Valittujen seurakunta

Viime joulukuun [v. 1908] Theosophist puhuu mm. saksalaisesta mystikosta Von Eckarthausenista, joka eli 1700-luvun jälkipuoliskolla. Koska Tietäjässä on alkanut kirjoitussarja "Viisauden mestareista" [H. P. Blavatsky ja viisauden mestarit], niin lienee paikallaan toistaa muutamia Eckarthausenin sanoja, jotka merkillisen suoraan ja selvästi puhuvat Salaisen Veljeskunnan olemassaolosta. Näin kirjoittaa kyseinen mystikko.

"Aina on ollut olemassa kehittyneempi Koulu, jolle tämä talletus oli uskottu, ja tämä Koulu on Valittujen Seurakunta, jota Vapahtaja sisäisesti valistaa ja joka on ollut olemassa luomisen ensi päivästä nykyaikaan asti. Tällä Seurakunnalla on koulu, jossa itse viisauden henki opettaa kaikkia tiedonjanoisia.... Täydellinen Jumalan ja luonnon ja ihmisyyden tieto on tässä koulussa opetettavana. Siitä kaikki totuudet tunkeutuvat maailmaan. Se on profeettojen ja kaikkien viisautta etsivien koulu. Yksin tässä Seurakunnassa on löydettävänä totuus ja kaikkien mysteerioiden selitys. Se on salatuin kaikista seurakunnista, mutta siinä on jäseniä monesta piiristä. Kaikkina aikoina on löytynyt ulkonainen koulu, joka perustuu sisäiseen ja on sisäisen ulkonainen ilmaus. Kaikki, mitä ulkonaisella kirkolla on symboleita, menoja ja seremonioita, on ainoastaan kirjaimia siitä totuuden hengestä, joka on sisäisessä pyhäkössä. Sisäinen kirkko perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen ja sai Jumalan omasta kädestä keinot, joilla langennut ihmiskunta voisi kohottautua oikeuksiinsa ja tulla kurjuudestaan pelastetuksi.

Tämä Viisauden Koulu on aina ollut tarkoin salattu maailmalta. Mutta meidän ei pidä luulla, että tämä Seura muistuttaa muita salaisia seuroja, jotka määrättyinä aikoina kokoontuvat, valiten johtajansa ja seuraten erityisiä sääntöjä. Tämä Seura ei tunne lainkaan niitä muodollisuuksia, jotka kuuluvat ulompaan piiriin. Tässä voiman valtakunnassa lakkaavat kaikki ulkonaiset muodot olemasta... sillä ei ole rajoja... kaikki ihmiset ovat kutsuttuja ja saavat siihen astua, kun tulevat kypsyneiksi... Maallinen järki etsii turhaan tätä Pyhäkköä, ja turha on koettaa ulkopuolelta tunkeutua näihin suuriin mysteerioihin. Me vakuutamme teille vakaasti, että meillä on tiedossamme tarkalleen uskontojen ja Pyhien Mysteerioiden kaikkein sisin olemus ja että meillä ehdottoman varmasti on kaikki, mikä on talletettu "adytumiin" [muinaisen temppelin kaikkein pyhimpään], ja että tämä omistus antaa meille voimaa ja oikeutusta, kun me istutamme kuolleeseen kirjaimeen ja kaikkiin hieroglyfeihin Henkeä ja Elämää. Tämä Koulu omistaa hengen, tiedon ja tuntee kaikki symbolit ja pyhät menot sekä pyhien kirjojen kaikkein sisäisimmät totuudet ja vanhimpien kansojen lait ja tavat... Viisaiden Seura uskoi ajan ja olosuhteiden mukaisesti ulkonaisille seuroille vertauskuvallisia hieroglyfejä vetääkseen ihmisiä suuriin sisäisiin totuuksiin. Kaikki ulkonaiset seurat pysyvät pystyssä sen avulla, että tämä ainoa sisäinen antaa niille henkeään. Niin pian kuin ulkonaiset seurat koettavat erottautua sisäisestä ja muuttaa viisauden temppelin poliittiseksi rakennukseksi, niin sisäinen seura vetäytyy syrjään ja jättää ainoastaan kirjaimen ilman henkeä. Tässä sisäisessä seurassa ei löydy kiistoja, lahkoja, erehdyksiä ja taistelevia järjestelmiä... Rakkaus yksin hallitsee, heikkoutta suojellaan... Tällä seuralla on ohjeita tutkijoita varten, sillä on opettajia, tutkimuksen muotoja, lyhyesti sanoen täydellinen tutkimusmetodi. Sillä on myöskin peräkkäisiä kehitysasteita yhä suurempiin korkeuksiin."

Nämä sanat ovat siksi selviä, ettei niitä voi käsittää muuta kuin yhdellä tavalla. "Salaisen Opin" sanojen mukaan on tämä Pyhä Veljeskunta ollut olemassa ihmiskunnan ensi ajoista asti ja siitä ovat lähteneet kaikki uskonnot ja henkiset liikkeet. Sillä on hallussaan ehdoton tieto, mutta se ei ole mitään ulkonaista oppia, jota voitaisiin jakaa kelle tahansa, vaan se on sisäistä totuutta, jonka tutkija äärettömillä ponnistuksilla vähitellen saa haltuunsa. Mutta jollei olisi tällaista Veljeskuntaa totuuden vartijana, niin ei olisi mitään takeita siitä, että etsijät voivat löytää ja pyrkijät päästä oikealle tielle.

Tietäjä – helmikuu, 1909


Etusivu

Sekalaiset