Toimituksen sivu

Toimitus noudattaa matalaa profiilia ja antaa esille laittamiensa tekstien puhua puolestaan, emme ole ottaneet tavaksi evästää tai kommentoida artikkeleita.

Jos teillä on mielessänne jotakin julkaisemisen arvoista: esitelmiä, kirjoitelmia, pohdintoja, kertomuksia, runoja tms. joiden toivotte pääsevän toisten luettavaksi ja joilla uskotte olevan yleistä mielenkiintoa, niin voitte lähettää hengentuotteenne teosofianettiin julkaistavaksi. Tietenkin tekstien pitää sopia aiheittensa ja sisältönsä puolesta teosofian raameihin.

Niin ikään otetaan julkaistavaksi digitaaliseen muotoon tallennettuja teosofisia tms. tekijänoikeusongelmattomia tekstejä. Vanhoissa teosofisissa aikakauslehdissä voisi olla paljon varteenotettavaa — varmaan moni on törmännyt johonkin erityisen antoisaan artikkeliin tai kirjan lukuun.

Hieman historiaa. Syyskuussa 1996 avattiin internettiin suomalainen teosofis-henkinen sivusto, joka alkoi julkaista totuuden etsijöille tarkoitettuja tekstejä. Kuukausien, vuosien kuluessa materiaali kasvoi tuhansia sivuja käsittäväksi käsikirjastoksi. Yksi ihminen saattaa tekstejä valitessaan olla yksipuolinen ja rajoittunut, siksi kesällä syntyi ajatus laajentaa ja säännöllistää toimintaa. Pirkko Carpelanin mukaantulon myötä päätettiin perustaa kokonaan uusi sivusto: www.teosofia.net. 

Virallisesti teosofia.net aloitti marraskuussa 1999, jolloin kaikki siihen mennessä kertynyt materiaali siirrettiin perustukseksi. Jatkossakin tarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena.

Julkaistuja tekstejä voi toimituksesta pyytää Word- tai pdf-muodossa.

Kokonaisten kirjojen julkaisemisen suhteen pyrimme pitäytymään ensisijassa sellaisissa teoksissa, joiden painokset ovat loppuunmyytyjä tai jotka ovat alan perusteoksia.

Teosofiset tekstit on tarkoitettu tutkittaviksi ja herätteiksi omakohtaisille pohdinnoille — eivät ’uskottaviksi’. Jokainen muodostakoon omat käsityksensä ja ’totuutensa’ elämän ja kuoleman kysymyksistä, siinä teosofianetin teksteistä voi olla apua.

Palautteet, toiveet, linkkiehdotukset ym. ovat tervetulleita!

Toimitus

Jukka Lindfors, webmaster [jukka.lindfors//teosofia.net]

Pirkko Carpelan, 'blavatskylainen' teosofi [pirkko.carpelan//saunalahti.fi]

bar_mest-.gif (1333 bytes)

Etusivu