Albert Pike

Kuuluisa muurarivanhus

Albert Pike, kuuluisa muurarivanhus, oli rakastavilta oppilailtaan saanut Albertus Magnuksen kunnianimen. Ja hän onkin amerikkalaisen muurariuden tärkein henkilö. Hänen lukuisat teoksensa muodostavat huomattavan lisän muurarisalaisuuksien selittämisessä ja monet niitä ihailevat, mutta harvat ymmärtävät. Tohtori Fort Newton sanoo, että Albert Pike löysi muurariuden hirsimajasta, mutta jätti sen temppeliin kätkettynä. Vaikkei tämä kirjaimellisesti pidäkään paikkaansa, on varma, että skotlantilaisen riituksen nykyinen arvokkuus ja etevyys on tuloksena kenraali Piken monivuotisesta työstä filosofisen muurariuden hyväksi.

Albert Pike syntyi Bostonissa v. 1809. Sieltä matkusti hän Meksikoon ja asettui sitten asumaan Arkansakseen. Kansalaissodan aikana taisteli hän liittoutuneiden armeijassa. Hän oli Skottilaisen Riituksen Korkeimman Neuvoston Eteläisen tuomiokunnan Suur-Ylitarkastaja vuodesta 1859 ja kuoli 1891 uhrattuaan koko elämänsä vapaamuurariuden alttarille.

Albert Piken kuuluisin teos on Morals and Dogma of the Scottish Rite (Skottilaisen riituksen siveyssäännöt ja opinkappaleet). Se käsittää enemmän kuin 800 sivua alkuperäistä tekstiä ja sitä paitsi joukon otteita eri auktoriteettien teoksista symboliikan, mystisismin, filosofian, kabbalismin, alkemian ja vapaamuurariuden alalta. Albert Pike tutki epäilemättä hyvin syvältä kuuluisan ranskalaisen transsendentalistin, Eliphas Levin maagisia kirjoituksia. Morals and Dogma sisältää lukuisia ja pitkiä otteita Eliphas Levin kirjoituksista, vaikkakaan nämä, merkillistä kyllä, eivät ole kertausmerkkien rajoittamia. Monet oppineet väittävät Eliphas Levin olleen Albert Piken oppi-isän. Ainakin oli hän tältä saanut syviä vaikutteita.

Albert Piken teokset ovat tuntemattomia suurelle yleisölle muurarijärjestöjen ulkopuolella, sillä useimmista oli otettu vain rajoitettuja painoksia, jotka kiersivät yksityisesti korkeammanasteisten jäsenien kesken. Niitä tavataan nykyään vain muutamissa harvoissa suurissa muurarikirjastoissa tai muurarioppineitten omaisuutena. Monessa teoksessa ei ole edes kirjoittajan nimeä, niin että niitä voi todeta hänen kirjoittamikseen vain henkilöt, jotka tuntevat kirjan alkuperän tai jotka tuntevat hänen ominaisen kirjoitustyylinsä.

Vapaamuurarius tarvitsee sitä älyn laatua, jonka hän omisti. Tämä suuri oppinut ymmärsi muurarimysteerien syvyyden. Hän väitti kaiken filosofian saaneen alkunsa entisajan kansoista ja totesi vapaamuurariuden olevan vanhan ja keskiajan mysteerien laillisen jälkeläisen. Hän huomautti, kuinka syvästi vapaamuurarius kunnioitti vanhan ajan tiedemiehiä ja filosofeja ja lausui varmana mielipiteenään, että vapaamuurarius oli lähtöisin siitä pimeydestä, joka peittää kaiken olevaisen alkuperän. Hän löysi persialaisista mysteereistä avaimen muurarisymboliikkaan ja väsymättömien tutkimuksiensa tuloksena kunnioitti hän ammattikuntaa väittämällä sen järjestelyn olevan sopusoinnussa vanhimpien ja jaloimpien järjestelmien kanssa. Muurarisymboliikasta ja sen tärkeydestä avaimena todelliseen muurariuteen kirjoittaa Albert Pike:

"Ne, jotka etenevät muurariuden asteissa, saavat käsiinsä kaukaisimman menneisyyden pyhimmät ja tärkeimmät vertauskuvat, vertauskuvat, jotka tunnettiin kauan ennen kuin kuningas Salomonin temppeli oli rakennettu opettamaan niille, jotka ymmärsivät, mutta peittämään ulkopuolisilta, syvimmät ja mystisimmät opinkappaleet Jumalasta, maailmankaikkeudesta ja ihmisestä. Ne veljet, jotka todella etenivät asteissa ja omaksuivat nämä vertauskuvat käyttäen niitä ilmaisemaan samaa pyhää ja salattua oppia, selittivät niitä aivan toisella tavalla, kuin niitä loosheissamme nykyään selitetään. Siihen käsitykseen olen ainakin minä tullut kärsivällisen työn ja syvän mietiskelyn jälkeen. Uskon ja olen valmis uskoni todistamaan, että vapaamuurariuden tärkeimmät vertauskuvat, kaikki, jotka todella ovat vanhaa perintöä, opettavat suuren ja laajan uskonnonfilosofian perusaatteita. Ne esittävät hieroglyfisesti määrättyjä, syviä aatteita, kuten jumaluuden olemassaoloa, sen ilmenemistä ja sen toimintaa, ne esittävät maailmankaikkeuden harmoniaa, puhuvat luovasta sanasta ja jumalallisesta viisaudesta, kertovat jumaluuden ja ihmisyyden ykseydestä, henkisestä, älyllisestä ja aineellisesta elämästä luonnossa ja ihmisessä sekä aatteista, jotka aina ovat uskonnoissa uudelleen esitetyt ja joita kaikkina aikoina on opetettu suurissa filosofisissa koulukunnissa. Kaikkia näitä suuria oppeja esittävät myös muurariuden vertauskuvat ja se juuri on totista muurariutta. En kuulu niihin, jotka sanovat, ettei muurarius ole uskontoa, vaan päinvastoin uskon, että vain se veli on todellinen muurari, joka kykenee itselleen selittämään nämä muurariuden uskonnolliset vertauskuvat."

Ruusu-Risti — tammikuu 1928


Etusivu Ruusuristiläisyys