Sauli Siekkinen

Ruusu-Ristin symboliikkaa

Tiede symboleista ja maagisista kuvioista, jotka vaikuttavat ihmismieleen, on yhtä vanha kuin itse ihmiskunta. Itämainen okkultismi on kutsunut noita voimallisia symboleja sanskritinkielisellä nimellä yantra, jonka kantasanana on verbi "yam" eli "hallita". Oikein laaditut symbolit vaikuttavat katsojansa alitajuntaan ja hallitsevat ihmismielen eri pyrkimyksiä.

Ruusu-Ristin sinetti sisältää neljä eri kuviota, jotka yhteen liitettyinä muodostavat sinetin. Jokaisella kuviolla on oma symboliikkansa ja niiden tulkinta auttaa ymmärtämään sinetin sanomaa joskin nuo kuviot täytyisi nähdä kokonaisuutena ja ymmärtää niiden sanoma suhteessa kaikkiin muihin. Sinetin kaikki kuviot ovat esiintyneet vanhojen uskontojen symboliikassa, ja jokainen uskonto on antanut niille samansuuntaisia tulkintoja.

Heksagrammi eli kaksi limittäistä, tasasivuista kolmiota esiintyy juutalaisilla Daavidin tähtenä, mutta sama symboli on löydettävissä myös vanhoista pakanallisista uskonnoista sekä hindulaisuudesta. Valkoinen, kärki ylöspäin oleva kolmio kuvaa makrokosmosta. Se on "suuri kolmio", Arikh Anpin – "suuret kasvot". Sen kärki kuvaa henkeä, joka on yksi. Kolmion alhaalla oleva kanta koostuu lukemattomista pisteistä ja kuvaa aineen moninaisuutta. Yhdestä tulee monta, henki laskeutuu aineeseen suuressa luomisprosessissa, jossa maailmankaikkeuden luojan ylitietoinen ajatus ottaa materiaalisen, tajuttavan muodon. Toinen, musta kolmio kärki alaspäin on mikrokosmos, "pieni kolmio", ihminen, Zeir Anpin – "pienet kasvot". Se kuvaa tietoisuuden kehittymistä luonnonvaltakunnissa ja aineen vähittäistä muuttumista hengeksi yhä tiedostavampien olentojen ilmestymisen myötä. Kehitys lähtee aineesta, jota symboloi alhaalla oleva kolmion kärki. Kaksi kylkeä suuntautuu ylöspäin ja ovat ikään kuin ihmisen kädet kohotettuna rukoukseen kohti taivasta ja henkeä. Yhdessä nuo kolmiot kuvaavat myös maailmaa, sen kahtalaista luonnetta, hyvän ja pahan, päivän ja yön, valkeuden ja pimeyden vaihtelua. Ilman noita vastakkaisuuksia mitään ilmennystä ei voisi olla olemassa. Heksagrammi kuvaa myös ikuista liikettä, joka on yksi maailmankaikkeuden peruslaeista. Kärki ylöspäin oleva kolmio on pakanallisissa uskonnoissa ja hindulaisuudessa ollut miehisyyden symboli, fallos. Kärki alaspäin oleva kolmio taas symboloi yonia, naisen vaginaa. Yhdessä nämä ovat maailmankaikkeuden symboli, bhairavi-chakra, samoin kuin Taon yang ja yin jatkuvassa liikkeessä ja muuttumassa toisikseen. Henki laskeutuu aineeseen ja aine muuttuu jälleen hengeksi, tämä kehitys jatkuu ikuisuudesta ikuisuuteen, mitä puolestaan symboloi häntäänsä pureva käärme.

Käärme on vanhoissa uskonnoissa ymmärretty viisauden symbolina. (vrt. Matt. 10:16: "Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.") Häntäänsä pureva käärme, joka muodostaa yhtenäisen ympyrän, on ikuisuuden vertauskuva. Sillä ei ole erotettavissa alkua eikä loppua koska häntä ja pää ovat liittyneet toisiinsa. Käärme myös luo nahkansa. Se symboloi jälleensyntymää tai kosmisessa symboliikassa aikakausien ikuista kiertoa. Ruusu-Ristin sinetissä tuo käärme ympäröi ilmentynyttä maailmaa symboloivia kahta kolmioita. Nuo kuviot yhdessä kuvaavat tätä maailmaa ja sen ympärillä olevaa ikuista aika-avaruutta, jossa kaikki kehitys tapahtuu, tai maailmankaikkeuden jatkuvuuden ikuista lakia, jonka alaisuudessa ilmennys ja kehitys tapahtuu.

Svastika on niinikään vanha symboli, joka on löydettävissä lähes kaikista vanhoista uskonnoista ja kulttuureista aina Amerikan intiaaneilta Tiibetin luostareihin. Se on yleensä voiman tai auringon symboli. Sanskritinkielinen sana "svastika" muodostuu sanoista "sva" – itse ja "asti" – olemassaolo, jotain mikä itse luo itsensä tai on olemassa itsensä kautta. Tavallinen kahden samanpituisen viivan muodostama risti kuvaa esoteerisessa symbolismissa ilmentynyttä maailmaa hengen ja aineen liittona. Svastikan muodostavat tuohon ristiin liitetyt väkäset, jotka kuvaavat jatkuvaa liikettä. Myötäpäivään suuntautunut liike kuten svastikassa kuvaa maailmankaikkeuden luomisprosessia ja siihen liittyviä jatkuvassa työssä olevia suunnattomia luonnonvoimia. Sinetissä svastika on sijoitettu käärmeen päälle "suuren kolmion" kärjen kohdalle. Se on ensimmäinen piste äärettömässä tila-aika-avaruudessa, "itu juuressa", josta luominen lähti alkujaan liikkeelle. Luomisprosessi jatkuu "suuren kolmion" kautta alaspäin materiaalisille tasoille.

Ruusu-Ristin muodostavat maltan risti ja cinquefoil, viisiterälehtinen heraldinen ruusu sen keskustassa. Ristin sakaroissa ovat kirjaimet INRI, joiden symboliikka selitetään myöhemmin. Risti on muinainen yleismaailmallinen symboli, joka muodostuu vaakasuorasta ja pystysuorasta toisiaan leikkaavasta viivasta. Eri suuntaiset voimat kohtaavat näin toisensa yhdessä pisteessä. Risti symboloi siten vastakohtien, hengen ja aineen liittoa ja luonnon kaksinaisuutta. Risti voidaan ymmärtää myös ihmisen arkkityyppinä, olentona, jossa henki ja aine ovat kohdanneet toisensa ja jossa katoavainen etsii yhteyttä katoamattomaan ja lopulta saavuttaa sen ylösnousemuksen kautta. Kristuksen kuolema ristillä ja sitä seurannut ylösnousemus ovat kristinuskoa paljon vanhempien mysteeriouskontojen symboleja.

Maltan risti tunnettiin jo ensimmäisen ristiretken v. 1095 aikana. Sen kahdeksan sakaraa symboloivat kahdeksaa ritarillista hyvettä: uskollisuutta, hurskautta, vilpittömyyttä, rohkeutta, kunniaa, kuoleman halveksintaa, köyhien ja sairaiden auttamista sekä kirkon kunnioittamista.

Ruusulla on monia merkityksiä. Se on samanaikaisesti puhtauden ja intohimon, neitsyyden ja hedelmällisyyden symboli. Antiikin Roomassa viisiterälehtinen ruusu oli rakkauden jumalattaren Venuksen symboli, joka kätki myös salaisuuden. Vapaamuurarien ja monien salaseurojen kokoukset pidettiin "sub rosa", ruusun alla. Kattoon ripustettu ruusu vaati salaamaan kaiken, mitä huoneen seinien sisällä puhuttiin. Mysteeriouskonnoissa ruusu oli Isikselle pyhitetty ja samalla hänen poikansa Harpokrateen, nuoremman Horuksen, hiljaisuuden jumalan pyhä kukka. Kreikkalaisen tarun mukaan Afrodite, Venuksen vastine Kreikassa, antoi ruusun pojalleen Erokselle, joka puolestaan antoi sen Harpokrateelle muistuttaen näin pitämään salassa kaiken, mitä pojat olivat äidiltään oppineet. Egyptiläinen Harpokrates pitää etusormeaan suun edessä ja kreikkalaiset tulkitsivat tämän vapaaehtoisen hiljaisuuden ja vaikenemisen symbolina. Antiikin jumalattarilta ruusu periytyi neitsyt Marian symboliksi ja toistuu esimerkiksi goottilaisten katedraalien ikkunoissa ja ikonitaiteessa, jossa neitsyt Mariaa on kutsuttu kuihtumattomaksi ruusuksi (RODON TO AMARANTON). Punainen ruusu on myös Kristuksen veren ja uhrauksen symboli. Ruusun piikikäs varsi muistuttaa kärsimyksestä ja ristinkuolemasta. Latinan "rosa" – ruusu muistuttaa toista samankaltaista sanaa: "ros" – kastepisara. Alkemiassa kastepisarat ja Jumalan henkäys herättävät alkuperäisen maan, prima materian, josta lopulta syntyy kallisarvoinen viisasten kivi. Ruusu on alkemiassa muuttumisen ja uudestisyntymisen symboli, se ottaa ravintonsa maan tomusta ja kehittää siitä kauniin hyväntuoksuisen kuvan. Näin Ruusu-Risti symboloi hengen ylösnousemusta ja voittoa aineesta, mikä on samalla suuri ja salassa pidettävä mysteerio, johon vain harvat ja valitut voidaan vihkiä.

Viimeinen Ruusu-Ristin sinettiin liittyvä symboli ovat kirjaimet INRI ristin sakaroissa. Kirjainyhdistelmän eksoteerinen selitys löytyy Raamatusta, jossa se on lyhenne latinankielisestä kirjoituksesta Kristuksen ristissä "IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM", "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". Tekstiin viitataan kaikissa evankeliumeissa, Matt. (27:37), Mark. (15:26); Luuk. (23:38) ja Joh. (19:19). Viimeksi mainitussa sanotaan: "Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: ’Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas’".

Kirjainyhdistelmän esoteerinen merkitys löytyy sitä vastoin useista gnostilaisista ja alkemistisista lähteistä, joissa sille annetaan seuraavat merkitykset:

"Ignis Natura Renovatur Integra" – "tulen kautta luonto uudistuu"

"Ignem Natura Regenerando Integrat" – "uudistumalla luonto säilyttää tulen eheyden"

"In Nobilis Regnat Iehovah (tai Iesus)" – "Jahve (tai Jeesus) hallitsee jalosukuisia"

"Iesus Nascente Ram Innovatur" – "nousemalla Jeesus uudistaa oksan"

"Igne Nitrum Roris Invenitor" – "tulen kautta suola eristetään kastepisarasta"

"Insignia Naturae Ratio Illustrat" – "järki valaisee luonnon merkit"

"Inter Nos Regnat Indulgentia" – "keskellämme hallitsee hyvyys"

"Intra Nobis Regnum Iehova" – "Jumalan valtakunta on meissä"

"Iustum Necare Reges Impios" – "on oikein surmata jumalaton kuningas"

"Iustitia Nunc Reget Imperia" – "oikeus hallitsee nyt valtakuntia"

"In Necis Renascor Integer" – "kuoleman kautta minä synnyn uudeksi"

Yhtä kaikki symbolin monista merkityksistä voidaan löytää toistuvasti sanat tuli, kuolema ja uudestisyntyminen. Nuo kolme ovat keskeisiä alkemialle, jota kutsutaan myös tulen tieteeksi. Aivan kuin egyptiläinen feenikslintu tullessaan vanhaksi sytyttää pesänsä ja syntyy tuhkasta uudelleen, alkemisti uudistaa sisäisen tulen kautta vanhan luontonsa ja syntyy uudelleen. Tätä vihkimysprosessia symboloi kuolema, joka tässä tapauksessa tarkoittaa ihmisen alemman astraalisen luonnon (jumalattoman kuninkaan) kuolemaa. Tuli, jonka kautta uudistuminen tapahtuu, on käärmetuli. Intiassa käärmetuli tunnetaan nimellä kundalini ja sen sanotaan asuvan ihmisen alimmassa voimakeskuksessa, chakrassa, joka hallitsee myös karkeinta elementtiä, maata. Maaelementin symboli on neliö tai kuutio, ja kuution kuusi kylkeä avattuna muodostavat ristin. Näin ollen ristiinnaulitsemisen mysteerio tarkoittaa itse asiassa laskeutumista karkeimpaan materiaan, pimeyteen ja kuolemaan, josta uudestisyntyminen (tai ylösnousemus) on mahdollista käärmetulen avulla. "Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem" – "tunkeudu maan ytimeen ja oikaisemalla se löydät Viisasten Kiven", on yksi alkemistien tunnuslauseista. Viisasten Kivi muuttaa epäjalot metallit kullaksi. Marsin hallitsema rauta eli ihmisen astraaliruumis muuttuu auringon hallitsemaksi kullaksi. "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman" (Room. 6:4). INRI tarkoittaa myös todellista vihittyjen veljeskuntaa, pyhäin yhteyttä ja Jumalan valtakuntaa. "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää" (Joh. 15:5).


Etusivu Ruusuristiläisyys