Leo Krohn

Teosofiset johtajat astrologian valossa

  

Edessäni on joukko horoskooppeja, jotka olen saanut astrologisesta kalenterista, jonka teosofinen kustannusliike Leipzigissä on julkaissut. Ne näyttävät taivaankappaleiden aseman niinä ajankohtina, jolloin teosofian suuret johtajat ja opettajat syntyivät. Ennen kaikkea näemme tässä H. P. Blavatskyn horoskoopin ja sitten Judgen, Besantin, Steinerin, Hartmannin ja monien muiden. Nyt Teosofisen Seuran täyttäessä 50 vuotta on ehkä syytä tarkastaa, mitä nämä horoskoopit meille saattavat opettaa. Seuraan tässä osaksi tunnetun astrologin Beckerin selityksiä yllämainitussa kalenterissaan.

Erään huomion teemme heti. Olemmehan tottuneet puhumaan hyvistä ja huonoista horoskoopeista. Se on oikeastaan turhaa puhetta. Tässä tapauksessa ovat ne melkein kaikki ns. huonoja horoskooppeja, sillä ne näyttävät meille pelottavan kokoelman epäedullisia aspekteja, neliöitä ja vastakkaisuuksia planeettojen välillä. Varsinkin aurinko on niissä poikkeuksetta epäedullisen säteilyn alaisena. Tämä antaa meille opetuksen, joka hyvin pian on jokaiselle astrologille tarpeellinen, nim. että planeettojen huonot aspektit toisiinsa eivät tarvitse merkitä heikkoa luonnetta, vaan ne osoittavat taisteluja, niin sisäisiä kuin ulkonaisia, mutta voimakkaat luonteet juuri kehittyvät tällaisissa taisteluissa. Niillä, jotka saavat jotain aikaan maailmassa, on usein juuri tällaiset epäharmoniset horoskoopit. Kun tapaa horoskooppeja, joissa on vain hyviä säteilyjä, on niiden suhteen vaara tarjona, että kyseessä oleva henkilö on täysi nolla, joka ei pääse eteenpäin elämässä.

Tarkastakaamme ensiksi Madame Blavatskyn horoskooppia. Siinä on Rapu nousevana. Tämä on erittäin herkkä ja psyykkinen merkki, joka on tehnyt hänelle mahdolliseksi vastaanottaa värähtelyjä näkymättömiltä tasoilta. Tätä vahvistaa Neptunuksen asema näköpiirin vastakkaisessa pisteessä, jossa aurinko laskee. Ravun merkille on ominaista alituisesti vaihteleva luonne riippuen sen suuresta herkkyydestä ympäristöön nähden. Aurinko sijaitsee Leijonan majesteetillisessa tulimerkissä, missä ilmenee arvovalta ja johtajaluonne. Samalla Kuun asema Vaa'an yhteydessä tuo esille aatteelliset pyrkimykset ja ilmentää luonnetta, joka on vapaa kaikesta aistillisuudesta ja jolla on lämmin antautuminen ihanteille. Kuu, joka on hallitseva planeetta, on yhtymässä Venukseen. Epäedullisia säteilyjä ei ole. Sitä vastoin on Auringolla kestettävänä vastakkaisuus sekä Jupiteriin että Uranukseen. Nämä molemmat planeetat yhtymässä Vesimiehen merkissä, osoittavat erikoisuutta uskontoon ja filosofiaan nähden, ja vastakkaisuus taas sitä suurta vastustusta, joka hänellä oli voitettavana. Luonteeseen vaikuttaa tämä yhdistelmä myös, antaen hänelle tuon boheemiluonteen, joka johti hänet alituisiin matkoihin ja seikkailuihin. Mutta nähdessään tämän horoskoopin ymmärtää hyvin, miten mahdottomia ja valheellisia kaikki nuo kertomukset ovat, jotka puhuvat hänen petollisuudestaan ja epäluotettavuudestaan.

Eversti Olcottin horoskoopilla on suuria yhtäläisyyksiä edellä kuvatun kanssa. Hänelläkin on Aurinko Leijonan merkissä vastakkaisuudessa Uranukseen. Mutta Vaa'an merkki on sitä vastoin tässä nousevana ja Venus on korkeimmillaan zenitissä yhtymässä Aurinkoon. Blavatskylla oli Aurinko syvällä näköpiirin alla, joka vertauskuvallisesti näyttää heidän erilaisen asemansa. Blavatsky oli näkymätön johtaja, joka mestarien edustajana oli koko liikkeen takana. Olcott oli Teosofisen Seuran ulkonainen johtaja, niin kuin hänellä aikaisemminkin oli ollut tunnustettu ja kunniassa pidetty yhteiskunnallinen asema. Paitsi Aurinkoa ja Venusta, on kolme muutakin planeettaa horoskoopin kulmassa, mikä viittaa tapahtumarikkaaseen elämään. Useimmat planeetat ovat voimakkaita merkeissään, mistä voi ymmärtää hänen luonteensa vakavuuden ja luotettavuuden. Lisäksi ohessa nouseva merkki Vaaka näyttää meille hänen miellyttävän ja rakastavaisen olemuksensa ja pyrkimyksensä oikeuteen ja sopusointuun kaikessa.

Harvinaisen vaikea horoskooppi täynnä vastoinkäymisiä on Judgella. Hän oli eräs niistä monista teosofisista johtajista, jolla oli Mars vallitsevana planeettana, sillä Oinas on nousevana. Monista planeetoista ensimmäisessä huoneessa, jossa Aurinkokin sijaitsee Oinaan merkissä, huomaamme, että hän oli erikoisen selväpiirteinen luonne. Luonteenomaista Oinaan merkille on sen suuri totuudenrakkaus. Oinas-ihmiset ovat ennen kaikkea totuudenetsijöitä, he etsivät totuutta kiihkeästi ja väsymättä koettaen saavuttaa sitä hinnalla millä tahansa.

Uranus yhtymässä ymmärryksen planeetan kanssa viittaa hänen harrastukseensa okkultismiin. Mutta tässä horoskoopissa vilisee vastakkaisuusaspekteja. Aurinko Jupiteria, ja Kuu Marsia, Venusta ja Neptunusta vastaan. Tämä opetuslapsi sai kyllä käydä vaikeaa taistelua alempien taipumustensa kanssa joutuen monien erehdysten uhriksi ja saaden kokea monia pettymyksiä. Mutta sellaiset taistelut tuovat kokemusta ja myötävaikuttavat sielun kehitykseen.

Annie Besantkin on Oinas-ihminen, jolla on Mars hallitsevana planeettana. Hänenkin horoskoopissaan on Uranus nousemassa. Ja jos kukaan niin hän on elämässään ollut selväpiirteinen totuudenetsijä. Mars on kuitenkin paljon voimakkaampi kuin Judgen horoskoopissa sijaiten Härän merkissä edullisissa aspekteissa Kuuhun ja Jupiteriin. Aurinko on Vaa'assa ja yhtymässä Venukseen joutumatta erikoisen epäedulliseen säteilyyn, jota vastoin Kuulla on Ravun merkissä pelkästään epäedullisia aspekteja. Näitä aspekteja seuraa kylläkin taipumus antaa mielikuvituksen liiaksi hallita itseään ja mennä liiallisuuteen mielipiteissä ja pyrkimyksissä, mutta Kuun kolmio-aspekti Jupiteriin muodostaa vastapainon tähän ja viittaa perusteellisuuteen ja luotettavuuteen. Kuitenkin hänkin saa kestää täyteen mittaansa niin sisäistä kuin ulkonaista taistelua. Oinas-luonne näyttäytyy selvästi hänen elämässään, kun ottaa huomioon ne eri aatesuunnat, joiden puolesta hän väsymättä ja tarmokkaasti on työskennellyt, myöhemmin kääntyäkseen jollekin uudelle alalle. Niinpä hänen aikaisemmat pyrkimyksensä olivat kohdistuneet uskonnolliseen vapaa-ajatteluun ja sosialismiin, ja myöhempänä aikana on teosofisen työn varsin suuressa määrässä täytynyt antaa sijaa valtiollisille pyrkimyksille. Tuntuu todella melkein kuin voisimme havaita tätä Oinas-vaikutusta verrattain paljon Teosofisen Seuran myöhemmissä vaiheissa, erilaisine aloitteineen, yhteiskunnallisten uudistusten, yhteisvapaamuurariuden ja uusien kirkkokuntien merkeissä. Omituinen on Neptunuksen ja Saturnuksen asema 12. huoneessa. Tämän aseman esoteerinen tulkinta on irtautuminen kaikista siteistä, jotka yhdistävät sielun maalliseen elämään. Aurinko edullisissa aspekteissa, Marsin ja Saturnuksen vahvistamana, osoittaa hyvää terveyttä ja pitkää ikää.

Leadbeaterin horoskooppi ei liene täysin selkeä. Kuitenkin moni seikka viittaa siihen, että se hyvin vastaa hänen luonnettaan. Kaksoset nousevat Jupiter-planeetan kera. Aurinko on Merkuriuksen ja Jupiterin ohella Vesimiehessä. Jupiter-vaikutus ilmenee selvästi hänen luonteessaan ja elämässään. Se tulee esille hänen iloisessa, hyväntahtoisessa esiintymistavassaan samoin kuin hänen mieltymyksessään kirkollisia laitoksia ja muotomenoja kohtaan. Koska Merkurius hallitsee Vesimiehen merkissä, on hänellä selvä ja eloisa tyyli ollen siten eräs teosofisen kirjallisuuden huomattavimpia henkilöitä. Neptunuksen asema yhtymässä niin Aurinkoon kuin Merkuriukseen osoittaa hänen kykyään tutkia ilmiöitä näkymättömillä tasoilla. Eräs hänen vaikeimmista aspekteistaan on Marsin ja Uranuksen välinen neliö kaikista huoneista okkultisimmissa, 8. ja 12. huoneessa. Tämä viittaa siihen kiivaaseen vihamielisyyteen, joka hänen osakseen salatieteelliseltä taholta on tullut.

Kun sitten käännämme huomiomme saksalaisiin teosofeihin, tapaamme kaksi hahmoa etualalla, joita molempia tuliplaneetta Mars hallitsee, Franz Hartmann ja Rudolf Steiner. Hartmann oli jälleen Oinas-ihminen. Hänellä oli Oinas nousevana, Aurinko oli hänellä Skorpionissa, joka on läpeensä mystillinen merkki, hallitsevan Mars-planeetan ollessa luonteeltaan kriittisessä Neitsyen merkissä. Koko tämä yhdistelmä viittaa syvälle käypään tutkijaluonteeseen, joka tunkee olioiden ytimeen silloinkin, kun on kysymyksessä kuoleman arvoituksien selvittäminen. Hänen terävä, voimakas älynsä näkyy Merkuriuksen neliöaspektista Marsiin ja Uranukseen. Jälleen näemme, miten ns. huonot aspektit saattavat vaikuttaa niin, että antavat luonteelle voimaa ja vapautta. Kuutio Jupiterin ja Neptunuksen taholta tuovat tämän lisäksi muassaan mystis-uskonnollisen suuntautumisen varsinkin, koska Merkurius on 9. eli filosofian huoneessa. Mutta huomattava johtaja ulkonaisessa suhteessa ei hänestä tullut, sillä hänen hallitseva planeettansa sijaitsee heikossa 6. huoneessa, joka on estävä vaikutukseltaan, kun on kysymyksessä ulkonainen asema elämässä.

Steinerillä on mystiikan merkki, Skorpioni, nousevana horoskoopissaan. Myös tässä horoskoopissa on Mars 6. huoneessa. Mutta näkyy monta muuta merkkiä menestymiseen julkisessa elämässä. Ennen kaikkea on otettava huomioon Kuun asema 11. huoneessa, joka on ystävien ja yhdistysten huone, ja sen erinomaiset aspektit, jotka osoittavat, miten hän valloittavalla persoonallisuudellaan kykeni keräämään ympärilleen oppilaita ja saamaan kokoon tarpeelliset varat suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Tärkein merkki hänen horoskoopissaan on kuitenkin Kalojen vahvasti psyykkinen merkki, missä Merkurius- ja Neptunus-planeettojen sekä Auringon välinen yhtymä on luonteenomainen hänen selvänäköisyyskyvylleen, joka tekee hänen tutkimuksensa näkymättömissä maailmoissa mahdolliseksi. Jupiterin asema 9. huoneessa on ihanteellinen filosofille. Vaarallisinta tässä horoskoopissa on Saturnuksen asema 10. huoneessa vastakohtaisuusaspektissa Aurinkoon, sillä tämä viekoittaa asianomaista etsimään valtaa, kunniaa ja vaikutusvaltaa, vaikka se samalla tuo muassaan arvovaltaa ja arvossapitoa.

Millainen sitten on Ruusu-Ristin johtajan Pekka Ervastin horoskooppi? Huomattavimmat merkit ovat tässä Kauris ja Jousimies, Aurinko ja Merkurius ovat Kauriin merkissä läheisessä yhtymässä. Tämä on maamerkki ja sille on ominaista tasainen ja vakava nouseminen asemasta asemaan, tie joka ei ole helppo kulkea, mutta joka hyvin soveltuu sille, jonka tehtävä on vaikuttaminen maailmassa. Kun tähän liitetään nousevan merkin, Jousimiehen uskonalttius, johon tässä tapauksessa yhdistyy voimakkaita tunteita, täytyy siitä syntyä suuri voima, joka aikaansaa kouraantuntuvia tuloksia. Useimmat merkit ovat nousevassa neliössä. Niiden joukossa on sekä Aurinko että Kuu. Näiden astrologinen sisältö on päivänselvä. Se merkitsee määräperäistä työtä mentaalisella aineella. Hallitseva Jupiter-planeetta on hyvässä aspektissa Marsiin Kalojen merkissä. Tämä viittaa siihen, että hänellä on puhuttu sana vallassaan ja hän käyttää tätä lähimmäistensä hyödyksi. Hänen elämäntyötään — meidän toisten johtaminen ja opettaminen, jotta kykenisimme kulkemaan salaista tietä, — kuvaa Jupiterin asema Skorpionissa 12. huoneessa mainiosti. Luonteenomaista tälle horoskoopille on sen eri puolien, toimintakyvyn, järjen ja tunteen tasainen, sopusuhtainen kehitys. Korkeampien kykyjen yksipuolisen kehityksen vaara on sen vuoksi tässä tapauksessa vähäinen ja tuloksena on ehjä luonne. Kauris-ihminen haluaa aina säilyttää kiinteän maaperän eikä suostu minkäänlaisiin haavemielisyyden tuotteisiin. Mutta tämäkin horoskooppi osoittaa voimakkaita esteitä ja kompastuskiviä. Kuun neliö Marsiin näyttää liittyvän luonteeseen, osoittaen taipumusta nopeihin ajattelemattomiin päätöksiin, joiden seurauksena säännöllisesti olisi loukatut tunteet ja katkerat pettymykset. Neliö- ja oppositioaspektien Jupiterin, Uranuksen ja Saturnuksen välinen risti kuvaa sitä ristiä, jota hän Valkoisen Veljeskunnan lähettiläänä on ottanut kannettavakseen. Tässä toistuu siis sama ilmiö, jonka olemme noiden muiden teosofisten johtajain horoskoopista nähneet, he ovat kaikki enemmän tai vähemmän asiansa marttyyreja.

Kuten tunnettua voi yhdistyksellä, seuralla yhtä hyvin kuin yksityisellä henkilöllä olla horoskooppinsa. Se on silloin perustamishetkeä varten asetettu. Ruusu-Ristin horoskooppi on tämän aikakauslehden ensimmäisessä vuosikerrassa julkaistu. Tahdon tässä ainoastaan huomauttaa, että sen johtajan P. E:n Aurinko lankeaa täsmälleen Kuun paikalle Ruusu-Ristin horoskoopissa. Tämä on ikään kuin vertauskuva siitä, että tämä seura on muoto, johon sen johtajan ja tämän takana olevien mestarien on valettava elämää, koska Aurinko kuvaa ihmisen korkeampaa, yksilöllistä minuutta.

Teosofisen Seuran horoskoopissa on eräs omituisuus, jota astrologi tosin ei ihmettele. Sen nouseva piste lankeaa neljän asteen tarkkuudella H. P. B:n nousevalle pisteelle, ollen siten kuten tämäkin Ravun merkissä. Jupiter ja Aurinko ovat mystisessä Skorpionin merkissä edullisessa kolmioaspektissa Kuuhun, joka nousee Ravussa. Tämä on vertauskuva teosofisen liikkeen suurelle tarkoituksella uudestaan elähdyttää uskontoa, — jota Jupiter Auringon säteilyn alaisena kuvaa, — ja levittää kansanjoukkojen keskuuteen uutta valoisampaa elämänuskon, jota seikkaa Kuu symbolisoi. Mutta aspektit tässä horoskoopissa ovat pelottavia. Ne eivät ennusta rauhallista kehitystä vaan taistelua ja suuria vaikeuksia. Uranus on nousevana kuvaten uusien aatteiden rynnistystä. Mutta molemmat tummat planeetat Mars ja Saturnus ovat oppositioaspektissa Uranuksen kahdeksannessa, kuoleman huoneessa. Ne vastaavat voimakasta vastustusta, jota teosofia materialistiselta taholta saa osakseen. Uuden korkeamman ajattelun, jota Uranus edustaa, tulee voittaa. Nämä ja toiset epäedulliset aspektit ennustavat myöskin monia sisäisiä hankauksia, joita niin runsaasti on langennut Teosofisen Seuran historian osaksi. Vaaditaan paljon voimaa, että se siitä huolimatta on voinut pysyä pystyssä 50 vuotta. Becker asettaa sen eliniäksi 80-85 vuotta, sillä sen jälkeen tulee etenevä Aurinko yhtymään Marsiin ja Saturnukseen sekä muodostamaan vastakohtaisuusaspektin Uranukseen.

Ilmenee mielenkiintoisia vertauskuvia, kun rinnastaa Teosofisen Seuran sekä muutamien sen johtajain horoskooppeja. H. P. B:n Aurinko lankeaa Uranuksen paikalle Seuran horoskoopissa. Siten virtaavat hänen kauttaan ne uudet aatteet, joiden selvittäminen ensikädessä on Seuran tarkoituksena. Annie Besantin Kuu lankeaa Seuran horoskoopin kohdalle ja Leadbeaterin Kuu sen zenitpisteelle. Kuu symbolisoi olemassaolon muotopuolta. Nämä molemmat johtajat ovat kehittäneet Seuran elimistöä ja siten luoneet sen toiminnalle uusia muotoja.

Tästä aiheesta voisi astrologian kannalta lausua vielä paljonkin. Mutta jo sanotusta selviää, miten astrologia saattaa helpottaa ihmisten ja ihmiskohtaloiden ymmärtämistä.

Ruusu-Risti — joulukuu 1925


Muutamien keskeisten henkilöiden syntymätietoja teosofisen liikkeen alkuajoilta:

Helena Petrovna Blavatsky — 12 Aug 1831 — 2:00:00 AM LMT — Ekaterinolsav, Russia

Henry Steel Olcott — 02 Aug 1832 — Orange, New Jersey       [kellonaika??]

Franz Hartmann —  22.11.1838 — Donauwörth (Bayern)        [kellonaika??]

Annie Besant  (born Wood) —  5:20 p.m. GMT, October 1, 1847 — London: 51N31, 0W05

William Quan Judge — 13 Apr 1851 — 5:07:00 AM LMT — Dublin, Ireland, Republic of

Charles Webster Leadbeater — 10:39 a.m.GMT, February 16, 1854 — Stockport, England: 53N25, 2W10.

Rudolph Steiner — 25 Feb 1861 — 11:15:00 PM LMT — Krajevica, Hungary

Max Heindel — 23 Jul 1865 — 4:45:00 AM LMT — Copenhagen, Denmark

Pekka Ervast — 26. jouluk. 1875 — Helsinki (Siltasaari)          [kellonaika??]

Jiddu Krishnamurti — 00:30 a.m. LMT, May 12, 1895 (19:16:08 UT, May 11 th ) — Madanapalle, India (13N34, 78E28)

Jos joku on törmännyt puuttuviin kellonaikoihin, ilmoittelisi toimitukselle...


Etusivu Artikkelit