Leges Societatis

Jumalallisen viisauden tutkimisseuran säännöt

Jeesus on sanonut, että kun kaksi on koolla hänen nimessään rukoillakseen hänen Isäänsä, kuullaan heidän rukouksensa, sillä silloin hän on heidän keskellään.

1. Jokaisen seuran jäsenen tulee rakastaa veljiään.

2. Jäsenten ei tule puhua pahaa toisistaan eikä halveksia toinen toistaan.

3. Heidän tulee olla uskollisia toisilleen.

4. Heidän tulee olla aina totuudenmukaisia sanoissaan.

5. Heidän tulee olla nöyriä ja kohteliaita toisilleen.

6. Heidän ei tule ollenkaan nauraa näille korkeille tutkimuksille.

7. Heidän tulee pitää salassa, mitä siinä oppivat.

8. Heidän tulee jakaa omaisuutensa keskenään.

Huomattavin tämän seuran jäsen on Herra Jeesus, Jumalan poika; sillä sitä johdetaan hänen nimessään, ja hänen oma sanansa antaa meille varmuuden hänen läsnäolostaan. Siten kaikki jäsenet ovat häneen nähden velvolliset noudattamaan seuran ohjeita.

Vanhasta rosenkreutsiläisestä teoksesta

Ruusu-Risti, 1921


Etusivu Ruusuristiläisyys ym.