisesti tutkittavaksi.

Jotkut spiritistit ovat sitä mieltä, että spiritismi on hyvin hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan tulla vakuuttuneiksi elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen. Heidän mielestään se on erittäin tärkeätä. Emme ole samaa mieltä, sillä lähes kaikki ihmiset bushmannista viralliseen kristittyyn uskovat elämään tuonpuoleisuudessa. Silti ei maailmassa koskaan ole ollut sellaista kaaosta kuin nykyaikana.

Usein vedotaan spiritistisissä istunnoissa kuultuihin ennustuksiin, joiden tarkoituksena on suoda maan ihmisille turvaa ja kuolleille apua. Emme aio paasata enempää loiseläjistä, mutta toistamme varoituksemme: Älä anna enää kenenkään ryöstää itseäsi! Ajattele Kristuksen sanoja: "Antakaa kuolleitten haudata kuolleensa", kun tutulle vainajalle tarjotaan tämänkaltaista apua.

Kun elämän ja kuoleman pyörään kahlehdittu mikros valmistautuu uuteen aineelliseen manifestaatioon, hän muodostaa kosmisen sidonnaisuutensa puitteissa alkukuvan, matriisin, johon sisältyy tietty määrä vitaalisuutta ja voimaa tulevaa maista elämää varten.

Alkukuvasta virtaava voima ilmaisee elämänmahdollisuutemme täällä. Jos voima on käytetty kokonaan loppuun, jos elämänkynttilä on sammunut, seuraa välitön kuolema.

Kun elämänvoimaa käyttää järkevästi oikeassa elämänasenteessa, kestää elämä kauemmin meille itse kullekin mitaten potentiaalin rajoissa. Jos elämänvoimaa käyttää tyhmästi ja järjettömästi, on elämä tarpeettoman lyhyt. Kun joku revitään elämästä joko sodassa tai onnettomuudessa, voi käydä niin, että kuolema on samanaikainen alkukuvan lainmukaisen kuoleman kanssa, mutta on yhtä hyvin mahdollista, etteivät ajat käy yksiin. Silloin kuolema sattui ajankohtaan, jolloin alkukuva on vielä vitaalinen ja säteilee elämänvoimaa. Kyseinen yksilö inkarnoituu hyvin pian alkukuvan elämänvoimasta ja kuolee yleensä lapsena tai joka tapauksessa nuorena. Tällainen järjestely on välttämätön, koska vanha alkukuva on vielä olemassa ja jäljellä olevan voiman on vielä päästävä värähtelemään siitä pois.

Kun kuolema tapahtuu oman käden kautta, ovat seuraukset kauhistuttavat. Alkukuva on vielä täysissä voimissaan, kun voimapotentiaali ei enää pääse purkautumaan aineellisen ruumiin häviämisen takia. Silloin syntyy kammottava tuska ilman mahdollisuutta vapautua inkarnoitumalla, ilman mahdollisuutta siirtyä ylimenoalueelle, ilman mahdollisuutta puhdistautua, ilman kohoamista taivaalliseen sfääriin. Jäljellä on vain tietoisuus, kauhean teon jatkuva mentaalinen ja moraalinen kärsiminen, kauhut ja lievittämättömät omantunnontuskat.

Pelastuminen on tässä tapauksessa mahdollista ainoastaan, jos rakastavat ystävät tai sukulaiset pystyvät luomaan yhteyden tuon onnettoman alkukuvaan ottaakseen itselleen karman, josta hän kieltäytyi. Itsemurha kasvattaa siis maanpäällistä kärsimystä.

Miksi mainitsemme nämä asiat tässä yhteydessä? Siksi, että monet maahan sidonnaiset henget painostavat ihmisiä tekemään itsemurhan, murhaamaan toisia tai suorittamaan muita hirmutekoja. Näet nyt selvääkin selvemmin heidän motiivinsa. Voimat, jotka jäävät säteilemään alkukuvasta, koostuvat jatkuvasta eetterivärähtelyjen virrasta, muunnettuna palvelemaan aineellista ruumista, jota ei nyt sitten enää olekaan. Siinäpä oiva ravinnonlähde vampyyreille!

Niinpä lopuksi esitämmekin kysymyksen: Miten voimme vapautua olemasta meedioita? Mitä keinoja saatanallisuuden voittamiseksi on käytettävissä? Miten vapautamme ihmiskunnan tästä vitsauksesta?

Vastaus kuuluu: Alhaalta alkavalla tietoisella elämän suunnan muutoksella; itsensä vapaamuurariudella, vapaana väkivallasta, vapaana auktoriteeteista; siten ettet enää anna puhua itseäsi ympäri; vältät kaikkea tajuntasi manipuloimista; pyrkimällä objektiivisessa elämänasenteessa tietoon ilman välikäsiä perinpohjaisen muutoksen tietä kulkien; antamalla yhä kasvavan, kaikenkattavan lähimmäisenrakkauden johtaa itseäsi tiellä tietoisena siitä, että vaikka sinulla olisi kaikkea, muttei tätä universaalia rakkautta ihmisiä kohtaan, ei sinulla olisi mitään etkä itse olisi mitään.

Teoksesta Nykyajan Ruusuristin perusfilosofia, s. 118–123


Teosofia.netissä spiritismiin liittyvää: 

Spiritistisistä ilmiöistä (A. Taju)

Rouva Abend ja Mr Peters (P. Ervastin 'Muistoja menneiltä vuosilta') 

Spiritismi (Teosofian avaimen sanojen selityksiä) 

Erotus teosofian ja spiritismin välillä (Teosofian Avain) 

Spiritistisestä tutkimuksesta (teoksesta 'Mitä on kuolema?') 

Mestari K. H:n käsityksiä spiritismistä 


Etusivu Sekalaista