W. Q. Judge

Teosofisia "älä"-käskyjä
     

Älä väitä puheessa äläkä kirjoituksessa, että siveysoppi ja moraali olivat tuntemattomia, ennen kuin H. P. B. kirjoitti Hiljaisuuden Äänen. Jokunen teosofi on päästänyt suustaan sanoja, jotka panivat hänen kuulijansa uskomaan hänen tahtoneen väittää, että ainoastaan Hiljaisuuden Äänestä ja sen kaltaisista kirjoituksista oli löydettävissä ne korkeat siveysohjeet, joiden mukaan elämä oli järjestettävä. Buddhanoppi, kristinusko ja kaikki muut uskonnot julistavat samoja käskyjä, ja kirjallisuus on niitä tulvillaan.

Älä sano, että kaikki teosofiset opit annettiin alussa Mahaatmoilta heidän teosofisten opetuslastensa välityksellä. Mieletöntä ja helposti kumottavissa on sanoa kaiken johtuneen Mahaatmoista. Älä niin ikään yhtä mittaa sano: "niin on meille opetettu, niin on meille sanottu". Mahaatmain alussa H. P. B:n kautta ilmoittamat opit ovat sangen harvoja, muodoltaan ja sisällöltään outoja ja helposti tunnettavia.

Älä itsepintaisesti usko, että kaikki on selitettävissä yhden ainoan teorian avulla; älä esim. hylkää kaikkea, mitä spiritismiin kuuluu, sanomalla lyhyesti: "Se on vain kummituksia ja kuoria." On väärin niin tehdä, ja se herättää riitaisuutta.

Älä sano, että tiede joka kohdassa on harhassa, ja että tiedemiehet ovat materialisteja. Huxley on tehnyt meille suuria palveluksia; äskettäin hän tunnusti, että tajunta on kolmas tekijä maailmankaikkeudessa eikä paljas osa voimasta ja aineesta. Samaten Speneerin teokset sisältävät arvokkaita tiedonantaja. Jos tahdot tietää H. P. B:n kannan kysymyksessä, kuvastuu se hänen sanoistaan että totuus on astuva näkyviin tieteen ja okkultismin yhtymästä.

Älä usko äläkä sano, että psyykkiset tai spiritistiset ilmiöt ovat hyviä, teosofiaan johtavia portaita. Ne eivät sitä ole, ja se, joka niistä etsii jalansijaa, hän kompastuu ja vahingoittuu.

Älä revi alas tosi kristinuskon henkeä äläkä usko, että voimme saada pappeja ja seurakuntia joukoittain liittymään teosofiaan. Alkuperäinen kristinusko on tosiaankin teosofiaa, eikä totuuden asialle ole eduksi, jos sokeassa vallankumousinnossa rynnätään taisteluun kokonaisen kansan uskonnollista uskoa vastaan.

Älä sano, että H. P. B. on jälleensyntynyt, ellet sitä tiedä ja ellet voi sitä todistaa. Jos sanot niin uskovasi, ei se mitään todista. Mahdollisesti niin, on, mutta työn täytyy joka tapauksessa jatkua.

Älä sano, että kaikki Mestarien tiedonannot ovat presipitoidut riisipaperille, niin että kirjoitus on uponnut paperimassaan, ym. senkaltaisia lapsellisuuksia, joita ainoastaan tietämättömät uskaltavat väittää. Äläkä unohda presipitaation todistavan ainoastaan, että jotakin on presipitoitu. Semmoista voivat tehdä mediumit ynnä monet muut salatieteilijät.

Älä usko äläkä liioin sano, että ainoa totinen okkultismi on tavattavissa itämailla ja tutkittavissa ainoastaan siellä, ja ettei länsimailla ole mitään okkultismia. Muista, että nykyajan suurin tunnettu Adepti oli länsimaalainen nainen, venakko, ja että meidän ajallamme Mestari-looshin voima ensin ilmeni täällä länsimailla. Eikö näin ollen ole viisainta otaksua, että länsimaillakin on salatieteilijöitä, joskin tuntemattomia? Muista myös, että H. P. B. kodissaan NewYorkissa ja todistajain läsnä ollessa otti vierainaan vastaan länsimaalaisia, joilla oli salatieteellistä tietoa ja jotka välistä aikaansaivat ihmeellisiä asioita. Ehkä asianlaita on niin, kuten monta kertaa on huomautettu, että totuus on syntyvä itä- ja länsimaiden tiedon yhtymästä. Nimityksiä Guru (opettaja) ja Tsheela (oppilas) on käsitetty väärin niin muodoin, että liian monet tähtäävät katseensa Intiaan apua saadakseen, mistä heille koitunee sangen vähän hyötyä, niin kauan kuin eivät länsimaat itse ole täynnä taitavia salatieteen oppilaita, miksi Karma on antanut heidän syntyä länsimailla. Tosiasia on, että itämailla ihmiset nostavat katseensa tuon jalon venäläisen naisen puoleen saadakseen sitä henkistä apua, joka epäilemättä ensi kädessä levitti valoaan länsimailla. Sitä paitsi sanoo Mahaatma K. H. kirjeessä länsimaalaiselle, että tämän pitäisi tehdä työtä omassa maassaan eikä unohtaa Karman sitä vaativan.

Älä saarnaa kasvissyöntiä taivaaseen johtavana tienä ja henkisen kehityksen ehtona. Eikö suuri natsarealainen ollut oikeassa opettaessaan, että taivasten valtakunta on meidän sisällämme eikä tule syömisestä ja juomisesta? Ja eikö vanha ystävämme H. P. B. sangen merkitsevästi huomauttanut, että lehmät ja elefantit ovat puhtaita kasvissyöjiä? Muista, että jotkut maapallon parhaimmista kansoista olivat lihan syöjiä, ja että pahat ja häpeämättömät ajatukset ovat paljon, vahingollisempia kuin lihansyönti. Sanalla sanoen:

Älä koskaan jätä käyttämättä tervettä järkeäsi.

Aikakauskirjasta "The Path", jouluk. 1894

{Ruusu-Risti — joulukuu 1925}


Teosofia

Etusivu