Robert Fludd

Robert Fludd tai Robertus de Fluctibus, joksi hän itseään nimitti latinalaisissa kirjoituksissaan, oli etevä Rosenkreuziläisen Veljeskunnan jäsen 17. vuosisadalla. Hän syntyi Englannissa v. 1574 ja suoritettuaan Bachelor ja Master of Arts-tutkinnot St. John's Collegessa Oxfordissa alkoi hän tutkia lääketiedettä ja saavutti lääketieteen tohtorin arvon. Hän kuoli v. 1637. Vuonna 1616 alkoi hän julkaista teoksiaan, joita on lukuisia ja joiden tyyli on sangen salaperäistä. Tärkeimmät hänen julkaisuistaan ovat: Apologia Compendaria, Fraternitatem de Rosea Cruce, suspicionis et infamiae maculis aspersam abluens (Leiden 1616) sekä Tractatus Apologeticus integritatem Societatis de Rosea Cruce defendens contra Libamum et alios (Leiden 1617). Ja kaikista villein oli vihdoin hänen merkillinen teoksensa magiasta, kabbalasta, alkemiasta ja rosenkreuziläisyydestä, nimeltä Summum bonum, quod est verum magiae, cabalae, alchymiae, fratrum Rosae Crucis verorum verae subjectum. Fludd oli ehkä enemmän kuin kukaan muu syynä rosenkreuziläisyyden leviämiseen Englannissa ja siihen vaikutukseen, mikä sillä oli spekulatiivisen muurariuden muovailemisessa. Mutta emme mielellämme mene niin pitkälle kuin eräs arvostettu kirjoittaja Lontoon Freemasons Magazinessä (huhtikuu 1858), joka sanoo, että Fluddia on pidettävä vapaamuurariuden sen aikaisena isänä, samoin kuin John Andrea oli sen isänä menneisyydessä. Christoph Nicolai huomauttaa maltillisemmin, että Fludd samoin kuin Andrea vaikutti suuressa määrin ja siunauksellisesti aikansa elämään. Hänen selityksensä Ruusu-Rististä ansaitsee huomiota. Hän sanoo sen vertauskuvallisesti merkitsevän Vapahtajan verellä kostutettua ristiä, joka kristillinen käsityskanta oli yleinen alkuperäisten rosenkreuziläisten keskuudessa.

Lähde: Mackeyn tietosanakirja

Ruusu-Risti — huhtikuu 1928


Etusivu Ruusuristiläisyys