Opetuslapseus


»The Theosophist» tuntee olevansa kutsuttu painottaa muutamia seikkoja, joista kaikkien Seuran jäsenten tulisi olla täysin tietoisia.

  1. Opetuslapseus eli tsheela-tila on henkilökohtainen Tsheelan ja Gurun (opettajan) välinen asia, joka ei liikuta Teosofista Seuraa.

  2. Ei kenenkään, joka viettää siveetöntä elämää tai rikkoo yhtäkään moraalista lakia vastaan, voida hetkeksikään uskoa olevan yhdenkään Seuran kanssa tekemisissä olevan Mahaatman (mestarin) minkään asteisena Tsheelana.

  3. Joku henkilö on aikoinaan voinut olla todellinen Tsheela ja on nyt voinut lakata olemasta. Jos Tsheela epäonnistuu, ilmoittaa Guru sangen harvoin millään tavalla asiasta, hänen intressinsä opetuslasta kohtaan vain lakkaa ja hän jättää tämän oman onnensa nojaan.

  4. Sangen harvalukuiset ovat tosiaan yhdenkään Teosofisen Seuran kanssa tekemisissä olevan Mahaatman hyväksytyt Tsheelat, ja sääntönä on, että nämä pitävät opetuslapseutensa salassa, ottaen tarpeen mukaan osaa kanssaihmistensä elämään, mutta viettäen eristettyä sisäistä elämää.

  5. Lause »hedelmistään te tunnette heidät» soveltuu erikoisesti kaikenasteisiin Tsheeloihin.

Theosophist, kesäkuu 1889
[Ruusu-Risti — toukokuu 1924]


   Etusivu    

 Teosofia