Max Heindel
 

LAKI  JA  TARPEEMME

 
      Syyn ja seurauksen laki on epäilemättä perustavinta laatua oleva ihmisen kohtalon laki, mutta on huomattava, että se ei ole staattinen laki. Me käytämme sitä lakkaamatta panemaan käytäntöön uusia tapauksia, jotka sitten luovat uutta kohtaloa tasapainottaen ja parantaen menneisyydestä tuotua vanhaa kohtaloamme. Syyn ja seurauksen laki liittyy läheisesti jälleensyntymisen lakiin, jota joskus sanotaan jälleenruumiillistumisen laiksi. Olemme kaikki menneisyydessä eläneet monta elämää maan päällä, ja tulemme elämään vielä monta tulevaisuudessa. Jokaisissa näissä edellisissä elämissämme olemme saaneet aikaan erilaisia seurauksia, joista jotkut vasta nyt ovat näkyvissä nykyisessä elämässämme. Näitä vaikutuksia sanotaan karmaksi eli kohtalon velaksi. Täten maksamme velkojamme menneisyyteen ja myös niitämme palkkioita menneisyydestä. Tätä me kunnioitettavasti nimitämme huonoksi tai hyväksi kohtaloksi.
      Ensimmäinen asia, joka meidän tulee käsittää on se, että luonteemme on kohtalomme. Kohtalo on henkilöllisyytemme heijastuma. Ympäristömme on peili, josta näemme henkilöllisyytemme heijastuvan. Tähän yleiseen sääntöön on kuitenkin poikkeus: edellisessä elämässämme täällä maan päällä olemme saattaneet saada aikaan parannuksia, niin että meillä on nyt ns. hyvä luonne. Silti saattaa epäonnea tai velkoja esiintyä tässä elämässä huolimatta uudistetusta henkilöllisyydestämme. Tämä johtuu siitä, että olemme voineet tuoda menneisyydestä velkoja, jotka nyt täytyy maksaa, ja kuten tiedämme on edistyksemme velkoja maksaessamme rajoitettua, kavennettua ja epämiellyttävääkin. Kuitenkin meillä on lohdutus, että kun velat on maksettu, ne on ainiaaksi pois pyyhitty ja näin ollen olemme vapaat niistä kaikissa tulevissa elämissämme.
      Luonteenpiirteet, jotka useimmiten aiheuttavat huonoa kohtaloa ovat: suuttumus, pelko, ylpeys, viha, kostonhalu, aistillisuus, itsekkyys, kateus ja kärsimättömyys. Ensimmäinen tehtävämme on tarkoin tutkia ajattelutapaamme, onko siinä vähimmässäkään määrin näitä taipumuksia. Jos huomaamme näitä piirteitä, on meidän ryhdyttävä töihin päästäksemme niistä vähitellen. Kaksi tehokasta keinoa saada tämä aikaan on että muutamme ajatuksemme ja toimintamme varsinkin toisia ihmisiä kohtaan. Ajatus on kaiken alku, ja jos korjaamme tavanomaisen ajatustapamme, niin tulemme huomaamaan, että toimintamme melkein automaattisesti seuraa tätä korjattua ajatuksen latua.
      Tämä tuo mieleen kaikista tärkeimmän tekijän tässä tilanteessa, nimittäin ajatuksen luovan voiman. Tämä voima on suurin ja vahvin vaikuttaja ihmisen elämässä. Sanonta "ajatukset ovat todellisuuksia" on hämmästyttävän tosi. Joka kerta kun ajattelemme jotain, teemme ajatusmuodon, josta voi tulla elävä voima. Se leijailee aurassamme ja siitä tulee osa henkilökohtaista henkistä ilmapiiriämme, siksi se on osa jokapäiväistä elämäämme.
      Seuraava luovan ajatuksen toiminnan askel on, että se verhoutuu halun ja tunteen ominaisuuteen. Tästä on kaksi seurausta: se joko johtaa toimintaan, tai ajatusmuoto jota ei sillä hetkellä tarvita, voidaan varastoida muistiin tulevaa käyttöä varten. Meillä on aina pääsy niihin; täten ne lopulta muodostuvat fyysisinä todellisuuksina ympärillemme aiheuttaen joko hyvää tai pahaa riippuen ajatuksista, jotka loivat ne.
      Sen vuoksi, jos haluamme muuttaa olosuhteitamme ja kohtaloamme, meidän täytyy muuttaa ajatuksemme. Niin tehden luomme uutta hyvää kohtaloa, joka ajallaan tulee ilmestymään elämäämme ja antamaan parempaa työtä ja huolehtimaan monista materialistisista tarpeistamme.
      Tuhoavat halut ja tunteet, kuten suuttumus, viha, kosto, katkeruus, mutta varsinkin suuttumus, keskeyttävät ja sekoittavat hyvät ajatusmuodot, jotka olemme luoneet viivyttäen niiden toteutumista. Antaessamme periksi suuttumukselle tai koston ajatukselle hajotamme samalla hyvän ajatusrakennelmamme, niin että sen ajatusmuodon jonka olimme rakentaneet täytyy hahmottua uudelleen ennenkuin sen toteutuminen voi tapahtua. Tämä vie aikaa ja viivästyttää myönteisten muutosten toteutumista olosuhteissamme.
      Joku saattaa kysyä: "kuinka voin välttää vahingoittavien ajatusten ja halujen tulemista mieleeni? Toisinaan tuntuu melkein mahdottomalta pitää ne loitolla." Vastaus on — ajatuksen sijainen. Tämä perustuu siihen, ettemme voi ajatella kahta asiaa yhtä aikaa. Samoin on luonnossakin, kaksi esinettä ei voi olla yhtä aikaa samassa tilassa. Kun huonot ajatukset vaivaavat sinua, yksinkertaisesti ajattele jotain muuta ja keskity siihen niin täydellisesti, että häiritsevät ajatukset eivät pääse mieleesi. Tämä selitys on yksinkertainen, tarvitaan vain harjoitusta ja siitä tulee verrattain helppo tapa. Vahingolliset halut jätetään mielestä pois samalla tavalla; siis, ajattelemalla jotain rakentavaa huonon halun sijaan. Tällä tavalla pidetään vahingolliset ajatukset pois mielestä.
      Seuraava tärkeä asia, jota haluamme käsitellä on sisäisen voiman olemassaolo. Tämä on voima, josta suurimmalla osalla ei ole mitään tietoa, jota he eivät edes aavista olemassaolevaksi. Tämä sisäinen voima on kuitenkin valtava tekijä ihmisen elämässä, se on voima josta yleinen menestys elämässä riippuu. Tämä sisäinen voima on Ego, Henki, Korkeampi minä, elävöittävä voima, joka tulee Jumalasta, ja se olennainen voima, joka pitää ihmisen elossa. Tämä sisäinen voima on Jumala meissä, ja Jumala meissä on osa ulkopuolellamme olevaa koko maailmankaikkeuden Jumalaa. Tämä sisäinen voima meissä on henkilökohtainen siteemme Jumalan kanssa. Tästä huomaamme, kuinka voimakas tämä korkeampi minä on. Se on kaikkivaltias, koska se on osa maailmankaikkeuden Jumalaa, kuitenkin tämä kaikkivaltius on vielä piilevänä nykyisessä ihmiskunnassa. Kehityksen tarkoituksena on muodostaa tämä myönteiseksi ja dynaamiseksi kaikkivaltiudeksi. Tätä olemme asteittain oppimassa jokapäiväisessä elämässämme jälleensyntymästä jälleensyntymään.
      Tämä sisäinen voima vaikuttaa henkilöllisyyteemme jokapäiväisessä elämässämme seuraavalla tavalla: Jumala meissä, joka on kaikkivaltias ja jolla on kaikki viisaus, lähettää jatkuvasti sanomia tajuntaamme. Nämä sanomat ilmenevät intuitioina, inspiraatioina ja alkuperäisinä ideoina kertoen meille, mitä korkeampi minämme viisaudessaan haluaa meidän tekevän. Tottelemalla näitä kehotuksia ja panemalla ne käytäntöön luomme rakentavia tuloksia elämässämme. Epäonnistumiset muuttuvat menestykseksi ja vastukset, jotka ovat häirinneet meitä tulevat hiljalleen katoamaan. Huomaamme, että kaikki yhdessä alkaa vaikuttaa parhaaksemme ja tuoda menestystä kaikissa elämämme vaiheissa. Laiminlyömällä sisäisen voiman kehoituksia ja seuraamalla oman persoonallisuutemme mielihaluja ja harhailevia ajatuksia muodostuu elämämme vaikeammaksi. Tästä huomaamme miten tärkeää on olla aina valveilla ja ottaa vastaan kaikki intuitiot ja ideat, jotka saamme sisäiseltä voimaltamme ja panna ne myöskin käytäntöön.
      Parhaiten voimme vastaanottaa näitä sanomia, kun hiljennämme tietoisen minämme. Meidän tulisi luoda hiljaisia hetkiä mietiskelyyn, niin että tietoinen minämme on vaiti. Silloin voimme paremmin kuulla korkeamman voiman sanomia. Se puhuu meille jatkuvasti riippumatta siitä kuinka aktiivisia olemme. Omatunto on toinen näistä sisäisen voiman äänistä, jota meidän olisi hyödyllistä aina totella. Seuraamalla tämän voiman ohjeita se puhuu meille yhä selvemmin. Vähitellen se muotoilee elämämme uudelleen ja muuttaa epäonnistumisemme menestykseksi.
      Meidän tulee harjoittaa uskoa sisäisen voiman olemassaoloon ja uskoa, että sillä on kyky muuttaa elämämme. Usko on kuin lanka sähköverkossa, joka yhdistää meidät siihen. Jos teemme selvän yhteyden tämän voiman ja tietoisen minämme kanssa, tulokset ovat parempia, koska henki voi lähettää meille sanomia selvemmin ja tehokkaammin. Epäusko vahingoittaa yhteyttä ja voi jopa jossain tapauksessa tuhotakin sen. Silloin jäämme ilman sisäisen jumalan viisautta ja ohjausta, ja huolimatta kovista yrityksistä seurauksena on epäonnistuminen. Tästä huomaamme, miten tärkeää usko on, jotkut sanovat sitä uskoksi Jumalaan. Molemmat ovat kuitenkin samaa, usko sisäiseen Jumalaan ja hänen voimaansa ja ulkopuoliseen Jumalaan ja hänen kaikkivaltiuteensa.
      Kuuntelemalla ja tottelemalla sisäisen voiman ohjeita pelko ja levottomuus häipyvät ja saavutamme tasapainon, joka on suuri tekijä aineellisessa menestyksessä. Meiltä katoaa sekä elämän että kuoleman pelko ja tiedämme, että kaikki asiat on järjestetty viisaudella ja onnistuvat hengellisesti parhain päin. Voimme lisätä hyviä tuloksia, jos rukoilemme sisäiselle voimalle, puhumme ja keskustelemme sen kanssa. Koska se on lähempänä kuin hengityksemme, kuulee se meitä ja vastaa viisaasti. Jotkut kutsuvat sitä uskoksi Jumalaan ja se onkin sitä, koska se on jumala meissä, usko häneen ja hänen voimaansa on samaa kuin usko ulkoiseen kaikkivoipaan Jumalaan.
      Puhuessamme sisäiselle voimalle, joko sanoin tai ajatuksin, meidän tulee kertoa sille suunnitelmamme ja halumme, mutta materialisoituminen tulee jättää sisäiselle voimalle. Emme saa tehdä virhettä vaatimalla kaiken toteutumista. Lopetettuamme keskustelun sisäisen voiman kanssa olemme tehneet ajatusmuodon, joka tulee aikanaan materialisoitumaan hengen ansiosta sellaisessa muodossa ja siinä määrässä kuin hän näkee viisaaksi, varsinkin jos kertaamme ajatusta aina silloin tällöin. Voimme täydellä luottamuksella uskoa tähän ymmärtäen että se on korkein viisaus.
      Tämä on uskossa elämistä. Eläen luottamuksessa, sisäisen voiman olemassa oloon uskoen, että se ohjaa elämäämme aina parhain päin. Pelko ja levottomuus katoavat vähitellen, itseluottamuksemme kasvaa, ja meistä tule tasapainoisia ja rauhallisia ihmisiä. Selviydymme paremmin elämän tilanteissa, joissa aikaisemmin epäonnistuimme ja jotka aiheuttavat meille tappioita. Uskossa eläminen ei anna ainoastaan aineellista menestystä, vaan se tekee meidät myös onnellisemmiksi.
      Kohtalon enkelit johtavat näkymätöntä järjestelmää jota voidaan kutsua maailmankaikkeuden pankiksi. Tämä on seuraava tärkeä aihe jota käsittelemme. Teemme jatkuvasti talletuksia tähän tärkeään pankkiin. Jokainen hyvä ajatus, tunne ja toiminta tulee sinne talteen. Tähän pankkiin talletetaan kaikki rakentava työmme, itsekurimme, toisten auttaminen ja jokainen toimintamme, joka on harmoniassa jumalallisen tahdon kanssa. Nämä talletukset muodostavat kohtalomme, onnemme ja hyvät mahdollisuutemme. Tämän pankin näkymätön johtaja yhdessä näkymättömien auttajien kanssa pitää virheetöntä kirjaa talletuksista.
      Silloin tällöin johtaja jakaa osinkoja jonkinlaisten mahdollisuuksien muodossa, kuten "hyvässä onnessa" tai menestyksessä. Useimmat ihmiset luulevat, että kaikki tapahtuu sattumalta, mutta he ovat väärässä, koska mitään ei voi tapahtua sattumalta. Sisäinen voima meissä on tämän pankin korkein virkamies ja sillä on paljon sanavaltaa osinkojen jaossa.
      Koska pankin takana on koko maailmankaikkeus, se ei voi epäonnistua. Emme koskaan voi menettää mitään tai tulla petetyksi missään asiassa, joka kuuluu meille. "Sinun omasi tulee aina sinun luoksesi." Tässä kosmisessa luotossa ei koskaan ole virheitä. Jos kohtalomme ja menestyksemme ei ole niin kuin sen haluaisimme olevan, niin johtuu se siitä, että luottomme tässä pankissa on väliaikaisesti loppunut. Tässä tapauksessa ei auta mikään muu, kuin kiireesti tehdä uusia talletuksia. Niin kuin ennemmin mainittiin teemme talletuksia tähän pankkiin luovalla työllä, toisia palvelemalla ja itsekurilla. Voimme olla varmoja siitä, että ahkeruutemme suuresti parantaa mahdollisuuksiamme ja olosuhteitamme. Tästä huomaamme, että kohtalomme on itsemme luomaa; että onni ja mahdollisuutemme ovat vain näennäisiä ja että ne ovat todellisuudessa omia luomuksiamme menneisyydestä. Olemme ympäröidyt menneillä teoillamme ja ajatuksillamme. Varmin keino tehdä uusia talletuksia maailmankaikkeuden pankkiin on voittaa huonot taipumuksemme ja saada aikaan parannuksia luonteessamme.
      Metafysiikan oppilaat usein puhuvat "maailmankaikkeuden varastosta" joka on ainoastaan toinen nimi maailmankaikkeuden pankille. Monet oppilaat luulevat, että he voivat saada sieltä kaiken mitä he tarvitsevat, tekemällä vain jonkinlaisen vakuutuksen. Virheellisesti he luulevat, että voivat ottaa ennenkuin ovat tehneet tarpeellisia talletuksia. Tämä on sama kuin yrittäisi saada jotain ilmaiseksi. Meidän ei saisi koskaan tehdä vaatimuksia, että jonkun asian täytyy toteutua, vaan meidän on jätettävä sen toteutumineni Kohtalon Herroille, joilla on viisaus tehdä se oikein. Meillä ei ole siihen oikeutta eikä viisautta, koska jos vaadimme jonkun ajatusluomuksen toteutumista, niin me vain sekoitamme koko asian ja saamme jotain sellaista, jota emme halua.
      Yksi syy siihen, miksi jotkut ihmiset eivät saavuta menestystä on se, että he tajuamattaan tai tietämättään rikkovat antamisen ja saamisen lakia. Kosminen laki, jota näkymättömät voimat ylläpitävät säätää, että ennenkuin voi saada jotain, täytyy myös antaa jotain. Jakamalla sitä, mitä meillä on, avaamme kanavan, joka sallii haluamiemme asioiden elämässämme toteutua. Mestarimme opettaa tämän lain olemassaoloa Luukkaan evankeliumissa sanoessaan: "Antakaa, niin teille annetaan, hyvä mitta sullottu, puhdistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte niin teillekin mitataan takaisin." Ymmärtämällä ja hyväksymällä tämän lain, sekä järkevästi pyrkimällä täyttämään sitä, saamme myönteisiä muutoksia elämäämme.
      Kultainen sääntö: "tehkää toisillenne, niin kuin te tahtoisitte heidän tekevän teille" sisältää todella tärkeän metafyysisen periaatteen. Tämä sääntö on selvä, se kertoo meille, että aina kaikissa tilanteissa on tehtävä hyvää toisille, riippumatta siitä, mitä he tekevät meille. Tämä sääntö ei katso henkilöön; toisen henkilön käyttäytyminen ei saa vaikuttaa asiaan. Ellemme huomioi tätä sääntöä, niin huonot seuraukset ovat varmasti edessämme. Panemalla tämän säännön käytäntöön tulee se lopulta tuomaan parannuksia ympäristöömme ja materialisiin olosuhteisiimme. Tämä antaa ihmiselle magneettisen henkilöllisyyden, sellaisen, joka vetää puoleensa toisia ja saa heidät kannattamaan yhteistoimintaa kanssamme ja viemään eteenpäin pyrkimyksiämme. Se luo magneettisen voiman, joka tuo menestystä kaikilla aloilla. Emme saisi katkeroitua siitä, jos toiset kohtelevat meitä väärin, niin että se estäisi meitä tekemästä sen mitä me haluaisimme heidän tekevän meille. Kannattaa todellakin panna käytäntöön tämä kultainen sääntö joka ei ole ainoastaan uskonnollinen ihanne.
      On olemassa kaksi tai kolme metafyysistä periaatetta, jotka tulisi tietää ja jotka auttavat korjaamaan luonnetta ja lisäävät menestystä työssä ja materiaalisissa tarpeissamme. Löytämällä hyvää joka asiassa ja joka tilanteessa, siitä huolimatta, kuinka vajavaiselta se näyttää pinnallisesti katsottuna, on yksi näistä. Ainoastaan etsimällä hyvää muodostuu ajatusmuoto, joka ajan tullen materialisoituu vielä paremmaksi, suotuisemmiksi olosuhteiksi ja menestykseksi. Etsimällä hyvää kaikessa on sama kuin tekisi lumipallon, joka kasvaa koossa pyöriessään alamäkeen. Kaikilla ajatusmuodoilla on tämä ominaisuus. Samanlaatuiset yhtyvät ja kasvavat nopeasti. Tätä periaatetta harjoittamalla kaikki hyvät olosuhteet lisääntyvät. Ylistys on tämän jatko se on kuin auringonvalo, sielun auringonvalo, joka lisää hyvää tahtoa ja menestystä. Ylistä ja kiitä kaikkea hyvää mitä näet, jos on pienikin mahdollisuus niin tehdä. Ennen kaikkea, älä unohda ylistää ja kiittää sisäistä voimaa sen jokapäiväisestä ohjauksesta ja siitä, että se pitää huolen kaikista meidän tarpeistamme. Saamme kaiken tältä voimalta.
      Anteeksiantamista emme myöskään saa unohtaa. Anteeksiantaminen on tieteellistä. Anteeksiantaminen tuo esille näkymättömien tasojen voimat ympärillämme. Se hajottaa vihan, koston ja pahan tahdon ajatusmuodot, jotka muuten toimisivat epäonneksemme. Anteeksiantamattomuus, johon kuuluu katkeruus, kauna ja kostonhalu usein materialisoituu mitä onnettomimmiksi olosuhteiksi, varsinkin jos niiden sallitaan jatkuvasti olla ajatuksissamme ja meidän tapanamme on ajatella näin.
      Viha on kaikista tuhoavinta voimaa maailmankaikkeudessa. Anteeksiantamattomuus ja kostonhimo ovat vihan herroja ja vaiheita. Kostonhalu on kuolettavin kaikista himoista; se varmuudella lopettaa menestyksen. Vaikka mitä tapahtuisi, niin meillä ei ole varaa kostonhaluun eikä sen suuntaisiin ajatuksiin. On aivan varmaa, että jos joku kohtelee sinua väärin, niin näkymättömät lait tuovat hänelle sen mitä hän ansaitsee.
      Raamattu sanoo: "Rakkaani älkää itse kostako... Minä maksan sanoo herra!" Älä ota asiaa omiin käsiisi, koska sinä vain panet liikkeelle voimat, jotka vaikuttavat ennemmin tai myöhemmin edullisesti sinuun. Sääntö on, anna anteeksi kaikki, henkilökohtaisista taipumuksista huolimatta; et tule häviämään, vaikka niin luulisitkin.
      Tämä tuo mieleen erään tärkeän vaikuttajan menestyksen saavuttamisessa; rakkauden happo testi on tehdä toisen tahdon mukaan. Raamattu vahvistaa tämän sanoessaan: "sovi vihamiehesi kanssa nopeasti." Oma tahto on itserakkautta ja itserakkaus on toisen vihaamisen eräs vaihe. Tämän periaatteen käytäntöön paneminen on erittäin tärkeää, jos haluaa voittaa kinastelun tai asettaa jo alkaneen. Luonnollisesti meidän ei tule tehdä toisen tahdon mukaan, jos on kyse epäoikeudenmukaisuudesta koskipa se meitä tai muita. Meidän tulee uhrata omat vaatimuksemme ja etumme niin paljon kuin mahdollista, että voisimme päästä vastustajamme ajatusten tasolle ja miellyttää hänen oikeudentuntoaan. Näin tehden teemme hänet ystäväksemme. Oma tahto estää menestyksen, jonka ystävällinen yhteistoiminta saattaisi saada aikaan.
      Puhutaan paljon syntien tunnustamisesta. Voit ajatella, ettei sillä ole arvoa tai vaikutusta, että tunnustat värintekosi papille tai pastorille. Siihen on kuitenkin kätketty erittäin tärkeä salatieteellinen periaate, koska tunnustaminen vapauttaa tunnepatoutuman, joka on kertynyt menneiden rikkeiden ajatusmuodoista ja vapauttaa ne palauttaen henkilön tasapainoon. Kun tehdyt rikkomukset aiheuttavat pelkoa, häpeää, vihaa jne., niin nämä ajatusmuodot painuvat alitajuntaamme kasvaen siellä, varsinkin jos rikkeitä ei ole oikaistu heti. Tällaiset ajatusmuodot voivat kasvaa alitajunnassa vuosia ja ennenpitkää ne muodostavat komplekseja eli patoutumia. Jos tällaisia komplekseja on kätketty alitajuntaan liian paljon, niin vähitellen katoaa tasapaino ja hänestä tulee hermostunut ja jopa neuroottinen. Silloin tunnustaminen on tarpeen, sillä se vapauttaa tunne-energian kätketyistä komplekseista, jotka haihtuvat, eivätkä tuota enää mitään haittaa.
      Syntiä ei välttämättä tarvitse tunnustaa papille tai pastorille, vaan sen voi tehdä sille henkilölle, jota vastaan on rikkonut. On erittäin hyvä tunnustaa syntinsä jollekin luotettavalle henkilölle, tai sen voi tehdä korkeammalle minälle. Tunnustaminen korkeammalle minälle tunnetaan myös nimellä retrospektio. Tämä tulisi tehdä joka ilta nukkumaan mennessä. Tarkoitus on mennä päivän tapahtumat läpi päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä ne ovat tapahtuneet. Saadaksemme parhaan mahdollisen hyödyn retrospektiosta, tulisi se suorittaa mahdollisimman suurella katumuksen tunteella. Näin tehden vapautamme piiloutuneiden patoutumiemme salatut tunnevoimat. Monet ihmiset huomaavat, että syntien tunnustaminen muodossa tai toisessa antaa melkein uskomattoman vapauden tunteen, jota seuraa huomattava aineellinen menestyminen.
      Hyvä ajatus on jatkaa synnintunnustusta tai retrospektiota aina menneisiin vuosiin, niin että kaikki patoutumat poistuisivat, jotka ovat hautautuneet alitajuntaan ollen siellä menestykselle haitaksi. Parhaiten tämän voi tehdä kirjoittamalla. Kirjoita järjestelmällisesti elämäsi menneet tapahtumat joissa on ilmennyt häpeää, vihaa, pelkoa jne. tee kerralla niin paljon kuin mahdollista ja jatka kunnes olet mennyt koko elämäsi läpi. Asteittain saavutat valtavan mielenrauhan ja tunteiden vapautuksen. Tämä ilmenee parantuneina olosuhteina vaikuttaen työoloihin ja maallisiin tarpeisiin. Kirjoittaminen tulisi tehdä salassa ja jättää kaikki ihmisten nimet pois. Myöhemmin kirjoitus tulisi hävittää.
      Ilman suhteellisen hyvää terveyttä emme voi saada täydellistä menestystä. Tämän vuoksi meidän tulisi huolehtia terveydestämme etsiessämme riittävää maallista toimeentuloa. Tulee myöskin ymmärtää, että saamme elinvoimaa sisäiseltä voimaltamme, hengeltämme. Jos jokin ehkäisee näiden voimien virtaamisen henkilöllisyyteemme ja ruumiiseemme seuraa siitä sairaus.
      On mahdollista vangita henkemme väärien ajatusmuotojen aiheuttamiin virheellisien uskomusten pilveen, niin että rakentavan elinvoiman virtaaminen hengeltä ruumiiseen vähenee. Jos muodostamme hajottavia ajatusmuotoja, (pelkoa, vihaa, aistillisuutta jne.) jotka rajoittavat meitä ja jos uskomme, että pahalla on valtaa meihin ja elämämme on rajoitettua ja tulee sitä olemaankin niin kaikki tämä pyrkii vangitsemaan henkemme.
      Terveyden vuoksi on välttämätöntä, että henkilöllisyytemme, mieli ja tahto toimivat yhteistyössä Hengen kanssa pidättyen hajottavista ajatuksista. Tämän lisäksi kieltäytymällä lisäämästä menneisyyden ajatusmuotopilveä on mahdollista muodostaa työväline, jolla pilveen voidaan tunkeutua ja hajottaa se. Työväline muodostuu uudesta ajatustavasta, voimakkaasta luottamuksesta kaikkivoivaan sisäiseen voimaan, luottamuksesta menestykseen ja varmana siitä, että kaikki hyvä on saavutettavissa. Muodostamalla uusia ajatusmuotoja tälle linjalle, ne yhtyvät ajatusmuodoksi, jolla on suuret voimat ja mahdollisuudet. Tämä on se työkalu, jolla läpäisemme mielen pilven ja vapautamme hengen.
      Huomattava on, että ainoastaan väärät ajatukset voivat tukkia tämän tien. Muuttamalla ajatuksemme tämä voima vapautuu tekemään ihmeitä elämässämme. Se korjaa terveytemme ja muuttaa mielentilamme. Käyttämällä mielikuvitustamme voimme muodostaa ajatuskuvia paremmasta terveydestä, meissä olevan suuren hengen voimasta. Nämä ajatuskuvat yhtyvät toisiinsa samankaltaisiin ajatusmuotoihin voimasta, rohkeudesta ja tulevat osaksi hengen vapautuksen työvälinettä. Huomaamme, ettemme ole enää sairauden orjia, vaan terveys on normaali tulos hengen ja tunteiden tasapainosta. Terveyden myötä saamme suuret mahdollisuudet menestykseen työssä ja kaikissa maallisissa tarpeissa.
      Onnellisuus asustaa ainoastaan mielessämme. Ulkonaiset olosuhteet vaikuttavat onnemme vain siinä määrin kuin annamme niiden vaikuttaa ajatusmuotoihin mielessämme. Ajatusmuodot pukeutuvat näkymättömän tason aineeseen, jota kutsutaan tunteiksi. Ajattelemalla vain myönteisiä ja onnellisia asioita, tunneaine rakentuu onnelliseksi mielessämme riippumatta ruumiillisista aineellisista olosuhteista. Ajattelemalla vain pelon ja epäonnistumisen ajatuksia, tunneaine muodostuu onnettomuudeksi mielessämme huolimatta hyvästä terveydestä ja maallisista rikkauksista. Täten huomaamme, että onnellisuus asustaa ainoastaan mielessämme, niin että ajatustemme hallinta ja ajatusten sijaiset ovat avain onneen elämässämme.
      Yhteenvetona itsensä muuttamisesta kolme pientä ohjetta, jotka ovat todistettuja salatieteellisiä periaatteita. Ensimmäinen: myönteinen ajattelu. Pidä mielesi lakkaamatta myönteisenä ja valppaana eikä velttona. Myönteinen ajattelutapa automaattisesti sulkee pois veltostavat ajatukset ja halut, jotka ympäröivät ajatusmaailmaamme. Suljettuamme nämä ajatukset pois, ne lakkaavat vaikuttamasta elämäämme ja mielemme luomukset tulevat paremmiksi ja voimakkaammiksi aineellistuen haluamaamme suuntaan.
      Toinen: kultainen avain. Ollessamme vaikeuksissa, pelätessämme menettävämme rahaa, ystäviä tai työn, taikka kun olemme menettäneet jotakin arvokasta, meidän ei saisi jatkuvasti muodostaa ajatuksia tästä menetyksestä ja täten lisäten yleistä masennusta. Sen sijaan meidän tulisi muuttaa tämä tilanne ajattelemalla Jumalaa, sillä hänessä on kaikki, mitä tarvitsemme. Kieltäytyessämme ajattelemasta epäonnistumista ja jatkuvasti ajattelemalla Jumalaa kaikessa, muodostamme ajatuskuvia voimasta, kauneudesta, hyvyydestä ja menestyksestä. Ennen pitkää nämä materialisoituvat hyväksi ja vältymme pelkäämältämme onnettomuudelta.
      Kolmas: velvollisuuksien voima. Täyttäessämme velvollisuutemme päivä kerrallaan muodostamme tarpeeksi hyvää saattaaksemme jokaisen päivämme onnelliseen päätökseen. Huomenna on uusi päivä, jolloin voimme toistaa velvollisuutemme. Rakkaudella suoritetut velvollisuudet ovat vapautuksemme. Tämä on tärkeä avain menestykseen elämämme jokaisessa vaiheessa. Menestys, joka tulee velvollisuuksiemme suorittamisen seurauksena, ei aina ole se, minkä itse olisimme valinneet, mutta se on todellinen menestys hengen näkökulmasta katsottuna ja sehän on tärkeintä. Ennen pitkää se kuitenkin muodostuu menestyksesi jonka tunnustamme ja hyväksymme parhaaksi mahdolliseksi kohdallamme. Vapaudumme peloista ja huolista, koska tiedämme, että kaikki tulee loppujen lopuksi olemaan kohdallaan. Velvollisuuksien täyttämisen kautta tulemme kykeneviksi elämään uskon elämää, sisäisessä voimassa, joka on perusteellisin salaisuus menestykseen elämässämme sisältäen myös työn ja kaikki materiaaliset tarpeemme.


Etusivu

Ruusuristiläisyys