Pirkko Carpelan

Perinnöllisyys H. P. Blavatskyn Salaisen opin mukaan

"Suurin elävä adepti voi paljastaa universaalista totuudesta ainoastaan niin paljon kuin sen ihmisen mieli, johon hän on juurruttamassa sitä, voi sulattaa, eikä yhtään enempää… Niin on mieliä kuin on ihmisiä – on kuolematon selviö. Aurinko on yksi, mutta sen säteet ovat lukemattomat, ja niiden aikaansaamat vaikutukset ovat hyviä tai pahoja niiden kohteiden luonteen ja rakenteen mukaan, joihin ne paistavat." – Todellinen ja epätodellinen (kokoelma H. P. Blavatskyn artikkeleita).

On kolme syytä, miksi joudun turvautumaan tässä esityksessäni suoriin lainauksiin HPB:ltä. Ensiksikin, en voi sanoa olevani esoteristi, vaikka olenkin opiskellut esoteerista teosofiaa vuosikausia. Toiseksi, HPB oli ainutlaatuinen okkultisti ja esoteristi. Hänen seuraajansa eivät ole yltäneet lähellekään häntä. Monet vain tulkitsevat esoteerisen teosofian oppeja. Miksi tutkia tulkitsijoita, joiden tekstit ja puheet ovat pahimmillaan vain älyllistä löpinää ja ehkä harhaanjohtavaa tietoa! Kolmanneksi, kunnioitan suuresti H. P. Blavatskyn työtä ja saavutuksia. Hänen välittömien tekstiensä, enkä omien sanakäänteitteni avulla, toivon välittäväni henkistä, esoteerista tietoa.

Muistan lisäksi hyvin HPB:n ohjeen:

"On hyödytöntä mennä niiden luo, joita pidämme edistyneinä opiskelijoina, ja pyytää heitä tulkitsemaan Salaista oppia. Sitä he eivät voi tehdä. Jos he yrittävät, se mitä he antavat, on vain osittaista ja kuivaa eksoteerista kuvausta, joka ei vähimmässäkään määrin muistuta TOTUUTTA. Hyväksymällä sellaiset tulkinnat kiinnitymme jähmettyneisiin ajatuksiin… Salaista oppia voi tutkia ilman, että toivoo saavansa siitä lopullista totuutta olemassaolosta. Sen tutkiminen on ennen kaikkea keino harjoittaa ja kehittää mieltä ja ajattelukykyä.".

KUKA OLI HELENA PETROVNA BLAVATSKY?

HPB:tä on pidetty aina näihin päiviin asti suurena huijarina ja petkuttajana, jopa venäläisenä vakoojana. Tähän panettelijoiden joukkoon on kuulunut 1800-luvun viimeisestä neljänneksestä lähtien aina pitkälle viime vuosisadan puolelle asti mm. kirkkojen edustajia ja tiedemiehiä. Parjaajat eivät selvästikään ole tutustuneet lähemmin HPB:n persoonaan, hänen elämäntyöhönsä tai tuotantoonsa.

Kerron lyhyesti hänen sukutaustastaan. Helena Petrovna Blavatsky o.s. von Hahn syntyi 12. päivänä elokuuta 1831 Jekaterinoslavin kaupungissa Etelä-Venäjällä (nykyisessä Ukrainassa, nimi on Dnipro).

Hänen isänsä oli tykistöeversti, kreivi Peter von Hahn Meklenburgin kreivillisestä sivuhaarasta Hahn von Rottenstern-Hahn. HPB:n isän saksalainen sukulinja voidaan jäljittää keskiaikaiseen ristiretkeläiseen kreivi Rottensterniin.

Helenan äiti oli tunnettu venäläinen kirjailija Helena Andrevna von Hahn, o.s. Fadejeff. Hän kuoli v. 1842.

Äidin isä oli valtioneuvos Andrej Mihailovitsh Fadejeff, joka toimi hallinnollisella alalla ja lopuksi kuvernementin maaherrana Astrahanissa, Kaakkois-Venäjällä ja Keski-Aasiassa, missä hänellä oli alaisinaan 80 000100 000 buddhalaista kalmukkia. Tuolloin HPB tutustui lamalaisiin kalmukkeihin sekä heidän korkeaan pappiinsa.

Äidinäiti oli ruhtinatar Helena Pavlovna Dolgorukova (1789–1860), jonka hoivissa Helena asui suuren osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Isoäiti oli HPB:n pääasiallinen kasvattaja. Hän oli harvinaisuus aikanaan ja laajalti itseoppinut, koska Venäjällä yliopistot eivät tuolloin olleet avoimia naisille. Helena Pavlovna oli erinomainen taiteilija. Hän puhui sujuvasti viittä kieltä. Isoäidin tieteellinen työ oli kasvitieteen ja arkeologian alalla. Hänen kunniakseen on nimetty tuolloin löydetty fossiili Venus Fadeyefiksi. Isoäiti oli Venäjän tsaarin sukulainen, joka vieraili usein hovissa.

HPB:n isoäidin isä, ruhtinas Pavel Dolgorukov solmi avioliiton kreivitär Henriette du Plessis’n, vainotun ranskalaisen hugenottiaatelismiehen tyttären, kanssa.

HPB:n sukutaustaan kuuluu siis venäläisiä ruhtinaita, saksalaisia ja ranskalaisia kreivejä ja yksi ranskalainen hugenotti. Hän kuului yhteen Venäjän vanhimmista suvuista, dolgorukoveihin, joka ulottuu ajassa taaksepäin 800-luvulle jaa. suurruhtinas Rurikiin, joka oli viikinkien sukua ja josta tuli Venäjän hallitsija.

Rurikin jälkeläisten joukossa HPB:n esivanhemmat -linjalla oli mm. ruhtinas Jaroslav Viisas ja Tshernigovin pyhä Mihail, pyhimykseksi julistettu ruhtinas.

Tällainen on HPB:n sukutausta, ja sitten seuraakin paradoksi. Käsittelen etupäässä ikuisen, henkisen ihmisen perinnöllisyyttä, en biologista tai psykologista persoonallisuutta. Ihmisen niin sanottua alempaa nelinäisyyttä voidaan tutkia mm. DNA:n avulla. Nyt tutkimme henkistä ihmistä eli hänen kolminaisuuttaan.

PERINNÖLLISYYS ESOTEERISESTI

Voi sanoa, että kaikki on näennäistä, kaikki on illuusiota. Seuraava ote on Salaisen opin II osan I niteen lopusta:

"…erään viisaan sanat, jotka vain harvat okkultistit tuntevat:"

"NYKYISYYS ON MENNEISYYDEN LAPSI. TULEVAISUUS SYNTYY NYKYISYYDESTÄ. JA SILTI, OI NYKYINEN SILMÄNRÄPÄYS, ETKÖ TIEDÄ, ETTEI SINULLA OLE VANHEMPIA ETKÄ SINÄ VOI SAADA LASTA; ETTÄ SINÄ OLET AINA SYNNYTTÄVÄ VAIN ITSESI? ENNEN KUIN OLET EDES ALKANUT SANOA ’MINÄ OLEN EDELLISEN SILMÄNRÄPÄYKSEN JÄLKELÄINEN, MENNEISYYDEN LAPSI’, SINÄ OLET JO ITSE TULLUT TUOKSI MENNEISYYDEKSI. ENNEN KUIN LAUSUT VIIMEISEN TAVUN, KATSO, SINÄ ET ENÄÄ OLE NYKYISYYDESSÄ VAAN TOSIASIALLISESTI TULEVAISUUDESSA. SITEN MENNEISYYS, NYKYISYYS JA TULEVAISUUS, AINA ELÄVÄ KOLMINAISUUS, OVAT YHDESSÄ – ABSOLUUTIN MAHĀMĀYĀ ON." SO II i, 471 [e446]

HPB:llä oli hieno sukutausta, mutta oliko esi-isien joukossa ketään teosofia, esoteristia tai okkultistia? Sen tiedän, että hänen isoäitinsä oli rakastava, ystävällinen, korkeasti moraalinen ja oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. 1800-luvulla Venäjällä oltiin kovasti kiinnostuneita okkultismista, mutta se lienee jäänyt vain harrastuksen tasolle. Mestarin oppilaaksi pääseminen edellyttää monta aiempaa karmatonta elämää! Pyrkijä itse tekee työn! Sanotaan, että meillä on aina seitsemän elämän karma mukanamme. Niin ollen suuri vaikuttaja elämässämme on karma. Hyvät tai huonot vanhemmat ja lapset ja kumppanit ovat vain sen seurausta.

Lähteenä henkisen ihmisen tutkimista varten on mm. Salainen oppi, I, II ja III osa. Lisäksi on monia otteita Michael Gomesin toimittamasta kirjasta Selityksiä Salaiseen oppiin. Kirjaa ei vielä ole kustannettu suomeksi.

Seuraava ote herätti mielenkiintoni jo kauan sitten. Vei vuosia, ennen kuin tajusin sen esoteerisen merkityksen.

"… on kiistatonta, että ihmisten ruumiillistumissa karman laki, rodullinen tai yksilöllinen, voittaa ’perinnöllisyyden’ toissijaiset taipumukset, sillä perinnöllisyys on karman palvelija." – SO II i, s. 191

Ensin muutama ote Salaisesta opista:

"Okkultismi ei… opeta eikä tunnusta Darwinin teoriaa, että hankitut kyvyt siirtyisivät jälkeläisille. Okkultismin mukaan kehitys tapahtuu aivan toisia uria myöten; esoteerisen opin mukaan fyysinen puoli kehittyy vähitellen henkisestä, mentaalisesta ja psyykkisestä. Tuo fyysisen solun sisäinen sielu – se ’henkinen plasma’, joka hallitsee siemenplasmaa – on avain, joka on kerran avaava portit biologin ’tuntemattomaan maahan’, ns. embryologian (sikiöopin) pimeään salaisuuteen." – SO I i, 245, [e219]

"…voidaan sanoa, että tieteelliset teoriat, embryologiset, biologiset ja fysiologiset, ovat varsin oikeita niin pitkälle kuin aineen eksakti tutkimus voi ulottua. Kuitenkaan ei ole koskaan kunnollisesti ratkaistu embryologian kahta pulmakysymystä – nimittäin mitkä voimat työskentelevät sikiön muodostumisessa ja mikä on syynä fyysisten, moraalisten tai mentaalisten piirteiden ’perinnölliseen siirtymiseen’. Ja nämä kysymykset pysyvät ratkaisemattomina siihen päivään, jolloin tiedemiehet suvaitsevat hyväksyä okkultismin teoriat." – SO I i, s. 249

"…mielen asenteen, jossa annetut opetukset on otettava vastaan, on oltava sellainen, että se pyrkii kehittämään intuitiokykyä… Käytännöllinen esoteerinen tiede on kauttaaltaan sui generis (omaa luokkaansa). Se vaatii oppilaan kaikki mentaaliset ja psyykkiset voimat käytettäviksi sen tutkiskeluun, mitä on annettu, jotta opettajan todellinen tarkoitus huomattaisiin, sikäli kuin oppilas sen voi käsittää. Tutkiessaan tai yrittäessään toteuttaa sitä, mitä hänelle on annettu, hänen on koetettava vapauttaa mielensä niin paljon kuin mahdollista kaikista käsityksistä, jotka hän on ehkä saanut perinnöllistä tietä, kasvatuksestaan, ympäristöstään tai muilta opettajilta. Hänen mielensä tulisi olla täysin puhdas kaikista muista ajatuksista, niin että opetusten sisäinen tarkoitus voi vaikuttaa häneen riippumatta sanoista, joihin ne on puettu. Muutoin on alituisena uhkana, että hänen ajatuksensa tulevat yhtä voimakkaasti ennakkokäsitysten värittämiksi kuin eräiden esoteerisia aiheita käsitelleiden kirjoittajien muuten erinomaiset tutkimukset, joissa okkulttiset opinkappaleet palvelevat enemmän nykyaikaista tiedettä kuin okkulttista totuutta." – Esoteeriset ohjeet, s. 13–14

"Tämän [esoteerisen] koulun jokaisen jäsenen on tunnettava läheisesti vanha aksiooma 'tunne itsesi’, mutta harva jos kukaan on ymmärtänyt tämän Delfoin oraakkelin viisaan kehotuksen todellisen tarkoituksen. Te kaikki tunnette maallisen sukupuunne, mutta kuka teistä on koskaan seurannut kaikkia perinnöllisyyden ketjuja, astraalisia, sielullisia ja henkisiä, jotka tekevät teidät siksi mitä olette? Monet ovat kirjoittaneet ja ilmaisseet halunsa yhtyä korkeampaan minäänsä, mutta ketkään eivät näytä tuntevan sitä häviämätöntä sidettä, joka yhdistää heidän ’korkeamman minänsä’ ainoaan universaaliin ITSEEN." – Sama, s. 27–28

Sitten otteet HPB:n artikkeleita sisältävästä kirjasta Todellinen ja epätodellinen pdf, joka on Internetissä.

"…joidenkin henkilöiden mielikuvituksen plastinen voima on paljon voimakkaampi kuin muiden. Mieli on kaksinainen mahdollisuuksiltaan: se on fyysinen ja metafyysinen. Mielen korkeampi osa on yhteydessä henkiseen sieluun eli buddhiin, alempi eläimelliseen sieluun, kāmaprinsiippiin. On olemassa henkilöitä, jotka eivät koskaan edes ajattele mielensä korkeammilla kyvyillä. Ne jotka tekevät niin, ovat vähemmistö ja siten eräässä mielessä tavallisen ihmiskunnan yläpuolella. He ajattelevat jopa tavallisia asioita tuolla korkeammalla tasolla. Yksilölle ominainen erityispiirre määrää, missä mielen ’prinsiipissä’ ajattelu tapahtuu, samoin kuin myös edellisen elämän kyvyt ja joskus fyysinen perinnöllisyys. Tästä syystä materialistin – jonka aivojen metafyysinen osa on miltei surkastunut – on niin vaikea kehittää itseään; tai sellaisen, joka on luonnoltaan henkiseen taipuvainen, laskeutua arkipäiväisen, karkean ajattelun tasolle. Optimismi ja pessimismi riippuvat myös siitä suuressa määrin." – Todellinen ja epätodellinen, 22

"Fyysinen olemassaolo palvelee henkistä, ja fyysinen kehitys ja edistys ovat vain henkisen edistyksen apulaisia, mitä ilman ei voisi olla mitään fyysistä edistystä. Fyysinen orgaaninen edistys vaikuttaa perinnöllisen siirtymisen avulla, henkinen orgaaninen kehitys sielun vaelluksen avulla." – Sama, s. 56

SELITYKSIÄ SALAISEEN OPPIIN

Tämä osio antaa lisävalaistusta perinnöllisyyteen. Se perustuu "Selityksiä Salaiseen oppiin" -kirjaan (H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine Commentaries, 688 sivua, 1. editio, 2010.). Alkuvuonna 1889 kokoontui torstaisin ryhmä tiedemiehiä ja oppineita sekä ainakin yksi okkultisti, 29-vuotias Bertram Keightley. Osallistujat esittivät HPB:lle kysymyksiä ja toivat esille omia, usein virheellisiä näkemyksiään. Kokouksia oli 22. Perinnöllisyyttä käsiteltiin laajasti ryhmän kokouksessa nro 20 30.5.1889.

HPB: "Monadi varjostaa sikiötä vasta seitsemännellä kuukaudella ja siirtyy täysin lapseen sen jälkeen, kun hän saavuttaa tietoisuuden. Devachaninen entiteetti, olento, verhoaa… uuden olennon, sytyttää sen, mutta sen sulautumisprosessi alkaa vasta tietoisuuden ensimmäisen säteen jälkeen, sanokaamme sikiön ollessa seitsemän tai kahdeksan kuukauden ikäinen. Niinpä se ei siirry siihen. Se alkaa varjostaa sitä, se on siinä, karman laki ohjaa sen siihen, mutta se ei voi mennä sisään heti. On täysin hölynpölyä sanoa, että lapsella on sielu ja että se on ihmisolento ennen syntymäänsä. – Selityksiä, e575

"Vanhemmilta lapsi saa vain astraalisen ja fyysisen ruumiin sekä kāmarūpan, eläimellisen sielun. Elämää se ei saa keneltäkään. Se ei saa elämää isältä eikä äidiltä. Se on syntynyt, ja siksi se elää…. Elämä on juuri se jumaluus, mistä emme tiedä mitään. – Sama, e576

"Kolme korkeampaa prinsiippiä ovat inhimillinen kolminaisuus, kolme yhdessä. Ne eivät tule lapseen vanhemmilta. Jos joku väittää tähän vastaan ja kysyy: entä peritty äly (intellect) tai sen puuttuminen?... Tämä peritty äly ja tyhmyys eivät riipu ollenkaan korkeammasta minästä eli manaksesta. Niiden asteet johtuvat meidän fyysisestä elimistöstämme ja aivoistamme, joiden koko… ei aina kulje samaan tahtiin aivojen laadun kanssa. – e577

"Jos isä tai äiti olisivat älykkäitä ihmisiä, he periyttävät joskus lapselle sellaisen elimistön kuin se heillä on. Siksi pojalla on samat kyvyt (eli edellytykset) vastaanottaa ja heijastaa fyysisissä aivoissaan sama määrä valoa manaksesta tai älyprinsiipistä. Mutta kuinka usein tapaammekaan älykkäiden vanhempien tyhmiä poikia ja päinvastoin. Tämä ei ole perinnöllisyyttä. Ymmärrättekö tämän? Vanhemmat voivat periyttää elimistönsä, aivopoimunsa tai mitä se sitten onkin, fyysisen välineistön, jolla on sama kyky heijastaa valoa manaksesta, kuin heillä oli, ja siksi lapsesta tulee yhtä älykäs… Mutta manas ei ole lainkaan tätä. Se on aina sama, se on kaikkitietävä. Siitä [lapsesta] tulee tyhmä tai hölmö vain sen persoonallisuuksissa ja maanpäällisissä ruumiillistumissa. Manaksesta ei voi sanoa, että toinen ego on älykkäämpi kuin toinen." – e577–578

Kysyttiin, eikö joku ego tuo tullessaan enemmän manasta devachan-tilasta kuin toinen?

HPB: "Ei ollenkaan. Toisella egolla on parempi karmallinen kehitys kuin toisella, mutta se ei tuo tullessaan mitään. Heti kun se on käynyt läpi harhan kautensa devachanissa – ollessaan devachanissa tai jotain sellaista – siitä tulee kaikkitietävä ego."

Entä eikö se osa, jonka olemme aina ymmärtäneet sulautuvan itseemme, ole tuotu takaisin?

HPB: "Kyllä on. Mutta devachanissa se ei ole se itse. Tätä on hyvin vaikea selittää. Se heijastaa ihmisen persoonallisuutta, sillä jos se ei tekisi niin, sillä ei voisi olla sitä autuutta, mitä sillä on. Koska devachan on kaiken kaikkiaan illuusio, houkan paratiisi…

"Manas on aina sama. Se on runko, ikuinen runko, jonka ympärille persoonallisuudet kietoutuvat, niin sanoakseni, ne, jotka tulevat ja menevät ja niin edelleen. Sitä nimitetään Sūtrātmaniksi, hopealangaksi, johon nämä helmet pujottuvat persoonallisuuksina. Tiedätte ilmaisun. Omassa synnynnäisessä luonnossaan eli olemuksessaan se on kaikkitietävä, sillä se on osa jumalallista järkeä. Mutta kun tämä on saatu ruumiillistumaan maan päälle, se omaksuu kaiken aineellisuuden ja kaikki rajalliset ominaisuudet, niin sanoakseni, ja piirteet niistä persoonallisuuksista, joihin se ruumiillistuu. Ja lisäksi näiden persoonallisuuksien aineellinen muoto täydellistyy." – e578–e579

MUSIKAALISUUS

Musikaalisuus selittää hyvin esoteerista perinnöllisyyttä. Korkeamman itsen tasolla ovat mm. viisaus, korkeat henkiset taiteet, intuitio ja nerous.

HPB: "…kun tapaa lapsia, jotka eivät ole lainkaan vanhempiensa kaltaisia – perheessä ei ole muusikkoja – ja näkee pienen ilmiömäisen pojan, kuten Hofmannin, tämä… tulee edellisestä elämästä…

Josef Hofmann, ihmelapsi, 1876–1957, joka soitti pianokonsertteja 10 vuoden ikäisenä ja esiintyi hyvin paljon yleisön edessä vuosina 1887 ja 1888." – Selityksiä, e579

Kysyttiin, kuinka käy niin, että se rakenne, jonka (lapsi) saa vanhemmiltaan, ei ole esteenä? Sillä, jos hänen vanhempansa ovat epämusikaalisia, silloin heidän rakenteensa musiikin osalta täytyisi olla vahvempi kuin hänen.

HPB: "Manaksen vaikutus on hallitsevampi kuin sokean aineen.

…Katsokaa pientä sokeaa Tomia, joka on Amerikassa – pientä mustaa neljän vuoden ikäistä lasta, joka on täysin sokea, ja huomatkaa nuo ihmeelliset asiat, joita hän tekee. e579

Thomas ’Blind Tom’ Wiggins, 1849–1908, syntyi sokeana orjana Georgiassa USA:ssa. Hän osoitti neljän vuoden ikäisenä musikaalisuutensa soittamalla pianoa, mihin hän ei ollut saanut koskaan harjoitusta, ja hänen omistajansa lähettivät hänet kiertueelle."

Olisiko häntä vetänyt puoleensa ennemminkin musikaalisuus?

HPB: "Perinnöllisyys on karmallinen seuraus. Siitä syystä, jos ainutlaatuisuuden on ruumiillistuttava karmana henkilöön, hän saa ruumiin, joka suo hänelle tämän musikaalisuuden."

Kysyttiin astraaliruumiista.

HPB: "Tämä astraali ei ole yhtään mitään ruumiillistuvan manaksen suhteen. Tämä kuuluu alempaan aineeseen, ja isä ja äiti, vanhemmat, antavat tämän, ja tämän astraalin ympärille muodostuu sitten fyysinen lapsi… Sillä ei ole mitään tekemistä egon kanssa, joka on yksi ja jatkuva, katkeamaton.

Manas on mieli (mind). Tästä syystä lapsesta ei tule koskaan älykästä ennen viidettä tai kuudetta ikävuottaan." – e580

Yksilöllisyys on jälleensyntyvä ego, manas. Manas on olio, se on sūtrātman. Persoonallisuus ja yksilöllisyys ovat aivan eri asioita. Älkää tehkö samaa asiaa persoonallisuudesta ja yksilöllisyydestä." – e581

Mistä tulee musikaalinen taipumus? Miten se kuuluu syntyvälle?

HPB: "Se kuuluu sille, koska jokainen vaihtuva persoonallisuus antaa tietyn värin ja antaa yhä enemmän ja enemmän ruumiillistuvalle egolle. Ja sitten se jää, tämä musikaalinen lahjakkuus, ja se tuo sen takaisin. Hyvä on. Kaikki mikä jää yksilöllisyyteen, jälleensyntyvään minään, tuodaan takaisin maan päälle. Ja siksi se on myötäsyntyinen ominaisuus."

Jos otetaan esim. henkilö, joka on saanut tämän myötäsyntyisen ominaisuuden, entä jos hänellä ei ole fyysisiä edellytyksiä?

HPB: "Silloin hänestä ei tule muusikkoa. Karma löytää sen aina. – e582

…Jokainen inkarnaatio antaa manakselle jonkin verran persoonallisuutta, ja manvantarisen kierroksen lopussa, toisin sanoen ruumiillistumissyklien lopussa on manas, jolla on kaikki sen saamat kokemukset. Jokainen persoonallisuus kuolee. Vain henkisyyden, henkisten ominaisuuksien, ikuisten ominaisuuksien salaisuus jää jäljelle. – e583

…karmallisen perinnöllisyyden määrää karma. Kun siis musikaalisen olennon on määrä ruumiillistua, niin silloin tämä laki varmasti huolehtii siitä, että ruumiista tulee musikaalinen ja siihen sopiva – niin etteivät nämä lapset syntyisi peukalo keskellä kämmentä."– e583

Eikö älyllisyys riipu lainkaan manaksesta, vaan fyysisistä ominaisuuksista. – e581

HPB: "Älyllisyys ja musiikki ovat aivan eri asioita. Olen tuntenut idiootteja, jotka soittivat kauniisti. Sanoin, että vanhemmat eivät anna lapselle mitään muuta kuin muodon, ja varmasti siinä on alempi manas ja korkeampi manas. Jos he saivat aikaan muodon, joka on tarpeeksi sopiva ottamaan vastaan tämän korkeamman valon eli saamaan esteettömästi tämän valon manakselta, lapsesta tulee älyllinen. Jos kāma-rūpa tai alempi manas hallitsevat liian paljon, se ei saa, koska siitä tulee hidasjärkinen. Siinä ei ole mitään manaksesta tulevaa valoa. Manas itse on riippuvainen buddhista. – e581–582

Muistakaa, että olemme viidennessä kantarodussa, ja vasta viidennen Rodun lopussa on manas täysin kehittynyt, ja olemme vasta neljännessä kierroksessa ainoastaan. En voi kertoa kaikkea, mitä haluaisin." – e582

Mistä tulee manaksen kehitys?

HPB: "Se kehittyy persoonallisuuden välityksellä. Manas ei tule ollakseen onnellinen ja kehittyäkseen. Manas tulee, koska se on liian puhdas, ja ollen liian puhdas, sillä ei ole ansioita eikä puutteita. Siksi sen on kärsittävä hieman ja saatava kokemusta kaikesta, mitä voi saada tässä mielikuvituksellisessa kierroksessa. Ja siksi samat kokemukset mahdollistavat sen kohoamisen absoluuttiin. Sillä on kaikki kokemukset tästä siunatusta maailmasta ja niistä maailmoista, jotka ovat olleet ja tulevat olemaan. – e584

…Me sanomme, että manas on kaksinainen vain siksi, että tällä tasolla koko manas ei voi ilmetä. Ja sen suhde alempaan manakseen on aivan sama kuin Parabrahmanin suhde ensimmäiseen Logokseen. Se säteilee. Hyvä on. Ja muu riippuu enemmän tai vähemmän täydellisestä elimistöstä – koulutuksesta, ympäristöstä ja kaikesta – mieleen juurtuneista paheista ja kaikista näistä asioista, joita koituu ja jotka ovat kovin monia esteitä. – e585

Kuinka vanhemmat voivat olla vastuussa manaksesta, silloin kun manas on tarkoin rajattu ja itsenäinen entiteetti, olento? Vanhemmat voivat olla jollain tavalla karmallisesti vastuullisia lapsen fyysisestä elimistöstä, mutta varmasti eivät manaksesta." – Selityksiä e586

NEROUS

Nerous on buddhisen tason valaiseman manaksen vaikutusta eli kyse on myös ikuisen ihmisen perinnöllisyystekijöistä.

"Muisti opitaan tätä elämää varten ja sitä voidaan kehittää. Nerous on aivojen ja aivomuistin suurinta herkkyyttä korkeamman manaksen vaikutukselle. Kaikki aistivaikutelmat varastoituvat muistiin." – H. P. Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle, 91

"Eros ihmisessä on neron tahto, joka luo suuria maalauksia, suurta musiikkia, asioita, jotka elävät ja palvelevat ihmissukua. Sillä ei ole mitään yhteistä eläimellisen luomishalun kanssa. Tahto on korkeammasta manaksesta. Halu on seuraus erillisyydestä ja tähtää itsen tyydytykseen aineessa. Korkeamman egon ja alemman välillä avautuva polku mahdollistaa egon vaikutuksen persoonalliseen itseen." – Sama, 105 (pdf 78)

([Seitsentasoisen] astraalisen prakritisen tietoisuuden) Buddhinen tietoisuus. – "Tältä tasolta tulevat kaikki kauniit taiteen, runouden ja musiikin inspiraatiot, korkeatyyppiset unet, neronleimaukset. Täällä voimme saada vilauksia menneistä ruumiillistumista, vaikka niitä ei ehkä ole mahdollista paikallistaa tai eritellä." – Sama, s. 162

"Se, mikä tekee yhdestä kuolevaisesta suurmiehen ja toisesta karkean, typerän henkilön, on… fyysisen kuoren tai kotelon laatu ja rakenne sekä aivojen ja kehon riittävyys ja riittämättömyys ilmaisemaan todellisen sisäisen ihmisen valoa. Tässä ilmenevä taitavuus tai taitamattomuus on vuorostaan karman tulosta. Tai käyttääkseni toista vertausta, fyysinen ihminen on musiikki-instrumentti ja Ego on esittävä taiteilija. Täydellisen äänten sulosoinnun mahdollisuus piilee instrumentissa, eikä Egon taito pysty saamaan aikaan virheetöntä harmoniaa rikkinäisellä tai huonosti tehdyllä instrumentilla. Tämä harmonia riippuu sanan ja toiminnan kautta ulkokohtaiselle tasolle tapahtuvan siirron tarkkuudesta, jumalallisen ajatuksen siirrosta ihmisen subjektiivisen eli sisäisen olemuksen syvyyksissä." – H. P. Blavatsky, Jumalten viisaus, 245

"Okkultismi opettaa esimerkiksi, että henki erilaisia luovia kykyjä omaavassa ihmisessä – niitä yhdessä sanotaan neroudeksi – ei johdu mistään sokeasta sattumasta eikä synnynnäisistä ominaisuuksista… vaan Egon edellisissä elämissä saamista kokemuksista. Sillä vaikka se on kaikkitietävä olemuksessaan ja luonteessaan, se tarvitsee vielä henkilökohtaista kokemusta maallisista asioista objektiivisella tasolla soveltaakseen siten abstraktista kaikkitietävyyttään. Tiettyjen kykyjen, kehityttyään monien inkarnaatioiden aikana, täytyy vihdoin saavuttaa huippunsa jossakin elämässä, puhjetakseen sitten neroutena yhdellä tai toisella tavalla."– Sama, 247

"…tosi neroudella on todella pieni mahdollisuus saada ansionsa mukaan meidän sovinnaisuuden, tekopyhyyden ja myötäilyn aikanamme. Kun sivistys maailmassa lisääntyy, se kehittyy hurjaksi itsekkyydeksi ja kivittää todellisia profeettojaan ja nerojaan apinoivien varjojensa hyväksi. Ainoastaan suuret tietämättömät ihmisjoukot, tavallisen kansan sydän, voi tuntea intuitiivisesti aidon ’suuren sielun’, joka on täynnä jumalallista rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, jumalan kaltaista myötätuntoa kärsivää ihmistä kohtaan. Siten vain tavallinen kansa pystyy vielä tunnistamaan neron, koska ilman sellaisia ominaisuuksia kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta tuohon nimeen… vain niin sanotut oppimattomat joukot, koska heiltä juuri puuttuu viisasteleva järkeily, tullessaan kosketukseen epätavallisen ihmisen kanssa, tuntevat, että hänessä on enemmän lihaa ja verta sekä älyllisiä ominaisuuksia kuin tavallisessa kuolevaisessa." – Sama, 251

"…jos ihmiset eivät usko kuoleman jälkeiseen elämään, silloin heillä ei ole elämää kuoleman jälkeen. Tämä on laki." – Sama, 280

"Karma ei luo mitään eikä suunnittele. Ihminen itse suunnittelee ja luo syitä, ja karman laki sovittaa seuraukset. Tuo sovittelu ei ole mikään teko vaan universaali harmonia… " – Salainen oppi, II i, 323

Yhteenveto: Ihmisen alempi nelinäisyys periytyy fyysisiltä vanhemmiltamme. Suuret opettajat kehottavat kohoamaan tuosta nelinäisyydestä ylempään kolmioon. Sekä hyvä että huono karma on omaa aikaansaannostamme. Älkäämme siis olko katkeria vanhemmillemme tai lapsillemme. Maksakaamme karmalliset velkamme suosiollisesti. Meidän on itse tehtävä työ.

Toivottavasti me kaikki tämän tekstin myötä ymmärrämme paremmin perinnöllisyyttä ja karman lakia. Vaikka elämme näissä väliaikaisissa persoonallisuuksissa, näissä näytelmien roolihahmoissa, niin kuin HPB sanoi usein, olemme silti ikuisia henkisiä olentoja.

Lyhennelmä esitelmästä "Perinnöllisyys H. P. Blavatskyn Salaisen opin mukaan", Teosofinen Seura, 30.9.2018

TAULUKON prinsiippijako on Teosofian avaimessa, s. 92. Katso myös Kuvio 1, HPB:n Esoteeriset ohjeet -kirjassa, jonka sivuilla 140 ja 141 on ns. esoteerinen jako eli ensin on prāna, sitten linga-sharira (astraaliruumis). Olen lisännyt taulukkoon planeetat ja värilliset muodot (prinsiippi–planeetta-vastaavuus).


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia