Madame Blavatskyn hyvä ystävä, tohtori Wynn Westcott julkaisee Luciferin kesäkuun numerossa 1890 muutamia ajatelmia tietäjistä ja heidän voimistaan, joiden ajatelmien arvellaan lähteneen kreivi de Saint Germainin kynästä. Tri Westcott oli Englannin rosenkreutsilaisen seuran jäsen, ja hän oli saanut käsiinsä käsikirjoituksen, joka aikoinaan oli ollut tunnetun ranskalaisen okkultistin Eliphas Lévin hallussa. Tämä käsikirjoitus ei ollut alkuperäinen, vaan Eliphas Lévin kopioima. Suomennan [toim. PE] sen tähän tri Westcottin englanninkielisen tulkinnan mukaan [Aleph, Beth jne. hepralaiset kirjaimet aakkosjärjestyksessä] :

 

Tietäjän etuoikeudet

1. Aleph. Hän tajuaa Jumaluuden ja kykenee kanssakäymiseen Seitsemän Hengen (Pääenkelin) kanssa.

2. Beth. Hän on kaiken kärsimyksen tuolla puolen ja kaiken pelon yläpuolella.

3. Gimel. Hän voi vaikuttaa taivaallisiin valtoihin ja hallita manalan voimia.

4. Daleth. Hän on oman elämänsä ja tulevaisuutensa herra ja saavuttaa vallan toisten elämän yli.

5. He. Häntä ei voi voittaa eikä heikentää mikään inhimillinen olento.

6. Vau. Hän tuntee nykyisten ja menneiden tapahtumain syyt ja osaa nähdä etukäteen, mitä tulevaisuudessa on tapahtuva.

7. Zain. Hän tuntee salaisuuden, jonka kuolema ihmiseltä kätkee, tuntee lähinnä tulevan tilansa ja tulevan olemassaolonsa.

 

Seitsemän suurempaa kykyä

8. Heth. Hän tuntee Viisasten Kiven salaisen muodostumisen.

9. Teth. Hän tuntee Yleislääkkeen salaisuuden.

10. Jod. Hän tuntee lait, jotka hallitsevat ikiliikkujan ongelmaa, ja ympyrän neliöimisen salaisuuden.

11. Kaph. Hän tietää, millä tavalla luonto muuttaa kuonan kullaksi.

12. Lamed. Hän voi hallita villipetoja ja lumota käärmeen.

13. Mem. Hänellä on hallussaan Taikamerkkien taito ja Yleistieteen avain.

14. Nun. Hän osaa puhua mistä aineesta tahansa oppineesti ja viisaasti ennestään sitä harrastamatta ja tutkimatta.

 

Seitsemän pienempää kykyä

15. Samekh. Hän voi yhdellä silmäyksellä nähdä salaiset ajatukset, jotka piilevät kenen tahansa miehen tai naisen sydämessä tai mielessä.

16. Ain. Hän voi pakottaa miehen tai naisen olemaan vilpitön kanssaan.

17. Pe. Hän voi nähdä etukäteen sellaisia tulevia tapahtumia, joita häntä itseään suurempi adepti ei hallitse.

18. Tzaddi. Hän voi milloin tahtoo viisaasti ja tehokkaasti auttaa sitä, joka on tällaisen tuen arvoinen.

19. Qoph. Hän ei ole koskaan onneton vastoinkäymisessäkään.

20. Resh. Hän ei koskaan rakasta eikä vihaa kohtuuttomasti.

21. Shin. Hänellä on rikkauden salaisuus, mutta ei ole koskaan tuhlaavainen eikä koskaan puutteessa.

 

Näitä kolmea seitsensarjaa täydentää asiallisesti Tau, heprealaisten aakkosten viimeinen kirjain.

22. Tau. Hän voi vaikuttaa luonnon elementteihin, parantaa sairauksia ja ehkäistä hajoamista.

{Ruusu-Risti — huhtikuu 1926}


Teosofia

Etusivu