H. P. Blavatsky

Hyvät ja pahat henget

Elementaalit, elementtien henget, ovat olentoja, jotka kehittyvät neljässä elementissä, maassa, vedessä, ilmassa ja tulessa. Kabbalistit kutsuivat niitä gnoomeiksi (maanhenget), sylfideiksi (ilmanhenget) salamantereiksi (tulenhenget) ja undiineiksi (vedenhenget). Muutamia korkeimpia lajeja ja niiden hallitsijoita lukuun ottamatta, ne ovat pikemminkin luonnonvoimia kuin eetterisiä "miehiä ja naisia". Näitä voimia okkultistit käyttävät saaden aikaan erilaisia ilmiöitä elementaalien avulla. Ne valtaavat spiritistimeedioita ja pettävät herkkäuskoisia. Alempia näkymättömiä elementaaleja kutsutaan satyyreiksi, fauneiksi, trulleiksi ja pikku paholaisiksi. Aikanaan ne syntyvät ihmisiksi saaden taivaallisen hengähdyksen, jota kutsutaan hengeksi ja joka tekee ihmisestä täydellisen. Eräs elementaalien luokka ei koskaan kehity ihmisiksi.

Elementaarit [kāma-rūpat eli ruumiittomat ihmishenget] ovat paheellisen elämänsä vuoksi erotetut jumalallisesta olemuksestaan. Ne ovat siten menettäneet mahdollisuutensa kehittyä kuolemattomiksi. Erottuaan korkeimmasta kolmiostaan ja fyysisestä kehostaan ne vedetään vastustamattomasti samanhenkisiin karkeisiin elementaareihin. Ne oleskelevat kāmalokassa (himojen asuinpaikka) sen (aikakauden) loppuun saakka.

Teurgit, yliluonnollisten tekojen suorittajat, käyttivät kemiallisia ja mineraalisia aineita ajaakseen pois pahoja henkiä. Eräs vaikuttavimmista välineistä oli mnizuriniksi kutsuttu kivi. "Kun näet maahan sidotun hengen lähestyvän, huuda silloin avuksesi jotakin jumalolentoa ja uhraa mnizurini-kiveä", sanoo zoroasterilainen oraakkeli.

Nämä daimonit (hyvät ja pahat henget) pyrkivät tunkeutumaan yksinäisten ihmisten ja idioottien kehoihin ja pysyvät niissä, kunnes jonkun henkilön voimakas ja puhdas tahto ajaa ne pois. Jeesus, Apollonius ja muutamat apostolit omasivat tämän kyvyn. He puhdistivat ilmapiirin potilaan sisä- ja ulkopuolella ja siten pakottivat kutsumattomat vieraat lähtemään. Ne vihaavat erityisesti eräitä haihtuvia suoloja.

Tämän zoroasterilaisten käsityksen vahvistaa C. F. Varley, tunnettu sähköalan tiedemies Cromwell Varley Atlantiska Kabelkompaniasta. Hänen mukaansa uusi tieteellinen käsitys vahvistaa vanhaa tietoa. Hän uskoo, että ne, joita pahat henget ahdistavat, voivat saada rauhan panemalla lautaselle unssin (1 unssi = noin 28 grammaa) vitriol-öljyä, johon on sekoitettu 2 unssia hienonnettua salpietaria. Lautanen sijoitetaan yöksi vuoteen alle.

Edellä on esimerkki tiedemiehestä, joka antaa ohjeet pahojen henkien karkottamiseksi. Ja kuitenkin monet ivaavat hindujen, kiinalaisten ja muiden kansojen vaivannäköä, kun he yrittävät päästä samaan päämäärään yrttien ja suitsukkeiden avulla. C. F. Varley sijoitti tiettyjä kemikaaleja vuoteen alle pitääkseen loitolla eräät psyykkiset ilmiöt. Puhtaat ja vaarattomat, inhimilliset henget eivät pelkää sellaisia aineita, koska ne ovat vapauttaneet itsensä maallisista aineosista eivätkä esimerkiksi kemikaalit vaikuta niihin. Näin ei kuitenkaan ole maahan sidottujen sielujen ja luonnonhenkien laita.

Kabbalistit sanoivat, että maallisia, alennettuja, inhimillisiä henkiä on olemassa ja ne pyrkivät syntymään uudelleen. Mutta koska ja miten? Jos tällainen henki tuntee katumusta ja haluaa todella parantaa tilaansa ja jos löytyy henkilö, jota kohtaan henki tuntee sympatiaa, silloin tämä toive voi toteutua. Joku mestari voi myös auttaa voimakkaalla tahdollaan. Monadi menettää silloin tajuntansa, ja yksilö palaa vielä kerran kehityksen kiertokulkuun. Hän kulkee alempien luontovaltakuntien lävitse kuten elävä lapsi. On vaikea laskea, kuinka paljon aikaa kuluu tällaiseen prosessiin, sillä iankaikkisuudessa ei ole aikakäsitettä.

Kreikkalainen filosofi Porfyrius sanoo, että ihmiset ovat palvelleet näkymättömiä elementaareja ja jumalia. Yleisen uskon mukaan ne voivat olla hyvin pahansuopia. Ne osoittavat suosiotaan ihmisille, jotka kunnioittavat ja palvovat niitä asianmukaisesti. Homeros kirjoittaa: "Jumalat näyttäytyvät meille, kun uhraamme niille. Ne istuvat pöydässämme ja ottavat osaa juhliimme. Kun ne tapaavat yksinäisen foinikialaisen matkallaan, palvelevat ne häntä tien näyttäjänä ja ilmaisevat läsnäolonsa muillakin tavoin. Nämä jumalat ovat hyväntahtoisia."

Plotinuksen opetuslapsi Porfyrius kertoo selvemmin näiden olentojen luonteesta: "Pahat daimonit ovat näkymättömiä, mutta ne voivat pukeutua muotoihin, joita ne voivat muunnella mielensä mukaan, sillä niillä on olemuksessaan paljon maallista. Ne oleskelevat maan läheisyydessä ja pystyvät välttämään hyvien daimonien valppauden. Ne voivat tehdä kaikenlaista ilkivaltaa käyttäen joskus jopa raakaakin väkivaltaa ja toisinaan viekkautta."

Porfyrius sanoo edelleen: "Daimonien on hyvin helppo herättää meissä huonoja intohimoja. Ne aikaansaavat kansojen keskuudessa sotia, kapinoita ja muita onnettomuuksia ja selittävät ne sitten jumalien työksi. Nämä henget viettävät aikaansa pettämällä ja harhauttamalla kuolevaisia luoden harhanäkyjä. Kunnianhimoisina ne tahtoisivat ihmisten pitävän niitä jumalina tai ruumiista vapautuvina henkinä."

Jamblikhos, uusplatonistisen koulun oppilas, joka oli hyvin perehtynyt pyhään magiaan, oletti, että hyvät daimonit esiintyvät oikeissa muodoissaan, kun taas pahat voivat esiintyä vain aaveina ja epäselvinä muotoina. Hyvät henget eivät pelkää valoa, mutta pahat rakastavat pimeyttä. Viimemainitut herättävät meissä aistimuksen, että asiat, joita ne näyttävät meille, ovat todellisia, vaikkeivät ne sitä ole.

Kokeneet teurgit selittävät, että joskus on vaarallista olla tiettyjen elementaarien kanssa kosketuksissa. Jamblikhoksen käsityksen mukaan jumalia, enkeleitä, daimoneja ja sieluja voidaan manata rukouksin ja avuksi pyynnöin. Oraakkeli sanoo: "Jos teet erehdyksen maagisessa loitsussa, niin varjele silloin itseäsi. Älä kuvittele, että askartelet hyväntahtoisten jumalolentojen kanssa. Ne ovat ainoastaan pahoja henkiä, jotka ovat naamioituneet hyvän näköisiksi, sillä elementaarit esiintyvät usein hyvien henkien muodossa ja näyttäytyvät parempina kuin ne todellisuudessa ovat. Heidän kerskailunsa kavaltaa heidät."

Vanhoilla tietäjillä oli ainoastaan neljä elementtiä ja eetteri muodosti viidennen. He luulivat, että kun johtavat voimat vetäytyivät pois jostain näistä neljästä valtakunnasta, joita heidän velvollisuutensa on johtaa, niin eetteri jätetään pahojen haltuun. Adeptin, joka haluaa asettua yhteyteen näkymättömän kanssa, täytyy hyvin tarkkaan huomioida tavanomaiset seremoniat. Hänen täytyy ennen kaikkea puhdistaa ilmapiiri ja saada aikaan elementaarien keskeinen tasapaino sen piirin sisällä, johon hän aikoo vetää puhtaita henkiä. Mutta voi sitä varomatonta tutkijaa, joka ilman tarvittavaa tietoa astuu kielletylle alueelle. Vaarat voivat piillä hänen joka askeleellaan. Hän manaa voimia, joita hän ei hallitse. Vain ne saavat tunkeutua sinne, jotka pystyvät hallitsemaan näitä voimia.

Eräs kuolematon rosenkreutsiläinen sääntö kuuluu: "Kun kerran olet päättänyt olla yhteistyössä jumalallisen hengen kanssa, pidä varasi, että et estä sen toimintaa. Jos kiihkossasi astut luonnollisten rajojen yli, häiriytyy näkymättömien olentojen rauha. Ne asettuvat keskustulta vastaan, ja keskustuli niitä vastaan, ja seurauksena on oleva hirveä kaaoksen repeytymä."

Myös materialistiset filosofit myöntävät, että kaikki, mitä on olemassa, on muodostunut eetteristä. Sen vuoksi ilman, tulen, veden ja maan eli neljän alkuelementin on täytynyt muotoutua eetteristä ja kaaoksesta, ensimmäisestä kaksinaisuudesta. Kaikki tunnetut ja tuntemattomat aineet tulevat samasta lähteestä. Jos aineella on olemassa olemuksensa henkinen perusta, joka antaa sille miljoonia yksilöllisiä muotoja, miksi sitten olisi epäloogista otaksua, ettei jokainen näistä henkisistä luontokunnista olisi elollisten olentojen asuttama, olentojen, jotka eivät olisi saaneet olemustaan oman valtakuntansa aineesta. Kemia opettaa, että ihmisen keho on muodostunut ilmasta, vedestä, maasta ja lämmöstä eli tulesta.

Kabbalisti tietää kokemuksesta, että elementaali on muodostunut jostain elementistä. Jokaisessa näissä neljässä valtakunnassa ovat sille ominaiset elementaalit. Ihminen kehitystiellään on korkeammalla kuin nämä henget ja kehityksen lain mukaisesti hänessä on neljän elementin ainesta.

Sopusointuisuuden ja yhtenäisyyden henki eroaa elementeistä, jos huolimaton käsi tarttuu niihin ja sokeiden voimien virrat valtaavat aineelliset ja vaistonvaraiset olennot. Teurgien "pahat henget", teologien "paholaiset", maan, ilman, veden ja tulen henget hyökkäävät silloin rohkean "okkultistin" kimppuun monenlaisen muodoin. Kun niillä ei ole kykyä itse huomioida jotakin, ne koettavat peilautua hänen mielensä sisimpään olemukseen. Siitä johtuu väsymys, jota eräät sensitiiviset luonteet kokevat spiritistisissä piireissä. Elementaarit herättävät eloon jo kauan sitten unohtuneita asioita: kuvia, tauluja, suloisia muistoja ja tunnettuja ilmaisuja, jotka eivät ole enää pitkään aikaan olleet muistissamme. Ne ovat kuitenkin talletettuina sisäisessä olemuksessamme ja säilytettyinä astraalisessa "lehdessä", joka kuuluu katoamattomaan "Elämänkirjaan".

Anaxagoras uskoi täydellisesti, että kaikkien esineiden esikuvat ja myös elementit, josta ne muodostuvat, josta ne saavat olemassaolonsa ja johon ne maasta palaavat, löydetään äärettömästä eetteristä. Hindut puolestaan personoivat Akaan (ohuin aine, eetteriä hienompi) ja tekivät siitä jumaluuden, samoin oli kreikkalaisilla ja roomalaisilla jumalallinen Aether (eetteri). Vergilius kutsuu Zeusta "Isä eetteriksi" ja Magnus "Suureksi jumalaksi, eetteriksi".

Nämä olennot, kabbalistien elementtihenget, ovat kristityn papiston paholaisia, ihmiskunnan vihollisia.

Porfyrius ym. filosofit selostavat näiden olentojen luonnetta. He sanovat, että ne ovat pahansuopia ja petollisia. Mutta löytyy myös hyviä ja täysin vaarattomia, joskin niin heikkoja, että ne vain vaivoin voivat mitä suurimmin ponnistuksin tehdä itsensä tajuttavaksi kuolevaiselle, joiden kanssa ne kuitenkin pyrkivät yhteyteen.

Niiden henkinen kehityksen kulku ja vaisto ei ole vielä kehittynyt älylliseksi. Älyn korkein muoto kuuluu kuolemattomille hengille. Noilla kehittymättömillä hengillä ei ole kykyä tehdä johtopäätöksiä ja siksi ne ovat vastuuttomia (ts. eivät aiheuta itselleen karmaa).

Rooman kirkko ei opeta samoin kuin kabbalistit. Augustinus keskusteli tästä asiasta uusplatonikko Porfyriuksen kanssa. Hän sanoi: "Nämä henget ovat petollisia, eivät luonteensa vaan pahuutensa vuoksi. Ne sanovat olevansa jumalia ja kuolleiden sieluja, mutta eivät pahoja henkiä, vaikka niitä ne ovat todellisuudessa."

Näin pitkälle hän on oikeassa, mutta mihin luokkaan laskemme kuuluviksi päättömät ihmiset, joita Augustinus väittää nähneensä, tai satyyrit, joita Pyhä Jerome pitkän aikaa kertoo nähdyn Aleksandriassa. Hän sanoo, että ne olivat pukinjalkaisia ja -häntäisiä ihmisiä. Vielä hän kertoo, jos uskomme hänen väitettään, että yksi satyyri balsamoitiin ja lähetettiin tynnyrissä kuningas Konstantinukselle.

Kaikki maailmassa, niin näkyvä kuin näkymätönkin, on sovitettu sen omaan elementtiin. Kala ui vedessä, kasvi ottaa hiilidioksidia, joka ihmiselle ja eläimelle on vahingollista myrkkyä. Eräät oliot elävät tyhjässä ilmatilassa, toiset mitä tiiviimmässä; eräät viihtyvät auringonvalossa, kun taas toiset elävät pimeydessä. Luonto sovittaa elävät muodot elämänehtojen mukaan. Sen vuoksi voimme otaksua, ettei luonnossa ole tyhjää tilaa. Tietynlaiset elinehdot vaaditaan kaikenlaiselle elämälle.

Otaksukaamme, että luonnossa näkymätön puoli kuten näkyväinenkin on asuttua ja että sen erilaisille asukkaille ja niiden olemassaololle tarpeelliset elämän ehdot ovat välttämättömiä. Ja kuten on epäloogista ajatella, että samat elämisen ehdot sopisivat kaikille maan päällä, niin on myös epäloogista ajatella, että näkymätön maailma ei olisi asuttu. Se seikka, että henkiä on olemassa, edellyttää, että on olemassa monenlaisia henkiä, koska ihmisetkin ovat erilaisia. Inhimilliset henget eivät ole muita kuin kehosta vapautuneita henkiä. Görres keskusteli muutamien hindujen kanssa Malabarin rannikolla. Hän kertoo, että kysymykseensä, oliko heillä keskuudessaan henkiä, sai seuraavan vastauksen:

"Kyllä, mutta tiedämme, että ne ovat pahoja henkiä (oikeammin kuoria). Hyvät henget tuskin näyttäytyvät. Pahat henget ovat usein murhaajien, itsemurhaajien henkiä tai sellaisten henkiä, jotka ovat kuolleet väkivaltaisesti. Ne leijailevat sinne tänne ja toisinaan näyttäytyvät. Yö on heidän aikaansa. Ne viettelevät ja kiusaavat heikkoja luonteita eri tavoin." (Görres: Mystique)

Porfyrius kirjoittaa muutamista kauhistuttavista seikoista, joita magiaa tutkivat voivat todeta: "Sielun, jolla on syvä kiintymys jättämäänsä kehoon, käytös ja mieltymys riippuvat siitä väkivaltaisuudesta, jolla side (hopealanka) katkaistiin. Siten näemme monien sielujen liitelevän maallisten jäännöstensä ympärillä. Ne etsivät myös toisten mätänemistilassa olevia ruumiita. Mutta ennen kaikkea ne janoavat vasta vuodatettua verta, josta ne luulevat saavansa heti uutta elonvoimaa." (Porfyrius: De sacrificiis.)

Lähde: Lucifer ja Theosophical Glossary

Elonpyörä – 1980/2


Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia