ERÄS ROSENKREUTSILÄINEN KIRJE v:lta 1801

   Pyydettyänne tietoa Veljien sisäisestä piiristä, tahdomme seuraavaa ilmoittaa. Älkää kysykö, ketkä näitä kirjeitä kirjoittavat, vaan arvostelkaa niitä niiden sisällön ansion mukaan. Tutkikaa, missä hengessä ne ovat kirjoitetut, eikä mitä sanoja ne sisältävät. Meitä ei kannusta mikään itsekäs vaikutin, vaan sisässämme palava valo pakottaa meitä toimimaan. Tämä sisäinen valo saattaa meidät teille kirjoittamaan ja meidän puoltokirjanamme ovat ne totuudet, jotka me omistamme ja joita kaikki totuutta rakastavat tulevat tunnustamaan oikeiksi. Me jaamme niitä teille siinä määrässä kuin kykenette vastaanottamaan ja teillä on vapaus joko hyväksyä tai hylätä mitä me sanomme, sillä Jumalallinen Viisaus ei pidä suurta ääntä, se on valo, joka loistaa ikuisessa rauhallisuudessa ja odottaa kärsivällisesti, kunnes se otetaan vastaan.

   Meidän veljeskuntamme on ollut olemassa luomisen ensimmäisestä päivästä asti ja tulee kestämään viimeiseen päivään. Se on valon lasten seurakunta ja sen jäseniä ovat ne, jotka tuntevat valon, mikä loistaa pimeydessä ja pimeyteen. Me tunnemme ihmisen kohtalon luonteen, meillä on koulu, missä Jumalallinen Viisaus (Theo-sofia) itse on opettajana ja se opettaa kaikkia, jotka etsivät totuutta sen itsensä takia eikä ainoastaan sen maallisen edun takia, mitä siitä voi seurata. Ne salaisuudet, mitkä tässä koulussa selvitetään, koskevat kaikkea, mitä ikänänsä voidaan tietää Jumalasta, Luonnosta ja Ihmisestä. Kaikki muinaiset viisaat ovat saanet opetusta meidän koulussamme, eikä kukaan ole muualla viisautta oppinut. Sillä on jäsentensä joukossa ei ainoastaan tämän pallon vaan muidenkin maailmoiden asukkaita. Ne ovat hajallaan ympäri maailmankaikkeuden, mutta ne sitoo yhteen yksi henki eikä niiden välillä ole mielipiteiden eroavaisuuksia. Kaikki ne tutkivat ainoastaan yhtä kirjaa ja kaikki seuraavat samaa menetelmää sitä tutkiessaan. 

    Meidän veljeskuntamme on kokoonpantu valituista, so. sellaisista, jotka etsivät valoa ja kykenevät sitä vastaanottamaan, ja se, jolla on suurin vastaanottavaisuus, on johtajamme. Meidän kokouspaikkamme tuntevat intuitiivisesti kaikki jäsenet, mutta kukaan, joka ei ole vihitty, ei sitä löydä. Se on hyvin lähellä ja kuitenkin se on salattu maailman silmiltä, eikä kukaan, joka ei ole vihitty, löydä sitä. Ne, jotka ovat kypsyneet, saavat siihen astua; ne, jotka eivät ole kypsyneitä, odottakoot.

    Meidän veljeskunnassamme on kolme astetta. Ensimmäiseen tullaan jumalallisen inspiraation kautta, toiseen sisäisen valistuksen ja kolmanteen eli korkeimpaan henkisen näkemyksen (kontemplaation) ja jumaloimisen kautta. Meidän seurassamme ei ole kiistoja eikä väittelyjä, ei sepityksiä tai viisastelua, ei epäilystä tai empimistä, ja se, jolla on parhain tilaisuus tekemään hyvää, on meistä onnellisin. Me omistamme mitä suurimpia mysteerioita ja kuitenkaan emme ole salainen seura, sillä salaisuutemme on avoinna jokaiselle, ken kykenee niitä lukemaan. Salaisuus ei johdu siitä, että olisimme haluttomat opettamaan, vaan opetuksen etsijäin heikkoudesta. Salaisuuksiamme emme voi rahasta myydä, eikä niitä voi julkisesti todistaa. Niitä käsittävät ainoastaan ne, joiden sydän kykenee viisautta ja veljesrakkautta vastaanottamaan ja jossa voimat ovat alkaneet herätä. Se, jossa salainen tuli on alkanut palaa, on onnellinen ja tyytyväinen. Hän käsittää ihmisheikkouksien syyn ja pahan ja kärsimyksen ehdottoman välttämättömyyden. Hänen selvänäköisyytensä saattaa hänet näkemään kaikkien uskontojärjestelmien perustukset ja hän huomaa noiden järjestelmien olevan rakennettuja suhteellisten totuuksien varaan ja näkee, ettei niissä ole vielä saavutettu tiedon tasapainoa.

    Ihmiskunta elää vertauskuvien maailmassa, joiden merkitystä eivät monetkaan ymmärrä. Mutta se päivä lähenee, jolloin näissä vertauskuvissa piilevä henki tulee yleisesti tunnetuksi ja pyhät mysteeriot paljastetuiksi. Täydellinen tieto Jumalasta, täydellinen tieto Luonnosta ja täydellinen tieto ihmisestä ovat totuuden alttarilla ne kolme valoa, jotka valaisevat viisauden temppelin kaikkein pyhintä.

    On ainoastaan yksi perususkonto ja yksi kaikkiallinen veljeskunta. Ulkonaiset muodot, uskontojärjestelmät ja liitot ovat ainoastaan kuoria, joihin sisältyy osia totuudesta ja nämä ulkonaiset asiat ovat tosia ainoastaan mikäli ne esittävät sisäisesti olevia totuuksia. Ne ovat välttämättömiä niille, jotka eivät vielä ole tulleet kykeneviksi tuntemaan näkymätöntä ja muodotonta totuutta, jollei se ole jollakin symbolilla esitetty. Ne kasvattavat heitä uskomaan, että totuus on olemassa, vaikkapa heille näkymättömänä, ja tämä usko on perustana, josta heille voi kasvaa henkinen tieto. Mutta jos jonkun uskontojärjestelmän ulkonaiset muodot esittävät sellaisia sisäisiä totuuksia, joita ei siinä järjestelmässä tunneta, silloin ne ovat pelkkiä naamioita ja valeverhoja. Niin paljon kun on teorioita ja muotoja, niin paljon on myös erehdyksiä, sillä teoriat voivat olla ainoastaan osittaisesti tosia, mutta ehdoton totuus on ääretön eikä voi tulla rajoitettuun muotoon suljetuksi. Ihmiset ovat erehtyneet pitämään muotoa henkenä, symbolia totuutena ja tästä erehdyksestä on syntynyt lukemattomia hairahduksia. Näitä erehdyksiä ei voi oikaista tuomitsemalla niitä, ei kiihtyneillä väittelyillä eikä vihamielisesti esiintymällä niitä kohtaan, jotka elävät erehdyksessä. Pimeyttä ei voi karkottaa aseita käyttämällä. Ainoastaan valo hajottaa pimeyden ja missä tieto vallitsee, siellä ei tietämättömyydellä ole sijaa.

    Tällä nykyisellä vuosisadalla (1800–1900), joka juuri on alkanut, tulee valo esiintymään. Aikakausien kuluessa salassa olleet asiat tulevat tunnetuiksi, verhoja poistetaan ja sitä totuutta paljastetaan, joka asuu muodoissa ja muotojen takana. Ihmiskunta kokonaisuudessaan tulee lähemmäksi Jumalaa. Me emme voi teille tarkalleen selittää, miksikä tämä tulee tapahtumaan juuri tällä vuosisadalla. Sen voimme ainoastaan sanoa, että jokaisella asialla on määrätty aikansa ja paikkansa ja kaikkia maailman asioita johtaa järjestyksen ja sopusoinnun jumalallinen laki. Ensinnä tuli vertauskuvasto, joka sisälsi totuuden, sitten tuli vertauskuvien selitys ja tämän jälkeen tulee itse totuus paljastetuksi ja tunnetuksi, niin kuin puu, joka nähdään ja huomataan, sitten kun se on siemenestä kasvanut ulos, ja siemeneen on puun koko luonne kätkettynä ikään kuin vertauskuvaan. Meidän velvollisuutemme on auttaa totuuden syntymistä, avata ne kuoret, joihin se on suljettu ja kaikkialla uudistaa kuolleet hieroglyfit (salakirjaimet). Me teemme tämän emme omalla voimallamme vaan sen valon voimasta, joka meidän välityksellämme vaikuttaa.

    Emme kuulu mihinkään lahkoon, meillä ei ole mitään kunnian- tai vallanhimoa tyydyttävänä, emme halua tulla tunnetuiksi emmekä kuulu niihin, jotka ovat tyytymättömät nykyisiin maailman oloihin ja tahtovat hallita ihmiskuntaa ja sille tyrkyttää mielipiteitään. Meihin ei vaikuta mikään henkilö tai puolue emmekä odota mitään persoonallista palkintoa työstämme. Me omistamme valon, minkä avulla kykenemme näkemään Luonnon syvimpiä mysteerioita, ja meillä on tuli, joka meitä ravitsee ja jolla voimme vaikuttaa kaikkeen olemassa olevaan. Meillä on salaisuuksien avaimet ja tieto siitä siteestä, joka yhdistää tämän planeetan muihin maailmoihin. Meidän tieteemme on kaikkiallinen tiede, sillä se käsittää koko maailmankaikkeuden ja sen historia alkaa luomisen ensimmäisestä päivästä. Meillä on hallussamme kaikki muinaiset viisaudenkirjat. Kaikki luonnossa on meidän tahtomme alaista, sillä meidän tahtomme on yhtä kaikkeudenhengen kanssa, joka on maailman liikuntovoima ja kaiken elämän ikuinen lähde. Emme kaipaa tietoja ihmisiltä eikä kirjoista, sillä meillä on kyky käsittää kaikkea olemassa olevaa ja lukea luonnonkirjaa, jossa ei ole erehdyksiä. Kaikkea opetetaan meidän koulussamme, sillä opettajamme on se valo, joka synnyttää kaikki oliot.

    Voisimme teille kertoa mitä ihmeellisimmistä asioista, joita tiedämme ja jotka ovat yhtä kaukana tämän ajan oppineimmastakin filosofista kuin aurinko on maasta kaukana. Meille ne asiat ovat yhtä läheisiä kuin hengen valo on lähellä sitä Henkeä, mistä se vuotaa. Mutta emme aio teidän uteliaisuuttanne kiihottaa. Tahdomme vain teissä herättää viisauden janon ja veljellisen rakkauden nälän, jotta voisitte avata silmänne valoon ja nähdä jumalallisen totuuden itsessänne. Meidän tehtävämme ei ole tulla ja avata teidän ymmärrystänne, mutta itse totuuden voiman tulee astua sydämeenne. Se on sielun jumalallinen ylkä, joka ovella kolkuttaa, ja on monta, jotka eivät häntä laske sisään, koska ovat ulkonaisen olemassaolon harhoihin kiedotut.

    Tahdotko tulla seuramme jäseneksi? Silloin astu sisään omaan sydämeesi. Tahdotko oppia tuntemaan Veljiä? Silloin opi tuntemaan sitä jumaluutta, joka omassa sielussasi ilmenee. Etsi sisälläsi sitä, mikä on täydellistä, kuolematonta eikä muotojen vaihtelujen alaista, ja kun sen olet löytänyt, olet astunut meidän seuraamme ja saat meistä tietää. Ei mitään epätäydellistä lasketa meidän piiriimme, ja ennen kuin voit astua sisään, täytyy sinun heittää päältäsi kaikki luontosi viat ja puutteet. Sinussa olevat turmeluksenalaiset ainekset ovat jumalallisen rakkauden tulella kulutettavat. Sinun täytyy tulla totuuden vedellä kastetuksi ja puetuksi siihen häviämättömään ainekseen, joka syntyy puhtaista ajatuksista. Sisäisten aistien tulee avautua käsittämään henkisiä todellisuuksia ja mielen tulee saada valaistua jumalalliselta viisaudelta. Silloin tulee suuria voimia, nykyään sinulle tuntemattomia, kehittymään sielussasi ja sinä kykenet pahan voittamaan. Koko olemuksesi uudistuu ja muuttuu valo-olennoksi ja ruumiisi tulee jumalallisen hengen asunnoksi.

    Kysyt: mitkä ovat meidän oppimme? Me emme julista mitään opinkappaleita, sillä mikä tahansa oppi, jonka esittäisimme uskonkappaleeksi, olisi aina vain epäiltävä otaksuma teidän kannaltanne, niin kauan kuin teillä ei ole itsellänne tietoa. Tätä omaa tietoa ei voi saavuttaa ulkonaisella opetuksella, sen täytyy itsessänne kasvaa. Kysykää jumalalliselta hengeltä sisässänne, avatkaa sisäiset aistimet ymmärtämään, mitä se puhuu, niin se vastaa kysymyksiinne. Sen ainoastaan voimme tehdä, että annamme muutamia teorioita teidän ajateltavaksenne ja tutkittavaksenne. Mutta emme sillä tarkoita, että teidän pitäisi ilman muuta uskoa mitä sanomme, tutkimatta sitä tarkalleen tai että teidän pitäisi tuohon uskoon tyytyä. Vaan me annamme näitä oppeja ainoastaan tienviitoiksi ja merkeiksi, teidän kulkiessanne itsetutkimuksen labyrinttisokkeloissa.

    Yksi niistä ajatuksista, jotka annamme teille mietittäväksi, on se, ettei ihmiskunta kokonaisuudessaan voi tulla pysyvästi onnelliseksi, ennen kuin se on omaksunut jumalallisen viisauden ja veljellisen rakkauden hengen. Kun tämä tapahtuu, tulee maan hallitsijoiden kruununa olemaan puhdas, tahraton järki, heidän valtikkanaan rakkaus. He tulevat olemaan voideltuja voimalla, jolla he vapauttavat kansat taikauskosta ja pimeydestä, ja ihmiskunnan ulkonaiset olosuhteet paranevat, sitten kun sisäisesti on parannus tapahtunut. Köyhyys, rikokset ja sairaudet tulevat katoamaan.

    Toinen ajatus on se, että yksi niistä syistä, miksikä ihmiset eivät ole henkisempiä ja älykkäämpiä, on se, että niiden ruumiiden aineelliset kokoonpano-osaset ovat niin karkeita ja raskaita, että estävät sisässä olevaa henkistä ainesta vaikuttamasta. Ja mitä karkeammin he elävät ja mitä enemmän antavat sijaa aistillisille, eläimellisille ja puoleksi eläimellisille nautinnoille, sitä karkeammaksi tulee heidän elimistönsä ja sitä vähemmän he kykenevät ajatuksissaan kohoamaan ihannemaailman korkeampiin piireihin ja käsittämään hengen ikuisia todellisuuksia. Katsokaa niitä ihmismuotoja, joita kadulla kohtaatte. Katsokaa kuinka ne ovat lihasta pöhöttyneet, täynnä eläimellistä epäpuhtautta ja kasvoillaan kohtuuttomuuden ja aistillisuuden leima. Kysykää sitten itseltänne, sopivatko tällaiset ruumiit ilmaisemaan sisällään jumalallista viisautta.

    Me sanomme myöskin, että henki on ainetta, se on todellisuutta. Sen ominaisuuksia on häviämättömyys, jakautumattomuus, läpitunkemattomuus, kestävyys. Aine on kokoonpantu ja saa aikaan muotojen harhakuvan; se on jakautuvaa, läpitunkevaa, turmeluksen ja alituisten muutosten alainen. Henkinen valtakunta on tosioleva häviämätön maailma, jonka keskus on Kristus ja jonka jäseninä on tietoisia ja älyllisiä voimia. Fyysinen maailma on harhojen maailma, jossa ei ole ehdotonta totuutta. Kaikki ulkonaisessa maailmassa on ainoastaan suhteellista ja ilmiöllistä; se on niin sanoaksemme sisäisen todellisen maailman varjokuva, jonka saa aikaan elävän hengen valo vaikuttaessaan aineeseen ja sitä elähdyttäen.

    Ihmisen alempi äly saa ajatuksensa alati muuttuvasta aistimaailmasta. Se on sen vuoksi myöskin alituisten vaiheiden alainen. Ihmisen henkinen järki — hänen intuitionsa — on henkeen kuuluva, muuttumaton ja jumalallinen. Mitä eetterisemmiksi, hienommiksi ja muuttuvammiksi tulevat ihmisen elimistön aineosaset, sitä helpommin he laskevat lävitsensä henkisen viisauden jumalallista valoa.

    Järkiperäinen kasvatusjärjestelmä on perustettava tietoon ihmisen ruumiillisesta, sielullisesta ja henkisestä kokoonpanosta ja se tulee mahdolliseksi vasta silloin kun koko ihmisen luonto tulee tunnetuksi — ei ainoastaan eläimelliseltä vaan myös henkiseltä puoleltaan. Ihmisluonnon ulkonaista puolta voidaan tutkia ulkonaisin keinoin, mutta hänen näkymättömästä elimistöstään voidaan saada tietoa ainoastaan sisään katsomalla ja itseään tutkimalla. Kaikkein tärkein neuvo, mikä meillä on annettavana, on siis: opi tuntemaan oma itsesi.

    Ylläolevat aatteet riittävät teille mietittäväksi ja hengen valossa tutkittaviksi, kunnes saatte enemmän oppia.

Karl von Eckartshausen

bar

Etusivu

Ruusuristiläisyys