Pekka Ervast

Okkulttinen näkökohta

On eräs näkökohta, jolta voimme katsella looshitoimintaa ja ylipäänsä kaikkien teosofien elämää. Se on okkulttinen.

Salatieteellisen selvänäkijän silmällä katsoen ihmisellä on useampia ruumiita, alimman fyysisen lisäksi myös tunteiden astraalinen ja ajatusten mentaalinen ruumis, verho eli käyttöväline. Kun ihminen ajattelee ja tuntee jotakin, erkanee näkymättömässä maailmassa hänen astraalisesta ja mentaalisesta käyttövälineestään aivan kuin pieni olento, joka juuri edustaa hänen tunnettaan ja ajatustaan. Tämän olennon elinvoima on riippuvainen ihmisen ajatuksen tai tunteen voimakkuudesta. Sen ulkopiirteet riippuvat ihmisajatuksen selvyydestä ja tarkkuudesta, sen väri ajatuksen luonteesta ja laadusta. Koko ilmapiirimme on täynnä kaikenlaisia ajatusmuotoja: voimakkaita, heikkoja, kauniita, rumia, kirkkaita, hämäriä. Jokainen ihminen on kuin sieni, joka kulkiessaan tässä ajatusten meressä imee itseensä minkä ajatuksen milloinkin ja lähettää taas luotaan mitä ajatuksia milloinkin.

Kuinka tärkeätä olisi siis, ihmiskunnan kehitystä silmällä pitäen, että meidän ajatustemme ja tunteittemme ilmapiiri olisi niin puhdas ja ylevä kuin mahdollista! Kuinka tärkeätä on, että siitä poistettaisiin kaikki turhat, mitättömät, rumat, alhaiset ja itsekkäät ajatukset! Kuinka tärkeätä on, että sitä kansoitettaisiin ylevillä, kauniilla, voimakkailla, epäitsekkäillä ja puhtailla ajatuksilla ja tunteilla! Ei, että mikään jumala tekisi tämän taikaiskulla vaan että me ihmiset ymmärtäisimme, että tämä on meille annettu tehtäväksi!

Nyt ymmärrämme, mikä suuri merkitys voi olla teosofisella looshilla. Sen jäsenet kokoontuvat säännöllisesti, tuntevat säännöllisesti veljellisiä, puhtaita tunteita, ajattelevat säännöllisesti voimakkaita, vapauttavia ja nostavia ajatuksia. Säännöllisyys vaikuttaa sen, että kerran syntyneet ajatuskuvat saavat joka kerta aivan kuin uutta ravintoa, uutta elinvoimaa ja muodostuvat ympäristön pimeyteen kirkkaasti loistavaksi valoksi, joka houkuttelee ihmissieluja etsimään totuutta ja pyrkimään veljeyttä kohti, vaikka eivät aavistakaan, mistäpäin saavat herätyksensä.

Tämä on teosofien salainen työ. Siihen voi jokainen ottaa osaa, köyhä niin kuin rikas. Kun saamme tämän salaisen tulipalon syttymään yltympäri maailmaa, silloin koittaa uusi aika. Silloin tulee vapahtaja, käyttää sytyttämämme tulen voimat hyväkseen ja luo uuden yhteiskunnan ja uuden sivistyksen.

Tietäjä – marraskuu 1909

Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu Pekka Ervast